SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ NHÓM IIBCÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ NHÓM IIB
1. Nhận xét chung
Zn Cd Hg
+ Số thứ tự 30 48 80
+ Cấu hình e-
hóa trị 3d
10
4s
2
4d10
5s2
4f
14
5d
10
6s
2
+ Bán kính nguyên tử (Å) 1,39 1,56 1,60
+ Bán kính ion R
2+
(Å) 0,83 0,99 1,12
+ Năng lượng ion hóa I1
(eV) 9,39 8,99 10,43
+ Thể điện cực chuẩn E
0
(V) -0,763 -0,402 +0,854
2.Đơn chất
Trạng thái tự nhiên Đồng vị
Tự nhiên Phóng xạ
Zn (1,5. 10-3
%) Sphalerit (ZnO), calamin (ZnCO3)
phranclirit , ferit kẽm (Zn(FeO2)2),
zincit (ZnO)
64
Zn (48.89%)
66
Zn (27,81%)
67
Zn (4,11%)
68
Zn (18,56%)
70
Zn (0,62%)
-bền nhất là 65
Zn
(T= 245 ngày
đêm), -kém bền
là 61
Zn
(T= 90 giây).
Cd (7,6. 10-6
%) grenokit (CdS) và thường lẫn với 106
Cd(1,215%) - bền nhất 100
CdCd (7,6. 10-6
%) grenokit (CdS) và thường lẫn với
khoáng vật của Zn.
106
Cd(1,215%)
108
Cd(0,875%)
110
Cd(12,39%)
111
Cd(12,7%)
112
Cd(24,07%)
113
Cd(12,26%)
114
Cd(28,86%)
116
Cd(7,58%)
- bền nhất 100
Cd
(T= 470 ngày
đêm).
Hg (7. 10-7
%) xinaba hay thần sa (HgS).
2.2 Lý tính
Kẽm
Thủy ngân
cadimi
Zn Cd Hg
Nhiệt độ nóng chảy(OC) 419,5 321 -38.86
Nhiệt độ sôi(OC) 906 767 356,66
Khối lượng riêng(g/cm3) 7,13 8,63 13,55Khối lượng riêng(g/cm3) 7,13 8,63 13,55
Nhiệt thăng hoa(kJ/mol) 140 112 61
Độ dẫn điện(Hg=1) 16 13 1
Độ âm điện 1,6 1,7 1,9
2.3 Hóa tính
- Zn và Cd tương đối hoạt động còn Hg khá trơ.
ZnZn
HZnZn
CdCd
HgHg
H2
Nhưng H2 có khả năng tan trong Zn nóng chảy tạo
dung dịch rắn.
• Zn cháy trong ngọn lửa màu lam sáng chói.
• Cd cháy với ngọn lửa màu sẫm.
2Zn + O2Zn + O22 = 2ZnO= 2ZnO
2Cd + O2Cd + O = 2CdO= 2CdO
• Hg tác dụng với O2 ở 3000C:
2Cd + O2Cd + O22 = 2CdO= 2CdO
2Hg +O2 =2HgO
• Cả 3 kim loại đều phản ứng trực tiếp với
halogen, lưu huỳnh và các nguyên tố không
kim loại như P, Se..
M + X2 = MX2M + X2 = MX2
M + E = ME (E= S, Se...)
M + P = M3P2
• Ở nhiệt độ thường Zn và Cd bền với nước vì
có màng oxit bảo vệ, ở nhiệt độ cao khử hơi
nước biến thành oxit.
Zn + H2O ZnO + H2
700OC
Zn + H2O ZnO + H2
Cd + H2O CdO +H2
350OC
• Có điện thế âm, Zn và Cd tác dụng dễ dàng với axit không
oxi hóa.
MM ++ 2H2H33OO++ + 2H+ 2H22O = [M(HO = [M(H22O)O)44]]2+2+ + H+ H22
• Hg chỉ tan trong axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3,
H2SO4 đặc:
HgHg + 4HNO+ 4HNO33đặcđặc = Hg(NO= Hg(NO33))22 + 2NO+ 2NO22 + 2H+ 2H22OO
6Hg6Hg + 8HNO+ 8HNO = 3Hg= 3Hg (NO(NO )) + 2NO+ 2NO + 4H+ 4H OO6Hg6Hgdưdư + 8HNO+ 8HNO33loãngloãng = 3Hg= 3Hg22(NO(NO33))22 + 2NO+ 2NO22 + 4H+ 4H22OO
• Zn và Cd phản ứng mạnh hơn với cá axit có oxi hóa như
Zn có thể khử dung dịch HNO3 rất loãng đến ion NH4
+.
4Zn4Zn + 10HNO+ 10HNO33 = 4Zn(NO= 4Zn(NO33))22 + NH+ NH44NONO33 + 3H+ 3H22OO
• Hg và Cd không phản ứng với dung dịch kiềm .
• Zn có thể tan dễ dàng trong dung dịch kiềm giải phóng
hiđro.
ZnZn + 2+ 2OHOH-- ++ 2H2H22OO = [Zn(OH)= [Zn(OH)44]]22-- + H+ H22
