Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Prof. Dr. Rıza Türköz
Novel fenestration designs for
controlled venous flow shunting
in failing Fontans with systemic
veno...
Normal kalbin çalışması
22
Tek ventrikül Morfolojisi
33
Tek ventrikül insidensiTek ventrikül insidensi
 Tek ventrikül insidensi her 10 000 doğumda 4-8 arasında *
 Tüm konjenita...
Opere edilmemiş tekOpere edilmemiş tek
ventrikül olgularında sağventrikül olgularında sağ
kalımkalım
 Moodie ve ark* 83 v...
Tek ventrikül Fizyolojisi
66
Glenn Operasyonu --Fontan
Operasyonu
77
88
Tek ventrikül FizyolojisiTek ventrikül Fizyolojisi
99
Tek ventrikül FizyolojisiTek ventrikül Fizyolojisi
Fontan Fizyolojisi
 Sistemik ve pulmoner venöz
sistemin ayrılması
 Sistemik venöz dönüş ile PA
arasında darlık olmayan,
...
1111
1212
Orijinal Fontan Operasyonu
1971
1313
Fig. 1. The Fontan operation as originally described by F. Fontan for
tricuspid atres...
Kreutzer Modifikasyonu APC
1973-1982
1414
Björk modifikasyonu
1979
1515
De Leval - TCPC
1988
Lateral Tünel
 Dacron veya PTFE ile
atriumun bölünmesi
 Düz bir yol oluşturulması
 Türbulans ve en...
Fenestre Fontan
1990
Bridges
 Sistemik venöz P azaltır
 Mortalite ve morbidite azalır
 Plevral effüzyon, assit, hepatik...
Ekstrakardiak Fontan
1988-1990
1818
Ekstrakardiak Fontan ×Ekstrakardiak Fontan ×
Lateral TunelLateral Tunel
 Daha fazla laminar akım
 Atriyumda min. insizyo...
TCPC sonrasıTCPC sonrası
komplikasyonlarkomplikasyonlar Kava-pulmoner dolaşımda P artmasına bağlı
 SVCS, hepatomegali, a...
2121
TCPC sonrası uzunTCPC sonrası uzun
dönemde komplikasyonlarındönemde komplikasyonların
FizyopatolojisiFizyopatolojisi Sist...
Fenestrasyon
2323
Fenestrasyon rutin veya riskli
vakalarda ?
Tek AC Fontan
Yüksek pulmoner arter basıncı
Yüksek pulmoner vasküler rezistans
...
Fenestrasyon
Avantajları-- Dezavantajları
Avantaj
Postoperatif hemodinami iyi
YB süresi kısa
Toraks tüpü süresi kısa
Y...
Fenestrasyonun seyri
2.5-4 mm=== %50-90 1 yılda kapanıyor
4 mm > === %40-70 1 yılda kapanıyor
2626
2727
Basınça göre değişen
fenestrasyon
 2.5 mm altında fenestrasyonda tromboemboli
riski çok düşük
 İhtiyaç halinde (sistemik...
2929
3030
3131
3232
3333
3434
3535
3636
3737
3838
3939
TEŞEKKÜRTEŞEKKÜR
EDERİMEDERİM
4040
4141
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Novel fenestration designs for controlled venous flow shunting in failing Fontans with systemic venous hypertension Cardiac Surgeon: Definition of the problem

526 views

Published on


Novel fenestration designs for controlled venous flow shunting in failing Fontans with systemic venous hypertension
Cardiac Surgeon: Definition of the problem

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Novel fenestration designs for controlled venous flow shunting in failing Fontans with systemic venous hypertension Cardiac Surgeon: Definition of the problem

