Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Starten?
 
 
 
 
4
in
balans!
h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embedded
h"p://vierinbalans.onderwi...
Samenwerking
en
           ondersteuning
Visie
              Digitaal
           Deskun‐...
•  Met
laptops
(1:1)
gestart
in
2006
met
1
klas
•  Steeds
meer
belangstelling
•  Invoering
vanaf
klas
1

Visie
        Maatwerk
 PosiBef
pedagogisch
        Visie
   Betekenisvol
        ZC
      ...
Samenwerking
en
           ondersteuning
Visie
              Digitaal
           Deskun‐...
Visie
Begin
je
met
               technologie
of
             begin
je
met
visie?
   Van
visie
...
Samenwerking
en
           ondersteuning
Visie
              Digitaal
           Deskun‐...
ICT‐infrastructuur
•  Netwerk
•  Stroompalen
•  Europese
aanbesteding
•  Zorg
dat
dit
goed
in
orde
is,

•  Niet
achter
kun...
Huidige
situaMe
ZC
     1850
laptops
in
bedrijf
‐ 
tevreden
gebruikers
‐
geen
so]wareproblemen
‐
macbooks
gaan
lang
me...
Nieuwe
ontwikkeling:
bring
your
own
device

Samenwerking
en
           ondersteuning
Visie
              Digitaal
           Deskun‐...
Leermiddelen
/
Content
•   wat
is
nodig
voor
goed
onderwijs?
‐‐>
visie
•   verschilt,
digitaal
of
folio,
open
of
geslote...
Leermateriaal
/
Content
 de
5
verschillende
modellen
1. individueel
vakgerelateerd
model
=
  vakcommunity
2. vrije
markt...
Wikiwijs
VO‐content

keurmerk
CollecMes

Semi‐open
contentlicenMemodel
   vo‐content
(via
wikiwijs)
•  Open
aan
de
aanbiederskant,
gesloten
aan
de
gebruikerskant...
StercollecMes
Vak              Afdeling     Niveau   LeerjaarNederlands           vmbo  ...
Gesloten
contentlicenMemodel
  voorbeeld
Malmberg

Gesloten
contentlicenMemodel
    voorbeeld
EPN

Gesloten
contentlicenMemodel
voorbeeld
Thieme
Meulenhoff

Samenwerking
en
           ondersteuning
Visie
              Digitaal
           Deskun‐...
Professionalisering
docenten

ICT-bekwaamheidseisenIct kan bijdragen aan effectiever, efficiënteren aantrekkelijker onderwijs.Of dat gebeurt, hangt af v...
Professionalisering
•  Belangrijk
is
dat
je
als
docent
vertrouwd
raakt
  met
de
laptop
en
vooral
het
gebruik
er
van.
•  S...
Opstellen
curriculum
Nederlands

         Kerndoelen

          Leerstof
      Leertraject
in
leerli...
Opstellen
curriculum
Nederlands
•   Neem
de
kerndoelen
en
eindtermen
als
uitgangspunt.
Daarin
staat
namelijk
   beschre...


Evalueren
            Leerlingen
     VaksecMe
           Docenten
            Jaa...
ouders
  en

leerlingen

Ouders
en
leerlingen
•   Leerlingen
gemoMveerder
•   Ouders
doorgaans
erg
tevreden
(enquête)
•   Digitale
agenda
•   O...
www.zuyderzeecollege.nl

E‐learning:
hype
of
niet
In
het
afgelopen
decennium
hee]
e‐learning
een
stormachMge
ontwikkeling
doorgemaakt.
Deze
is
te
b...
Vragen?
Henk
Orsel
✉
h.orsel@zuyderzeecollege.nl
❆
h"p://twi"er.com/henkorsel
❆
h"p://nl.linkedin.com/in/henkorsel
Bronnen...
Vier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In Praktijk
Vier In Balans In Praktijk
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Vier In Balans In Praktijk

879 views

Published on

Een goed praktijkvoorbeeld van het vier-in-balans model.

 • Be the first to comment

Vier In Balans In Praktijk

 1. 1. Starten?
 
 
 
 
4
in
balans!
h"p://www.youtube.com/watch?v=dGo9b8Nkkys&feature=player_embedded
h"p://vierinbalans.onderwijstools.nl/


 2. 2. Samenwerking
en
 ondersteuning
Visie
 Digitaal
 Deskun‐ ICT
Infra‐ Leer‐
 digheid
 structuur
 materiaal
 DidacMsch
gebruik
van
ICT
 voor
leren
 MoMvaMe
en
leerprestaMes
van
leerlingen
 h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

 3. 3. •  Met
laptops
(1:1)
gestart
in
2006
met
1
klas
•  Steeds
meer
belangstelling
•  Invoering
vanaf
klas
1

 4. 4. Visie
 Maatwerk
 PosiBef
pedagogisch
 Visie
 Betekenisvol
 ZC
 leren
 klimaat
 ICT

 5. 5. Samenwerking
en
 ondersteuning
Visie
 Digitaal
 Deskun‐ ICT
Infra‐ Leer‐
 digheid
 structuur
 materiaal
 DidacMsch
gebruik
van
ICT
 voor
leren
 MoMvaMe
en
leerprestaMes
van
leerlingen
 h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

 6. 6. Visie

 7. 7. 