• Zn còn có thể tan ngay vào trong dung dịch NH• Zn còn có thể tan ngay vào trong dung dịch NH3
ZnZn + 4NH+ 4NH33 + 2H+ 2H22O = [Zn(NHO = [Zn(NH33))44](OH)](OH)22 + H+ H22
• Ngoài ra Zn còn có thể tan trong dung dịch muối NH4
+ đặc
do quá trình thủy phân muối NH4
+ tạo sản phẩm phá hủy
màng bảo vệ.
Điều chế Phương trình phản ứng
Zn Nhiệt luyện: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2
ZnO + C Zn + CO
Thủy luyện: 2ZnSO4 + 2H2O 2Zn + O2 + 2H2SO4Thủy luyện: 2ZnSO4 + 2H2O 2Zn + O2 + 2H2SO4
Cd Cd2+
+ Zn Cd + Zn2+
Hg HgS + O2 Hg + SO2
4HgS + 4CaO = 4Hg + CaSO4 + 3CaS
HgS + Fe = Hg + FeS
700-800oC
Ứng dụng:
+Được sử dụng trong nhiệt kế
- Thủy ngân:
+Hơi thủy ngân được sử dụng trong đèn hơi thủy ngân
• Thủy ngân được sử dụng tách vàng và bạc trong trong
các quặng sa khoáng.
• Ngoài ra thủy ngân còn được sử dụng trong mục đích
y học.
Sử dụng trong trám răng
-Ứng dụng của Zn:
+Zn được sử dụng trong mạ kim loại,chẳng hạn như thép
để chống ăn gỉ.
- Kẽm được sử dụng trong các hợp kim như đồng
thanh, niken trắng, các loại que hàn, bạc Đức v.v.
Đồng thanh có ứng dụng rộng rãi nhờ độ cứng và
sức kháng rỉ cao.
- Kẽm được sử dụng trong dập khuôn, đặc biệt là
trong công nghiệp ô tô.
-Cadmi sử dụng trong mạ điện. Nhiều loại que hàn chứa kim loại này
-Lưới kiểm soát trong các lò phản ứng hạt nhân
- Các hợp chất chứa cadmi được sử dụng trong các ống hình của ti vi đen trắng
hay ti vi màu
- Một số vật liệu bán dẫn như sulfua cadmi, selenua cadmi và telurua cadmi thì nó
dùng trong các thiết bị phát hiện ánh sáng hay pin mặt trời.
3.Các hợp chất
3.1.Hợp chất +1:Hg+
• Hầu hết các hợp chất của Hg(I) đều khó tan trong nước
chỉ có Hg2(NO3)2 là dễ tan.
HgHg22Cl + SnClCl + SnCl22 == 2Hg2Hg + SnCl+ SnCl44
HgHg ClCl ++ ClCl == 2HgCl2HgClHgHg22ClCl22 ++ ClCl22 == 2HgCl2HgCl22
•• Trong dung dịch Hg2
2+ xảy ra cân bằng tự phân hủy.
HgHg22
22++ HgHg ++ HgHg2+2+
• Cân bằng này chuyển dịch sang phải dưới tác dụng của
những chất có khả năng làm giảm mạnh nồng độ của ion
Hg2+ bằng cách tạo kết tủa , hợp chất kém điện li,hoặc phức
bền.
HgHg 2+2+ + 2OH+ 2OH-- = Hg += Hg + HgOHgO + H+ H OOHgHg22
2+2+ + 2OH+ 2OH-- = Hg += Hg + HgOHgO + H+ H22OO
HgHg22
2+2+ + S+ S22-- = Hg += Hg + HgSHgS
HgHg22
2+2+ + 2CN+ 2CN-- = Hg + Hg(CN)= Hg + Hg(CN)22
HgHg22
2+2+ + 4CN+ 4CN-- = Hg + [Hg(CN)= Hg + [Hg(CN)44]]22--
Một số hợp chất Hg(I)
a)Hg2O
• Là hỗn hợp của HgO và Hg.
• Hg2O thực tế không tan trong nước và bị phân hủy khi đun nóng hoặc bị chiếu
sáng mạnh.
Hg2O = Hg + HgO
b)Hg2(NO3)2
• Tinh thể tà phương không màu ,dễ tan trong nước và bị thủy phân tạo thành
muối bazo:
• Tinh thể tà phương không màu ,dễ tan trong nước và bị thủy phân tạo thành
muối bazo:
Hg2(NO3 )2 + H2O = Hg2(OH)(NO3) + HNO3
• Có tính khử mạnh ,bị oxi hoá khi để trong không khí
2Hg2(NO3)2+ 4HNO3 + O2 = 4Hg(NO3)2 + 2 H2O