 1. 1. Prof. Dr. Rıza Türköz Novel fenestration designs for controlled venous flow shunting in failing Fontans with systemic venous hypertension Cardiac Surgeon: Definition of the problem 11
 2. 2. Normal kalbin çalışması 22
 3. 3. Tek ventrikül Morfolojisi 33
 4. 4. Tek ventrikül insidensiTek ventrikül insidensi  Tek ventrikül insidensi her 10 000 doğumda 4-8 arasında *  Tüm konjenital kalp hastalıklarının %7.7 *  %3.2 Hipoplastik sol kalp sendromu  %1.3 Triküspit atrazisi  %3.2 Tüm diğer patolojiler 44 * O’Leary PW . Prevalence, clinical presentation and natural history of patients with single ventricle. Progress in Pediatric Cardiology 16 (2002) 31–38
 5. 5. Opere edilmemiş tekOpere edilmemiş tek ventrikül olgularında sağventrikül olgularında sağ kalımkalım  Moodie ve ark* 83 vakalık en geniş serinin izlemi  İyi gelişmiş sol ventrikülü olan vakaların %70, 16 yaşından önce kaybediliyor  Sağ ventrikül morfolojili olguların ise tanı sonrası 4 yılda sadece %50 si hayatta kalıyor.  En önemli ölüm sebepleri  Aritmi  KKY  Ani açıklanamayan ölüm 55 *Moodie DS et al. Long-term follow-up in the unoperated univentricular heart. Am J Cardiol. 1984;53:1124
 6. 6. Tek ventrikül Fizyolojisi 66
 7. 7. Glenn Operasyonu --Fontan Operasyonu 77
 8. 8. 88 Tek ventrikül FizyolojisiTek ventrikül Fizyolojisi
 9. 9. 99 Tek ventrikül FizyolojisiTek ventrikül Fizyolojisi
 10. 10. Fontan Fizyolojisi  Sistemik ve pulmoner venöz sistemin ayrılması  Sistemik venöz dönüş ile PA arasında darlık olmayan, pasif akım sağlıyan bir yol oluşturulması Fizyolojik avantajı  Siyanozun düzelmesi  Volüm yükünün azalması 1010
 11. 11. 1111
 12. 12. 1212
 13. 13. Orijinal Fontan Operasyonu 1971 1313 Fig. 1. The Fontan operation as originally described by F. Fontan for tricuspid atresia was comprised of five steps: (1) Glenn shunt to the right lung; (2) harvest of the main pulmonary artery from the right ventricular outflow tract; (3) anastomosis of main pulmonary artery to the right atrium with an interposed homograft valve; (4) placement of a homograft valve in the inferior vena cava-right atrium junction; and (5) closure of atrial septal defect. (Reprinted with permission from Fontan F, Baudet E, Thorax 1971;26:240.)
 14. 14. Kreutzer Modifikasyonu APC 1973-1982 1414
 15. 15. Björk modifikasyonu 1979 1515
 16. 16. De Leval - TCPC 1988 Lateral Tünel  Dacron veya PTFE ile atriumun bölünmesi  Düz bir yol oluşturulması  Türbulans ve enerji kaybı olmadan laminar akım sağlanması 1616
 17. 17. Fenestre Fontan 1990 Bridges  Sistemik venöz P azaltır  Mortalite ve morbidite azalır  Plevral effüzyon, assit, hepatik konjesyon ve protein kaybettiren enteropati daha az  Preload ve CO sürdürür  Sistemik Satürasyon düşer 1717
 18. 18. Ekstrakardiak Fontan 1988-1990 1818
 19. 19. Ekstrakardiak Fontan ×Ekstrakardiak Fontan × Lateral TunelLateral Tunel  Daha fazla laminar akım  Atriyumda min. insizyon ve sütür  Atrium daha düşük P  Atrial aritmi riski daha az  PVAtriumda yabancı materyel yok  Baffle leak ihtimali yok  Sistemik tromboemboli riski az  Koroner sinüs düşük P venöz atrium tarafında kalır  Kardioplejik arrest gerekmez, CPB süresi daha kısa  Daha iyi LV fonksiyonları  Fenestrasyon ilavesi veya revizyonu CPB’suz.  Sistemik venöz ve pulmoner venöz dönüş anomalisinde teknik daha kolay  Tranplantasyonda pulmoner arter rekons daha kolay Dezavantajları  Antikoagülasyon  Büyük greft yerleştirme zorluğu 1919 Avantajla rı
 20. 20. TCPC sonrasıTCPC sonrası komplikasyonlarkomplikasyonlar Kava-pulmoner dolaşımda P artmasına bağlı  SVCS, hepatomegali, assit, ödem, siyanoz (fens ile)  Düşük kardiak debi  Med tedavi, assist device , takedown, transplantasyon  Akut KC disfonksiyonu  Aritmi  Diğerleri  Plevral effüzyon, şilotoraks, perikardial effüzyon  Tromboembolik olaylar, Frenik sinir paralizisi  Diğer kronik komplikasyonlar  Venöz kollateral gelişimi, intrahepatik venöz fistüller , PAVM, sistemik-pulm arterial kollateral , gelişme geriliği, aritmiler, PLE, plastik bronşitis, tromboembolik olaylar 2020
 21. 21. 2121
 22. 22. TCPC sonrası uzunTCPC sonrası uzun dönemde komplikasyonlarındönemde komplikasyonların FizyopatolojisiFizyopatolojisi Sistemik venöz basıncın artması ve pulsatil akımın kaybolması  Ventrikül fonksiyonlarının bozulması  Pulmoner venöz obstrüksiyon  AV kapak yetmezliği  Unbalansa CAVSD sık  Aritmiler  Atrium büyümesi, insizyonu ve dikişler ile : atriopulmoner anastomozlar >lateral tünel >EKF  İlerleyici Siyanoz  SVP yüksekliği ile çeşitli kollateral ve AVM 2222
 23. 23. Fenestrasyon 2323
 24. 24. Fenestrasyon rutin veya riskli vakalarda ? Tek AC Fontan Yüksek pulmoner arter basıncı Yüksek pulmoner vasküler rezistans Anormal pulmoner arter anatomisi Sağ ventrikül dominansı Bozuk ventrikül fonksiyonu Belirgin AV kapak yetmezliği Erken cerrahi 2424
 25. 25. Fenestrasyon Avantajları-- Dezavantajları Avantaj Postoperatif hemodinami iyi YB süresi kısa Toraks tüpü süresi kısa Yatiş kısa Erken mortalite Geç mortalite Erken veya geç dönemde keşke koysaydım. Venöz sistemden anjio ve kateter Dezavantaj Siyanoz Tromboemboli** Kapamak için tekrar girişim Aritmi ? 2525
 26. 26. Fenestrasyonun seyri 2.5-4 mm=== %50-90 1 yılda kapanıyor 4 mm > === %40-70 1 yılda kapanıyor 2626
 27. 27. 2727
 28. 28. Basınça göre değişen fenestrasyon  2.5 mm altında fenestrasyonda tromboemboli riski çok düşük  İhtiyaç halinde (sistemik venöz ile pulmoner venöz atrium arasında P artması ile) ~8-10 mmHg  Fenestrasyon çapı artarak hemodinami rahatlıyabilirmi ? 2828
 29. 29. 2929
 30. 30. 3030
 31. 31. 3131
 32. 32. 3232
 33. 33. 3333
 34. 34. 3434
 35. 35. 3535
 36. 36. 3636
 37. 37. 3737
 38. 38. 3838
 39. 39. 3939
 40. 40. TEŞEKKÜRTEŞEKKÜR EDERİMEDERİM 4040
 41. 41. 4141

×