Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hr next level 15 nov 2

2013. human capital G10 debt 300% gdp eurocrisis scenario's trend watching social media HR Adecco abn amro twitter linkedin han mesters sector banker zakelijke dienstverlening

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hr next level 15 nov 2

 1. 1. Fokker Terminal, Den Haag,„Het Nieuwe Flexibiliseren‟ 15 november 2012Marktupdate flexaanbieders: ‗Never waste a good crisis‘ Han Mesters Sector banker zakelijke dienstverlening
 2. 2. The WHY: ABN Amro roots: 1824NHM: Nederlandsche Handel-Maatschappij De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824 De doelstelling was (Art. 59) "bevordering van handel, scheepvaart, scheepsbouw, visserij, landbouw en (het fabriekswezen)", in voortzetting van wat tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet. Het hogere doel was volgens de koning dat de NHM zou fungeren als een "grote hefboom, strekkende tot opbeuring en aanmoediging van de nationale welvaart". “What you do proves what you believe.” Simon Sinek
 3. 3. Inhoudopgave1 Conceptueel kader2 Economie3 Aanbieders van flexible diensten4 Demografie54 Oplossingen: van transactie naar relatie64 Bevindingen van transactie naar relatie Oplossingen:
 4. 4. 1. Conceptueel kader
 5. 5. Waar staan we?• Crisis• Demografie• Governance• Generatie Z• Geo-politiekeVerschuivingen• Cultuur• Milieu
 6. 6. Vraagkant van flex: Shift van instituten naar gemeenschappen
 7. 7. Futuroloog Watts Wacker over de economie v.d. V.S. ―We are increasingly making intellectual property, not goods‖ Watts Wacker, Best Selling Author and Futurist In de jaren 70, kwam voor elke $5 economisch groei in de VS:  $ 4 uit de groei van de beroepsbevolking  $ 1 uit een verbetering van de productiviteit 7
 8. 8. Steeds meer: organiseren via ‗De Markt‘ Clay Shirky: ―Since we have grown up with hierarchical institutions as models for organizational structure, it‘s hard to visualize another model. But this is where social media has come in. The development of technological features such as #hashtags has allowed people with like interests to find each other and organize around ideas outside a traditional institutional model. (…) So we have an old way of viewing the organization of people (thesis: hierarchical institutions). Now there‘s a new way of looking at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration). We (as a society) are still trying to figure out how to navigate this (synthesis) to produce results.
 9. 9. ……Ook bij het vinden van nieuwe medewerkers….Bron: Jobvite Social Recruiting Survey, 2011
 10. 10. Case: recruitement…Luttele jaren geledenPassief werven Adverteren van Beoordelen vacature sollicitaties Selectie Opstellen profiel kandidaatActief werven Zoeken met Benaderen profiel prospect
 11. 11. …..en nuPassief werven Adverteren van Beoordelen vacature sollicitaties Selectie Opstellen profiel kandidaatActief werven Zoeken met Benaderen profiel prospect
 12. 12. Zo ook voor uitzenden….., detacheren? Nieuwe modellen zijn kandidaat-gedrevenUItzendbureau‗to go‘?
 13. 13. Van flexibele schil naar klantgedreven organisatie Fase 1: Toename flexibele schil en Fase 2: Splitsing standaard- en Fase 3: Opkomst klantgedreven projecten maatwerk stuk project-organisatie Overheid 2 typen organisaties (Simon): ZakelijkeDienstverlening 1. Productfunctie FinancieleDienstverlening •Invulling door ICT, en met name Internet Energie Onderw ijs 2. Capaciteitsfunctie • Voorbeeld filmindustrie Industrie •Invulling door specialisten, al dan niet in dienst Zorg 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Dat verw acht in 2013 een flexibele schil te gebruiken Zegt in 2010 meer flexibel personeel te gebruiken dan voorheen 13
 14. 14. 2. Economie
 15. 15. Kees de Kort een optimist? Reset imminent• Total G10 debt is 300% Global GDP• ‗The problem is not Government debt per se. The real problem is that the $70 trillion in G10 debt is the collateral for $700 trillion in derivatives…‘Source: Raoul Pal, GMI 2012
 16. 16. U.S: How bad is this one?
