Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Koen Klokgieters       Vice President Strategy & Innovation       www.koenklokgieters-english.blogspot.com ...
Belangrijkste 10 trends die onze toekomst gaan bepalenDoorzetten van         Duurzaamheid     Digitalisering...
“Langdurige invloed van de economisch recessie”:           Corporate Organisaties versus MKB Economische  Scen...
Generatie Y is in 2020 de dominante groep die de samenleving vormzal geven           Generatie X        ...
De afnemende beïnvloeding door de Nationale Overheid De Nederlandse overheid wordt een compacte overheid: krachtig, klein ...
Trends worden gebruikt om scenario’s van de toekomst te           beschrijvenTrend 6. Generatie Y is dominante g...
Op basis van de interviews met experts en uitkomsten vande workshop met de BOVAG leden is scenario 3: “Open Innovatie” het...
Wij zien in de toekomst (2020) vier archetypen in de Retailmarkt     “De noodzaak van jezelf kunnen onderscheiden in d...
De “Hyper Market”• De nadruk ligt op de verkoop van productenmet een dominant portfolio voormobiliteitsproducten• Er is ee...
De “Mobility Service Provider”•De nadruk ligt op geïntegreerde product endienstverlening in mobiliteit•Er is een volledig ...
De “Niche Expert”•De nadruk ligt op de verkoop van nicheproducten rondom een specifiekemobiliteitsbehoefte op maat•Binnen ...
“Els voelt zich helemaal thuis in haar buurt”           De “Local Hero”•De nadruk ligt op (aanvullende) dienstve...
Hoe gaan we nu concreet geld    verdienen ???
Stel ik weet welke Archetype ik wil zijn …                  hoe ga ik dan geld verdienen in 2020 ?   ...
Business Model van de “Local Hero”      PARTNERS           HOOFD             WAARDE     ...
Business Model “Hypermarket”      PARTNERS              HOOFD              WAARDE     ...
Business Model “Niche Specialist”      PARTNERS             HOOFD             WAARDE    ...
Business Model van de “Mobility Service Provider”      PARTNERS            HOOFD             ...
Business Model van de “Local Hero”      PARTNERS             HOOFD              WAARDE   ...
Werknemer en werkgever in Scenario 3: Open-Innovatie Scenario           Werknemer                ...
20130204 fietsenbranche dag presentatie - de wereld-van morgen-2020
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20130204 fietsenbranche dag presentatie - de wereld-van morgen-2020

1,684 views

Published on

De elf mega trends voor de retailers in mobility. Toekomstscenario's in 2020. Archetypen retailers in 2020. Business modellen per archetype

 • Be the first to comment

20130204 fietsenbranche dag presentatie - de wereld-van morgen-2020

 1. 1. Koen Klokgieters Vice President Strategy & Innovation www.koenklokgieters-english.blogspot.com +31(0)651123259“De wereld van morgen” Toekomstvisie 2020
 2. 2. Belangrijkste 10 trends die onze toekomst gaan bepalenDoorzetten van Duurzaamheid Digitalisering &het nieuwe werken Customer Intimacy Generatie Y Vergrijzing Megacities Langdurige invloed van de Afnemende beïnvloeding economische recessie door de overheid Nieuwe Technologie Stijgende kosten Globalisering & Materialen voor mobiliteit Hoe kunnen we deze trends vertalen naar relevante keuzes voor ons zelf?
