KAEDAHPENYELIDIKAN:KAJIAN TINDAKAN –PROSES DANPENULISAN LAPORAN
PROSES KAJIAN TINDAKAN       MEREFLEK    GELUNG 2MEMERHATI        MERANCANG       GELUNG 1     ...
Kemmis & McTarggart, 1988
HUBUNGAN KAJIAN TINDAKAN DENGAN   PROSES PENAMBAHBAIKAN KUALITI        BERTERUSAN               ...
Format Penulisan Kertas Cadangan      Kajian Tindakan  Tajuk kajian  Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolahn ...
CONTOH PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN      TAJUK: MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR TING. 2 MAWAR       DALAM EMPAT OPE...
•  METODOLOGI KAJIAN:  PUSINGAN PERTAMA4.1 Merancang:  a. Mengenalpasti masalah melalui:         perbincanga...
PUSINGAN KEDUA: Meneruskan cadangan/program• Dinilai program dari masa ke semasa• Dinilai amalan pengajaran guru dan pembe...
GAMBARAN LAPORAN PENYELIDIKAN  Pengenalan           Umum  Tujuan kajian,  Rasional kajian,  Persoalan/hipote...
METODOLOGI PENYELIDIKAN            PROSES PENYELIDIKAN                MENGENALPASTI ISU    ...
PENYEDIAAN CADANGAN PENYELIDIKANi. Pengenalan       iii. Metodologi Kajian   Latar belakang        Reka B...
PENULISAN LAPORAN FORMAT PENULISAN LAPORAN – Tajuk – Ringkasan eksekutif – Senarai kandungan Bab 1: Pengenalan   Lat...
Bab 2: Tinjauan Literatur  Literatur berkaitan dengan kajian  (krtikal dan kritis)Bab 3: Metodologi  Reka bentuk kaj...
Bab 4: Dapatan Kajian  Perihalan sampel  Dapatan kajian-arah kpd soalan kajianBab 5: Rumusan dan Cadangan  Ringkasan...
Jurnal Penyelidikan Pendidikan Diterbitkan oleh BPPDP sekali setahun, 10-12 artikel Untuk menyebarluaskan dapatan penyelid...
JOURNALAmerican Educational Research JournalAustralian Journal Of EducationBritish Journal Of Sociology of EducationCambri...
Journal of Moral EducationJournal of Research in ReadingJournal of Teacher EducationJurnal Penyelidikan PendidikanOxford R...
KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN       DI PREMIS KPM(SEKOLAH, MATRIKULASI, MAKTAB PERGURUAN) BORANG BPPDP- lengka...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kaedah penyelidikan action method

3,878 views

Published on

untuk panduan kaedah penyelidikan komunikasi

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,878
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
46
Actions
Shares
0
Downloads
205
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Ucapan salam kepada peserta kursus. Perkenalkan tajuk refleksi/renungan yang serius: Bukan merupakan sesuatu yang baru/asing bagi kita, cuma, sejauhmana telah kita gunakan refleksi dalam kehidupan kita/tugas kita. Mengapa pentingnya refleksi dalam KT? Memberi ruang kepada seseorang untuk mengadakan ruang-lingkup ke atas kepercayaan beliau terhadap sesuatu perkara daripada dibina secara konstruk (self-control and command over her own thinking and beliefs instead of being socially constructed. Tujuan adalah untuk penambahbaikan.
 • Ucapan salam kepada peserta kursus. Perkenalkan tajuk refleksi/renungan yang serius: Bukan merupakan sesuatu yang baru/asing bagi kita, cuma, sejauhmana telah kita gunakan refleksi dalam kehidupan kita/tugas kita. Mengapa pentingnya refleksi dalam KT? Memberi ruang kepada seseorang untuk mengadakan ruang-lingkup ke atas kepercayaan beliau terhadap sesuatu perkara daripada dibina secara konstruk (self-control and command over her own thinking and beliefs instead of being socially constructed. Tujuan adalah untuk penambahbaikan.
 • Ucapan salam kepada peserta kursus. Perkenalkan tajuk refleksi/renungan yang serius: Bukan merupakan sesuatu yang baru/asing bagi kita, cuma, sejauhmana telah kita gunakan refleksi dalam kehidupan kita/tugas kita. Mengapa pentingnya refleksi dalam KT? Memberi ruang kepada seseorang untuk mengadakan ruang-lingkup ke atas kepercayaan beliau terhadap sesuatu perkara daripada dibina secara konstruk (self-control and command over her own thinking and beliefs instead of being socially constructed. Tujuan adalah untuk penambahbaikan.
 • Kaedah penyelidikan action method