 17. 17. Euro breakdown impact
 18. 18. Spanje? Grotere vaas?
 19. 19. Op zoek naar iets nieuws……
 20. 20. Naar een nieuw paradigma: het einde van groei? Theory U (Scharmer en Jaworski et al) geeft inzicht in veranderen en het realiseren van betekenisvolle oplossingen • ‗Jumping to conclusions‘ is een grote bedreiging als werkelijke vernieuwing vereist is • Een doorbraak of transformatie vraagt een weg ‗naar binnen‘ om de benodigde energie en creativiteit aan te spreken • Rust, waarnemen en dialoog zijn de geëigende instrumenten 20 om dit te bereiken
 21. 21. 3. Aanbieders flex diensten
 22. 22. Detacheren: structurele en conjuncturele uitdagingen1. Bruto margedruk2. Onderscheidend vermogen3. Toegevoegde waarde propositie Professional staffing market
 23. 23. Wat zien we in de markt?• Kostenbewustzijn ↑• Steeds meer focus op prijs• Steeds meer inzicht• Steeds meer aandacht voor Compliance• Centralisatie• VMS• Centrale kwaliteitsmeting (verschillen leveranciers)• Vraag naar transparantie neemt toe (waar ga je dan aan spiegelen? Eigen schalen (ensalaris)?)• Opkomst ZZP en rol van detacheerders 23
 24. 24. 2007/2008 komt niet meer terug 24
 25. 25. EindmarktenAdministrativeIndustrialTechnicalReintegration& Health servicesConstructionITGovernment 25
 26. 26. Temp én perm down Bron: recruitment matters
 27. 27. Uitzendgroei ten koste van werknemer (NL vs. VS)Sinds 2e helft 2009: • Beperkt herstel NL uitzendindex gevolg door daling • Sterk (en doorzettend) herstel VS uitzendindex • Verschil wordt veroorzaakt door (in VS): − verschuiving van fulltime naar part-time − verschuiving van middle wage naar low wage − verschuiving van direct naar intermediair Erosie arbeidspositie in VS leidt tot groei uitzenders (―recessieprofiteurs‖)
 28. 28. Herstel in VS? Fictie!• Werkloosheid hardnekkig hoog• Banenverlies en daaropvolgende banengroei laat wholesale shift naar lager betaalde banen zien• Arbeidsparticipatie daalt (discouraged worker syndrome)• Armoede stijgt
 29. 29. Werkloosheid VS, drie werkelijkheden
 30. 30. Werkeloosheid in Europa
 31. 31. Banengroei VS zit aan de onderkant
 32. 32. Opleiding steeds belangrijker
 33. 33. 4. Demografie
 34. 34. Ons voorland (2)? Veranderingen in de Amerikaanse beroepsbevolkingBron: B.O.T.H. BLS, bewerking ABN Amro
 35. 35. Flexibiliteit in NederlandDe flexibele schil (inclusief ZZP) bestaat in 2010 uit 1,8 miljoen personen. Dit is24,4% van de werkzame beroepsbevolking Bron: ABU
 36. 36. Voorlopig meer dan voldoende rek1. Groei economie in komende jaren waarschijnlijk zeer beperkt2. Relatief hoge jeugdwerkloosheid biedt reserve potentieel3. Verdere toename arbeidsproductiviteit waarschijnlijk
 37. 37. Pac-man in witte-boorden land Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 – heden Bron: Recruitment matters, Job feed
 38. 38. ‗War for Talent‘: Welke ‗War? Nu even niet 3 scenario‘s voor de ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking 2010-20501. Onveranderde voortzetting van de huidige netto arbeidsparticipatie2. Een verdere groei van de netto arbeidsparticipatie onder arbeidskrachten van 50 jaar en ouder3. Als scenario 2 met ophoging pensioen- leeftijd tot 67 jaar beginnend in 2020 Bron: ABN AMRO Group Economics
 39. 39. Human Capital rapport 1: de vier scenario‟s (2008) Toekomstscenario‘s komen tot stand door twee onzekere ontwikkelingen met grote impact, die onafhankelijk van elkaar zijn, ten opzichte van elkaar in een grafiek te positioneren ‘Economische situatie van Nederland’ (wel of geen recessie op komst?) en ‘mate van globalisering van de arbeidsmarkt’ gedefinieerd als meest impactvolle onzekerheden op de flexmarkt Centrale vraag: Hoe overleef ik met mijn bedrijf in elk van deze vier werelden?
