Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arthur claassen

515 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Arthur claassen

 1. 1. To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt. Loongebouw van de toekomst Arthur Claassen | November 2010
 2. 2. 2 Inhoudsopgave Fundamentele trends en ontwikkelingen Loongebouw van de toekomst Acties voor de korte- en lange termijn
 3. 3. To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt. Fundamentele trends en ontwikkelingen
 4. 4. 4 Fundamentele trends en ontwikkelingen Individualisering Technologische ontwikkelingen Globalisering Verduurzaming Ontgroening en vergrijzing Arbeidsverhoudingen
 5. 5. 5 Impact op de arbeidsverhouding Individualisering: minder loyaliteit, korte dienst- verbanden, scherpere onderhandelingen, minder binding met het collectief. Globalisering: minder afhankelijkheid van locale arbeidsmarkten, andere manieren van organiseren, verhoging adaptief vermogen. Technologische ontwikkeling: hogere mate van standaardisatie, meer mogelijkheden tot flexibilisering, anders werken, kortere ontwikkeltijden, verschuiving in functies en competenties, nieuwe vakgebieden. Ontgroening vergrijzing: meer generaties, meer vakvolwassen medewerkers, minder ruimte voor doorstroom, hogere personeelskosten (directe lonen, werving en selectie, ontwikkeling), hogere risico’s in continuïteit en kwaliteit van producten en diensten . Verduurzaming: meer nadruk op de fundamentele waarde-ontwikkeling op de lange termijn, indirecte druk om verantwoord en effectiever te handelen, consequenties overzien. (MVO) Individualisering Technologische ontwikkelingen Globalisering Verduurzaming Ontgroening en vergrijzing Arbeidsverhoudingen
 6. 6. 6 Ter illustratie: De impact op de samenstelling van het personeelsbestand “Verschillende generaties, verschillende drivers, ideeën en behoeften”’ Age 50+ Age 29 - 50 Age < 29 Leermethoden Technisch Praktisch, case studies Participerend & verhalend Koopinvloeden Merkenvast Georiënteerd op experts Merken? Wat is het nut? Termijndenken Levenslang Middellang Kort Visie op leiderschap Controle & eisen Samenwerken met de baas Gelijkheid, geen baas Balans werk/privé Moeilijk in balans te houden Bewegen in-uit de beroepsbevolking Geen scherpe lijn tussen werk en privé Maslow-fase Erg goed begrepen en geheel aanvaard Erkenning en zelfwaardering Erkenning en zelfwaardering ICT-aanpak Immigranten Adaptieven Inboorlingen Gevaren van het werk Burn-out Beide Bore-out
 7. 7. 7 Ter illustratie : De impact op de bemensing van activiteiten Individualisering, globalisering en technologische ontwikkelingen
 8. 8. 8 Ter illustratie : De impact op de bemensing van activiteiten Individualisering, globalisering en technologische ontwikkelingen Het werknemersbestand veroudert niet alleen. Bij veel ondernemingen: • Stijgt het aantal “flexcontracten”. • Vindt een aanzienlijke accentverschuiving in de activiteiten plaats. • Neemt het ontwikkelen en leveren van diensten en producten binnen netwerken van ondernemingen toe. • Zoekt men actief naar een nieuwe groep medewerkers om competitief te blijven. Het gaat hier in de kern om de “sourcing” of anders de manier waarop bedrijven activiteiten bemensen
 9. 9. 9 Impact van de economische crisis Organisaties zijn zich langzaam aan het herstellen van de economische crisis en het is duidelijk dat de arbeidsverhouding veranderd is. Levenslang dienstverband bestaat niet meer. Voornaamste benefits hebben een grondige herziening nodig om ze betaalbaar te houden. Overheid trekt zich meer en meer terug uit het gebied van sociale zekerheid. Werknemers zullen langer werken en een nieuwe generatie werknemers betreedt de arbeidsmarkt. Globalisering maakt bedrijven minder afhankelijk van de lokale arbeidsmarkt.