 3. 3. “Langdurige invloed van de economisch recessie”: Corporate Organisaties versus MKB Economische Scenario’s Door een krachtig politieke unie (Duitsland Model) zal Europa in staat zijn snel en 1. Vorming van een adequaat te reageren op noodscenario’s. Door een solidariteitsmechanisme in te stellen Europese Politieke Unie kunnen snel de gelden van het ene gebied naar het noodlijdende gebied worden overgeheveld zonder politieke langdurige onderhandelingen. De probleemlanden zijn in staat door innovatie nieuwe sterke economische2. Nieuwe bronnen voor ontwikkelingen (Zweden Model) te realiseren en de export sterk te laten groeien. Dit Groei (Export) vraagt om sterk leiderschap in de politiek van die landen en daarnaast blijft de schuldenlast nog altijd in euro’s staan. De financiële markten blijven erg grillig maar er is ook geen grote crisis. De 3. Japanse model van bezuinigingsmaatregelen blijven nog jaren van kracht om de opgebouwde schulden af te betalen. Dit zal gepaard gaan met sterke sociale onrusten maar er zijn geen echte voortmodderen alternatieven mogelijk. De probleemlanden zijn niet in staat om de beoogde bezuinigingsmaatregelen te realiseren4. Nieuwe financiële crisis en de schuldenlast blijft eerder oplopen dan afnemen. De overige landen zijn niet meer in en hyper inflatie staat om aanvullende leningen te verschaffen en kunnen ook de Europese banken niet verder ondersteunen. Er is ontstaat een nieuwe heftige financiële crisis. De probleemlanden willen niet meer de bezuinigen uitvoeren en stappen uit de Europese 5. Opsplitsen van de EU unie met de invoering van een sterke gedevalueerde eigen munt (Argentinië Model). (Noord en Zuid) Alternatief is dat de Noordelijke landen de probleemlanden niet meer willen ondersteunen en zij vormen een nieuwe alternatieve Noordelijke Europese monetaire unie (Tsjechië /Zuid-Soedan Model). Wie kan het voorspellen ???
 4. 4. Generatie Y is in 2020 de dominante groep die de samenleving vormzal geven Generatie X Generatie Y  Geboren tussen 1955-1970  Geboren tussen 1985 en 2000  Bescheiden en nuchter  Onderzoekend en eigenzinnig  Geloven in democratisch leiderschap  Autoriteit is relatief, hechten waarde aan  Communicatie is vooral praktisch transparantie  ICT is vooral werk gerelateerd  Communicatie gaat snel en via sociale netwerken  Leunen op bewezen ideeën  ICT is basisbehoefte en standaard gereedschap  Streven in verandering van professionalisering  Verandering is een voortdurend en snel proces  Willen constructief verbinden  Team workers en netwerkers  Hebben oog voor processen  Houden niet van bestaande procedures  Zijn gericht op zelfontplooiing  Willen direct voldoening halen uit wat ze doen  Ontwikkelen terwijl je werkt en blijven leren Wie zijn onze dominante klanten in 2020 ???
 5. 5. De afnemende beïnvloeding door de Nationale Overheid De Nederlandse overheid wordt een compacte overheid: krachtig, klein en dienstverlenend. Een overheid die minder belastinggeld kost, die met minder ambtenaren en bestuurders toe kan en die zich richt op haar kerntaken.  Er vindt een overdracht van taken van de Rijksoverheid aan lagere overheden plaats. Dit kan leiden tot lokale verschillen.  De Europese regelgeving neemt toe waardoor Nederland zich steeds vaker moet committeren aan Europa  Er zal meer privatisering plaatsvinden van de huidige overheidstaken  Consumenten zullen zich meer zelf moeten verdiepen om een goede koopbeslissing te nemen (bijvoorbeeld in de energiemarkt)  Hierdoor is er een sterkere hang naar vernieuwde organisatie voor consumenten en werknemers. Werkgevers organiseren zich ook in nieuwe netwerken: bijvoorbeeld om collectieve deals te sluiten met verzekeraars  Werknemers kiezen voor individuele en flexibele overeenkomsten in plaats van gestandaardiseerde CAO’s  Er vindt verdere standaardisatie van producten voor de Europese markt plaats  Er is meer innovatie door de beschikbaarheid van informatie en de afwezigheid van belemmerende regelgeving Welke kansen biedt de terugtrekkende Nationale Overheid ???
