Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Safe And Smart Hiring Klein

Social media,netwerkeconomie en recruitment

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Safe And Smart Hiring Klein

 1. 1. The Challenges of Safe & Smart Hiring Amsterdam, 2 februari 2012 Sector Advisory Han Mesters
 2. 2. Inhoudsopgave 1 Alles wordt anders 5 Social Media 3 Netwerkeconomie 6 Conclusies 2 Recap 4 Nieuwe verdienmodellen
 3. 3. 1. Alles wordt moet anders
 4. 4. Paradigm Shift: E = MC 2 , from ‘risk free return’ to ‘return risk free’ <ul><ul><li>Investopedia explains 'Risk-Free Rate Of Return' </li></ul></ul><ul><li>In theory, the risk-free rate is the minimum return an investor expects for any investment because he or she will not accept additional risk unless the potential rate of return is greater than the risk-free rate. Read more: http:// www.investopedia.com / terms /r/ risk-freerate.asp #ixzz1j9I2kNu3 </li></ul>
 5. 5. Someone has hit the “reset” button (Jeffrey Immelt, CEO, General Electric) <ul><li>Wij geloven: </li></ul><ul><li>De economie is in een vroeg stadium van een fundamentele verandering van de wijze waarop werk is georganiseerd, gemanaged en uitgevoerd. </li></ul><ul><li>We weten: </li></ul><ul><li>Het omarmen van “work anywhere” benaderingen kunnen de kosten met betrekking tot het ondersteunen van de beroepsbevolking terugdringen met wel 40% . </li></ul>
 6. 6. Van instituten naar gemeenschappen 21st 21st Century Community Global Marketplace 20th Century The Shift Control Institutions
 7. 7. Bereid u maar voor op decennia van aswolken...
 8. 8. Sterke vraaguitval bij grote bedrijven na bereiken market cap +/- $ 40 mld Bron: Corporate executive board 2008
 9. 9. Structuur: Van flexibele schil naar klantgedreven organisatie <ul><li>2 typen organisaties (Simon): </li></ul><ul><li>Invulling door ICT, en met name Internet </li></ul><ul><li>Invulling door specialisten, </li></ul><ul><li>al dan niet in dienst </li></ul>Fase 1 : Toename flexibele schil en projecten Fase 3 : Opkomst klantgedreven project-organisatie 1. Productfunctie 2. Capaciteitsfunctie Fase 2 : Splitsing standaard- en maatwerk stuk <ul><li>Voorbeeld filmindustrie </li></ul>
 10. 10. 2. Recap
 11. 11. Business modellen staan onder druk
 12. 12. Voor de hele zakelijke dienstverlening (ook banken) geldt: <ul><li>Bruto marge onder druk </li></ul><ul><li>Op zoek naar onderscheidend vermogen </li></ul><ul><li>Duidelijk maken toegevoegde waarde propositie </li></ul>
 13. 13. Waar staan we nu? De ‘War for Talent’ is een illusie V-vormig verloop recessie Impact mentaliteitsverandering groot Impact mentaliteitsverandering klein L-vormig verloop recessie Wereldbeeld 1 ‘ Doorgroeien op platgetreden paden’ Wereldbeeld 2 ‘ Ondernemend in organische netwerken’’ Wereldbeeld 3 ‘‘ Navigeren naar nieuwe groei’ Wereldbeeld 4 ‘‘ De hang naar het vertrouwde’ ?
 14. 14. 4: ‘De hang naar het vertrouwde’ L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsverandering <ul><li>De langdurige recessie laat in deze wereld flinke sporen na </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsintensieve processen worden ge-outsourced, de maakindustrie verdwijnt bijna helemaal </li></ul></ul><ul><ul><li>(Jeugd)werkloosheid is een groot probleem, stakingen en demonstraties zijn aan de orde van de dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Flexibele arbeid wordt gezien als manier om kosten te besparen maar is geen doel op zich </li></ul></ul><ul><ul><li>Het aantal ZZP’ers is lager dan een tijd geleden </li></ul></ul><ul><ul><li>Door het tekort aan arbeidsplaatsen is de macht verschoven naar de werkgevers </li></ul></ul><ul><ul><li>Vooral de sectoren met relatief grote baanzekerheid zoals onderwijs en zorg hebben genoeg aanwas </li></ul></ul><ul><ul><li>Successpelers: </li></ul></ul><ul><li>Over het algemeen zullen flexspelers het erg moeilijk hebben in deze wereld. De behoefte aan flexibel personeel is beperkt en de prijzen staan erg onder druk </li></ul><ul><ul><li>Marktplaats – Payrollers en uitzenders die heel snel kunnen schakelen en op dagelijkse basis arbeid kunnen in- en verhuren zullen in dit wereldbeeld overleven </li></ul></ul><ul><ul><li>Zeeman – Ook biedt deze wereld ruimte voor een ‘discount leverancier’ met een zeer basic en wisselend aanbod van laag opgeleid personeel die als oproepkrachten voor van alles kunnen worden ingezet </li></ul></ul><ul><li>Wie overleven niet… </li></ul><ul><ul><li>Nichespelers die tegen een relatief hoge marge bemiddelen in specifieke markten zullen het moeilijk krijgen. Nederland zit in zwaar weer en alle pijlen zijn gericht op het besparen van kosten </li></ul></ul>
