Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Foredrag Arkivmøtet 2011

1,074 views

Published on

Foredrag holdt på Arkivmøtet i Tromsø, 3. mai 2011. Tittel:

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Foredrag Arkivmøtet 2011

 1. 1. Arkivmøtet 2011 – Tromsø 2. - 4. maiHva kan vi bruke sosiale medier til og hvordan påvirker de våre institusjoner? Jannicke Røgler, Buskerud fylkesbibliotek 3. mai sesjon 2B kl. 14.00-14.45
 2. 2. Litt om megMaster i bibliotek- og informasjonsvitenskap●Stipendiat på 1. bibliotekarprogrammet●ved HiOIKT-rådgiver på Buskerud fylkesbibliotek●●Bred erfaring fra privat og offentligvirksomhet, i arkiv og bibliotek
 3. 3. ● Hva er sosiale medier?● Hvordan påvirker de våre institusjoner?● Hvilke teknologier er mest aktuelle for arkiv og hva kan de brukes til?● Eksempler på tjenester
 4. 4. Hva er sosiale medier?● Sosiale medier er medier (kanaler eller plattformer) som ved hjelp av Internett eller webbasert teknologi, åpner for interaksjon mellom to eller flere mennesker (brukere)● Andreas Kaplan og Michael Haenleins definisjon: «En gruppe internettbaserte applikasjoner som bygger på det ideologiske og teknologiske grunnlaget til Web 2.0, og som tillater skapelse og utveksling av brukergenerert innhold»
 5. 5. Hva er sosiale medier?● Eksempler på sosiale medier er nettsider som Facebook, Twitter, LinkedIn, ResearchGate, Youtube, MySpace, men også spill via spillkonsoller (f.eks. Playstation, Xbox, Nintendo eller andre web- baserte spillplattformer og spillkanaler), wikier, blogging...● I motsetning til tradisjonelle medier (TV, avis, radio) er det brukerne som setter føringen for hva innholdet skal være, og ikke en overordnet aktør/avsender. (Wikipedia)
 6. 6. Sosiale medier er hurtige,åpne og umiddelbare, ogstår i kontrast til byråkratietsprosedyrer, kvalitetskontrollog linjestyring.Difis målsetting er åbevisstgjøre forvaltningenom muligheter ogutfordringer ved sosialemedier, og gjøre offentligevirksomheter i stand til åutnytte potensialet i nyteknologi.
 7. 7. Teknologi•webben som plattform: •● før lastet man ned programmer •● nå jobber man rett på webben● skillet mellom program og nettside viskes ut● ”Nettskya”•
 8. 8. Fra kringkasting til konversasjon Brian Solis, konversasjonsprisme
 9. 9. Fra LP-plate til Ipad LP, CD, rippe egen samling, kjøpe på iTunes, streame gjennom Wimp Enda raskere endring fra p- bok til e-bok
 10. 10. Hvordan påvirker dette oss?● Autoritetene utfordres og «maktbalansen» endres● Forventer å finne «alt» på internett● Formidling og deling● Intuitive grensesnitt● Tidkrevende og forpliktende● Tvinges til åpenhet
 11. 11. eBorgerrapporten●Du er ikke bare hva du kan og gjør●Du er hva du kan deleog hva andre kan dele med deg●Se på befolkningen somsamarbeidspartnere●Tåle mer åpenhet rundt egne data(2008, Brandtzæg og Lüders)
 12. 12. Kuratorrollen● Rohit Bhargava: ”Content curator is someone who continually finds, groups, organizes and shares the best and most relevant content on a specific issue online”.
 13. 13. Strategi for produksjon og deling● For å engasjere må du bidra med like mye eller mer verdi enn det du tok ut av nettverket● Invester i innholdsproduksjon eller kuratering av relevant eller nyttig innhold● Det som driver sosiale medier er muligheten til å læring og den påvirkningskraften hver enkelt deltager har (Brian Solis)
 14. 14. Arkiv 2.0● Handler litt om IKT, desto mer om de ansatte● Organisasjonsendringer● En grunnleggende annerledes måte å jobbe på● Ikke bare legge nye oppgaver på toppen av alle gamle● Våge å velge noe bort!
 15. 15. Eksempler på aktuelle teknologier
 16. 16. Twitter
 17. 17. Kjennetegn ved en god blogg:● Personlig stemme● Blogg i eget navn● Bruk tagger og emneskyer● Still spørsmål dersom du ønsker svar● Lenk ut i verden● Implementer bloggen på egen side● Lag korte innlegg● Benytt RSS● Ansatte kommenterer
 18. 18. Slideshare
 19. 19. Issuu
 20. 20. YouTube
 21. 21. Konferanser
 22. 22. Google docs
 23. 23. Deling og spredning Å lære om CC var det viktigste jeg lærtei mitt arbeid med 23 ting
 24. 24. Være på alle plattformer● Katts første møte med iPad: http://www.youtube.com/watch?v=7tDsHcGzItg&feature=related Katt● Barns første møte med iPad: http://www.youtube.com/watch? v=pT4EbM7dCMs
 25. 25. http://betasuppe.abmblogg.no/
 26. 26. Oppsummert Vi må ha innhold å formidle Delingstanken Tørre å kommunisere hva vi kan Ansatte som viktigste ressurs Åpenhet Praktisk erfaring med verktøyene KREVENDE, MEN GØY :-D)
 27. 27. Start i det små, men start!
 28. 28. Takk for meg!Jannicke RøglerBuskerud fylkesbibliotekJannicke.rogler@bfk.nohttp://slideshare.net/jannirohttp://twitter.com/jannickerhttp://blogg.bfk.no/jannicke/
 29. 29. Bilder/lenker til kilder:● http://www.flickr.com/photos/library_mistress/3384754698/sizes/m/in/photostream/● http://www.flickr.com/photos/buskfyb● http://farm3.static.flickr.com/2601/3914729343_6ba95723dc.jpg● http://farm1.static.flickr.com/42/104871756_b2d399dc60.jpg● http://wwar2homefront.blogspot.com/● http://farm3.static.flickr.com/2472/3976381424_4ef5a3e5b0.jpg● http://farm3.static.flickr.com/2466/3914728401_1160ed2966.jpg● http://farm1.static.flickr.com/111/313308360_702ab9ad51.jpg● http://farm5.static.flickr.com/4115/4759535970_a0d6f918df.jpg

×