Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Move-IT_201113

354 views

Published on

Education Technology Media and Teaching

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Move-IT_201113

 1. 1. “Interactive Whiteboards als katalysator voor goed onderwijs?!” Jan Ryckaert Stijn Van Laer Dienst onderwijsontwikkeling en ondersteuning, KU Leuven
 2. 2. Korte inhoud Interactive Whiteboards (IWB‟s) zijn wereldwijd een ‘hot topic’. De literatuur erover is verre van unaniem over de toegevoegde waarde van deze technologie in het (hoger) onderwijs. Ongeacht de waarde van deze technologie, blijft de komende jaren een stijgende tendens van het aantal IWB‟s merkbaar. Over het gebruik van deze borden is echter nog steeds veel onduidelijkheid. We kijken in deze workshop daarom naar onderzoeksresultaten over het gebruik en gebruiksniveau van het IWB bij leerkrachten in het Vlaams secundair onderwijs. Hieruit blijkt dat leerkrachten vaak wel ingeleid zijn (in technologische zin), maar nog niet in staat zijn zelf in te leiden (in pedagogische zin). Uit deze vaststelling trekken we conclusies en formuleren we tips en tricks voor het inzetten van (deze) technologie in de onderwijsleerpraktijk voor het (hoger) onderwijs.
 3. 3. Opzet van de presentatie…
 4. 4. Programma • Intro • Doel Inzicht krijgen in technologisch didactische achtergrond o Samen reflecteren over het gebruik binnen eigen context Kennismaking rondje o Functie o Gebruik van IWB Theoretische achtergrond en onderzoeksresultaten Conclusies als hefboom voor onderwijspraktijk Oefening Feedback & vragen o • • • • •
 5. 5. Reflecties? Niveau (lerarenopleiding, secundair onderwijs, etc.)? Wie van jullie heeft ervaring met het gebruik van het IWB? Theoretisch - praktisch? Wat viel je op? Beschrijf…
 6. 6. Rondje • • • • • • • Ik heb een IWB ter beschikking Ik ondersteun het gebruik Ik heb een training gevolgd Ik laat leerlingen/studenten ermee werken Ik gebruik vakspecifieke software/apps voor IWB‟s Ik gebruik bordboeken Ik gebruik extra hard/software zoals clickers en scherm delen
 7. 7. Theoretisch kader
 8. 8. Teacher use of the Interactive Whiteboards in Flemish Secondary Education - mapping against a transition framework Van Laer, Beauchamp, Colpaert (2012) • Antwoorden op twee onderzoeksvragen; o o Een onderzoeksvraag geformuleerd om de hypothese te valideren die als conclusie van dit onderzoek opgeworpen is; Een instrument voor het in kaart brengen van het IWBgebruik en het gebruiksniveau van leerkrachten in het Vlaams secundair onderwijs;
 9. 9. Opbouw probleemstelling (I) • Argument 1: o Definitie en terminologie van het Interactive Whiteboard • (bv.: Armstrong et al., 2005; Greiffenhagen, 2002; Murphy et al., 1995; Passey, 2006; Schroeder, 2007; Miller & Glover, 2010) o Potentieel en beperkingen van het Interactive Whiteboard • Technische benadering (bv.: Greiffenhagen, 2000) • Presentatie- en interactiewaarde (bv.: Miller & Glover, 2010) • lesgeef- en leertool (bv.: H. J. Smith, et al., 2005) o Interactive Whiteboardlandschap • • • • Globale context (Messenger, 2009) Europese context (Bannister, 2010) Belgische context (Futuresource, 2009) Vlaamse context (Clarebout, et al., 2010)
 10. 10. Opbouw probleemstelling (II) • Argument 2: o Transitieraamwerk voor het gebruik van het Interactive Whiteboard • (Beauchamp, 2004) Telkens op het niveau van: • • • • Bestruringssysteem en bestandsmanagement Technisch Mechanische vaardigheden Programma variabelen Klasmanagement en pedagogie Pedagogisch –didactisch
 11. 11. Transitieraamwerk (I)
 12. 12. Transitieraamwerk (II)
 13. 13. Transitieraamwerk (III)
 14. 14. Transitieraamwerk (IV)
 15. 15. Transitieraamwerk (V)
 16. 16. Logische opbouw onderzoeksvragen
 17. 17. Resultaten (I) • 70,75% van de respondenten gaf aan dat de school waarvoor ze werken beschikt over een IWB. • Van deze 70,75% stelt 15,67% (11,11% van het totaal) dat hun school beschikt over IWB-gerelateerde (stemkastjes, IWB-tablets, etc.). technologieën • Van de respondenten die verklaren dat er een IWB aanwezig is in hun school zegt 61,67% (43,74% van het totaal) dat hij/zij het ook gebruikt. • Degene die het IWB niet gebruiken (38,33%), geven wel te kennen (72,17%) dat ze er gebruik van willen maken. • Van de respondenten waarvan de school niet beschikt over een Interactive Whiteboard (29,25%) zegt 83,06% dat ze er wel een IWB willen gebruiken.
