SlideShare a Scribd company logo
1 of 16
Organisatie:  Partners:
Reorganiseren – rollercoaster
coasterlen
           Organisatie:  Partners:
Even voorstellen….

Diane A. Tuinebreijer-ten Hove

Werkzaam bij Wärtsilä Netherlands B.V.
Director Human Resources

Wärtsilä Netherlands B.V. :

•
   Onderdeel van een Finse Multinational met 17.000 medewerkers wereldwijd

•
   Wereldleider in productie en service van scheepsmotoren,
  voortstuwingssystemen en leverancier van gas- en oliegestookte turnkey
  energiecentrales

•
   In Nederland werkzaam < 1100 medewerkers verdeeld over 7 locaties                   Organisatie:           Partners:
Even voorstellen….

Diane A. Tuinebreijer-ten Hove

In de loop der jaren o.m. ervaring opgedaan met:

•
  Cultuurverandering
•
  Onderhandelingen met vakbonden
•
  Afsluiten van bedrijfs CAO’s
•
  Verandermanagement
•
  Coaching for performance
•
  Reorganisaties/beëindiging van bepaalde activiteiten
•
  Afsluiten Sociaal Plannen
•
  Overname bedrijfsonderdelen
•
  Bedrijfspensioenfondsen - Complexe pensioenvraagstukken
                  Organisatie:        Partners:
Achtergrond van de cases
casesEven voorstellen B.V.
 Fresenius HemoCare Netherlands
Ø
  Totale omvang organisatie + 850 medewerkers
Ø
  Farmaceutisch productiebedrijf
Ø
  4 productie units
Ø
  Overbrengen van activiteiten van 1 productie unit naar Tsjechië (+ 350 mdw.)
Ø
  Door krimp omvang totale bedrijf ook boventalligheid in ondersteunende
  afdelingen als Financiën, Human Resources, Magazijn, etc.
Ø
  Gevolg reorganisatie: van 850 naar 425 medewerkers

Wärtsilä Netherlands B.V.
Ø
 Totale omvang organisatie + 1600 medewerkers
Ø
 Sluiting productie op één locatie – overige activiteiten blijven bestaan (betrof
 ongeveer 400 medewerkers
Ø
 Kleinere reorganisaties in andere onderdelen van de organisatie – alle locaties
Ø
 Door krimp omvang totale bedrijf ook boventalligheid in ondersteunende
 afdelingen als Financiën, Human Resources, Onderhoud, etc.
Ø
 Gevolg reorganisatie: van 1600 naar 1100 medewerkers

                   Organisatie:            Partners:
Omstandigheid - gevolg
Omstandigheden:
A. Minimaal 4 maanden tussen aankondiging (voorgenomen besluit) en uitvoering
B. Deels beëindigen activiteiten bepaald bedrijfsonderdeel
C. Deels krimp in blijvende afdelingen
D. Tijdens proces nog overwerk te verrichten door “getroffen” disciplines
E. Door geheel van de reorganisatie is sprake van een complexe situatie
F. Na effectuering moeten soms minder mensen min of meer zelfde werk verrichten


Gevolgen:
A. Lange tijd onzekerheid    - gelegenheid voor informatieverstrekking / gesprek
B. Het ligt niet aan mij - duidelijkheid
C. Onduidelijk wie het treft - voorlichting systematiek ontslagregels
D. Dit kan niet waar zijn - wegnemen “hoop” dat beëindiging niet door gaat
E. Onrust/onzekerheid - bloedende organisatie - noodzaak tot informatieverstrekking
F. Vrees voor toekomst - denk na over toekomstige werkwijze / bespreken is lastig


                   Organisatie:           Partners:
Gedurende het hele traject
Een rollercoaster aan emoties:

Angst:       over de onzekere toekomst
Boosheid:      dat een productie onderdeel naar elders gaat
Verontwaardiging:  ik heb me altijd uit de naad gewerkt “Stank als dank!”
Verdriet:      ik voel me afgedankt – hoe moet het met m’n gezin, hoe
          vertel ik het m’n partner, wat denken de buren van me
Negeren:      ik werk keihard door, dan mag ik vast wel blijven…
Argwaan:      ik vertrouw de bazen niet, het is vast vriendjespolitiek
Ontreddering:    ik functioneer niet meer op het werk en thuis, moet huilen,
          ben agressief, etc.
Zorg:        hoe moet het met m’n hypotheek

De werkgever is verantwoordelijk voor de verandering.
De werkgever is ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de emoties
die bij dit traject horen.
Mensen kun pas goed verder als pijn wordt verwerkt.
                 Organisatie:            Partners:
Hoe verwerk je pijn? 1/2
Communiceren doe je nooit te veel!