• Bị phân hủy khi đun nóng thành HgO và sau đó HgO phân hủy tiếp thành Hg
2Hg2(NO3)2 = 2HgO + 2NO2
2HgO = 2Hg + O2
• c) Hg2X2(calomen:Hg2Cl2)
Hg2X2 là chất dạng tinh thể tứ phương,Hg2F2 và Hg2I2
có màu vàng ,còn Hg2Cl2 và Hg2Br2 có màu trắng.
Hg2F2 + H2 = Hg + HgO + 2HF
Hg2X2 + 2NH3 = Hg + HgNH2X + NH4X
Hg2Cl2 Hg2I2
3.23.2 HợpHợp chấtchất +2+2
-ZnO và CdO bền với nhiệt ( nhiệt độ nóng chảy của ZnO là
1950oC và của CdO là 1813oC) có thể thăng hoa khi đun nóng, hơi
của chúng rất độc.
- ZnO ở nhiệt độ thường có màu trắng nhưng khi đun nóng có màu
vàng. CdO tùy thuộc vào quá trình chế hóa nhiệt mà có màu từ vàng
đến nâu đen.đến nâu đen.
ZnOZnO CdOCdO
-HgO ở dạng tinh thể có màu vàng đối với hạt nhỏ, hạt to hơn có
màu nâu đỏ.
-HgO phân huỷ ở trên 400oC. Do vậy ở gần 100oC, HgO bị phân
hủy dễ dàng bởi H2 và ở nhiệt độ thường HgO dễ tác dụng với khí
Cl2 hay nước clo tạo kết tủa đỏ nâu.
2HgO → 2Hg + O2
2HgO + 2Cl2 = Hg2OCl2 + Cl2O
2HgO + 2Cl2 + H2O = Hg2OCl2 + 2HOCl
(oxoclorua : HgO.HgCl2)
Nước Axit Bazo
ZnO Không tan Tan Tan
CdO Không tan Tan Tan
( kiềm nóng chảy)
HgO Tan ít Tan Không tan
Phương trình
xảy ra
MO + 2H+
= M2+
H2O ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[ Zn(OH)4]
CdO + 2KOHnc = K2CdO2 + H2O
HgO có thể tác dụng với dung dịch NH3 tạo hợp chất ít tan vàng.
2HgO + NH3 + H2O = Hg2NOH.2H2O ( bazơ Milon)
Điều
chế
MO
Đốt cháy kim loại
trong không khí M + O2 2MO
Hidroxit
Zn(OH)2 ZnO + H2O
100 - 250o C
Nhiệt phân
Muối cacbonat
CdCO3 = CdO + CO2
Nitiat
2Hg (NO3)2 = 2HgO + 4NO2 +O2
to
to
b.Hidroxit : M(OH)2
• Hg(OH)2 rất không bền, phản ứng ngay thành HgO.
• Khi cho muối Hg (II) tác dụng với dung dịch kiềm
chỉ thu được HgO.
• Dựa vào độ tan rất bé của HgO ( 10-3 -10-4 mol/l) và
tính thủy phân mạnh của muối Hg (II), Hg(OH)2
được xem là bazơ rất yếu
Hg(NO3)2 + 2KOH =HgO +2KNO3 + H2O
Zn(OH)Zn(OH)22 vàvà Cd(OH)Cd(OH)22 làlà chấtchất kếtkết tủatủa màumàu
trắngtrắng,, rấtrất ítít tantan trongtrong nướcnước..
Zn(OH)2
AXIT
2H2O
AXIT
Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ +
2H2O
BAZƠ
Cd(OH)2
AXIT
Cd(OH)2 + 2H+ = Cd2+ + 2H2O
BAZƠBAZƠ
Zn(OH)2 + 2OH- =[Zn(OH)4]2-
dd NHdd NH3
Zn(OH)2 + 4NH3=[Zn(NH3)4](OH)2
BAZƠ
Cd(OH)2 + 2NaOHnc=Na2CdO2+ 2H2O
dd NH3
Cd(OH)2 + 4NH3 = [Cd(NH3)4](OH)2
(hidroxozincat)
• Bản chất lưỡng tính của Zn(OH)2 được biểu diễn qua sơ đồ:
[Zn(H2O)4]2+ Zn(OH)2 [Zn(OH)4]2-
• Zn(OH)2 cũng tan được một phần trong dung dịch muối amoni
OH-
H3O+
OH-
H3O+
• Zn(OH)2 cũng tan được một phần trong dung dịch muối amoni
• Zn(OH)2 và Cd(OH)2 được điều chế từ dd muối của chúng tác
dụng dd kiềm
Zn(OH)Zn(OH)22 + 2NH+ 2NH4+4+ =[=[Zn(NHZn(NH33))22]]2+2+ + 2H+ 2H22OO
MM2+2+ + 2OH+ 2OH-- = M(OH)= M(OH)22
Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi
phần thuyết trình của nhóm em!
THUYET TRINH CAC NGUYEN TO PHAN NHOM PHU NHOM IIB