 6. 6. Trends worden gebruikt om scenario’s van de toekomst te beschrijvenTrend 6. Generatie Y is dominante groep die samenleving vorm geeftTrend 7. Afnemende beïnvloeding door de overheid Sterke overheid Generatie Y Generatie X domineert domineert Terugtrekkende overheid Hoe ziet zo’n Open Innovatie Scenario voor de retail er uit ???
 7. 7. Op basis van de interviews met experts en uitkomsten vande workshop met de BOVAG leden is scenario 3: “Open Innovatie” het meest waarschijnlijke scenario De belangrijkste beweging van 2011 naar 2020: Van mobiliteitsPRODUCT naar mobiliteitsOPLOSSING Van kwaliteitsmerk naar community-ratings (peer reviews) Van overheidsbemoeienis naar vrij ondernemerschap Van CONCURRENTIE-focus naar CONSUMENTEN-focus Van oude waardeketen naar nieuwe waardeketen Van WERKGEVER centraal naar MEDEWERKER centraal Wat betekent dit nu mij als Retailer in FIETSEN BRANCHE ???
 8. 8. Wij zien in de toekomst (2020) vier archetypen in de Retailmarkt “De noodzaak van jezelf kunnen onderscheiden in de markt”Focus opProductverkoop De “Hyper Market” De “Niche Expert”Focus opIntegraleProduct enDienst- De “Mobility Service Provider” De “Local Hero”verlening Multi Retailer Retail Specialist Wat zijn de kenmerken van deze Archetypen ???
 9. 9. De “Hyper Market”• De nadruk ligt op de verkoop van productenmet een dominant portfolio voormobiliteitsproducten• Er is een volledig aanbod van diverse productenwaarmee aan verschillende mobiliteitsbehoeftenwordt voldaan• De retailer is veelal gesitueerd op een locatiemet maximale toegankelijkheid, zoals aan derand van de stad, en kan thuis afleveren.
 10. 10. De “Mobility Service Provider”•De nadruk ligt op geïntegreerde product endienstverlening in mobiliteit•Er is een volledig aanbod van diensten waarmeeaan verschillende mobiliteitsbehoeften wordtvoldaan.• De eigen locatie is onafhankelijk van het fysiekenetwerk van de lokale retailers die demobiliteitsoplossingen daadwerkelijk leveren
 11. 11. De “Niche Expert”•De nadruk ligt op de verkoop van nicheproducten rondom een specifiekemobiliteitsbehoefte op maat•Binnen deze specifieke behoefte kan het aanbodwel ruim zijn door het Legomotive concept.Beleving is key!• De specialist is goed toegankelijk via multi-media maar lokaal gesitueerd (lage kosten)
 12. 12. “Els voelt zich helemaal thuis in haar buurt” De “Local Hero”•De nadruk ligt op (aanvullende) dienstverlening rondom een specifieke mobiliteitsbehoefte•Er is een beperkt aantal direct aan elkaar gerelateerde producten en diensten• De specialist is veelal gesitueerd in de directe leefomgeving van de consument  Els, alleenstaande moeder (40+) in een wijk van een middelgrote stad met drie schoolgaande kinderen (Y-generatie).  Relatief laag budget, geen auto maar scooter voor haar zelf en fietsen voor de kinderen.  Weinig verstand van techniek en niet erg handig met reparaties.  Gemeente voert een CO2-neutraal beleid en subsidieert initiatieven.  Haar Local Hero is vlak op de hoek en biedt een overall tweewieler jaarplan.  Houdt rekening met de aanpassingen in de behoefte van haar gezin.  Betaalbare oplossing voor Els en haar gezin.  Netwerk van Local Heros binnen en buiten de gemeente.
 13. 13. Hoe gaan we nu concreet geld verdienen ???
 14. 14. Stel ik weet welke Archetype ik wil zijn … hoe ga ik dan geld verdienen in 2020 ? CUSTOMER STREAMS REVENUE SEGMENTS CUSTOMERACTIVITIES THE BUSINESS MODEL VALUE RESOURCES COST PROPOSITIONS KEY PARTNERS KEY STRUCTURE KEY RELATIONSHIPS CHANNELSSource: Osterwalder & Pigneur (2009) – Business Model Generation.
