Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Forelesning om samlingsutvikling

83 views

Published on

Gjesteforelesning på OsloMet, abi 21. mars 2019.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forelesning om samlingsutvikling

 1. 1. Kassering og samlingsutvikling i 2019 Gjesteforelesning på OsloMet, abi 21. mars kl 10:30-12:15, S141 Jannicke Røgler Forbundsleder Bibliotekarforbundet
 2. 2. Litt om meg - arbeidserfaring  Folkebibliotek – Ullensaker bibliotek, Kongsberg bibliotek  Fagbibliotek – Etablert to bibliotek, Forsvaret og Husbanken  Arkiv – Hydro, Aker Engineering, Statoil  Nasjonalt nivå – Statens bibliotektilsyn, ABM-utvikling  Buskerud fylkesbibliotek, prosjektleder for bl annet e-bøker og nasjonal løsning for nettsidestatistikk  Forbundsleder i Bibliotekarforbundet fra desember 2017 Fritt etter Pippi Langstrømpe: «Det har jeg ikke prøvd før, så det klarer jeg sikkert» Ledererfaring: forbundsleder, faglig leder, prosjektleder, konstituert biblioteksjef, avdelingsleder ...mange veier til ledelse
 3. 3. Ut på tur som bibliotekar
 4. 4. Jobbsøkerkurs i samarbeid med Alexandria • Søkeprosessen • Intervju • Ansettelse • Arbeidsavtale • Tidspunkt: 10. april
 5. 5. Veiledende etiske retningslinjer for bibliotekansatte • Bibliotekansatte skal skille mellom personlig overbevisning og profesjonell yrkesutøvelse, og ikke sensurere lovlig materiale. • Kommentar Til tider vil en oppleve at materiale i biblioteksamlingen kan bli oppfattet som kontroversielt eller kan vekke anstøt på annen måte. Så sant det er innenfor lovens rammer skal ikke dette materialet spesialbehandles. Det skal være like tilgjengelig som annet materiale ved biblioteket. Hvor vidt materiale kan være støtende eller ikke skal ikke avgjøre plasseringen av det i bibliotekets lokaler. Bibliotekansatte skal ikke forskjellsbehandle materiale på grunnlag av innhold, sjanger eller medium eller ut fra selvsensur, verken ved innkjøp, utvalg, kassering eller formidling.
 6. 6. Buskerudgeriljaen, en del av Buskerud fylkesbibliotek. På kasseringstokt siden 2007
 7. 7. Stikkord • Hvorfor kassere • Utviklingen av samlingenes størrelse • Omløpstall • Teknikker • CREW
 8. 8. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet ❏ En samling som oppfyller disse kravene er det rimelig å kalle relevant. ❏ En slik samling tilfredsstiller brukernes ønsker om adgang til de nye bøkene (aktualitet). ❏ Den ivaretar interessene til ulike brukere med ulike behov (allsidighet). ❏ Den legger samtidig vekt på bøkenes kvalitet. Biblioteklovens § 1., formålsparagrafen
 9. 9. Beholdning av bøker 2017 – folkebibliotek
 10. 10. Seks fordeler med kassering: Du sparer plass. Du sparer alle for tid. Du får en mer tiltalende samling. Du er med på å bedre ditt biblioteks rennomé. Du vil holde deg oppdatert på samlingens behov. Du får hele tiden informasjon om samlingens styrker og svakheter.
 11. 11. Referansesamlingen ved UiO - trafikktelling Leksikon fra 1989Totalt 15 besøk over tre ulike perioder med trafikktelling Kista – kåret til verdens beste bibliotek
 12. 12. Garaget i Malmø • Relevant, relevant, relevant • Hverdagsrom med bibliotekfunksjoner. • Samling på 3500 bøker. • Høyt omløp. • Så å si alt kjøpes inn på etterspørsel. • Ikke et sted for «kulturtanter».
 13. 13. Innkjøpsordningene Gjennom ordningene får du ca 500 fysiske bøker per år. Viktig å ha stort nok mediebudsjett til å supplere med egne innkjøp. Gir bredde og dybde til samlingen. Inkluderer e-bøker. Mange bibliotek er for avhengig av ordningen.
 14. 14. Geriljaarbeid - før og etter i Veggli, Flesberg
 15. 15. «Automatisk» kassering av lydbøker og film ved Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Lydbøker (maks 125 utlån) Filmer (maks 175 utlån) Sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/
 16. 16. • Kassering – grunnprinsipp, en bok inn – en bok ut. • Spesielle regler gjelder for lokalhistorie. • Gaver vurderes på samme måte som vi vurderer hva vi trenger for mediesamlingen. Rutiner for kassering og magasinering av medier og mottak av gaver i Ullensaker bibliotek
 17. 17. Teknikker