More Related Content

What's hot

Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazHoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazNguyen Thanh Tu Collection
 
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửLaw Slam
 
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGHóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGThành Lý Phạm
 
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Thai Nguyen Hoang
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Canh Dong Xanh
 
Phân tích và nhận biết các chất
Phân tích và nhận biết các chấtPhân tích và nhận biết các chất
Phân tích và nhận biết các chấtThai Nguyen Hoang
 
Chuẩn độ tạo phức
Chuẩn độ tạo phứcChuẩn độ tạo phức
Chuẩn độ tạo phứcNguyen Ha
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangvtanguyet88
 
Tai lieu on_thi_hsg
Tai lieu on_thi_hsgTai lieu on_thi_hsg
Tai lieu on_thi_hsgKhắc Quỹ
 
Trắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cươngTrắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cươngTrần Đương
 
Hóa Phân Tích Định Lượng
Hóa Phân Tích Định LượngHóa Phân Tích Định Lượng
Hóa Phân Tích Định LượngDanh Lợi Huỳnh
 
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chấtChương 6. phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chấtLaw Slam
 

What's hot (20)

Hoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonylHoa huu co dan xuat carbonyl
Hoa huu co dan xuat carbonyl
 
Hoa huu co chuong 3 co che phan ung
Hoa huu co chuong 3 co che phan ungHoa huu co chuong 3 co che phan ung
Hoa huu co chuong 3 co che phan ung
 
Hoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chatHoa hoc phuc chat
Hoa hoc phuc chat
 
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid bazHoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
Hoa phan tich co so chuong 3 phuong phap chuan do acid baz
 
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khửChương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
Chương 3. phương pháp chuẩn độ oxy hóa khử
 
Phuong phap tao phuc
Phuong phap tao phucPhuong phap tao phuc
Phuong phap tao phuc
 
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNGHóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
Hóa lý 2 (hay)- ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG
 
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm ) Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
Phức chất - Hóa học ( sưu tầm )
 
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
Trải lời bài tập phần 1 (2012 2013)
 
Chuong 3(5)
Chuong 3(5)Chuong 3(5)
Chuong 3(5)
 
Tim hieu ve chuan do da axit da bazo
Tim hieu ve chuan do da axit da bazoTim hieu ve chuan do da axit da bazo
Tim hieu ve chuan do da axit da bazo
 
Phân tích và nhận biết các chất
Phân tích và nhận biết các chấtPhân tích và nhận biết các chất
Phân tích và nhận biết các chất
 
Chuẩn độ tạo phức
Chuẩn độ tạo phứcChuẩn độ tạo phức
Chuẩn độ tạo phức
 
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuatChuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
Chuong 8 axit cacboxylic va cac dan xuat
 
Phan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quangPhan tich quang pho trac quang
Phan tich quang pho trac quang
 
Tai lieu on_thi_hsg
Tai lieu on_thi_hsgTai lieu on_thi_hsg
Tai lieu on_thi_hsg
 
Trắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cươngTrắc nghiệm vô cơ đại cương
Trắc nghiệm vô cơ đại cương
 
Hóa Phân Tích Định Lượng
Hóa Phân Tích Định LượngHóa Phân Tích Định Lượng
Hóa Phân Tích Định Lượng
 
Mot so bai tap tong hop ve tinh toan can bang
Mot so bai tap tong hop ve tinh toan can bangMot so bai tap tong hop ve tinh toan can bang
Mot so bai tap tong hop ve tinh toan can bang
 
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chấtChương 6. phương pháp chuẩn độ phức chất
Chương 6. phương pháp chuẩn độ phức chất
 

Similar to THUYET TRINH CAC NGUYEN TO PHAN NHOM PHU NHOM IIB

8. ia, iia, al
8. ia, iia, al8. ia, iia, al
8. ia, iia, alJLXC
 
Chuyen de nhiet phan.doc
Chuyen de nhiet phan.docChuyen de nhiet phan.doc
Chuyen de nhiet phan.docHuyTin20
 
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA Tới Nguyễn
 
Bài giảng nhom va hop chat nhom
Bài giảng nhom va hop chat nhomBài giảng nhom va hop chat nhom
Bài giảng nhom va hop chat nhomthuc bui
 
Bài giảng điên tử
Bài giảng điên tửBài giảng điên tử
Bài giảng điên tửthuc bui
 
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221Duy Mạnh
 
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại 40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại VuKirikou
 
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10thuan13111982
 
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tich
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tichTai lieu on_tap_hoa_phan_tich
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tichPhi Phi
 
Bai giảng điện tử
Bai giảng điện tửBai giảng điện tử
Bai giảng điện tửHoa Chà Là
 
Nhận biết một số chất vô cơ
Nhận biết một số chất vô cơNhận biết một số chất vô cơ
Nhận biết một số chất vô cơQuyen Le
 
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn Nhi
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn NhiMột số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn Nhi
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn NhiThichManNhi
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Mai Thanh
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Mai Thanh
 

Similar to THUYET TRINH CAC NGUYEN TO PHAN NHOM PHU NHOM IIB (20)

8. ia, iia, al
8. ia, iia, al8. ia, iia, al
8. ia, iia, al
 
Chuyen de nhiet phan.doc
Chuyen de nhiet phan.docChuyen de nhiet phan.doc
Chuyen de nhiet phan.doc
 
Bao cao
Bao caoBao cao
Bao cao
 
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA
LÝ THUYẾT VÔ CƠ ÔN THI THPT QUỐC GIA
 
Bài giảng nhom va hop chat nhom
Bài giảng nhom va hop chat nhomBài giảng nhom va hop chat nhom
Bài giảng nhom va hop chat nhom
 
Bài giảng điên tử
Bài giảng điên tửBài giảng điên tử
Bài giảng điên tử
 
Ict sunfuaric
Ict sunfuaricIct sunfuaric
Ict sunfuaric
 
Vô cơ
Vô cơVô cơ
Vô cơ
 
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221
Archive tai lieu--201312-20131230-thumb11-636447221
 
đCkl
đCklđCkl
đCkl
 
Dien phan-ltdh
Dien phan-ltdhDien phan-ltdh
Dien phan-ltdh
 
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại 40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
40 trắc nghiệm Dãy Điện Hóa Của Kim Loại
 
