Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management

440 views

Published on

NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

NSO Esprit scholen | training ICT in het onderwijs | management

 1. 1. •  Agenda  8  januari  2016   13.30  -­‐  16.30  uur   Amsterdam  Interna3onal   Community  School   •  Voorstelrondje     TRAINING  ICT     IN  HET  ONDERWIJS  
 2. 2.      Presenta3e  met  werkvormen     •  13.30  –  15.00  uur    Vier  in  Balans              Visie,  techniek,  leermateriaal,  deskundigheid                Wat  we  weten  over  opbrengsten                           •  15.00  –  15.15  uur    Pauze       •  15.15  –  16.30  uur    Social  Media,  Flipping  the  classroom,  webtools   AGENDA  
 3. 3. Vier  in  Balans  
 4. 4. 3d  printen   tablet   Volgprogramma’s  
 5. 5. 1985  
 6. 6. 1999  
 7. 7. ICT  is  een  middel  
 8. 8. Maar  waarvan?  
 9. 9. Onderwijs?  
 10. 10. Gewenst  resultaat  schema   Onderwijsleer-­‐   proces   onderwijsinhoud communica3e   administra3e   infrastructuur Systeembeheer   OICT   Docent   instrumentele vaardigheden systeem   vaardigheden   doel vaardigheidmiddel I C T Meth.geb.sofware- Web - Digibord Magister  -­‐    Moodle   Google  -­‐  Mail-­‐SocialMed   -­‐  website  
 11. 11. Gewenste'resultaat'schema' ' ' Doel' Middel' Vaardigheid' I' ' ' ' C' ' ' ' T' ' ' ' ' Direct delen via Drive http://no.nl/Br
 12. 12. 1e  en  2e  digitale  revolu3e  in  NL   1e digitale revolutie 2e digitale revolutie
 13. 13. 3e  digitale  revolu3e  
 14. 14. ICT  als  middel  van  het  onderwijs   Methode = Manier
 15. 15. 4e  digitale  revolu3e  
 16. 16. Veranderen = ruilen We moeten zorgen voor een goede ruil
 17. 17. Hoe  regel  je  dat  op  jouw  school?  Waar  begin  je?  
 18. 18. Puzzelen  
 19. 19. ipv  Stapelen  
 20. 20. BESPREEK  IN  TWEETALLEN:   Wat  is  de  belangrijkste  pijler  van  de  vier  in  balans  
 21. 21. Belangrijk  evenwicht  met  ICT   Leiderschap &! Samenwerking!
 22. 22. Technische randvoorwaarden
 23. 23. Bron:     Onderzoek  kennisnet:    4  in  Balans  monitor   WAT  WEL  EN    NIET  WERKT  
 24. 24. Infrastructuur  
 25. 25. Infrastructuur  
 26. 26. Tegen welke technische, randvoorwaardelijke problemen loop je aan? “Binnen  onze  school  gaat  het  goed.  Erg  tevreden  er  wordt   al3jd  een  oplossing  gevonden  of  meegedacht  in  het   probleem.   Op  mijn  andere  school  is  het  echt  drama3sch.”   “  Pas  toen  ik  op  een  andere  school  werkte,   merkte  ik  hoe  goed  het  mijn  vorige  school   het  voor  elkaar  had…”    
 27. 27. Device  is  een  middel,  geen  doel   Niet  alleen  om  gewicht  van  de  boekentas  te  verlagen   –  Onderwijsvernieuwing:   •  Niet  alleen  de  boeken  vervangen  door  PDF   •  Nieuwe  mogelijkheden   •  Differen3ëren   –  Moet  gedragen  worden  door  het  team   –  Moet  goed  voorbereid  worden  met  de  leerlingen  en  de   ouders  
 28. 28. Schooleigen  of  BYOD?   •  Bring  you  own  device?   –  Totale  vrijheid   –  Geen  controle   –  Zowel  thuis  als  in  de  klas  te  gebruiken   •  Schooleigen  materiaal   •  Overzicht  op  geïnstalleerde  apps   •  Enkel  op  school  te  gebruiken   •  Gecontroleerd  gebruik  (eventueel  ook  thuis)     • Mengvorm?  
 29. 29.                Laptop  versus  tablet      
 30. 30.                Laptop  versus  tablet           Heeh  meer  func3onaliteiten   Zwaarder   Heeh  een  toetsenbord   Gemakkelijker  te  repareren   2de  hands  aankopen  is  gemakkelijk.   Scherm  als  barrière         minder  stroomverbruik;  hogere  autonomie   grooke  en  gewicht   eenvoudige  configura3e   Start  zeer  vlug  op   E-­‐book  mogelijkheden   Touch  screen   gemakkelijker  samenwerken  
 31. 31. Veel partijen zijn op een school betrokken bij de implementatie van onderwijsveranderingen, maar de leraar is hierin cruciaal. Om een verandering te bewerkstelligen in de school, moet geïnvesteerd worden in de leraar en in docententeams.