 40. 40. Wereldbeeld 3: De intensieve mensenhouderij Globalisering en economische recessieDoor de economische recessie neemt de werkgelegenheid af• Globalisering zet door en zowel niet-Europeanen als Aziaten komen naar Nederland• Sterke internationale arbeidsconcurrentie op de Nederlandse markt• ‗Costleader-ship‘ staat centraal in deze recessie• Er ontstaat sterke werving over de grenzen heen van goedkope arbeidskrachten• Reorganisaties omdat activiteiten worden uitbesteed of geoffshored• De flexmarkt zal uiteindelijk weer gaan groeien, vooral omdat men huiverig is vaste medewerkers aan te nemen• Er ontstaat druk op de groeitrend van ZZP‘ers, een aantal wil liever zekerheid in een vaste baan
 41. 41. Globalisering en economische recessie De intensieve mensenhouderijSuccesvolle flexleveranciers en Werving en Selectie bureaus‟s spelen in op twee ontwikkelingen:• Werven van goedkope buitenlandse flexwerkers• Begeleiden van hoogopgeleiden van/naar het buitenlandSuccespelers: „Beverwijkse Bazaar‟, „Dutch Design‟ en „E-bay‟ Beverwijkse Bazaar Flexleveranciers die goedkope en goede buitenlandse werknemers naar Nederland brengen, zijn succesvol Dutch Design Succesvol zijn flexleveranciers en Werving en Selectie bureau‟s die de high potentials uit Nederland begeleiden naar uitdagend werk in het buitenland Zij kennen vooraanstaande buitenlandse partijen waar de high potentials uit Nederland gewild zijn en waarvoor betaald wordt E-bay Flexleveranciers die zich richten op het elektronisch matchen met internationale scope zijn succesvol Verschil tussen ICT professionals en Finance professionals
 42. 42. Wereldbeeld 4: Hollands ondernemerschap! Weinig globalisering en economische recessieDe economische recessie in 2012 zorgt voor minder werkgelegenheid• Globalisering zet niet door en er is geen toename in de toestroom van Europeanen en Aziaten naar Nederland• Hierdoor weinig tot geen internationale arbeidsconcurrentie• Weinig mobiliteit op de arbeidsmarkt, want de banen liggen niet voor het oprapen Er ontstaan twee groepen: Talentvolle jonge individuen die nog eisen kunnen stellen aan werkgevers Een grote groep individuen die blij is een baan te hebben (en te houden)• De groep ZZP‘ers is flink ingekrompen. Alleen de ―die-hards‖ met voldoende kennis, vaardigheden en een netwerk, overleven • Flexleveranciers moeten hard werken om mensen aan het werk te krijgen • Minder focus op de kandidaat, maar veel meer het ‗traditionele‘ model waarbij de focus op de opdrachtgever ligt
 43. 43. Human Capital 2 rapport (2009): 2012 en verder? ‗Never waste a good crises‘ V-vormig verloop recessie Wereldbeeld 1 Wereldbeeld 2 ‘Doorgroeien op ‘Ondernemend in platgetreden paden’ organische netwerken’’ Impact mentaliteitsveranderingImpact grootmentaliteitsveranderingklein Wereldbeeld 4 Wereldbeeld 3 ‘‘De hang naar ‘‘Navigeren naar het vertrouwde’ nieuwe groei’ ? L-vormig verloop recessie Bron: BLS 43
 44. 44. 4: ‗De hang naar het vertrouwde‘ L-vormig verloop recessie en kleine mentaliteitsveranderingDe langdurige recessie laat in deze wereld flinke sporen na Arbeidsintensieve processen worden ge-outsourced, de maakindustrie verdwijnt bijna helemaal (Jeugd)werkloosheid is een groot probleem, stakingen en demonstraties zijn aan de orde van de dag Flexibele arbeid wordt gezien als manier om kosten te besparen maar is geen doel op zich Het aantal ZZP‘ers is lager dan een tijd geleden Door het tekort aan arbeidsplaatsen is de macht verschoven naar de werkgevers Vooral de sectoren met relatief grote baanzekerheid zoals onderwijs en zorg hebben genoeg aanwas Successpelers:Over het algemeen zullen flexspelers het erg moeilijk hebben in deze wereld. De behoefte aan flexibel personeel is beperkt en de prijzen