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
Tom tat-ly-thuyet-chuong-5-hoa-hoc-10
 
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tich
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tichTai lieu on_tap_hoa_phan_tich
Tai lieu on_tap_hoa_phan_tich
 
Bai giảng điện tử
Bai giảng điện tửBai giảng điện tử
Bai giảng điện tử
 
Nhận biết một số chất vô cơ
Nhận biết một số chất vô cơNhận biết một số chất vô cơ
Nhận biết một số chất vô cơ
 
Ôn tập hóa 10 chương 5, 6
Ôn tập hóa 10 chương 5, 6Ôn tập hóa 10 chương 5, 6
Ôn tập hóa 10 chương 5, 6
 
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn Nhi
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn NhiMột số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn Nhi
Một số hợp chất quan trọng của Nhôm - Thích Mẫn Nhi
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)
 
Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)Bai32(tiet 2)
Bai32(tiet 2)
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...Nguyen Thanh Tu Collection
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...Nguyen Thanh Tu Collection
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...Nguyen Thanh Tu Collection
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...Nguyen Thanh Tu Collection
 

More from Nguyen Thanh Tu Collection (20)

30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
10 ĐỀ KIỂM TRA + 6 ĐỀ ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO C...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MIN...
 
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
SÁNG KIẾN “THIẾT KẾ VÀ SỬ DỤNG INFOGRAPHIC TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÍ 11 (BỘ SÁCH K...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
HỌC TỐT TIẾNG ANH 11 THEO CHƯƠNG TRÌNH GLOBAL SUCCESS ĐÁP ÁN CHI TIẾT - CẢ NĂ...
 
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
50 ĐỀ ĐỀ XUẤT THI VÀO 10 THPT SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA MÔN TIẾNG ANH 9 CÓ TỰ LUẬ...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ + CUỐI HỌC KÌ 2 NĂ...
 
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
TỔNG HỢP 30 ĐỀ THI CHỌN HSG CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÙNG DUYÊN HẢI & ĐỒNG BẰNG...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG GIẢI BÀI TẬP ÔN THI THPTQG MÔN SINH HỌC - H...
 
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
ĐỀ THAM KHẢO THEO HƯỚNG MINH HỌA 2025 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2023-202...
 
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
50 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
BỘ ĐỀ CHÍNH THỨC + TÁCH ĐỀ + ĐỀ LUYỆN THI VÀO LỚP 10 CHUYÊN TOÁN CÁC TỈNH NĂM...
 
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
GIÁO TRÌNH BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI THCS VÀ THI VÀO 10 THPT CHUYÊN MÔN TIẾNG A...
 
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
30 ĐỀ PHÁT TRIỂN THEO CẤU TRÚC ĐỀ MINH HỌA BGD NGÀY 22-3-2024 KỲ THI TỐT NGHI...
 
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
31 ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 - TIẾNG ANH - FORM MỚI 2025 - 40 CÂU HỎI - BÙI VĂN V...
 
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
ĐỀ CƯƠNG + TEST ÔN TẬP CUỐI KÌ 2 TIẾNG ANH 11 - GLOBAL SUCCESS (THEO CHUẨN MI...
 
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
GIÁO ÁN KẾ HOẠCH BÀI DẠY CÔNG NGHỆ 8 KẾT NỐI TRI THỨC - CẢ NĂM THEO CÔNG VĂN ...
 

Recently uploaded

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdfdong92356
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......thoa051989
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hardBookoTime
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )lamdapoet123
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Xem Số Mệnh
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11zedgaming208
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfXem Số Mệnh
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...PhcTrn274398
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfXem Số Mệnh
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaAnhDngBi4
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Học viện Kstudy
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxxaxanhuxaxoi
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfXem Số Mệnh
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"LaiHoang6
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21nguyenthao2003bd
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnVitHong183894
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Xem Số Mệnh
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếngTonH1
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem Số Mệnh
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem Số Mệnh
 

Recently uploaded (20)

200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
200 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập PLDC.pdf
 
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam........................KHTN 9....................................Viet Nam.......
.................KHTN 9....................................Viet Nam.......
 
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
2第二课:汉语不太难.pptx. Chinese lesson 2: Chinese not that hard
 
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
Bài giảng về vật liệu ceramic ( sứ vệ sinh, gạch ốp lát )
 
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
Lập lá số tử vi trọn đời có luận giải chi tiết, chính xác n...
 
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
cuộc cải cách của Lê Thánh Tông - Sử 11
 
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdfGieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
Gieo quẻ kinh dịch, xin xăm,Xin lộc thánh.pdf
 
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
ĐẢNG LÃNH ĐẠO HAI CUỘC KHÁNG CHIẾN GIÀNH ĐỘC LẬP HOÀN TOÀN, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯ...
 
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdfMạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
Mạch điện tử - Điện tử số sáng tạo VN-new.pdf
 
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 phaThiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
Thiết kế hệ thống điều khiển chỉnh lưu tích cực 1 pha
 
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
Slide Webinar Hướng dẫn sử dụng ChatGPT cho người mới bắt đầ...
 