Begin
je
met
 technologie
of
 begin
je
met
visie?
 Van
visie
naar
techniek
leidt
tot

duurzaam
gebruik
van
ICT
in
het
onderwijs.

 8. 8. Samenwerking
en
 ondersteuning
Visie
 Digitaal
 Deskun‐ ICT
Infra‐ Leer‐
 digheid
 structuur
 materiaal
 DidacMsch
gebruik
van
ICT
 voor
leren
 MoMvaMe
en
leerprestaMes
van
leerlingen
 h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

 9. 9. ICT‐infrastructuur
•  Netwerk
•  Stroompalen
•  Europese
aanbesteding
•  Zorg
dat
dit
goed
in
orde
is,

•  Niet
achter
kunnen
verschuilen!

 10. 10. Huidige
situaMe
ZC
 1850
laptops
in
bedrijf
‐ 
tevreden
gebruikers
‐
geen
so]wareproblemen
‐
macbooks
gaan
lang
mee
school
is
eigenaar
laptops

 11. 11. Nieuwe
ontwikkeling:
bring
your
own
device

 12. 12. Samenwerking
en
 ondersteuning
Visie
 Digitaal
 Deskun‐ ICT
Infra‐ Leer‐
 digheid
 structuur
 materiaal
 DidacMsch
gebruik
van
ICT
 voor
leren
 MoMvaMe
en
leerprestaMes
van
leerlingen
 h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

 13. 13. Leermiddelen
/
Content
•  wat
is
nodig
voor
goed
onderwijs?
‐‐>
visie
•  verschilt,
digitaal
of
folio,
open
of
gesloten?
•  kost
alMjd
geld
•  verandert
conMnu

 h"p://www.youtube.com/watch?v=VWyogWqbC6w&feature=player_embedded#!
 h"p://www.vo‐raad.nl/projecten/innovaMeplaborm‐vo/leermiddelenbeleid


 14. 14. Leermateriaal
/
Content
 de
5
verschillende
modellen
1. individueel
vakgerelateerd
model
=
 vakcommunity
2. vrije
marktmodel
=
wikiwijs

3. coöperaMeve
model
=
les
2.0
en
ovc
4. semi‐open
contentlicenMemodel
=
vo‐content
5. gesloten
contentlicenMemodel
=
de
 uitgeverijen


 15. 15. Wikiwijs
VO‐content

 16. 16. keurmerk
CollecMes

 17. 17. Semi‐open
contentlicenMemodel
 vo‐content
(via
wikiwijs)
•  Open
aan
de
aanbiederskant,
gesloten
aan
de
gebruikerskant
•  Augustus
2012:
12
vakken
kerndoeldekkend
•  Augustus
2015:
alle
vakken
kerndoel‐
en
eindtermendekkend,
 van
vso
tot
gymnasium
•  Kosten:
7
euro
per
leerling
per
jaar

 voor
actualisaMe,
onderhoud,
beheer
en
doorontwikkeling

 18. 18. StercollecMes
Vak Afdeling Niveau LeerjaarNederlands vmbo b+kgt 1+2Nederlands havo, vwo h/v 1+2Wiskunde vmbo b+kgt 1+2Wiskunde havo,vwo h/v 1+2Engels vmbo b+kgt 1+2Biologie vmbo b+kgt 1+2Biologie havo, vwo h/v 4Mens en maatschappij vmbo kgt 1+2Mens en maatschappij havo,vwo h/v 1+2Rekenen (excl leden) vmbo, havo, vwo b+kgt+h/v 1+2Eindexamensite (excl. leden) vmbo, havo, vwo 4+5+6
 19. 19. Gesloten
contentlicenMemodel
 voorbeeld
Malmberg

 20. 20. Gesloten
contentlicenMemodel
 voorbeeld
EPN

 21. 21. Gesloten
contentlicenMemodel
voorbeeld
Thieme
Meulenhoff

 22. 22. Samenwerking
en
 ondersteuning
Visie
 Digitaal
 Deskun‐ ICT
Infra‐ Leer‐
 digheid
 structuur
 materiaal
 DidacMsch
gebruik
van
ICT
 voor
leren
 MoMvaMe
en
leerprestaMes
van
leerlingen
 h0p://vierinbalans.onderwijstools.nl/