 32. 32. TradiPonele  aanbieders   Noordhoff   Thieme   Malmberg     Nieuwe  aanbieders   Elerna   Muiswerk   Dedact   Pulse  on   Learn  to0         NIEUWE  ONTWIKKELINGEN  
 33. 33. NIEUWE  AANBIEDERS  
 34. 34. Voorbeelden  van  learning  analy3cs     58
 35. 35. Math  Garden  (NL)   59
 36. 36. Garden  Center  -­‐  Analy3cs  
 37. 37. Schermafbeelding 2015-12-01 om 12.03.43
 38. 38. Khan  Academy  
 39. 39. Khan  student  dashboard  
 40. 40. Khan  teacher  dashboard  
 41. 41. Learnbeat  (NL)   65
 42. 42. Cum  Laude  /  Magnaview  
 43. 43. www.worldmapper.org       67
 44. 44. Worldmapper.org     68
 45. 45. Digitale  didac3ek?   Defini3e:     “Het   betreh   kennis   en   kunde   m.b.t.   het   gebruik   van   ICT   bij   het   faciliteren  van  het  leren”  (Simons  2002).  
 46. 46. Digitale  didac3ek  en  TPACK   Uitgangspunt:   •  Docenten  dienen  te  beschikken  over  geïntegreerde  kennis  over  ICT,  didac3ek  en   vakinhoud.   Focus:   •  Weten  waarom  inhouden  moeilijk/makkelijk  te  leren  zijn.   •  Weten  hoe  ICT  het  leerproces  kan  ondersteunen.   Goed  ICT-­‐ondersteund  onderwijs:  rekening  houden  met:   •  vakinhoud  (Content).   •  vakdidac,ek  (Pedagogy).                =  TPACK   •  technologie  (Technology).  
 47. 47. TPACK:  prak3jkvoorbeeld   •  Doel:   –  Leren  vreemde  taal  m.b.v.  specifiek     educa3ef    sohware  pakket.                                     Technologische  kennis:   •     Kennis  van  sohwarepakket  om        lerende  te  kunnen  begeleiden.   •     Kennis  sohwarepakket  om  leer-­‐        resultaten  vast  te  stellen   DidacPsche  kennis:   Keuzes  maken  t.a.v.:   •     Mate  van  begeleiding   •     uitvoering  klassikaal,  groeps-­‐          gewijs  of  individueel   •     Mate  van  vrijheid  leerlingen          m.b.t.  uitvoering.   •     Mate  van  controle.     Vakinhoudelijk  kennis:   •     Kennis  hebben  van  de          inhoud  sohwarepakket.   •     Weten  wat  complexe            inhouden  zijn.  
 48. 48. Overzicht        P          T                C  
 49. 49. Technological  Knowledge  (TK)        P          T                C   Technological Knowledge (TK)
 50. 50. Pedagogical  Knowledge  (PK)        P          T                C   Pedagogical Knowledge (PK) Technological Knowledge (TK)
 51. 51. Content  Knowledge  (CK)        P          T                C   Pedagogical Knowledge (PK) Technological Knowledge (TK) Content Knowledge (CK)
 52. 52. Technological  Pedagogical  Knowledge  (TPK)        P          T                C   Pedagogical Knowledge (PK) Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Technological Knowledge (TK) Content Knowledge (CK)
 53. 53. Technological  Content  Knowledge  (TCK)        P          T                C   Pedagogical Knowledge (PK) Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Technological Knowledge (TK) Technological Content Knowledge (TCK) Content Knowledge (CK)
 54. 54. Pedagogical  Content  Knowledge  (PCK)        P          T                C   Pedagogical Content Knowledge (PCK) Pedagogical Knowledge (PK) Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Technological Knowledge (TK) Technological Content Knowledge (TCK) Content Knowledge (CK)
 55. 55. TPACK        P          T                C   Pedagogical Content Knowledge (PCK) Pedagogical Knowledge (PK) Technological Pedagogical Knowledge (TPK) Technological Knowledge (TK) Technological Content Knowledge (TCK) Technological Pedagogical Content Knowledge (TPaCK) Content Knowledge (CK)
 56. 56. Onderzoek  kennisnet:    4  in  Balans  monitor  2015   WAT  WEL  EN  NIET  WERKT  
 57. 57. WAT  WEL  EN  NIET  WERKT  
 58. 58. Schermafbeelding 2015-12-01 om 12.03.43