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptxGame-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
Game-Plants-vs-Zombies để ôn tập môn kinh tế chính trị.pptx
 
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdfLinh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
Linh kiện điện tử - Điện tử số sáng tạo VN.pdf
 
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
syllabus for the book "Tiếng Anh 6 i-Learn Smart World"
 
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
đồ án thương mại quốc tế- hutech - KDQTK21
 
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫnkỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
kỳ thi bác sĩ nội trú khóa 48, hướng dẫn
 
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
Luận giải tử vi của 12 con giáp năm 2024 chi tiết và chính xác -...
 
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tếMa trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
Ma trận - định thức và các ứng dụng trong kinh tế
 
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
Xem tử vi miễn phí trực tuyến cho kết quả chính xác cùng luậ...
 
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdfXem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
Xem sim phong thủy luận Hung - Cát số điện thoại chính xác nhất.pdf
 

THUYET TRINH CAC NGUYEN TO PHAN NHOM PHU NHOM IIB

 • 1. CÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ NHÓM IIBCÁC NGUYÊN TỐ PHÂN NHÓM PHỤ NHÓM IIB
 • 2. 1. Nhận xét chung Zn Cd Hg + Số thứ tự 30 48 80 + Cấu hình e- hóa trị 3d 10 4s 2 4d10 5s2 4f 14 5d 10 6s 2 + Bán kính nguyên tử (Å) 1,39 1,56 1,60 + Bán kính ion R 2+ (Å) 0,83 0,99 1,12 + Năng lượng ion hóa I1 (eV) 9,39 8,99 10,43 + Thể điện cực chuẩn E 0 (V) -0,763 -0,402 +0,854
 • 3. 2.Đơn chất Trạng thái tự nhiên Đồng vị Tự nhiên Phóng xạ Zn (1,5. 10-3 %) Sphalerit (ZnO), calamin (ZnCO3) phranclirit , ferit kẽm (Zn(FeO2)2), zincit (ZnO) 64 Zn (48.89%) 66 Zn (27,81%) 67 Zn (4,11%) 68 Zn (18,56%) 70 Zn (0,62%) -bền nhất là 65 Zn (T= 245 ngày đêm), -kém bền là 61 Zn (T= 90 giây). Cd (7,6. 10-6 %) grenokit (CdS) và thường lẫn với 106 Cd(1,215%) - bền nhất 100 CdCd (7,6. 10-6 %) grenokit (CdS) và thường lẫn với khoáng vật của Zn. 106 Cd(1,215%) 108 Cd(0,875%) 110 Cd(12,39%) 111 Cd(12,7%) 112 Cd(24,07%) 113 Cd(12,26%) 114 Cd(28,86%) 116 Cd(7,58%) - bền nhất 100 Cd (T= 470 ngày đêm). Hg (7. 10-7 %) xinaba hay thần sa (HgS).
 • 5. Zn Cd Hg Nhiệt độ nóng chảy(OC) 419,5 321 -38.86 Nhiệt độ sôi(OC) 906 767 356,66 Khối lượng riêng(g/cm3) 7,13 8,63 13,55Khối lượng riêng(g/cm3) 7,13 8,63 13,55 Nhiệt thăng hoa(kJ/mol) 140 112 61 Độ dẫn điện(Hg=1) 16 13 1 Độ âm điện 1,6 1,7 1,9
 • 6. 2.3 Hóa tính - Zn và Cd tương đối hoạt động còn Hg khá trơ. ZnZn HZnZn CdCd HgHg H2 Nhưng H2 có khả năng tan trong Zn nóng chảy tạo dung dịch rắn.
 • 7. • Zn cháy trong ngọn lửa màu lam sáng chói. • Cd cháy với ngọn lửa màu sẫm. 2Zn + O2Zn + O22 = 2ZnO= 2ZnO 2Cd + O2Cd + O = 2CdO= 2CdO • Hg tác dụng với O2 ở 3000C: 2Cd + O2Cd + O22 = 2CdO= 2CdO 2Hg +O2 =2HgO
 • 8. • Cả 3 kim loại đều phản ứng trực tiếp với halogen, lưu huỳnh và các nguyên tố không kim loại như P, Se.. M + X2 = MX2M + X2 = MX2 M + E = ME (E= S, Se...) M + P = M3P2