 15. 15. Bronnen: IRS, BLS, Census Bureau, SIA, ASA en anderen –interpretatie door BOTH Beroepsbevolking 110 miljoen Beroepsbevolking 150 miljoen Gemiddelde duur per baan 15 jaar 4 jaar Structurele veranderingen in werken (VS)
 16. 16. Bron: Census Data 1970-2000 and U.S. Census American Community Survey 2008 Feminisering workforce: trend in westerse wereld
 17. 17. ZZP economie realistisch scenario De toekomst van banken Consolidatie Fragmentatie Transformatie Traditioneel Nieuwe grenzen Mega Dienstver- lening ZZP economie Barrières nemen toe AGGREGATIE IMPACT TECHNOLOGiE
 18. 18. Meer behoefte aan specialisatie Gevolg: Bedrijven worden kleiner Meer focus op de kern Samenwerking met meer Zelfstandige Professionals
 19. 19. 3. Netwerkeconomie
 20. 20. Futuroloog Watts Wacker over de economie v.d. VS <ul><li>“ We are increasingly making intellectual property, not goods” ( Watts Wacker, Best Selling Author and Futurist) </li></ul><ul><ul><li>In de jaren 70, kwam voor elke $5 economisch </li></ul></ul><ul><ul><li>groei in de VS: </li></ul></ul><ul><ul><li>$ 4 uit de groei van de beroepsbevolking </li></ul></ul><ul><ul><li>$ 1 uit een verbetering van de productiviteit </li></ul></ul>
 21. 21. Hiërarchie en specialisatie gaan niet samen…. Grootte Waarde Coördinatie kosten Williamson: Nobelprijswinnaar economie 2009
 22. 22. 4. Nieuwe verdienmodellen
 23. 23. 1. Van focus op (uitzend)contract naar brede flex oplossing ‘ Staffing Management Services is dé specialist voor organisaties in het beheren en beheersen van het gehele inhuurproces en het besparen op de kosten van flexibele arbeid’
 24. 24. 2. Van focus op (uitzend)contract naar brede flex oplossing (Cont.) Workforce management
 25. 25. 3. Het on-line uitzendbureau: Hedson 2.0 en Social Media In minder dan 10 jaar tijd is StudentenWerk uitgegroeid tot een uitzendbureau met ruim 200 enthousiaste medewerkers, verdeeld over meer dan 20 vestigingen: nr 19 van de ranglijst van grootste uitzendbureaus in Nederland! StudentenWerk stelt zich ten doel om in 2020 het grootste studentenuitzendbureau van de wereld te zijn. Uitzendbureau.nl Het ‘meta’ uitzendbureau
 26. 26. 4. De werkverschaffer Tweedeling: Mediterrane toestanden Afgelopen jaar verscheen er al proefschrift van Fabian Dekker die constateerde dat er in steeds sterkere mate een tweedeling ontstaat tussen de ‘insiders’ en de ‘outsiders’. De insiders zijn de mensen met een vast contract die profiteren van interne flexibilisering. De outsiders profiteren juist in mindere mate van het flexibele arbeidsstelsel. Zij worden sneller ontslagen, er wordt niet in hun scholing geïnvesteerd en krijgen zo geen kans om zich te ontwikkelen, met als gevolg dat er ‘littekens’ op je cv ontstaan en hun kansen op de arbeidsmarkt steeds verder afnemen, aldus Dekker
 27. 27. 5. De nichespeler Uitzendformule past perfect bij aard van het seizoensgebonden schildersvak
 28. 28. 4. Social Media
 29. 29. Het belang van vertrouwen
 30. 30. Specificeren wensen opdrachtgever Werven potentiële kandidaten Screenen kandidaat Selectie kandidaat Social media heeft impact op alle processen! ‘ Laten landen’ in nieuwe organisatie Afspraak Lead Aanbod Deal 5 belangrijke processen in recruitment
 31. 31. Social networks, de nieuwe infrastructuur voor werk in de toekomst? New Albion? Uitzenden en detacheren (% ?) Payrolling (% ?) ZZP’ers (% ?) Externe flexibele schil Interne flexibele schil Kern Interim management (%)? Of Club Med?
 32. 32. 5. Conclusies
 33. 33. <ul><li>Grote bedrijven hebben moeite adequaat te reageren op veranderingen in de omgeving </li></ul><ul><li>Het lijkt er op dat we in een post-industriële fase zitten waarin netwerken en horizontale verbanden belangrijker worden </li></ul><ul><li>De traditionele business modellen staan onder druk </li></ul><ul><li>Er ontstaat een 2 –deling in de arbeidsmarkt en de samenleving waardoor uitzenders voor een deel een maatschappelijke verantwoordelijkheid krijgen (Ton Wilthagen) </li></ul><ul><li>De ‘War for Talent’ is voorlopig een illusie </li></ul><ul><li>Vaste schil, flexibele kern? </li></ul><ul><li>Het gebruik van ICT maakt steeds meer banen overbodig en holt de toegevoegde waarde van de intermediar verder uit </li></ul><ul><li>De crisis zal de noodzaak tot innovatie ook verder versterken </li></ul><ul><li>Sociale Media veranderen nu al de W&S sector en het ’referral’ model zal ook impact recruitment binnen bedrijven </li></ul><ul><li>De HR- functie zal eigenaar moeten worden van het permanente én flexibele domein </li></ul>

×