  1. 1. KAEDAHPENYELIDIKAN:KAJIAN TINDAKAN –PROSES DANPENULISAN LAPORAN
  2. 2. PROSES KAJIAN TINDAKAN MEREFLEK GELUNG 2MEMERHATI MERANCANG GELUNG 1 BERTINDAK
  3. 3. Kemmis & McTarggart, 1988
  4. 4. HUBUNGAN KAJIAN TINDAKAN DENGAN PROSES PENAMBAHBAIKAN KUALITI BERTERUSAN REFLEK REFLEK BERTERUSAN TINDAKAN SEBELUM, SEMASA DAN ACT SELEPASMEMERHATI CHECK RANCANG PLAN DO LAKSANA
  5. 5. Format Penulisan Kertas Cadangan Kajian Tindakan Tajuk kajian Ahli Kumpulan Penyelidik dan Nama Sekolahn Latar Belakang Kajian/ Refleksi Pengajaran dan Pembelajaran Laluu Isu Keprihatinan/ Fokus Kajian/ Objektif Kajian/ Tujuan Kajian Kumpulan Sasaran Strategi Tindakan Yang Dicadangkann Bahan-Bahan Yang DiPerlukan Jadual Pelaksanaan Kajiana Anggaran Kos Kajian
  6. 6. CONTOH PROPOSAL KAJIAN TINDAKAN TAJUK: MENINGKATKAN PENGUASAAN PELAJAR TING. 2 MAWAR DALAM EMPAT OPERASI ASAS KE ATAS NOMBOR NEGATIF1. LATAR BELAKANG KAJIAN:Matematik adalah mata pelajaran teras;Penting dalam kehidupan harian;Peluang melanjutkan pelajaran dan peluang pekerjaan.Empat oerasi adalah asas penguasaan matematikNombor negatif diperkenalkan daripada Ting. 1 dan digunakan hingga menengah atas.Gabungan empat operasi asas dengan nombor negatif sebagai komponen penting.2. PERNYATAAN MASALAH:Ramai pelajar belum menguasasi empat operasi asas dan aplikasinya dengan nombor negatif.Pencapaian dalam matematik rendah,Kemahiran ini penting di menengah astas, kelemahan akan menjejaskan proses P&P,Guru menengah atas terpaksa ambil masa untuk mengajar kemahiran tersebut.Kajian perlu dibuat untuk menentukan cadangan pembaikan,Jika tidak pencapaian matematik dalam SPM akan gagal/ terus merosot dan menjejaskantasi keseluruhan.3. OBJEKTIF KAJIAN:Kenalpasti punca kesukaran pelajarKenalpasti kaedah P&P yang sesuaiMelihat keberkesanan cadangan P&P yang dikenaalpasti tersebut.
  7. 7. • METODOLOGI KAJIAN: PUSINGAN PERTAMA4.1 Merancang: a. Mengenalpasti masalah melalui: perbincangan sesama guru analisis soalan peperiksaan dan pencapaian pelajar temubual dengan pelajar ujian pra. b. Mengumpul data: temubual dengana pelajar soalselidik kepada pelajar, c. Menganalisis: menentukan cadangan/tindakan/program.4.2 Bertindak: (memberi treatment kepada pelajar Ting. 2 Mawar) a. Aktiviti P&P secara berkumpulan, mengembirakan pelajar, b. Ujian setiap operasi/ pelbagai digit/ pelbagai bentuk, c. Ujian post di akhir bulan/program:– pelbagai operasi/digit/bentuk soalan.4.3 Memerhati: Proses P&P akan sentiasa diperhati/dipantau untuk melihat sejauhmana perubahan ke atas keyakinan/kemahiran pelajar dalam 4 operasi atas ke atas nombor negatif.4.4 Refleksi: Setiap langkah/cadangan akan dinilai keberkesanannya Apakah aspek yang masih belum dikuasai dan telah dikuasai Penilaian keseluruhan akan dibuat untuk menentukan sejauhmana keberkesanan program.
  8. 8. PUSINGAN KEDUA: Meneruskan cadangan/program• Dinilai program dari masa ke semasa• Dinilai amalan pengajaran guru dan pembelajaran pelajar• Dinilai tentang persepsi dan keyakinan pelajar tentang isu yang dikaji• Ujian post merangkumi semua kemahiran yang diperlukan• Dibuat laporan tentang sejauhmana keberkesanan program5.0 SAMPEL KAJIAN:Pelajar Tingkatan 2 Mawar, 40 orangGuru yang mengajar6.0 SIGNIFIKAN KAJIAN: Kenalpasti masalah dan tindakan yang sesuai Meningkatkan kemahiran pelajar Meningkatakn prestasi dan pencapaian pelajar dan sekolah dalam Matematik.7.0 ANGGARAN PERBELANJAAN: (bantuan BPPDP maksima RM 500) Mesyuarat: sesi brainstorming menyediakan kertas cadangan pembinaan instrumen penulisan laporan PeralatanP&P: Marker, kertas mahjong, kertas komputer, disket, buku catatan dll Bahan-bahan semasa treatmen/program dijalankan.8.0 JADUAL PERANCANGAN (GANTT CHART)