 10. 10. To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt. Loongebouw van de toekomst
 11. 11. 11 Tot voor de crisis... Gaven bedrijven aan dat zij behoefte hadden aan een beloningsgebouw dat: Resultaatgericht is: een duidelijke relatie legt tussen de bedrijfsstrategie, de individuele ontwikkeling/prestatie en de ontwikkeling in het salaris. Ontwikkelingsgericht is: gewenste en gerealiseerde ontwikkeling vastlegt, meetbaar maakt en beloont, mobiliteit en eigen verantwoordelijkheid bevordert. Marktconform is: aansluit op de gewenste positionering van de onderneming op de verschillende arbeidsmarkten, een juiste balans heeft tussen primaire/secundaire/tertiaire arbeidsvoorwaarden en rekening houdt met andere aspecten van de totale beloning. Effectief is: zo goed mogelijk aansluit bij de verschillende bedrijfsonderdelen, de specifieke rollen binnen deze onderdelen maar ook de individuele omstandigheden en wensen van medewerkers. Beheersbaar is: stijgingen in de beloning worden bepaald door uitgangspunten, richtlijnen en de bedrijfsontwikkeling. “Gedreven vanuit controle, het collectief, anciënniteit, paternalistisch met een vleugje Angelsaksisch”
 12. 12. 12 Nu worden andere prioriteiten naar voren gebracht Steeds meer oudere werknemers aan het einde van de band. – Kunnen ze mee? Blijven ze productief? Wat wordt de impact op ziekteverzuim? Worden ze niet te duur? Op lange termijn wordt het moeilijk om specifiek talent dat ik nodig heb voor belangrijke veranderingen binnen te halen, te motiveren en aan me te binden binnen de programma’s die er nu zijn. – Ik heb meer ruimte nodig om aan te kunnen sluiten op specifieke omstandigheden. Mensen hebben weinig zicht op de kosten en waarde van arbeidsvoorwaarden aan de andere kant is er weinig zicht op de aansluiting van het totale pakket bij hun behoefte. – Geef ik mijn geld wel goed uit? Stop ik het in de juiste arbeidsvoorwaarden en programma’s? Draai ik aan de juiste knoppen? Hoe kan ik verschillende groepen medewerkers die ik nodig heb om succesvol te zijn tegen zo laag mogelijke kosten blijven aantrekken, binden en motiveren.
 13. 13. 13 Wat is het loongebouw? Waar zit de oplossing? Primaire beloning Primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden Totale propositie Basis Korte termijnbonus Lange termijnbonus Vezekerde benefits Overige voorwaarden Gegarandeerd Contante Vergoedingen Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Work environment Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Personal Development Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak , Laptop, telefoon , etc. Transactionele beloning Relationele beloning Direct Indirect Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Werkomgeving Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Persoonlijke ontwikkeling Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak , Laptop, telefoon , etc. Transactionele beloning Relationele beloning Direct Indirect Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Work environment Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Personal Development Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak , Laptop, telefoon , etc. Transactionele beloning Relationele beloning Direct Indirect Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Werkomgeving Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Persoonlijke ontwikkeling Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak , Laptop, telefoon , etc. Transactionele beloning Relationele beloning Direct Indirect Bands Jobs $ Banden € M Jobs $ Klassieke schalen €x Marktdata x xx x x x x x x Jobs $ $ x x xx x x x x x x€ Flexib Markt Focus Control Interne Focus Flexibel Control Interne Foc
 14. 14. 14 Motivatiefactoren van medewerkers Motivatiefactoren in Europa 0% 20% 40% 60% 80% 100% Carrièremogelijkheden Bemensing/HR Praktijk Erkenning Beloning Prestatie Management Synchronisatie van merken Innovatie Waarderen van mensen Werkprocessen Senior Leiderschap
 15. 15. 15 Uitgangspunt : Totale propositie Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Work environment Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Personal Development Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak, Laptop, telefoon , etc. Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Werkomgeving Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Persoonlijke ontwikkeling Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak, Laptop, telefoon , etc. Transactionele beloning Relationele beloning Direct Indirect
 16. 16. 16 Optimaliseren van de totale propositie Doel Verkrijgen van een betere aansluiting tussen: De voorkeuren van het talent dat je nodig hebt om je bedrijfsdoelstellingen te behalen en De totale propositie die je aanbiedt.