staan erg onder druk Marktplaats – Payrollers en uitzenders die heel snel kunnen schakelen en op dagelijkse basis arbeid kunnen in- enverhuren zullen in dit wereldbeeld overleven Zeeman – Ook biedt deze wereld ruimte voor een ‗discount leverancier‘ met een zeer basic en wisselend aanbodvan laag opgeleid personeel die als oproepkrachten voor van alles kunnen worden ingezetWie overleven niet… Nichespelers die tegen een relatief hoge marge bemiddelen in specifieke markten zullen het moeilijk krijgen.Nederland zit in zwaar weer en alle pijlen zijn gericht op het besparen van kosten
 45. 45. Maar: het belang van zingeving (purpose) en.. feminine waarden, voor professionals blijven► autonomy/trust► mastery► purpose Bron : Daniel Pink 45
 46. 46. Zien we al bewijs van de transitie weg van instituten in de U.S. labour cijfers? 46
 47. 47. 5. Oplossingen: van transactie naar relatie
 48. 48. Advies en customer intimacy (trusted advisor)Inventarisatie totale flexbehoefte
 49. 49. Van ‗piek en ziek‘ naar strategische flex De medewerker en zijn levenscyclus De wereld van de inlener• Binding in een vroeg stadium (student)• Advies studiekeuze en beroep (start van Impresariomodel)• Sparringpartner tijdens eerste werk na de studie/persoonlijke ontwikkelingSuccesfactoren toekomstige Flex-aanbieder*:• Kwaliteit van de kandidaat (R/T)• Communicatie tussen de opdrachtgever en deintermediair (R)• Prijs van de dienstverlening (T)• Aanlevering van geschikte kandidaten (T)• Kennis van de organisatie van de opdrachtgever (R)• Relatie tussen de opdrachtgever en (decontactpersoon van) de intermediair (R)• De „klik‟ met de intermediair (R)• Betrouwbaarheid (R)• Continuïteit van de contactpersoon (R)• Branchekennis * Geranked naar R (relatie) en T (Transactie)
 50. 50. Emotie als gevoel betekent: ‗you care‘: Het impliceert dat een relatie ontstaat
 51. 51. Van intercedent naar impresario? Intercedent (van inter-cedere) “Putting square pegs in round holes” Balanceren tussen kandidaat en inlenerImpressario“You go for the quality of the performance, not the longevity of it”Focus op de kandidaat Don King Dit model werkt ook in moeilijke markten!
 52. 52. Nieuwe vormen van leiderschap gevraagd in platte organisaties: ‗caring‘The eldest of four children, Dunham enlisted in the Marine Corps in 2000.Jason Dunham stepped into the role of protector long before he ever donned aMarine uniform.As a teenager, he put himself between a friend and an adversary to protect hisbuddy during a fight. As a brother, he would warn his little sister to watch outfor boys. As a man, he dreamed of becoming a state trooper — so long aswork didn‘t take him too far from home, where he could keep an eye on thosehe loved most. Dunham died as he had lived, said the minister at his burial lastMay: “Caring more for others than himself.”
 53. 53. Passie en vakmanschap horen bij een analoge wereld?
 54. 54. 6. Bevindingen
 55. 55. Van transactie naar relatie1. ‗Never waste a good crisis‘2. Zakelijke dienstverlening blijvend minder winstgevend geworden, topjaren 2007/2008 komen niet meer terug3. Invulling HR functie verschuift van product naar vinden juiste flexoplossing en projectmatige invulling van mensen4. Uitdaging: hoe kunnen wij er voor zorgen dat specialisten in de toekomst graag bij ons komen werken (vast of flex) – Impresario model5. Bestaande manier van het organiseren van arbeid d.m.v. hierarchie in instituten staat onder druk6. Flexibele schil neemt toe7. Structureel lijken sociale media zich te ontwikkelen tot instrumenten die ‗referral‘ based bemiddeling van arbeid kunnen faciliteren8. Emotionele binding wordt belangrijker tussen werkgever en werknemer – passie belangrijke aanjager voor creativiteit en binding

×