Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Borang soal selidik

96,463 views

Published on

Lampiran kajian tindakan

Published in: Education
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/39mQKz3 ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2LaDVgK ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2LaDVgK ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Borang soal selidik

 1. 1. BORANG SOAL SELIDIK Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. tidak setuju Tidak pasti Sangat Sangat Sutuju setuju setuju TidakNo Perkara 1 2 3 4 5(A) Mesra Pengguna Laman web ini membolehkan anda mula menggunakan1 1 2 3 4 5 kandungannya dengan mudah. Paparan penuh di dalam laman web ini membolehkan anda2 1 2 3 4 5 melihat kandungannya dengan mudah.3 Fail boleh dimuat turun dengan mudah. 1 2 3 4 5 Menu navigasi membantu anda menggunakan laman web4 1 2 3 4 5 dengan mudah.5 Opsyen yang ada memudahkan proses navigasi anda. 1 2 3 4 5 Pautan ke laman utama (main page) dari laman-laman6 1 2 3 4 5 tambahan memudahkan anda mengendalikan laman web ini.(B) Interaktiviti Enjin pencari (search engine) di dalam laman ini berfungsi7 1 2 3 4 5 dengan baik. Apabila diklik, opsyen yang berkaitan di menu akan berfungsi8 1 2 3 4 5 seperti yang diharapkan. Apabila diklik, kebanyakan pautan yang diberikan untuk ke9 1 2 3 4 5 laman web lain berfungsi dengan baik.10 Elemen-elemen di dalam laman web ini sangat interaktif. 1 2 3 4 5(C) Rekabentuk Saiz tulisan yang digunakan membuatkan laman web ini 1 2 3 4 511 kelihatan menarik.12 Latar belakang yang digunakan adalah menarik. 1 2 3 4 5 Grafik yang digunakan membuatkan laman web ini kelihatan13 1 2 3 4 5 menarik.
 2. 2. No Perkara tidak setuju Tidak pasti Sangat Sangat Sutuju setuju setuju Tidak 1 2 3 4 514 Warna-warna yang digunakan adalah menarik. 1 2 3 4 5 Stail yang digunakan dari laman ke laman membuatkan laman15 1 2 3 4 5 web ini menarik.16 Skrol antara halaman dalam laman adalah mudah 1 2 3 4 5 Bahagian III: Kandungan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. tidak setuju Tidak pasti Sangat Sangat Setuju setuju setuju TidakNo. Perkara 1 2 3 4 5(D) Kegunaan Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna17 bagi guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral: a. Kurikulum 1 2 3 4 5 b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5 c. Pedagogi 1 2 3 4 5 d. Penilaian 1 2 3 4 5 e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5 f. Rujukan 1 2 3 4 5 Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan18 dengan jelas. a. Kurikulum 1 2 3 4 5 b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5 c. Pedagogi 1 2 3 4 5 d. Penilaian 1 2 3 4 5 e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5 f. Rujukan 1 2 3 4 5
 3. 3. No Perkara tidak setuju Tidak pasti Sangat Sangat Sutuju setuju setuju Tidak 1 2 3 4 5 Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran19 Pendidikan Moral dalam proses pengajaran dan 1 2 3 4 5 mempelajaran Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di20 1 2 3 4 5 IPT dalam subjek-subjek berkaitan Pendidikan Moral. Pautan-pautan yang disediakan dapat membantu guru-guru21 1 2 3 4 5 matapelajaran Pendidikan Moral serta pelajar-pelajar di IPT.(E) Kesesuaian Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah22 difahami. a. Kurikulum 1 2 3 4 5 b. Kandungan Akademik 1 2 3 4 5 c. Pedagogi 1 2 3 4 5 d. Penilaian 1 2 3 4 5 e. Bahan Sumber 1 2 3 4 5 f. Rujukan 1 2 3 4 5 Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk23 1 2 3 4 5 kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Informasi yang diberikan melalui laman web ini sesuai untuk24 kegunaan pelajar-pelajar di IPT yang mengambil kursus 1 2 3 4 5 berkaitan Pendidikan Moral.25 Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini adalah jelas. 1 2 3 4 5 Bahasa yang digunakan di dalam laman web ini mudah26 1 2 3 4 5 difahami.27 Arahan yang diberikan di dalam laman web ini mudah diikuti. 1 2 3 4 5
 4. 4. Bahagian IV: Keseluruhan Laman Web Sumber Pendidikan Moral Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang diberikan. tidak setuju Tidak pasti Sangat Sangat Setuju setuju setuju TidakNo. Perkara 1 2 3 4 5 Laman web ini amat menarik untuk guru-guru matapelajaran 28 1 2 3 4 5 Pendidikan Moral dan pelajar-pelajar di IPT. 29 Laman web ini mudah dikendalikan. 1 2 3 4 5 30 Laman web ini memberi informasi yang berguna. 1 2 3 4 5 Laman web ini memberikan pautan-pautan yang sesuai dan 31 1 2 3 4 5 berguna. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk 32 1 2 3 4 5 kegunaan guru-guru matapelajaran Pendidikan Moral. Laman web ini menyediakan bahan yang sesuai untuk 33 1 2 3 4 5 kegunaan pelajar-pelajar di IPT. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru 34 1 2 3 4 5 kepada guru-guru matapelajaran Pandidikan Moral. Laman web ini sangat inovatif dan memberikan idea-idea baru 35 1 2 3 4 5 kepada pelajar-pelajar di IPT. 36 Laman web ini sangat mesra pengguna. 1 2 3 4 537. Adakah anda berpuas hati dengan penyampaian keseluruhan laman web ini? Nyatakan alasan anda. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________38. Berikan cadangan anda untuk menambahbaik dan menjadikan laman web ini lebih berkesan penggunaannya. _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________ _____________________________________________________________ ~~~ TERIMA KASIH~~~

×