Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Навчально-виховний курсНавчально-виховний курс
 ““Християнська етика в українськійХристиянська етика в українській
культу...
Дослідно-експериментальнаДослідно-експериментальна
робота за темою:робота за темою:
““Морально-духовний розвиток учнівМора...
Актуальність дослідно-Актуальність дослідно-
експериментальної роботиекспериментальної роботи
 Майбутнє України безпосере...
Основні ідеї експериментуОсновні ідеї експерименту
 Створення сприятливих умов дляСтворення сприятливих умов для
саморозв...
МетаМета
дослідно-експериментальної роботидослідно-експериментальної роботи
 Сприяння формуванню цілісної, духовноСприянн...
Завдання дослідно-Завдання дослідно-
експериментальної роботиекспериментальної роботи
 Визначити та проаналізувати мораль...
Наукова новизнаНаукова новизна
дослідно-експериментальної роботидослідно-експериментальної роботи
 Вперше буде запровадже...
Етапи проведення експериментуЕтапи проведення експерименту
 Підготовчий (05.2013-10.2013рр.)Підготовчий (05.2013-10.2013р...
Очікувані результатиОчікувані результати
 Виховання гармонійно розвинених,Виховання гармонійно розвинених,
відповідальних...
““Впізнаєш мир душевний і тисячіВпізнаєш мир душевний і тисячі
навколо тебе врятуються”навколо тебе врятуються”
С. Саровсь...
Науковий керівник:Науковий керівник:
Кисельова Людмила Олександрівна,Кисельова Людмила Олександрівна,
кандидат філологічни...
Виховання духовностіВиховання духовності
Красікова Галина Іванівна,Красікова Галина Іванівна,
методист РНМЦ Управління осв...
Програма циклуПрограма циклу
 ВЕРЕСЕНЬВЕРЕСЕНЬ
Науково-практичний семінар:Науково-практичний семінар:
ТЕМА:ТЕМА: «Признач...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі»

625 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Л.О.Кисельова. Морально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження курсу «Християнська етика в українській культурі»