 23. 23. Professionalisering
docenten

 24. 24. ICT-bekwaamheidseisenIct kan bijdragen aan effectiever, efficiënteren aantrekkelijker onderwijs.Of dat gebeurt, hangt af van de ictbekwaamheid van de leraar.Er bestaat een verband tussenleerlingprestaties en hetbekwaamheidsniveau van de leraar
 25. 25. Professionalisering
•  Belangrijk
is
dat
je
als
docent
vertrouwd
raakt
 met
de
laptop
en
vooral
het
gebruik
er
van.
•  Studiemiddagen
 –  Elo
(Moodle)
 –  Laptop
(MacBook)
 –  E‐didacMek
 –  Digitaal
toetsen
 –  Arrangeren
in
wikiwijs
of
lessenmaker
 –  Web
2.0
(Digital
crea8or)

 26. 26. Opstellen
curriculum
Nederlands

 Kerndoelen

 Leerstof
 Leertraject
in
leerlijnen
 Jaarplanning
 EvaluaMe

 27. 27. Opstellen
curriculum
Nederlands
•  Neem
de
kerndoelen
en
eindtermen
als
uitgangspunt.
Daarin
staat
namelijk
 beschreven
wat
leerlingen
moeten
leren.
Wat
moeten
ze
weten?
Wat
moeten
ze
 begrijpen?
Wat
moeten
ze
kunnen?
Waar
moeten
ze
een
mening
over
hebben
 gevormd?
•  Zoek
bruikbare
leerstof
bij
het
realiseren
van
de
leerdoelen
en
maak
 keuzes
over
het
didacMsch
gebruik
ervan.
•  Zet
de
aan
doelen
gekoppelde
leerstof
zo
achter
elkaar
dat
het
inspirerend
 leertraject
voor
leerlingen
wordt.
•  Kijk
of
alle
gekozen
leerstof
wel
in
de
beschikbare
Mjd
over
het
voetlicht
kan
 komen.
Kom
tot
een
goede
verdeling
van
alle
doelen
en
daaraan
gekoppeld
 leermateriaal
binnen
de
beschikbare
Mjd.
Maak
een
jaarplanning,
verdeeld
per
 rapportperiode.
•  Evalueer
al
werkende
de
kwaliteit
van
het
curriculum.
Doelen
laten
zich
moeilijker
 vervangen
dan
leerstof.
Kijk
ook
per
onderwijsperiode
hoe
de
werkwijze
beviel.
 Evalueer
bij
jezelf
en
bij
de
leerling.


 28. 28. 

Evalueren
 Leerlingen
 VaksecMe
 Docenten
 Jaarplanning
 Schoolbreed
 bovenbouw
 Docenten

 onderbouw

 29. 29. ouders
 en

leerlingen

 30. 30. Ouders
en
leerlingen
•  Leerlingen
gemoMveerder
•  Ouders
doorgaans
erg
tevreden
(enquête)
•  Digitale
agenda
•  Ouders
kunnen
huiswerk
zien
•  Afspraken
maken
over
laptopgebruik
•  Speciale
laptopouderavonden
•  Mediawijsheid

 31. 31. www.zuyderzeecollege.nl

 32. 32. E‐learning:
hype
of
niet
In
het
afgelopen
decennium
hee]
e‐learning
een
stormachMge
ontwikkeling
doorgemaakt.
Deze
is
te
beschrijven
aan
de
hand
van
Gartners’
“Hype
Cycle
for
Emerging
Technologies”1.
Volgens
het
gerenommeerde
research‐
en
adviesbureau
Gartner
ontwikkelt
nieuwe
technologie
zich
alMjd
volgens
een
vast
patroon
waarin
drie
stadia
te
onderkennen
zijn
(Linden,
2002):

a.
Fase
van
overdreven
enthousiasme
(overenthusiasm)

b.
Fase
van
desillusie
(disillusionment)

c.
Fase
van
geleidelijke
verbetering
(gradual
improvement)


 33. 33. Vragen?
Henk
Orsel
✉
h.orsel@zuyderzeecollege.nl
❆
h"p://twi"er.com/henkorsel
❆
h"p://nl.linkedin.com/in/henkorsel
Bronnen:
❆
h"p://onderzoek.kennisnet.nl/conferenMes/vlootschouw2011
❆
h"p://onderzoek.kennisnet.nl/onderzoeken‐totaal/overzicht
❆
h"p://www.leraar24.nl


❆
h"p://www.wilfredrubens.com/

❆
h"p://ictbekwaamheid.kennisnet.nl/

❆
Lezing
Frans
Schouwenburg
(sectormanager
PO/VO
Kennisnet)


❆
Lezing
Alfons
ten
Brummelhuis
(hoofdonderzoeker
Kennisnet)
❆
h"p://www.vo‐content.nl/

❆
h"p://www.wikiwijs.nl/home/

❆
h"p://www.zuyderzeecollege.nl
❆
h"p://www.horselman.com


×