Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Yer Executive Round Tabel Kcc

734 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Yer Executive Round Tabel Kcc

 1. 1. YER Executive Round TableDe KCC markt 2010 - wat u daar nú van moet weten<br />
 2. 2. Intelligence Group<br />
 3. 3. Intelligence Group<br />Wij zijn een onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. <br />
 4. 4. Intelligence Group<br />Wij zijn een onafhankelijkonderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. <br />Onze kennis en ervaring vertalen wij naar direct toepasbare HR-producten en diensten, die werkgevers in staat stellen beter en sneller talent aan te trekken en daarmee haar organisatiedoelstellingen behalen.<br />
 5. 5. Intelligence Group<br />Wij zijn een onafhankelijkonderzoeks- en adviesbureau op het gebied van (internationale) arbeidsmarktcommunicatie en recruitment. <br />Onze kennis en ervaring vertalen wij naar direct toepasbare HR-producten en diensten, die werkgevers in staat stellen beter en sneller talent aan te trekken en daarmee haar organisatiedoelstellingen behalen.<br />Wij verhogen continu het kennisniveau van al onze stakeholders.<br />
 6. 6. Ik voel me een beetje Pechtold<br />6<br />
 7. 7. Stel…<br />… de crisis is echt op zijn eind in Q2-2010 en de arbeidsmarkt trekt aan. <br />7<br />
 8. 8. Stel…<br />… de crisis is echt op zijn eind in Q2-2010 en de arbeidsmarkt trekt aan. Wat doen wij dan anders in vergelijking met 2007/2008?<br />8<br />
 9. 9. Hoe staan de stukken?<br />9<br />
 10. 10. Een paar analyses gemaakt in het Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO)<br />Mensen die nu werken als callcenter medewerker<br />Werkenden die de functie callcenter medewerker aantrekkelijk vinden<br />Niet-werken die de functie callcenter medewerker als gewenste functie hebben aangegeven<br />10<br />
 11. 11. Zomaar wat conclusies…<br />Niet-werkenden die de functie van CM ambiëren, zijn vooral werklozen. Van hen zit een deel in de WIA (29%), een deel is huisman/vrouw (29%), een deel is gepensioneerd (10%).<br />87% is korter dan 2 jaar werkloos, meer dan de helft zit minder dan 9 maanden zonder werk.<br />56% ontvangt een uitkering, de rest kan dus bestempeld worden als Nugger.<br />Een derde is 50+, driekwart is vrouw.<br />11<br />
 12. 12. Zomaar wat conclusies…<br />Men wil (weer) werken, maar wel parttime en flexibel. Ook mag het niet te ver weg zijn van huis en wordt veel waarde gehecht aan de acceptabele werkdruk.<br />Een vergoeding voor kinderopvang en de mogelijkheid om thuis te werken zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden.<br />Een relatief actieve en mobiele doelgroep op de arbeidsmarkt<br />12<br />
 13. 13. 13<br />
 14. 14. 14<br />
 15. 15. Perfect<br />Veel werklozen<br />Veel deeltijd/flexibiliteit<br />Veel vergrijzing<br />Veel MVO<br />Veel allochtonen<br />Veel flexibiliteit<br />Veel Nuggers, WIA, Wajong<br />Vrouwen arbeidsparticipatie<br />15<br />
 16. 16. 16<br />
 17. 17. Even kijken….<br />17<br />
 18. 18. Even kijken…<br />18<br />
 19. 19. Boegbeeld van de KCC sector<br />19<br />
 20. 20. Auw….<br />20<br />
 21. 21. Onderscheidend vermogen?<br />21<br />
 22. 22. Interessante werkplek?<br />22<br />
 23. 23. Defensie-imago: als je echt niets kunt, kun je altijd nog werken bij….<br />23<br />
 24. 24. “If you pay peanuts you will get monkeys to work for you!!”<br />24<br />
 25. 25. Aantrekkelijke functie is Callcenter Medewerker<br />25<br />
 26. 26. Upgraden wordt lastig….<br />26<br />
 27. 27. Hoeveel alternatieve functies?<br />Gemiddelde Nederlander 3,2 <br />Werkenden die de functie callcenter <br /> medewerker aantrekkelijk vinden 4,1<br />Niet-werken die de functie <br /> callcenter medewerker als gewenste <br /> functie hebben aangegeven 5,7<br />27<br />
 28. 28. 28<br />
 29. 29. 29<br />Facts & figures arbeidsmarkt<br />Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder<br />(CBS, 28 september 2009)<br />
 30. 30. Ontgroening bestaat niet meer!<br />1 op de 5 Nederlanders verlaat de arbeidsmarkt tussen 2007 – 2011<br />Het zwaartepunt ligt in de jaren 2010 - 2013<br />30<br />
 31. 31. We vergrijzen juist meer!<br />31<br />
 32. 32. 32<br />Facts & figures arbeidsmarkt<br />Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder<br />(CBS, 28 september 2009)<br />Langzaam stijgende werkloosheid<br />(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)<br />
 33. 33. Waar blijft de klap?<br />33<br />