 59. 59. Onderzoek  kennisnet:    4  in  Balans  monitor  2015   WAT  WEL  EN  NIET  WERKT  
 60. 60. Onderwijsgedreven innovatie Techniekgedreven innovatie Verder  in  balans?  
 61. 61. Onderwijsgedreven innovatie Techniekgedreven innovatie
 62. 62. “Ict-oplossingen zijn geweldig en erg ondersteunend voor leerlingen, maar het is een middel. Begrip, aandacht en feedback zijn het fundament.”
 63. 63. Wat  weten  we  over  opbrengsten   Ø  Leerlingen  meer  gemo3veerd   Ø  Leerlingen  presteren  beter   Ø  Leerlingen  leren  sneller   Ø   Leraar  bespaart  3jd   Ø   School(leider)  meer  inzicht  in  presta3es  
 64. 64. Mits……   Ø  Goed  ontwikkeld  leermateriaal   Ø  Gericht  ingezet     Ø  Gedoseerd  gebruikt  
 65. 65. Pauze  
 66. 66. Pak  je  smartphone,  tablet  of  laptop     Ga naar: www.govote.at
 67. 67. Vraag:  Bij  welk  evenement  zijn  deze  foto’s  gemaakt?   Ga  naar  www.govote.at  en  gebruik  de  code:  866617  
 68. 68. Uitkomst  
 69. 69. WAT  IS  DIFFERENTIËREN?  
 70. 70.   •  Het  begint  met  kunnen  differen3ëren   •  De  stap  daarna  is  ICT  inzeken  om  een  aantal  dingen   gemakkelijker  te  maken.  Als  je  als  docent  niet  in  staat  bent  om   te  differen3ëren,  of  je  bent  als  school  daar  niet  op  ingericht,   dan  moet  je  niet  verwachten  dat  ICT  daar  ook  maar  iets  in  gaat   veranderen.   KUNNEN  DIFFERENTIËREN?  
 71. 71. DIFFERENTIËREN     MET  ICT  TOOLS    
 72. 72. hXp://www.spons.nl/34617/educaPeve-­‐apps-­‐tools-­‐deel-­‐5-­‐free     •  Leerpad  met  5  webtools   •  2.  Men3meter   •  Men3meter  is  een  webtool  waar  een  vraag  wordt  gesteld  met  een  aantal   antwoordmogelijkheden.  Door  middel  van  een  URL  en  een  code  kun  je   leerlingen  de  vraag  laten  beantwoorden  op  de  tablet,  computer  of   smartphone.  De  resultaten  zijn  direct  te  zien  op  de  resultatenpagina.   Differen3ëren  kan  hier  aan  de  hand  van  de  resultaten.  Door  deze  tool   bijvoorbeeld  aan  het  begin  van  een  les  in  te  zeken,  krijg  je  inzicht  in  wat   leerlingen  al  wel  of  niet  weten.  Aan  de  hand  hiervan  kun  je  eventueel  de   focus  van  je  les  verleggen.  hkps://www.men3meter.com/                  MENTIMETER  
 73. 73. Govote.at  à  866617   •  Welke  digitale  werkvorm  zet  je  al  wel  eens   in  in  je  les?   •  Samen  de  vraag  “opzeken”    
 74. 74. Uitkomsten  
 75. 75. Ka3e  Gimbar:  “Why  I  flipped  my   classroom”  
 76. 76. SCREENCAST  
 77. 77. Screencast-­‐O-­‐MaPc   •  Dit  is  een  webtool  waarmee  je  een  opname  maakt  van  wat  er  op  het   beeldscherm  te  zien  is.  Door  de  audio-­‐opname  kun  je  uitleg  geven  bij  datgene   dat  je  laat  zien.  Naast  de  audio-­‐opname  is  er  ook  de  mogelijkheid  om  ook   jezelf  in  beeld  te  brengen.  Met  deze  tool  kun  je  een  eigen  instruc3efilmpje   maken  die  ingezet  kan  worden  in  de  klas.  Leerlingen  kunnen  het  filmpje  in   hun  eigen  tempo  kijken  en  eventueel  nog  een  keer  zien  wanneer  ze  het  niet   begrijpen.  Ook  kun  je  ervoor  kiezen  om  filmpjes  te  maken  met  verdiepende   stof,  voor  de  leerlingen  die  al  verder  zijn  en  meer  willen  weten.   hkps://www.screencast-­‐o-­‐ma3c.com/     SCREENCAST  
 78. 78.  Zijn  onze  leerlingen  veranderd?  
 79. 79. – Dhr. P. Bouman, docent Middelburg! "De  moderne  jeugd  doet  veel,  luistert  radio  en  bezoekt   bioscopen.  Hij  reist,  kampeert,  zwemt  en  fietst.”   bit.ly/trouwonderwijs Zijn  leerlingen  laatste  5  jaar   veranderd?  
 80. 80. http://pennystocks.la/internet-in-real-time/
 81. 81. Een  3jdschrih…   is een kapotte iPad
 82. 82. Onze leerling : -)
 83. 83. Onze  taak?   Niet asociaal maar sociaal leren
 84. 84. RDLM  
 85. 85. Technologie:  van  doel  naar  tool  
 86. 86. Evalua3e  via  linoit.com     Ga naar: http://no.nl/8x

×