 18. 18. Omløps- begrepet: utlån delt på bestand Omløpstallet er et mål for den faktiske bruken av en samling. Et omløpstall på 2,0 betyr at bøkene i gjennomsnitt lånes ut to ganger i året. Omløpstallet bør bygge på antall førstegangsutlån. En fornyelse må betraktes som en forlenget utlånsperiode. Omløpstallet kan betraktes som et operativt signal for kvaliteten på drift og samlingsutvikling i det enkelte bibliotek. Lave omløpstall er et varsel om at tiltak bør settes inn.
 19. 19. 2009 2010 2011 2012 2013 2016 1. gangsutlån 1. gangsutlån 1. gangsutlån 1. gangsutlån 1. gangsutlån 1. gangsutlån Gj. snitt barn fag 0,76 0,74 0,74 0,73 0,73 0,69 Gj. snitt barn skjønn 1,15 1,15 1,20 1,15 1,16 1,17 Gj. snitt voksen fag 0,50 0,46 0,46 0,43 0,42 0,41 Gj. snitt voksen skjønn 0,76 0,73 0,74 0,74 0,74 0,7
 20. 20. Omløp i Nordland 2016 Omløp b fag 1.lån Omløp b skjønn 1.lån Omløp v fag 1. lån Omløp v skjønn 1. lån 2013 0,39 0,45 0,20 0,30 2016 0,37 0,48 0,18 0,33
 21. 21. Hovedårsaker til variasjonen • Kommunestørrelse er viktigst. Halvparten av variasjonen kan knyttes til antall innbyggere. • Bestemmer en rekke ulike faktorer: • Åpningstider • Mediebudsjett og mediestamme • Årsverk • Besøk • Lokaler • Utlån • Tid og mulighet for aktiv formidling
 22. 22. Kassering er det enkleste tiltaket for å øke omløpet
 23. 23. Hvor mye skal jeg kassere og når?
 24. 24. Biblioteksystem som verktøy
 25. 25. Samlingene i en meråpen tid • Strategier for å forebygge uro og hærverk. Føle trygghet. • Strategier som gjør biblioteket til et attraktivt sted å være. • Strategier som øker bibliotekets brukervennlighet. • Strategier som fremmer bruk av biblioteket som lokalt møtested. • Lave reoler • Kassering, ingen tettpakkede reoler • Hensiktsmessig møblering (lenestoler, arbeidsbord etter behov) • Ganglinjer og strategisk plassering av materialer • Serendipitetsfremm ende innretning • Varierte utstillinger
 26. 26. Oppdatert utgave 2018 • Lenke til håndboka: • https://buskerud.fy lkesbibl.no/wp- content/uploads/201 8/01/H%C3%A5ndbo k-i-samlingsutvikling- for-bibliotek-2018.pdf
 27. 27. CREW - MUSTIE M = Misleading. Misvisende. Her inngår også faktafeil U = Ugly. Utslitte, stygge bøker som ikke lenger kan repareres S = Superseded. Avløst eller erstattet av annet utgave T = Trivial. Triviell litteratur som ikke lenger er populær I = Irrelevant. Ikke lenger relevant for brukerne E = Elsewhere. Materialet er enkelt å få tak i andre steder f. eks gjennom fjernån eller i elektronisk form
 28. 28. CREW • Faglitteratur • Kassering av e-bøker • Kassering i skolebibliotek • Omløpstallet, utlån delt på bestand
 29. 29. Råd for faglitteraturen • Kjenn ditt lokalsamfunn • Sats på områder som er relevante for DINE lånere • Kjøp inn på etterspørsel • Fjern referansesamlingen, la den inngå i vanlig samling • Veiledning og formidling av nettressurser, lovdata, helsebiblioteket, bokhylla…
 30. 30. Kongsberg, kjerringa mot utlånsstrømmen • Et systematisk og bevisst arbeid. • Faglig profil basert på realfag og teknologi. • Språkkurs til alle som trenger. • Lærebøker til personer som ønsker å fullføre VGS. • Mottar integreringsmidler. http://bibforb.no/laerdommer-kongsberg-bibliotek/
 31. 31. Tips meg gjerne om kasserings- kandidater
 32. 32. Nytt liv til bøkene Copyright. http://www.runeguneriussen.no/
 33. 33. Pixabay.com • Jannicke.rogler@bibforb.no • janniro@gmail.com • Slideshare.net/janniro • Fagblogg - http://jannicke.webloft.no/ • Trangtihylla - https://trangtihylla.wordpress.com
 34. 34. Referanser http://blogg.deichman.no/litteratur/2016/03/31/kunsten-a-tenke-nytt/ https://sites.google.com/a/tnb.no/plan-for-samlingsutvikling/ ›http://kulturradet.no/litteratur/vis-publikasjon/-/asset_publisher/jID5/content/publikasjon-innkj%C3%B8psordningen-for-sakprosa ›Røgler og Høiviks artikkel i NTIK http://ntik.dk/2015/Nr3/Hoeivik.pdf ›Bilder fra kasseringer: https://www.flickr.com/photos/buskfyb/collections/72157623334641144/ ›SAMSTAT http://samstat.wordpress.com/ ›Jakten på det unike – statistikk https://sites.google.com/site/bibliotekindeksoslofjord/ ›https://trangtihylla.wordpress.com/ ›http://bergenbibliotek.no/om-biblioteket/dokumenter-og-rapporter/illustrert-brukeradferdundersoekelsen-2015 https://pixabay.com Flickr.com Wikimedia

×