 • 9. • Ở nhiệt độ thường Zn và Cd bền với nước vì có màng oxit bảo vệ, ở nhiệt độ cao khử hơi nước biến thành oxit. Zn + H2O ZnO + H2 700OC Zn + H2O ZnO + H2 Cd + H2O CdO +H2 350OC
 • 10. • Có điện thế âm, Zn và Cd tác dụng dễ dàng với axit không oxi hóa. MM ++ 2H2H33OO++ + 2H+ 2H22O = [M(HO = [M(H22O)O)44]]2+2+ + H+ H22 • Hg chỉ tan trong axit có tính oxi hóa mạnh như HNO3, H2SO4 đặc: HgHg + 4HNO+ 4HNO33đặcđặc = Hg(NO= Hg(NO33))22 + 2NO+ 2NO22 + 2H+ 2H22OO 6Hg6Hg + 8HNO+ 8HNO = 3Hg= 3Hg (NO(NO )) + 2NO+ 2NO + 4H+ 4H OO6Hg6Hgdưdư + 8HNO+ 8HNO33loãngloãng = 3Hg= 3Hg22(NO(NO33))22 + 2NO+ 2NO22 + 4H+ 4H22OO • Zn và Cd phản ứng mạnh hơn với cá axit có oxi hóa như Zn có thể khử dung dịch HNO3 rất loãng đến ion NH4 +. 4Zn4Zn + 10HNO+ 10HNO33 = 4Zn(NO= 4Zn(NO33))22 + NH+ NH44NONO33 + 3H+ 3H22OO
 • 11. • Hg và Cd không phản ứng với dung dịch kiềm . • Zn có thể tan dễ dàng trong dung dịch kiềm giải phóng hiđro. ZnZn + 2+ 2OHOH-- ++ 2H2H22OO = [Zn(OH)= [Zn(OH)44]]22-- + H+ H22 • Zn còn có thể tan ngay vào trong dung dịch NH• Zn còn có thể tan ngay vào trong dung dịch NH3 ZnZn + 4NH+ 4NH33 + 2H+ 2H22O = [Zn(NHO = [Zn(NH33))44](OH)](OH)22 + H+ H22 • Ngoài ra Zn còn có thể tan trong dung dịch muối NH4 + đặc do quá trình thủy phân muối NH4 + tạo sản phẩm phá hủy màng bảo vệ.
 • 12. Điều chế Phương trình phản ứng Zn Nhiệt luyện: 2ZnS + 3O2 2ZnO + 2SO2 ZnO + C Zn + CO Thủy luyện: 2ZnSO4 + 2H2O 2Zn + O2 + 2H2SO4Thủy luyện: 2ZnSO4 + 2H2O 2Zn + O2 + 2H2SO4 Cd Cd2+ + Zn Cd + Zn2+ Hg HgS + O2 Hg + SO2 4HgS + 4CaO = 4Hg + CaSO4 + 3CaS HgS + Fe = Hg + FeS 700-800oC
 • 13. Ứng dụng: +Được sử dụng trong nhiệt kế - Thủy ngân:
 • 14. +Hơi thủy ngân được sử dụng trong đèn hơi thủy ngân
 • 15. • Thủy ngân được sử dụng tách vàng và bạc trong trong các quặng sa khoáng. • Ngoài ra thủy ngân còn được sử dụng trong mục đích y học. Sử dụng trong trám răng
 • 16. -Ứng dụng của Zn: +Zn được sử dụng trong mạ kim loại,chẳng hạn như thép để chống ăn gỉ.
 • 17. - Kẽm được sử dụng trong các hợp kim như đồng thanh, niken trắng, các loại que hàn, bạc Đức v.v. Đồng thanh có ứng dụng rộng rãi nhờ độ cứng và sức kháng rỉ cao. - Kẽm được sử dụng trong dập khuôn, đặc biệt là trong công nghiệp ô tô.
 • 18. -Cadmi sử dụng trong mạ điện. Nhiều loại que hàn chứa kim loại này -Lưới kiểm soát trong các lò phản ứng hạt nhân
 • 19. - Các hợp chất chứa cadmi được sử dụng trong các ống hình của ti vi đen trắng hay ti vi màu - Một số vật liệu bán dẫn như sulfua cadmi, selenua cadmi và telurua cadmi thì nó dùng trong các thiết bị phát hiện ánh sáng hay pin mặt trời.
 • 20. 3.Các hợp chất 3.1.Hợp chất +1:Hg+ • Hầu hết các hợp chất của Hg(I) đều khó tan trong nước chỉ có Hg2(NO3)2 là dễ tan. HgHg22Cl + SnClCl + SnCl22 == 2Hg2Hg + SnCl+ SnCl44 HgHg ClCl ++ ClCl == 2HgCl2HgClHgHg22ClCl22 ++ ClCl22 == 2HgCl2HgCl22 •• Trong dung dịch Hg2 2+ xảy ra cân bằng tự phân hủy. HgHg22 22++ HgHg ++ HgHg2+2+
 • 21. • Cân bằng này chuyển dịch sang phải dưới tác dụng của những chất có khả năng làm giảm mạnh nồng độ của ion Hg2+ bằng cách tạo kết tủa , hợp chất kém điện li,hoặc phức bền. HgHg 2+2+ + 2OH+ 2OH-- = Hg += Hg + HgOHgO + H+ H OOHgHg22 2+2+ + 2OH+ 2OH-- = Hg += Hg + HgOHgO + H+ H22OO HgHg22 2+2+ + S+ S22-- = Hg += Hg + HgSHgS HgHg22 2+2+ + 2CN+ 2CN-- = Hg + Hg(CN)= Hg + Hg(CN)22 HgHg22 2+2+ + 4CN+ 4CN-- = Hg + [Hg(CN)= Hg + [Hg(CN)44]]22--
