Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Om Viken fylkesbibliotek for nye asker 3 juni

Presentasjon om Viken fylkesbibliotek på seminar for nye Asker bibliotek 3. juni 2019.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Om Viken fylkesbibliotek for nye asker 3 juni

 1. 1. Om Viken og bibliotekutvikling for nye Asker kommune Jannicke Røgler, 3. juni 2019
 2. 2. Litt om meg - arbeidserfaring  Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek  Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken  Arkiv – Hydro, Aker Engineering, Statoil  Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling  Buskerud fylkesbibliotek, prosjektleder for bl annet e-bøker og nasjonal løsning for nettsidestatistikk  Forbundsleder i Bibliotekarforbundet fra desember 2017 Fritt etter Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert» Ledererfaring: forbundsleder, faglig leder, prosjektleder, konstituert biblioteksjef, avdelingsleder ...mange veier til ledelse
 3. 3. Samfunnsoppdraget «Et godt folkebibliotek kan bidra til å minske kløften mellom de som kan og de som ikke kan, mellom de som har og de som ikke har.» (Bibliotekplan Troms, 2017 – 2028) «Dårlige bibliotek bygger samlinger, gode bibliotek bygger tjenester, mens de beste bibliotekene bygger lokalsamfunn.» (David Lankes)
 4. 4. Garaget i Malmø Relevant, relevant, relevant Hverdagsrom med bibliotekfunksjoner. Samling på 3500 bøker. Høyt omløp. Så å si alt kjøpes inn på etterspørsel. Ikke et sted for «kulturtanter».
 5. 5. Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen • Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. • Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. • Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. • Bibliotekenes innhold og tjenester skal gjøres kjent. Veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte
 6. 6. Politikerne liker oss og bibliotekene er viktigere enn på mange år
 7. 7. Sannsynlighet for at bibliotekaryrket blir tatt over av datamaskiner innen 2035
 8. 8. Bærekraftig velferdsstat Det blir ikke mer penger Samskaping Kommune 3.0 Medborgerskap • Fra «servicesamfunnet" til "fellesskapssamfunnet". Brukeren er ikke en kunde, men en innbygger som skal bidra til fellesskapet.
 9. 9. Bærekraft
 10. 10. 2010 – 0,37 ansatt per 1000 innbyggere 2016 – 0,34 ansatt per 1000 innbyggere I samme periode har det vært en befolkningsvekst på 7% Vi er allerede få, og har ingen å miste. År Antall ansatte Antall årsverk 2010 2495 1794 2016 2364 1779
 11. 11. Papirboka beholder sin posisjon, men…
 12. 12. Fylkesbiblioteket i Viken • Ca 28 årsverk på fyb • 1,15 millioner innbyggere • 49 kommuner (88 bibliotekavdelinger) • 74 videregående skoler i Akershus, Østfold og Buskerud, hvorav 58 er drevet i fylkeskommunal regi.
 13. 13. Mål for fylkesbiblioteket Fylkesbiblioteket skal være relevante for biblioteksektoren i Viken, men også for andre samarbeidsaktører, både internt og eksternt Fylkesbiblioteket skal være en synlig regional utviklingsaktør med stor gjennomslagskraft både lokalt, regionalt og nasjonalt Samfunnsutvikler- rollen: Fylkesbiblioteket skal bidra til å styrke bibliotekfeltet gjennom regionale planverk og se den i sammenheng med lokale og nasjonale virkemidler og tiltak Fylkesbiblioteket skal jobbe med utvikling, samordning og effektiv ressursutnyttelse
 14. 14. Seksjon for aktiv formidling Cathrine Undhjem - bibliotekbuss - bokgilde - litteraturproduksjoner i DKS - Dokumentasjonssenter for musikk - fengselsbibliotek - fjernlån - forskningsformidling - felles kampanjer - klassesett - samlingsutvikling - lokalhistorisk samling - litteraturfestival - andre litteraturproduksjoner - prosjekter (prosjekteier eller deltaker) - publisering (håndbøker, erfaringshefter mv.) - bibliotekfaglig rådgivning Seksjon for bibliotek og samfunn Jannicke Røgler - bibliotekanalyse - biblioteksystemer - bibliotekrom – rådgivning - planarbeid - felles avtaler - fellestjenester - felles kampanjer - kompetansehevende tiltak - konferanser - markedsføringstiltak - prosjekter (prosjekteier eller deltaker) - VGS-samarbeid - Webløft - bibliotekfaglig rådgivning Avdelingssjef fylkesbiblioteksjef Heidi Hovemoen
 15. 15. Kunnskapsbasert praksis og profesjonell yrkesutøvelse
 16. 16. Motvirke digitale skiller - veiledere på internett Digital dømmekraft Kildekritikk Nettvett Tiltak: Digihjelpen – KMD og KS 23 offentlige ting – nettkurs om utvalgte offentlige digitale tjenester
 17. 17. Kompetanseutvikling 23 offentlige ting
 18. 18. Kampanjer
 19. 19. Analyse
 20. 20. Samlingsutvikling
 21. 21. Geriljaarbeid og bibliotekrom - før og etter i Veggli, Flesberg
 22. 22. Hva er Data Detox?
 23. 23. Data Detox – Versjon 2 • Data Detox Essentials • Degooglise Your Life • Fortify Your Browser • Declutter Your Phone • Renovate Your Social Media Profile • Taking Care of Your Smartphone Data
 24. 24. Norsk Digitalt Bibliotek – lov å drømme? • Litteratursiden • Felles kampanjer • E-medier • Konsortier • Biblioteksøk • E-læringskurs • Livslang læring • Formidling Kilde: Pixaby
 25. 25. Slideshare: http://www.slideshare.net/janniro Takk for meg!

×