  9. 9. GAMBARAN LAPORAN PENYELIDIKAN Pengenalan Umum Tujuan kajian, Rasional kajian, Persoalan/hipotesis kajian, Batasan kajian, Kajian berkaitan. Khusus Metodologi Rekabentuk kajian, Instrumen kajian, Prosedur kajian, Sampel kajian, Analisis kajian. Keputusan Keputusan persoalan kajian Dihubungkan dengan beberapa pembolehubah.Perbincangan Generalisasi berdasarkan Khusus apa yang diperolehi daripada kajian, Kaitan dengan kenyataan dalam Pendahuluan, Isu dan cadangan. Umum
  10. 10. METODOLOGI PENYELIDIKAN PROSES PENYELIDIKAN MENGENALPASTI ISU PERNYATAAN MASALAH PERSOALAN KAJIAN OBJEKTIF KAJIAN TINJAUAN LITERATUR MEREKABENTUK KAJIAN METODOLOGI: KAJIAN LEPAS SAMPEL & INSTRUMEN MENJALANKAN KAJIAN PROSES PENGUMPULAN DATA ANALISIS DATA D TIDAK YA ADAKAH DAPATAN MENULIS LAPORANMEMBENTUK ALTERNATIF MENYOKONG SOALAN KAJIAN CADANGAN KAJIAN
  11. 11. PENYEDIAAN CADANGAN PENYELIDIKANi. Pengenalan iii. Metodologi Kajian Latar belakang Reka Bentuk Kajian Pernyataan Masalah Kerangka Konsep Kajian Tujuan Kajian Persampelan Objektif Kajian Instrumen Kajian Pengumpulan Data Soalan Kajian Analisis Data Rasional Kajian iv. Rujukan Batasan Kajian v. Anggaran Perbelanjaan Definisi Operasi vi. Jadual Kerja Penyelidikan (Carta Gantt) ii. Tinjauan Literatur
  12. 12. PENULISAN LAPORAN FORMAT PENULISAN LAPORAN – Tajuk – Ringkasan eksekutif – Senarai kandungan Bab 1: Pengenalan Latar belakang Pernyataan masalah Tujuan kajian Objektif kajian Soalan kajian Rasional kajian Batasan kajian Definisi operasi
  13. 13. Bab 2: Tinjauan Literatur Literatur berkaitan dengan kajian (krtikal dan kritis)Bab 3: Metodologi Reka bentuk kajian Kerangka konsep kajian Populasi dan sampel kajian Instrumen kajian Kajian rintis Prosedur pengumpulan kajian Prosedur penganalisisan data
  14. 14. Bab 4: Dapatan Kajian Perihalan sampel Dapatan kajian-arah kpd soalan kajianBab 5: Rumusan dan Cadangan Ringkasan kajian Perbincangan-dapatan kajian + literatur Kesimpulan-padat dan menyeluruh menjawab soalan kajian CadanganRujukanLampiranAbstrak (jika perlu)
  15. 15. Jurnal Penyelidikan Pendidikan Diterbitkan oleh BPPDP sekali setahun, 10-12 artikel Untuk menyebarluaskan dapatan penyelidikan daripada guru- guru sekolah dan institusi lain dibawah KPMSeminar Penyelidikan Pendidikan Kebangsaan Dianjurkan sekali setahun, 200 peserta, guru dari seluruh negara Biasanya sebanyak 22 kertas kerja akan dibentangkan Pentas untuk menyebarluaskan dapatan kajian dan pertukaran idea dalam dapatan ilmu dan kemahiran baru
  16. 16. JOURNALAmerican Educational Research JournalAustralian Journal Of EducationBritish Journal Of Sociology of EducationCambridge Journal Of EducationChildhood EducationComparative EducationEconomics Of Education ReviewEducational Action ResearchEducational Administration QuarterlyEducation Researcher: A Publication Of theAmerican Educational ResearchElementary School Journal
  17. 17. Journal of Moral EducationJournal of Research in ReadingJournal of Teacher EducationJurnal Penyelidikan PendidikanOxford Review of EducationPlanning and ChangingReading TeacherReview Of Educational ResearchSchool Leadership & ManagementSociology of EducationTheory Into Practice
  18. 18. KEBENARAN UNTUK MENJALANKAN KAJIAN DI PREMIS KPM(SEKOLAH, MATRIKULASI, MAKTAB PERGURUAN) BORANG BPPDP- lengkapkan/ elak kelas peperiksaan PROPOSAL INSTRUMEN KAJIAN

  ×