Teks ucapan

31,957 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
31,957
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
344
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teks ucapan

 1. 1. BAHASA MELAUPM 3211 P4TEKS UCAPAN
 2. 2. Definisi ucapan : Ucapan ialah salah satu bentukkomunikasi sehala , iaitu hadirin hanyamendengar perkara yang disampaikanoleh orang yang berucap.Ucapa biasanya terdapat dalam majlis-majlis perasmian , perhimpunan, perkahwinan perpisahan dansebagainya.
 3. 3.  Oleh itu ,kandungan ucapan adalahberbeza-beza bergantung pada jenis majlisitu. Ucapan menggambarkan sesorang yangbercakap tentang sesuatu perkara di hadapankhalayak. Ucapan juga merupakan idea-idea secaralisan di hadapan hadirin.
 4. 4.  Ucapan memerlukan kemahiran dalamaspek pertuturan dan ekspresi yang berkesan. Terdapat beberapa perkara yang melibatkanucapan iatu :a).Majlis atau situasi yang membolehkanucapan itu berlangsung,contoh hariguru, perhimpunan dan sebagainya.b) Terdapat kumpulan hadirin sebagaipendengar contoh majlis meraikan guru besarbaharu.
 5. 5. c). Dalam satu majlis perpisahan , individu yangakan meninggalkan sesuatu jabatan itu akandiminta untuk menyampaikan ucapanya kepadahadirin.d). Terdapat teks atau kata-kata yang dituturkanoleh pengucap dalam bentuk ucapan yang teraturdan difahami oleh hadirin.e). Penerimaan pendengar untuk bersediamenerima mesej dan mendengar apa yangdisampaikan oleh pengucap.
 6. 6. Jenis-jenis ucapan Ada ucapan yang berbentuk umum , iaitumerupakan komunikasi secara umum bertujuan untukmenyampaikan maklumat kepada sekumpulan orang. Ucapan dapat dibahagikan kepada dua jenisdengan berdasarkan majlis berlangsungnya ucapantersebut iaitu :
 7. 7. a) Ucapan rasmiPenyampaian ucapan dalam majlis formalyang dihadiri oleh tetamu khas atau orang-orang kenamaan.Dalam ucapan rasmi,pengucap perlumembuat persediaan dari segi isi kandunganucapan yang ingin disampaikan.
 8. 8. b) Ucapan tidak rasmiMerupakan ucapan yang disampaikan secarabebas tanpa terikat kepada sebarang prosedur .Ucapan jenis ini menggunakan bahasa yangmudah , ringkas dan terus kepada maksud,misalnya ucapan dalam majlis hari jadi atau ulangtahun perkahwinan, ucapan hari raya dansebagainya.Ucapan jenis tidak rasmi boleh diselitkan denganunsur jenaka yang dapat menimbulkan rasagembira dan gelak ketawa.
 9. 9. Ciri-ciri ucapanA) Bahasa mudah difahamiBahasa yang digunakan oleh pengucap hendaklahyang mudah untuk difahami oleh kumpulan sasaran.Bahasa yang mudah bermaksud bahasa yang tidakberbunga-bunga,banyak kiasan mengandungi makna-makna tersirat dan istilah-istilah khusus.Bagi teks ucapan rasmi ,gaya bahasa perlu bersifat,formal ,serius ,dan tegas.
 10. 10. A) Isi yang bermaknaIsi yang bermakna hendaklah sesuaidengan tajuk ucapan dan disesuaikanjuga dengan tahap penerimaanpendengar.Contohnya juka pendengar adalahkanak-kanak,isi ucapan hendaklahringkas dan tidak terlalu panjang.
 11. 11. C) .Struktur ucapanUcapan yang baik hendaklah disampaikandengan mengikut struktur ucapan yangditetapkan.Setiap ucapan perlu didahului oleh kata alu-aluan bagi menghargai hadiri yang baik.Ucapan yang berstruktur akan menyebabkanpendengar tidak dapat mengikuti isu ucapanpengucap secara berkesan.
 12. 12. D). Suara yang jelasIndividu yang diminta untuk memberikanucapan hendaklah menyampaikan ucapannyadengan suara yang jelas dan dapat didengarioleh pendengar.Pengucap perlu menggunakan nada suara yangberbeza-beza dalam keadaantertentu.Contohnya , nada perlu ditinggikanapabila pengucap ingin menegaskan tentangsesuatu perkara.
 13. 13. E). Cara persembahanMerujuk kepada cara pengucapmenyampaikan ucapan secara keseluruhan.Cara persembahan yang baik dapatmelindungi kekurangan-kekurangan yang tidakdisengajakan oleh pengucap.
 14. 14. F).Keyakinan diriUcapan juga perlu disampaikan dengan penuhkeyakinan diri dan tanpa teragak-agak ataugugup.Pengucap perlu mengelakkan diri daripamenampilkan suara yang menunjukkankeyakinan diri yang rendah atau nada ragu-ragu terhadap perkara yang diucapkannya.
 15. 15. e) . Gaya PenyampaianMeliputi pergerakan anggota seperti badan ,tangan , kepala ,mimik muka , pandanganmata , dan senyuman .Gaya penyampaian yang keterlaluan danpergerakan anggota yang berlebihan tidakperlu dalam sesuatu ucapan.
 16. 16. Format Ucapan :a)Permulaan ucapanUcapan dimulakan dengan rasa syukur kepadaAllah, diikuti dengan kata hormat mengikutprotokol.Pengucap juga boleh menyatakan rasapenghargaan dan terima kasih kepada pihakpenganjur kerana menjemput memberikanucapan atau mengadakan majlis tersebut baguimeraikannya.
 17. 17.  Susunan kata-kata aluan hendaklahmenggunakan panggilan hormat yang betulmengikut status pangkat atau taraf tetamu. Panggilan hormat harus disebut denganbetul supay tetamu tidak berkecil hati terhadappihak penganjur.
 18. 18. b) . Isi UcapanIsi kandungan ucapan bergantung padasesuatu majlis itu.Isi ucapan hendaklah sesuai dengan majlisseperti tajuk atau tema dan hal – hal yangberkaitan dengan majlis.
 19. 19. c) . Penutup UcapanBahagian ini tidak kurang pentingnya keranabahagian ini merumuskan keseluruhan tujuanucapan tersebut.
 20. 20. CONTOH TEKS UCAPAN

×