 15. 15. Business Model van de “Local Hero” PARTNERS HOOFD WAARDE KLANT KLANT ACTIVITEITEN PROPOSITIE RELATIE SEGMENTEN  De relatie met de  De hoofdactiviteit is  De nadruk ligt op een ontwikkeling, verkoop en persoonlijke relatie met  Het aanbod is gericht specifieke  Beperkt aanbod op een niche die een productleverancier is service voor specifieke specifieke mobiliteit de klant niche mobiliteit specifieke direct, persoonlijk en oplossingen (combinatie  Maximale co-creatie mobiliteitsbehoefte flexibel. oplossingen (producten van producten en  Hierin is beperkt aandacht in combinatie met heeft  Specifieke detail gerelateerde diensten) voor communities  Detail kennis van iedere informatie en service diensten)  Hoogwaardige product . klant: 1 op 1 marketing ondersteuning van de kennis en verkoop productleverancier.  Hoogwaardige klant  Klant is eigenlijk ook het  Netwerk van gerelateerde kennis segment product en MIDDELEN VERKOOP  Klantspecifieke dienstaanbieders. KANALEN oplossing  BOVAG is partner in alle  Hoge mate van flexibiliteit ondersteuning die niet  Fysieke verkoop locatie  Sterke after sales service zelfstandig rendabel te  Kernkanaal is de fysieke organiseren is:  Voorraad  Persoonlijk contact met verkoop locatie. financiering, ICT,  Training en opleiding in de klant op basis van productkennis gedetailleerde kennis van  Ondersteunende kanalen: regelgeving, ed. Echter die klant online communities , geen inkoop  Innovatie kennis en co- simpele webshop ondersteuning creatie  Gerelateerde partners (niche spelers) KOSTEN OMZET STRUCTUUR STRUCTUUR  Locatie kosten De omzet gebaseerd op totaalprijs integrale oplossing  Verkoop en service kosten Omzet gebaseerd op duur van het gebruik van de oplossing  Voorraadkosten (bijvoorbeeld door huur, lease en abonnementconstructies)  Innovatie  Inkoopkosten diensten derden
 16. 16. Business Model “Hypermarket” PARTNERS HOOFD WAARDE KLANT KLANT ACTIVITEITEN PROPOSITIE RELATIE SEGMENTEN  Partners en leveranciers  De hoofdactiviteit is de • De relatie met de klant is  Het aanbod is gericht op brengen voortdurend inkoop, marketing en op basis van herkenning de massa: via het innovatieve producten en verkoop van producten . klantprofiel concept van mass garanderen  Uitgebreide klant analyse  Gewenste • Interactie met de klant custimization beschikbaarheid in de met behulp van datamining mobiliteitsproduct is direct wordt vooral gebruikt voor  Sterke klantprofiel winkel d.m.v POS data leverbaar tegen gunstige  Actieve speler op social marketingdoeleinden. analyse in sharing voorwaarden. samenwerking met media • Sterk gericht op  Oursourcing partners voor  Hoge frequentie maximaliseren transacties social media en grote supply chain en ICT vernieuwing werkgeversorganisaties  Ruimte voor shop in shop productaanbod concepten MIDDELEN  Alle product gerelateerde VERKOOP  BOVAG is mogelijke informatie makkelijk KANALEN partner voor beïnvloeding toegankelijk en maatschappelijke betrouwbaar  Grote fysieke locaties voor  makkelijk toegankelijk organisaties  Onderscheidend vermogen winkels met maximale toegang wordt bereikt door de  Multi channel concept: beleving in de winkel het fysieke locaties, direct  Top inkopers, marketing productaanbod of door de sales, webshops, shop in en verkoop specialisten prijs. the shop  State of the art ICT  Actieve online positie en middelen apps versterken verkoop  Grootmarketing budget KOSTEN OMZET STRUCTUUR STRUCTUUR  Economies of scope sterk Volume maal prijs ontwikkeld Klantenbinding via loyalty programma’s met direct financieel voordeel  Hoge marketing en verkoop kosten  Cost driven door alle niet kernactiviteiten te outsourcen bij partners