 • 22. Một số hợp chất Hg(I) a)Hg2O • Là hỗn hợp của HgO và Hg. • Hg2O thực tế không tan trong nước và bị phân hủy khi đun nóng hoặc bị chiếu sáng mạnh. Hg2O = Hg + HgO b)Hg2(NO3)2 • Tinh thể tà phương không màu ,dễ tan trong nước và bị thủy phân tạo thành muối bazo: • Tinh thể tà phương không màu ,dễ tan trong nước và bị thủy phân tạo thành muối bazo: Hg2(NO3 )2 + H2O = Hg2(OH)(NO3) + HNO3 • Có tính khử mạnh ,bị oxi hoá khi để trong không khí 2Hg2(NO3)2+ 4HNO3 + O2 = 4Hg(NO3)2 + 2 H2O • Bị phân hủy khi đun nóng thành HgO và sau đó HgO phân hủy tiếp thành Hg 2Hg2(NO3)2 = 2HgO + 2NO2 2HgO = 2Hg + O2
 • 23. • c) Hg2X2(calomen:Hg2Cl2) Hg2X2 là chất dạng tinh thể tứ phương,Hg2F2 và Hg2I2 có màu vàng ,còn Hg2Cl2 và Hg2Br2 có màu trắng. Hg2F2 + H2 = Hg + HgO + 2HF Hg2X2 + 2NH3 = Hg + HgNH2X + NH4X Hg2Cl2 Hg2I2
 • 24. 3.23.2 HợpHợp chấtchất +2+2 -ZnO và CdO bền với nhiệt ( nhiệt độ nóng chảy của ZnO là 1950oC và của CdO là 1813oC) có thể thăng hoa khi đun nóng, hơi của chúng rất độc. - ZnO ở nhiệt độ thường có màu trắng nhưng khi đun nóng có màu vàng. CdO tùy thuộc vào quá trình chế hóa nhiệt mà có màu từ vàng đến nâu đen.đến nâu đen. ZnOZnO CdOCdO
 • 25. -HgO ở dạng tinh thể có màu vàng đối với hạt nhỏ, hạt to hơn có màu nâu đỏ. -HgO phân huỷ ở trên 400oC. Do vậy ở gần 100oC, HgO bị phân hủy dễ dàng bởi H2 và ở nhiệt độ thường HgO dễ tác dụng với khí Cl2 hay nước clo tạo kết tủa đỏ nâu. 2HgO → 2Hg + O2 2HgO + 2Cl2 = Hg2OCl2 + Cl2O 2HgO + 2Cl2 + H2O = Hg2OCl2 + 2HOCl (oxoclorua : HgO.HgCl2)
 • 26. Nước Axit Bazo ZnO Không tan Tan Tan CdO Không tan Tan Tan ( kiềm nóng chảy) HgO Tan ít Tan Không tan Phương trình xảy ra MO + 2H+ = M2+ H2O ZnO + 2NaOH + H2O = Na2[ Zn(OH)4] CdO + 2KOHnc = K2CdO2 + H2O HgO có thể tác dụng với dung dịch NH3 tạo hợp chất ít tan vàng. 2HgO + NH3 + H2O = Hg2NOH.2H2O ( bazơ Milon)
 • 27. Điều chế MO Đốt cháy kim loại trong không khí M + O2 2MO Hidroxit Zn(OH)2 ZnO + H2O 100 - 250o C Nhiệt phân Muối cacbonat CdCO3 = CdO + CO2 Nitiat 2Hg (NO3)2 = 2HgO + 4NO2 +O2 to to
 • 28. b.Hidroxit : M(OH)2 • Hg(OH)2 rất không bền, phản ứng ngay thành HgO. • Khi cho muối Hg (II) tác dụng với dung dịch kiềm chỉ thu được HgO. • Dựa vào độ tan rất bé của HgO ( 10-3 -10-4 mol/l) và tính thủy phân mạnh của muối Hg (II), Hg(OH)2 được xem là bazơ rất yếu Hg(NO3)2 + 2KOH =HgO +2KNO3 + H2O
 • 29. Zn(OH)Zn(OH)22 vàvà Cd(OH)Cd(OH)22 làlà chấtchất kếtkết tủatủa màumàu trắngtrắng,, rấtrất ítít tantan trongtrong nướcnước..
 • 30. Zn(OH)2 AXIT 2H2O AXIT Zn(OH)2 + 2H+ = Zn2+ + 2H2O BAZƠ Cd(OH)2 AXIT Cd(OH)2 + 2H+ = Cd2+ + 2H2O BAZƠBAZƠ Zn(OH)2 + 2OH- =[Zn(OH)4]2- dd NHdd NH3 Zn(OH)2 + 4NH3=[Zn(NH3)4](OH)2 BAZƠ Cd(OH)2 + 2NaOHnc=Na2CdO2+ 2H2O dd NH3 Cd(OH)2 + 4NH3 = [Cd(NH3)4](OH)2 (hidroxozincat)
 • 31. • Bản chất lưỡng tính của Zn(OH)2 được biểu diễn qua sơ đồ: [Zn(H2O)4]2+ Zn(OH)2 [Zn(OH)4]2- • Zn(OH)2 cũng tan được một phần trong dung dịch muối amoni OH- H3O+ OH- H3O+ • Zn(OH)2 cũng tan được một phần trong dung dịch muối amoni • Zn(OH)2 và Cd(OH)2 được điều chế từ dd muối của chúng tác dụng dd kiềm Zn(OH)Zn(OH)22 + 2NH+ 2NH4+4+ =[=[Zn(NHZn(NH33))22]]2+2+ + 2H+ 2H22OO MM2+2+ + 2OH+ 2OH-- = M(OH)= M(OH)22
 • 32. Cảm ơn cô và các bạn đã theo dõi phần thuyết trình của nhóm em!