Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengenalan (Kaedah Penyelidikan)

1,698 views

Published on

Kaedah Penyelidikan

Published in: Education
 • Be the first to comment

Pengenalan (Kaedah Penyelidikan)

 1. 1. Nota M1 Proses penyelidikan
 2. 2. Isi penting • Kenapa penyelidikan penting • Masalah dengan penyelidikan hari ini • Definisi penyelidikan • Proses penyelidikan • Pertimbangan etika dalam penyelidikan • Kemahiran yang diperlukan untukmenjalankan penyelidikan
 3. 3. Apa itu penyelidikan? • Penyelidik bertanyakan soalan • Penyelidik mengutip data • Penyelidik menunjukkan bagaimana data menjawab soalan
 4. 4. Kepentingan penyelidikan • Sebab 1: Penyelidikan menambah pengetahuan mengenai isu-isu pendidikan – Menangani jurang dalam pengetahuan – Memperluas pengetahuan – Memberi peluang individu menyuarakan pendapat untuk menyumbang kepada penambahan pengetahuan
 5. 5. Kepentingan penyelidikan • Sebab 2: Penyelidikan menambah baik amalan – Pendidik mendapat idea baru – Pendidik mendapat wawasan tentang kaedah baru – Pendidik mendapat wawasan baru mengenai pelajar
 6. 6. Aliran penyelidikan Apa yang anda ingin buat? Apa yang anda ingin buat? Apa yang dikatakan oleh penyelidikan? Apa yang dikatakan oleh penyelidikan? Aliran penyelidikan mana dapat membantu anda? Aliran penyelidikan mana dapat membantu anda? AliranAliran penyelidikanpenyelidikan
 7. 7. Kepentingan penyelidikan • Sebab 3: Penyelidikan membantu dalam perdebatan polisi – Penyelidikan membantu orang mempertimbangkan perspektif yang berbeza tentang isu-isu pendidikan – Penyelidikan membantu orang membuat keputusan yang baik dalam pembinaan polisi
 8. 8. Kepentingan penyelidikan • Sebab 4: Penyelidikan membina kemahiran penyelidikan pelajar – Kemahiran mengorganisasi – Kemahiran analitikal – Kemahiran menulis – Kemahiran pembentangan
 9. 9. Masalah penyelidikan hari ini • Penemuan yang kabur atau bertentangan • Data yang meragukan • Pernyataan yang kurang jelas mengenai tujuan kajian • Kurang penjelasan tentang prosedur pengumpulan data • Pernyataan masalah yang kurang jelas
 10. 10. Pusingan penyelidikan Kenal pasti masalah kajian Tinjauan literatur Nilai Data dan Tulis laporan Nyatakan tujuan kajian Kutip Data Analisa dan Tafsir Data
 11. 11. Pusingan penyelidikan: Kenal pasti masalah kajian • Tentukan masalah • Justifikasikan masalah • Cadangkan keperluan kajian kepada audiens
 12. 12. Pusingan penyelidikan: Tinjauan Literatur • Jejaki sumber – Buku – Jurnal – Sumber elektronik • Pilih sumber – Tentukan kerelevanan sumber untuk topik – Susun sumber dengan membina “Peta literatur” • Rumuskan sumber dalam penulisan tinjauan literatur
 13. 13. Pusingan penyelidikan: Tentukan tujuan kajian • Kenal pasti pernyataan tujuan • Kecilkan pernyataan tujuan bagi kajian • Kuantitatif: Soalan atau hipotesis kajian • Kualitatif: Fenomena utama atau sub- soalan
 14. 14. Pusingan Penyelidikan: Mengumpul Data • Tentukan kaedah pengumpulan data • Pilih individu yang hendak dikaji • Rekabentuk instrumen pengumpulan data dan lakaran prosedur • Dapatkan kebenaran • Kumpulkan maklumat
 15. 15. Pusingan penyelidikan: Analisa dan interpretasi Data • Mencerakin data • Mewakilkan data • Menerangkan data
 16. 16. Pusingan penyelidikan: Melapor dan menilai penyelidikan • Tentukan audien laporan • Strukturkan laporan • Tuliskan laporan setepat dan sesensitif yang mungkin
 17. 17. Pertimbangan etikal dalam penyelidikan • Hormati hak peserta kajian • Hormati permintaan dan peraturan tempat kajian • Laporkan kajian dengan jujur dan sepenuhnya
 18. 18. Kemahiran yang diperlukan untuk penyelidikan • Rasa ingin tahu untuk menyelesaikan masalah • Memanjangkan jangka perhatian • Menggunakan kemudahan perpustakaan dan komputer • Menulis dan mengedit

×