 17. 17. Business Model “Niche Specialist” PARTNERS HOOFD WAARDE KLANT KLANT ACTIVITEITEN PROPOSITIE RELATIE SEGMENTEN  De relatie met specifiek  De hoofdactiviteit is de  Beperkt aanbod • De nadruk ligt op een  Het aanbod is gericht productleverancier is verkoop van specifieke specifieke persoonlijke relatie met de op een niche die een direct, persoonlijk en producten mobiliteitsproducten klant specifieke flexibel.  Opbouwen van  Hoogwaardige product • Hierin is veel aandacht mobiliteitsbehoefte  Specifieke detail productkennis kennis voor communities en voor heeft informatie en service  Klant adviseren en  Klantspecifiek aanbod co-creatie  Detail kennis van iedere ondersteuning van de begeleiden bij de keuze klant: 1 op 1 marketing  Sterke after sales service productleverancier. en verlenen van after sales service  Persoonlijk contact met de  Deelname aan product klant op basis van communities op het gedetailleerde kennis van inetrnet MIDDELEN VERKOOP die klant  BOVAG is partner in alle KANALEN ondersteuning die niet zelfstandig rendabel te  Fysieke verkoop lokatie organiseren is:  Kernkanaal is de fysieke financiering, ICT,  voorraad verkoop locatie. Regelgeving, ed. Echter  Training en opleiding in productkennis  Ondersteunende kanalen: geen inkoop online communities , ondersteuning simpele webshop KOSTEN OMZET STRUCTUUR STRUCTUUR  Locatie kosten De omzet is gericht op productverkoop waarbij de advisering en  Verkoop en service kosten service is inbegrepen  Voorraadkosten  trainingskosten
 18. 18. Business Model van de “Mobility Service Provider” PARTNERS HOOFD WAARDE KLANT KLANT ACTIVITEITEN PROPOSITIE RELATIE SEGMENTEN  Partners en leveranciers  Integrale verkoop van producten en diensten  Mass customization brengen voortdurend innovatieve producten en  Inkoop en uitsbesteding • De klantrelatie is sterk  Sterke klantprofiel  Makelaar in integrale geautomatiseerd of benadering diensten  Verlenen van oplossingen voor mobiliteit telefonisch  Sterke cross- en up-sell  Oursourcing partners voor geautomatiseerd advies op basis van ruim aanbod supply chain producten en after sales service • Op basis van  Flexibele  Modulaire opbouw klantprofielen mass klantsegementen  Outsourcing partners voor  Ontwikkelen van nieuwe mobiliteitsoplossing custimization voor uitvoeren diensten eigen mobiliteit concepten  Werkgevers (grote en  Actief meedenken met klantspecifieke oplossing MKB organisaties)  Call centers, web klanten op basis van excellence partners, specifieke klantinformatie datamining MIDDELEN VERKOOP  Eigen specifieke en KANALEN  Werkgevers en social innovatieve mobiliteit media voor klantinformatie oplossingen onder eigen  BOVAG is partner voor  Zware ICT systemen voor naam onderzoek naar marketing, verkoop,  Snel, makkelijk en  Kernkanaal is online mobiliteitsbehoefte en inkoop, service en toegankelijk ondersteund door Call aanbieders en tevens als financiële afhandeling center partner voor afstemming  Training personeel  Sterke positie in social met maatschappelijke media organisaties  Innovatie producten en diensten KOSTEN OMZET STRUCTUUR STRUCTUUR  Inkoop kosten De omzet gebaseerd op totaalprijs integrale oplossing  ICT kosten Omzet gebaseerd op duur van het gebruik van de oplossing  Training personeel (bijvoorbeeld door huur, lease en abonnementconstructies)  Hoge partner kosten