 1. 1. Навчально-виховний курсНавчально-виховний курс  ““Християнська етика в українськійХристиянська етика в українській культурі”культурі”
 2. 2. Дослідно-експериментальнаДослідно-експериментальна робота за темою:робота за темою: ““Морально-духовний розвиток учнівМорально-духовний розвиток учнів 5-9 класів на основі впровадження5-9 класів на основі впровадження курсу “Християнська етика вкурсу “Християнська етика в українській культурі”українській культурі” на базі школина базі школи I-IIII-III ступенів №249ступенів №249 Деснянського району м.КиєваДеснянського району м.Києва Термін дослідження : 2013-2018 рр.Термін дослідження : 2013-2018 рр.
 3. 3. Актуальність дослідно-Актуальність дослідно- експериментальної роботиекспериментальної роботи  Майбутнє України безпосередньо залежить відМайбутнє України безпосередньо залежить від збереження і відтворення традиційнихзбереження і відтворення традиційних християнських цінностей, ідеалів добра і любові,християнських цінностей, ідеалів добра і любові, а тому духовний розвиток школярів має бутиа тому духовний розвиток школярів має бути першорядним елементом змісту сучасноїпершорядним елементом змісту сучасної освітньої підготовки поколінь вихованців.освітньої підготовки поколінь вихованців.  З метою реалізації означеного завдання булоЗ метою реалізації означеного завдання було прийнято низку нормативно-правових документівприйнято низку нормативно-правових документів
 4. 4. Основні ідеї експериментуОсновні ідеї експерименту  Створення сприятливих умов дляСтворення сприятливих умов для саморозвитку дитини засобамисаморозвитку дитини засобами християнських традицій українськогохристиянських традицій українського народу;народу;  відчуття відповідальності за власні вчинки;відчуття відповідальності за власні вчинки;  комплексний вплив на учня на основікомплексний вплив на учня на основі діалогу з ним засобами слова;діалогу з ним засобами слова;  розробка і впровадження навчальнихрозробка і впровадження навчальних програм, методичного забезпечення.програм, методичного забезпечення.
 5. 5. МетаМета дослідно-експериментальної роботидослідно-експериментальної роботи  Сприяння формуванню цілісної, духовноСприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості;зрілої особистості;  засвоєння учнівською молоддюзасвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної табагатовікових надбань національної та світової духовної культури.світової духовної культури.
 6. 6. Завдання дослідно-Завдання дослідно- експериментальної роботиекспериментальної роботи  Визначити та проаналізувати морально-духовний станВизначити та проаналізувати морально-духовний стан розвитку учнів;розвитку учнів;  визначити мотиваційну та психологічну готовність учнів;визначити мотиваційну та психологічну готовність учнів;  обрати та запровадити ефективні методики вивченняобрати та запровадити ефективні методики вивчення запитів учнів та батьків щодо організації курсу в умовахзапитів учнів та батьків щодо організації курсу в умовах основної школи;основної школи;  визначити зміст, форми і методи морально-духовноговизначити зміст, форми і методи морально-духовного розвитку учнів основної школи;розвитку учнів основної школи;  постійно здійснювати моніторинг та аналізпостійно здійснювати моніторинг та аналіз психологічного стану та якості навчальних досягненьпсихологічного стану та якості навчальних досягнень учнів;учнів;  узагальнити одержані результати та розробити методичніузагальнити одержані результати та розробити методичні рекомендації щодо особливостей організації новогорекомендації щодо особливостей організації нового навчального курсу “Християнська етика в українськійнавчального курсу “Християнська етика в українській культурі”;культурі”;  провести навчання вчителів для запровадженняпровести навчання вчителів для запровадження розробленого курсу.розробленого курсу.
 7. 7. Наукова новизнаНаукова новизна дослідно-експериментальної роботидослідно-експериментальної роботи  Вперше буде запроваджено вивчення курсуВперше буде запроваджено вивчення курсу “Християнська етика в українській культурі” для“Християнська етика в українській культурі” для учнів основної школи;учнів основної школи;  оновлено навчальні плани і програми щодооновлено навчальні плани і програми щодо організації навчально-виховного процесу у школіорганізації навчально-виховного процесу у школі I-IIII-III ступенів №249 м. Києва;ступенів №249 м. Києва;  на основі використання християнських традиційна основі використання християнських традицій українського народу створюються сприятливіукраїнського народу створюються сприятливі умови для розвитку інтелектуальних, творчихумови для розвитку інтелектуальних, творчих здібностей, обдарувань та формування духовноздібностей, обдарувань та формування духовно зрілої особистості учня.зрілої особистості учня.
 8. 8. Етапи проведення експериментуЕтапи проведення експерименту  Підготовчий (05.2013-10.2013рр.)Підготовчий (05.2013-10.2013рр.)  Формувальний (10.2013-05.2018рр.)Формувальний (10.2013-05.2018рр.)  Узагальнюючий (05.2018-12.2018рр.)Узагальнюючий (05.2018-12.2018рр.)
 9. 9. Очікувані результатиОчікувані результати  Виховання гармонійно розвинених,Виховання гармонійно розвинених, відповідальних учнів;відповідальних учнів;  виховання високоморальних якостей учнів;виховання високоморальних якостей учнів;  підвищення пізнавального інтересупідвищення пізнавального інтересу школярів та їх успішності;школярів та їх успішності;  інтеграція між предметами різних освітніхінтеграція між предметами різних освітніх галузей;галузей;  зростання рівня професійної майстерностізростання рівня професійної майстерності вчителів.вчителів.
 10. 10. ““Впізнаєш мир душевний і тисячіВпізнаєш мир душевний і тисячі навколо тебе врятуються”навколо тебе врятуються” С. СаровськийС. Саровський 6 клас – “Мир душевний: батьки та діти”.6 клас – “Мир душевний: батьки та діти”. 7 клас – “Мир душевний: дружба, спільна7 клас – “Мир душевний: дружба, спільна праця”.праця”. 8 клас – “Мир душевний: кохання, сім’я,8 клас – “Мир душевний: кохання, сім’я, діти”.діти”. 9 клас – “Пам’ять майбутнього: великі9 клас – “Пам’ять майбутнього: великі наші українці”.наші українці”.
 11. 11. Науковий керівник:Науковий керівник: Кисельова Людмила Олександрівна,Кисельова Людмила Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедрикандидат філологічних наук, доцент кафедри літературознавства Києво-Могилянської академіїлітературознавства Києво-Могилянської академії.. Автор програми:Автор програми: Красікова Галина ІванівнаКрасікова Галина Іванівна,, методист із базових дисциплін РНМЦ Управління освітиметодист із базових дисциплін РНМЦ Управління освіти Деснянської районної в м. Києві державної адміністраціїДеснянської районної в м. Києві державної адміністрації,, вчитель курсу “Дорогою Віри, Надії, Любові”вчитель курсу “Дорогою Віри, Надії, Любові” в 5-му класі школив 5-му класі школи I-IIII-III ступенів №249ступенів №249
 12. 12. Виховання духовностіВиховання духовності Красікова Галина Іванівна,Красікова Галина Іванівна, методист РНМЦ Управління освіти Деснянськоїметодист РНМЦ Управління освіти Деснянської районної у місті Києві державної адміністрації.районної у місті Києві державної адміністрації. Місце проведення циклу:Місце проведення циклу: Київський міський будинок учителяКиївський міський будинок учителя (для педагогічних працівників ЗНЗ, учителів християнської(для педагогічних працівників ЗНЗ, учителів християнської етики, психологів і класних керівників загальноосвітніхетики, психологів і класних керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва)навчальних закладів м. Києва)
 13. 13. Програма циклуПрограма циклу  ВЕРЕСЕНЬВЕРЕСЕНЬ Науково-практичний семінар:Науково-практичний семінар: ТЕМА:ТЕМА: «Призначення людини та її обов’язки у світлі«Призначення людини та її обов’язки у світлі християнського вчення; розвиток уявлень про совість іхристиянського вчення; розвиток уявлень про совість і сумління у процесі виховання дитини.»сумління у процесі виховання дитини.»  ЛИСТОПАДЛИСТОПАД Круглий стіл:Круглий стіл: ТЕМА:ТЕМА: «Саморозуміння, як основа духовного поступу дитини;«Саморозуміння, як основа духовного поступу дитини; поняття про людські вади, чесноти та мотиви нашихпоняття про людські вади, чесноти та мотиви наших вчинків і принципи християнської етики в повсякденному житті.»вчинків і принципи християнської етики в повсякденному житті.»  ЛЮТИЙЛЮТИЙ Лекція:Лекція: «Осягнення світу ікони – шлях до розуміння«Осягнення світу ікони – шлях до розуміння православної духовності. Єдність видимого і невидимого світів,православної духовності. Єдність видимого і невидимого світів, зв'язок часу та вічності.»зв'язок часу та вічності.»  КВІТЕНЬКВІТЕНЬ Науково-практична конференція:Науково-практична конференція: «Проблема Закону і Благодаті у«Проблема Закону і Благодаті у сучасному контексті: як виховати законослухняного і вільногосучасному контексті: як виховати законослухняного і вільного громадянина?»громадянина?»

×