 18. 18. Resultaten (II) • Leerkrachten die binnen het Gemeenschapsonderwijs (Go!) werken, hebben de grootste kans om over een beschikken. Hierna volgen de leerkrachten uit het Gesubsidieerd Onderwijs (OGO). De leerkrachten uit Gesubsidieerd Onderwijs (VGO) hebben de kleinste kans een IWB te beschikken. IWB te Officieel het Vrij om over • Leerkrachten binnen het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (OGO) werken hebben de grootste kans hebben om een IWB te gebruiken. • Het IWB wordt voornamelijk gebruikt door leerkrachten in het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO), het Kunst Secundair Onderwijs (KSO) en het Technisch Secundair Onderwijs (TSO).
 19. 19. Resultaten (III)
 20. 20. Conclusies (I) „Hoeveel leerkrachten uit het Vlaams gebruiken het Interactive Whiteboard?‟ secundair onderwijs Het blijkt dat er aanzienlijk wat leerkrachten (zeven op tien) zijn waarvan de school beschikt over een IWB. Wat het IWB-gebruik betreft, zijn er slechts vier op tien leerkrachten die het gebruiken. Hoe komt dit? • Persoonlijke keuze? (onwaarschijnlijk, 83,06% wil wel) • Moeilijk bereikbaar / beschikbaar? • Geen meerwaarde, te intensief, etc. ?
 21. 21. Conclusies (II) „Op welk gebruiksniveau gebruiken leerkrachten uit het Vlaams secundair onderwijs het Interactive Whiteboard?‟ In het Vlaams secundair onderwijs zijn de leerkrachten wel ingeleid (in technologische zin) in het gebruik van het IWB, maar nog niet in staat zelf in te leiden (in pedagogische zin). „Leerkrachten hebben een te laag niveau om de potentiële toegevoegde waarde, zoals beschreven in de literatuur (Beauchamp, 2004; Greiffenhagen, 2000; Miller & Glover, 2010), te ontdekken.‟ Hoe komt dit? • Te technologiegedreven? • Te technische scholing? • Te weinig aandacht voor pedagogie en didactiek?
 22. 22. In het Vlaams secundair onderwijs zijn de leerkrachten wel ingeleid (in technologische zin) in het gebruik van het IWB, maar nog niet in staat zelf in te leiden (in pedagogische zin).
 23. 23. Hoe lossen we dit op? En hoe is dit bij andere technologieën (of media)?
 24. 24. WERKVORMEN: kort samengevat Om leeractiviteiten bij studenten uit te lokken worden werkvormen gebruikt. • Hiërarchisch verloop in bereiken • • van beoogde leeractiviteiten. Selectie van meest geschikte werkvorm (gebaseerd op de doelstelling, studentkenmerken en context) om de beoogde leeractiviteit te bereiken. Selectie van het meest geschikte medium om deze methode te operationaliseren.
 25. 25. WERKVORMEN (organisatie) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Gain attention. Inform learners of objectives. Stimulate recall of prior learning. Present the content. Provide “learning guidance”. Elicit performance (practice). Provide feedback. Assess performance. Enhance retention and transfer to the job. … 9 events of instruction … Gagné, R. M., Briggs, L. J., & Wager, W. W. (1979). Principles of instructional design.
 26. 26. Selectie van het medium https://research.usc.edu/usc-symposium-on-digitalmedia-research-education-and-innovation/
 27. 27. Visies op media in het onderwijs Apparaat Leerdoelen Technologische benadering Leerdoelen Mediakundige benadering Leerdoelen Onderwijskundige benadering Media-attributen Apparaat Ondersteuning Media-attributen Apparaat Alles is bijna met alles mogelijk… (Dillemans et al., 1998) Elen, J. (2000). Technologie voor en van het onderwijs: een inleiding in onderwijstechnologische inzichten en realisaties. Acco. Dillemans, R., Lowyck, J., Van der Perre, G., Claeys, C., & Elen, J. (1998). New technologies for learning: Contribution of ICT to innovation in education. Leuven University Press.
 28. 28. Werkvorm en medium Sugrue, B. M., & Clark, R. E. (2000). Media selection for training. In S. Tobias & D. Fletcher (Eds.), Training & Retraining: A Handbook for Business, Industry, Government and the Military. New York, NY: Macmillan.