 19. 19. Business Model van de “Local Hero” PARTNERS HOOFD WAARDE KLANT KLANT ACTIVITEITEN PROPOSITIE RELATIE SEGMENTEN  De relatie met specifiek  De hoofdactiviteit is • De nadruk ligt op een   Het aanbod is gericht op Het aanbod is gericht productleverancier is ontwikkelen, verkoop en persoonlijke relatie met de op een niche die een een niche markt  Beperkt aanbod specifieke specifieke uit klanten direct, persoonlijk en service voor specifieke mobiliteit oplossingen klant bestaande niche mobiliteit mobiliteitsbehoefte flexibel. (combinatie van producten • Maximale co-creatie met een specifieke oplossingen (producten in heeft  Specifieke detail en gerelateerde diensten) • Hierin is beperkt aandacht mobiliteitsbehoefte informatie en service combinatie met diensten)  Detail kennis van iedere  Hoogwaardige product voor communities klant: 1 op 1 marketing ondersteuning van de kennis • . productleverancier. en verkoop  Hoogwaardige klant  Klant is eigenlijk ook het  Netwerk van gerelateerde kennis product en segment MIDDELEN  Klantspecifieke oplossing VERKOOP dienstaanbieders  Hoge mate van flexibiliteit KANALEN  BOVAG is partner in alle ondersteuning die niet  Sterke after sales service zelfstandig rendabel te  Persoonlijk contact met de  Fysieke verkoop lokatie klant op basis van organiseren is:  Kernkanaal is de fysieke financiering, ICT,  voorraad gedetailleerde kennis van verkoop locatie. Regelgeving, ed. Echter  Training en opleiding in die klant productkennis  Ondersteunende kanalen: geen inkoop online communities , ondersteuning  Innovatie kennis en co- simpele webshop creatie  Gerelateerde partners (niche spelers) KOSTEN OMZET STRUCTUUR STRUCTUUR  Locatie kosten De omzet gebaseerd op totaalprijs integrale oplossing  Verkoop en service kosten Omzet gebaseerd op duur van het gebruik van de oplossing  Voorraadkosten (bijvoorbeeld door huur, lease en abonnementconstructies)  Innovatie  Inkoopkosten diensten derden
 20. 20. Werknemer en werkgever in Scenario 3: Open-Innovatie Scenario Werknemer Werkgever  Er zullen veelal individuele  Werkgever zullen flexibeler moeten omgaan met arbeidsovereenkomsten zijn, met name onder nieuwe arbeidsovereenkomsten. hoogopgeleiden. Hierbij is een CAO niet meer  De werkgever faciliteert in het gezamenlijk toereikend inkopen van bv. (zorg) verzekeringen .  Werknemers omarmen het nieuwe werken; ze zijn  De werkgever zal coachend leiderschap bieden en gehecht aan het zelf indelen van hun werk- en sturen op output en vertrouwen en het nieuwe privétijd, werken graag in teams en zoeken de werken faciliteren. mensen en middelen op die ze op dat moment  Er zal vraag zijn naar laagopgeleide werknemers nodig hebben. voor productverkoop (waarbij specifieke  Hoogopgeleiden zullen steeds vaker internationaal productkennis niet vereist is) en back-office (virtueel dan wel on-site) werken. activiteiten zoals callcenters.  Medewerkers kiezen de werkgever heel bewust op  Werkgevers zullen eigen vakopleidingen inrichten basis van haar reputatie om het tekort aan technisch personeel te compenseren  Er zal vraag zijn naar hoogopgeleide werknemers in de dienstverlening. Werkgevers zullen steeds vaker werknemers uit het buitenland aantrekken om posities in te vullen.  Werkgevers zullen investeren in het bouwen en onderhouden van hun brand om talent aan te trekken.

×