 17. 17. 17 Optimalisatie begint met strategie: Vier sleutelelementen om in aanmerking te nemen Externe concurrentie Talentstrategie Financiële overwegingen Voorkeuren van werknemers Totale Belonings- strategie
 18. 18. 18 Breng voorkeuren in kaart Opzetten van een survey 19 [Title MM/DD/YYYY] Meten van voorkeuren van de werknemers Het meten van voorkeuren en de analyse ervan is een onderzoeksbenadering die kan worden gebruikt om inzicht te krijgen in de keuzes die mensen maken. Begrijpen van percepties en hoe keuzes worden gemaakt (trade-off) Meet voorkeuren door middel van een eenvoudig gebruikersvriendelijke questionnaire Leren hoe percepties onderling verschillen en wat belangrijk is voor mensen Identificeren wat het belangrijkst is voor werknemers en wat de bepalende factoren zijn voor werknemers Ontwerp, lever en/of communiceer nieuwe of bestaande programma’s die aan de behoeften van de organisatie en de werknemers tegemoet komen Inventariseer voorkeuren werknemers en kosten van werkgevers om plannen te optimaliseren; creëren van win- win oplossingen 20 [Title MM/DD/YYYY] Analyse van voorkeuren per werknemersegment of per combinatie van werknemersegmenten Mogelijke elementen zijn: Demografie – Leeftijd, geslacht, inkomen, tenure – Generatie Diversiteit groeperen Niveau van betrokkenheid Uitstekend presterende medewerkers Business unit Geografie Mogelijke vertrekkers Gedragspatronen Segmenten op basis van “behoeften” Waarom van belang: Verfijnen benefits plannen om aan de behoeften van specifieke segmenten tegemoet te komen Aanpassen communicatiestrategie om specifieke segmenten aan de orde te laten komen 21 [Title MM/DD/YYYY] Elementen om in de analyse te betrekken Benefits and Compensation Gezondheidszorg Betaald verlof Pensioen Basisbeloning Korte-termijn Incentive Tandheelkundige zorg Levensverzekering/ Arbeidsongeschiktheid Vergoeding collegegeld Overige vergoedingen Vouchers Targeted Benefit— Retirement Pensioen – Type plan – Vermeerderingsformule – Voorziening voor vervroegde uittreding Spaarplan – Basispremie per bedrijf – Matching Contributions – Winstdeling Total Rewards Basisbeloning Korte-termijn Incentive Pensioen Gezondheidszorg Betaald verlof Erkenning Tandheelkundige zorg Levensverzekering/ Arbeidsongeschiktheid Vergoeding collegegeld Carrièremogelijkheden Carrièregroei Mentoring Training/Ontwikkeling Vouchers 22 [Title MM/DD/YYYY] Uitvoeren van een questionnaire..
 19. 19. 19 Vind de juiste balans tussen kosten en voorkeuren: Analyse en scenario’s 24 [Title MM/DD/YYYY] Afstemmen behoeften van werknemer op kosten van de van de werkgever… Meet voorkeuren van medewerkers Sluit dit pakket aan bij de behoeften van de werknemers? Voorbeeld: Huidig pakket Huidige pakket voor werknemers BenefitsOfferings Verloren mogelijkheid op waarde te creëren “Verspilde kosten, onder- gewaardeerd aanbod Verloren mogelijkheid om waarde te creëren Voorbeeld: Geoptimaliseerd pakket Geoptimaliseerd pakket voor werknemers U kunt het arbeidsvoorwaardenpakket optimaliseren door te begrijpen waar werknemers het meeste waarde aan hechten. 25 [Title MM/DD/YYYY] The Dashboard – snelle en heldere analyse 26 [Title MM/DD/YYYY] Hogere kosten Meeste voorkeur Lagere kosten Minste voorkeur Plan C: hogere kosten, hogere voorkeuren Plan B: hogere kosten, zelfde voorkeuren Plan A: Bestaand plan Plan F: lagere kosten, lagere voorkeuren Plan D: zelfde kosten, hogere voorkeuren Plan E: lagere kosten, hogere voorkeur Het ontwerp en de markt door optimalisatie van kosten en voorkeuren Optimalisatie van kosten en voorkeuren om ROI op spending te verhogen Aanscherping van plan design en communicatie/marketing. Analyse van de effecten van een gewijzigd plan per segment om een hoge mate van maatwerk mogelijk te maken.