 34. 34. 34<br />Facts & figures arbeidsmarkt<br />Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder<br />(CBS, 28 september 2009)<br />Langzaam stijgende werkloosheid<br />(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)<br />Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren<br />(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)<br />
 35. 35. 35<br />Facts & figures arbeidsmarkt<br />Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder<br />(CBS, 28 september 2009)<br />Langzaam stijgende werkloosheid<br />(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)<br />Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren<br />(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)<br />Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt<br />(internationaliseren, bedrijfsschool)<br />35<br />
 36. 36. Commissie arbeidsparticipatie<br />36<br />
 37. 37. 37<br />
 38. 38. 38<br />Facts & figures arbeidsmarkt<br />Werkzame beroepsbevolking vergrijst verder<br />(CBS, 28 september 2009)<br />Langzaam stijgende werkloosheid<br />(deeltijd WW, ZZP en Wet Wij)<br />Dalende arbeidsparticipatie en arbeidsuren<br />(Discouraged workers effect, omgekeerde emancipatie)<br />Mismatch onderwijs en arbeidsmarkt<br />(internationaliseren, bedrijfsschool)<br />5. Oude maatregelen in een nieuwe wereld<br />
 39. 39. 39<br />39<br />
 40. 40. Ik voel me een beetje Pechtold<br />40<br />
 41. 41. 41<br />De werknemer<br />Heeft maar beperkt last van de crisis<br />(koopkracht handhaving, beperkte groei werkloosheid, geen paniek)<br />Neemt toekomst in eigen hand<br />(ZZP’ers, sabattical, doorstuderen)<br />Is beter geïnformeerd dan ooit<br />(Social Media, Referenties)<br />Is steeds diverser<br />(cultureel, gender, generaties, internationaler, individueler)<br />Bepaalt<br />(Schaars, gewild, mobiel en weet dat ook)<br />41<br />
 42. 42. De werkgever<br />42<br />
 43. 43. 43<br />
 44. 44. De crisis geeft een window of opportunities<br />Het is tijd om de noodklok te luiden…<br />44<br />
 45. 45. De werkgever<br />45<br />Maak een strategische personeelsplanning<br />Ken uw doelgroep….gedetailleerd<br /><ul><li>Grootte van de doelgroep
 46. 46. Bereken en bewegen
 47. 47. Samenstelling</li></ul>Innoveer en moderniseer het recruitmentproces<br /><ul><li>E-recruitment, ATS, recruitmentsite …
 48. 48. RPO
 49. 49. Social Media zijn referentieplaatsen</li></ul>Employer branding en retentie<br />Referral en Alumni<br />
 50. 50. Wat gebeurt er?<br />(klassieke) Arbeid wordt nog veel schaarser<br />Recruitment is een business issue. Gebrek aan kennis en kwaliteit is enorm <br />Er komt een extra arbeidsmarkt: ZZP’ers. Groeien wordt steeds meer vast/flex<br />Retentie wordt de belangrijkste strategie<br />Doelgroepgericht werven<br />Social Media worden referentieplaatsen<br />46<br />
 51. 51. 2010-2011<br />47<br />
 52. 52. Strategische personeelsplanning<br />Uit welke componenten (kengetallen en meer) bestaat een strategische personeelsplanning?<br />Wat maakt een strategische personeelsplanning strategisch?<br />48<br />
 53. 53. Vraag<br /><ul><li>Autonome groei in fte en aantal personen
 54. 54. Vervangingsvraag (pensioen)
 55. 55. Vervangingsvraag (verloop)
 56. 56. Vervangingsvraag (ziekte e.d.)
 57. 57. Interne doorgroei
 58. 58. Productiviteitsgroei
 59. 59. Ontwikkeling werkzame uren per persoon
 60. 60. Vast/flex verhouding
 61. 61. Kostenontwikkeling arbeid
 62. 62. …</li></ul>49<br />
 63. 63. Aanbod<br /><ul><li>Aanbod vast
 64. 64. Aanbod flex
 65. 65. Kwaliteit aanbod
 66. 66. Kwantiteit arbeid
 67. 67. Internationaal aanbod
 68. 68. …</li></ul>50<br />
 69. 69. Het plan wordt strategisch door:<br />51<br /><ul><li>Schetsen van het plan over meerdere jaren
 70. 70. Meerdere scenario’s
 71. 71. Ontwikkeling van onderliggende kengetallen
 72. 72. Vraag en aanbodkant
 73. 73. Vast en flex
 74. 74. Kwantiteit en kwaliteit (competentie-ontwikkeling)</li></ul>TIP: Enthousiasmeer een controller om mee te werken<br /> Gebruik doelgroepinformatie (AGO)<br />
 75. 75. 52<br />Wat gebeurt er?<br />
 76. 76. 53<br />Wat gebeurt er?<br />
 77. 77. 54<br />En met getallen per jaar<br />
 78. 78. 55<br />En met getallen per jaar<br />
 79. 79. 56<br />En met getallen per jaar<br />
 80. 80. 57<br />En met getallen per jaar<br />
 81. 81. 58<br />Ernstig probleem<br />
 82. 82. Oplossingen….<br />Zelf doen of uitbesteden<br />Vast/flex beslissingen<br />Automatisering<br />Leeftijdsbewust personeelsbeleid<br />Diversiteitsbeleid<br />Employer Branding<br />Doelgroepkennis<br />…<br />59<br />
 83. 83. Wanneer en waarmee beginnen?<br />60<br />
 84. 84. Contact houden?<br />61<br />

×