 29. 29. Type werkvorm Tools INSTRUCTIE Activiteiten waarbij de docent zijn/haar expertise doorgeeft aan de studenten die vooral luisteren. - Lezing, hoorcollege Demonstratie, labo “Technology Enhanced Learning” Clickers, digitaal bord, … Audio/video opnames Lesopnames: screencasts Lesopnames: weblecture Videoconferentie INTERACTIE Activiteiten waarbij de docent interageert/communiceert met de studenten of waarbij studenten luisteren naar elkaar. - Brainstormsessie Discussie Debat Rollenspel - Discussieforum Weblog, chat Video- of webconferentie Virtuele werelden, edugames SAMENWERKEN Activiteiten die tot doel hebben studenten samen bepaalde leerdoelen te laten bereiken. - Samen een project maken, onderzoek doen, uittesten,… - Video- of webconferentie Online communities (Google groups, Zoho groups) Social software: wiki, social bookmarking, social networking, etc. ePortfolio -
 30. 30. Oefening in groepjes 1. Bespreek per groepje op welke manier jullie het IWB een plaats in je onderwijs- leeromgeving geven. 1. Bespreek hiernaast punten waarbij je nog een groei in het gebruik hiervan ziet: o Waar loop je nog tegen aan? (constraints) o Wat zie je nog als ontwikkelkansen? (affordances)
 31. 31. Oefening • Verdeel in groepjes van 3 à 4 o o o In elk groepje 1 gebruiker/lesgever Opdracht Welke stappen zetten om 1 les met IWB voor te bereiden vanuit bepaalde werkvorm • Leermateriaal keuze • Aanpak tijdens les o Feedback
 32. 32. Extra informatie of vragen: Stijn.vanlaer@kuleuven.be Jan.Ryckaert@kuleuven.be
 33. 33. En ook dit nog…
 34. 34. Ervaringen uit het verleden… (A. Reiser, 2001) • Of the many lessons we can learn by reviewing the history of instructional comparison between the anticipated and actual effects of media on instructional practices. media, perhaps one of the most important involves a • As Cuban (1986) has pointed out, as you look back over the past century of media history, you are likely to note a recurrent pattern of expectations and outcomes. As a new medium enters the educational scene, there is a great deal of initial interest and much enthusiasm about the effects it is likely to have on instructional practices. • However, enthusiasm and interest eventually fade, and an examination reveals that the medium has had a minimal impact on practices.
 35. 35. Ervaringen uit het verleden… (A. Reiser, 2001) • Of the many lessons we can learn by reviewing the history of instructional comparison between the anticipated and actual effects of media on instructional practices. media, perhaps one of the most important involves a • As Cuban (1986) has pointed out, as you look back over the past century of media history, you are likely to note a recurrent pattern of expectations and outcomes. As a new medium enters the educational scene, there is a great deal of initial interest and much enthusiasm about the effects it is likely to have on instructional practices. • However, enthusiasm and interest eventually fade, and an examination reveals that the medium has had a minimal impact on practices.
 36. 36. “De keuze van de technologie maakt het verschil… (in leerwinst)”
 37. 37. Richtvraag: Maakt media het verschil? NEE JA • Waarom niet? • Waarom besteden we zoveel geld aan computers? • Wat doen we? • … • Wanneer of hoe maakt het een verschil? • Waarom toont onderzoek geen verschil tussen media? • Wat zijn de implicaties hiervan? • …
 38. 38. Clark RE Clark - Educational technology research and development, 1994 - Springer • „Weinig‟ bewijs dat het medium zelf, leren beïnvloed. • Ontwerp en methode wordt vaak verward met het medium. • Aanbevelingen: o o Stop met het vergelijkend mediaonderzoek. Focus op goed ontwerpen! Bernard, R. M., P. C. Abrami, et al. (2004). "How does distance education compare with classroom instruction? A meta-analysis of the empirical literature." Review of educational
 39. 39. Kozma RB Kozma - Educational Technology Research and Development, 1994 - Springer • • • • • Het medium is (soms) belangrijk. Wat zijn de voordelen van boeken? Wat zijn de voordelen van televisie? Wat zijn de voordelen van computers? Wat zijn de voordelen van multimedia?

×