 20. 20. To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt. Acties voor de korte- en langetermijn
 21. 21. 21 Korte termijn Zorg ervoor dat geld goed besteed wordt – Scherp het beoordelingsproces aan om outperformers te kunnen onderscheiden. – Differentiëer om beter aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt. – Stel vast wat de voorkeuren van mensen zijn. – Investeer daar waar het rendement hoog is. – Communiceer zodat werknemers weten wat ze krijgen. Focus op de toekomst – Geef aan welke ontwikkelingen onvermijdelijk zijn en wat er gebeurt als we niet veranderen. – Projecten/activiteiten initiëren om het bewustzijn en de betrokkenheid van mensen te creëren.
 22. 22. 22 Lange termijn Vertaal de business strategie naar beloningsprogramma’s. Bepaal: – Welk talent echt nodig is om succesvol te zijn. – Welk aanbod nodig is om dit talent aan te trekken, vast te houden en te motiveren. Zet richtlijnen op voor de totale propositie van de toekomst en het primaire en secundaire beloningspakket dat daar bij aansluit. Zet daarna de verschillende beloningsprogramma’s op en implementeer ze.
 23. 23. 23 De totale propositie Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Work environment Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Personal Development Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak, Laptop, telefoon , etc. beloning Compensation Vaste salaris Jaarlijkse bonus plan Lange termijn beloningen , etc. Werkomgeving Bedrijfscultuur Flexibiliteit Aard van het werk, etc. Persoonlijke ontwikkeling Performance management Carrière mogelijkheden Training en ontwikkeling, etc. Benefits en overige emolumenten Pensioen , verzekeringen,vrije dagen Auto van de zaak, Laptop, telefoon , etc. Transactionele Relationele beloning Direct Indirect
 24. 24. 24 Afstemming van behoeften Afstemmen totale beloning met behoeften van die medewerkers die kritisch zijn voor het bereiken van de ondernemingsdoelstellingen. Totale hoogte en samenstelling van de transactionele beloning vergelijken met de markt en afstemmen op de gewenste marktpositie, bedrijfscultuur en gedrag. Werknemers vereisten “Wat verwachten we van onze medewerkers?” Werknemers vereisten “Wat verwachten we van onze medewerkers?” Ondernemingsmissie en Strategie “Wat moeten we doen om succesvol te zijn” Ondernemingsmissie en Strategie “Wat moeten we doen om succesvol te zijn” Werknemers behoeften “Wat verwachten onze medwerkers van ons?” Werknemers behoeften “Wat verwachten onze medewerkersvan ons?” Beloningsstrategie “Hoe motiveren we onze medewerkers om aan deze vereisten te voldoen en verzekeren we hun betrokkenheid?” Beloningsstrategie “Hoe motiveren we onze medewerkers om aan deze vereisten te voldoen en verzekeren we hun betrokkenheid?” LineofSight Bedrijfscultuuren waarden “Wat voor soort bedrijf willen we zijn?” Bedrijfsculturen waarden “Wat voor soort bedrijf willen we zijn?” Beloningsbeleiden programma's Beloningsbeleid en programma's AFSTEMMING
 25. 25. 25 Bijbehorend proces Missie en strategie van het bedrijf Gewenste bedrijfscultuur Gewenste medewerkers Huidige bedrijfscultuur Huidig medewerkersbestand Gewenste ontwikkeling van de bedrijfscultuur Gewenste ontwikkeling van het personeelsbestand Behoeften en wensen van het (toekomstige) medewerkersbestand Belonings- strategie Belonings- componenten Communicatie beloningsbeleid Afstemming
 26. 26. To protect the confidential and proprietary information included in this material, it may not be disclosed or provided to any third parties without the approval of Aon Hewitt. Vragen / Opmerkingen

×