Informatie, communicatie telkens maar weer, over:

Ø
  De redenen voor het besluit

Ø
  Het reorganisatieproces – ontslagregels – hoe werkt het – hoe lang duurt het -
  etc.

Ø
  Het veranderproces:
  * hoe worden medewerkers geïnformeerd
  * hoe worden ze begeleid
  * hoe kunnen ze hun ervaringen/gevoelens kwijt
  * welke ondersteuning is er beschikbaar, waar kan men vragen stellen, etc. etc.

Ø
  Hoe gaat de organisatie er uit zien

                   Organisatie:            Partners:
Hoe verwerk je pijn? 2/2
voorstellen
 Gezamenlijke – of tenminste eensluidende - communicatie met de
 Ondernemingsraad - vakbonden

 Train leidinggevenden (bij voorkeur voor de aankondiging) hoe om te gaan met
 emoties van zichzelf en van hun medewerkers

 Bedrijfsmaatschappelijk werk

 Financieel advies

 Zorg ook voor de “blijvers” – die rouwen doorgaans ook, ze verliezen namelijk
 collega’s

 Een afscheidsritueel: het verleden niet ontkennen

 Een beginritueel: toekomst (niet zaligmakend)

                  Organisatie:            Partners:
Samenhang en nieuw elan 1/5

Rouw en groei na verlies

Een voorbeeld van Wärtsilä Netherlands B.V. met begeleiding van “Het Consulaat”

Case:

Ø
  Bloedende organisatie na reorganisatie: wantrouwen, onzekerheid over de
  toekomst, medewerkers hebben het gevoel de grip te zijn kwijt geraakt

Ø
  7 locaties binnen Nederland. Vanuit het verleden verschillende juridische entiteiten,
  die elkaar soms vliegen afvangen: ja daar in Drunen…, Zwolle…, etc.

Ø
  Een Fins moederbedrijf dat wordt gezien als “de boosdoener”: die Finnen…

Hoe kunnen we verder gaan, elkaar terug vinden en versterken


                    Organisatie:            Partners:
Samenhang en nieuw elan 2/5

Bijeenkomst met 100 “smaakmakers” uit de organisatie.

Opening met zeer herkenbaar “optreden” – herkenning – erkenning – aha, de directie
weet wel wat er speelt!

Doel:
Ø
 Aansluiten bij wat er leeft
Ø
 Zoeken naar verbinding en hoe we kunnen bijdragen
Ø
 Zoeken naar gemeenschappelijk beeld waarvoor we staan
Ø
 Gemeenschappelijke basis om dingen voor elkaar te krijgen

Wat houdt ons tegen succesvol te zijn en samen te werken
                 Organisatie:            Partners:
Samenhang en nieuw elan 3/5

De echte dialoog:

Hoe reëel zijn onze beelden:

Ø
  Die Finnen vinden ons Nederlanders maar lastig….
Ø
  Die lui in Drunen voelen zich het hoofdkantoor – daar kan altijd meer… ik ga niet
  met ze samenwerken
Ø
  We hebben toch geen toekomst….
Ø
  Etc.

6 thema’s in groepen onderzocht. Eén voorbeeld:

Als je je eigen vanzelfsprekendheden voor onwaar kunt houden, creëer je
ruimte voor echte dialoog.                   Organisatie:            Partners:
Samenhang en nieuw elan 4/5

                                   DAN/ALS DE LEIDINGGEVENDEN
                                          DENKEN
                              Mijn medewerkers kunnen het niet, maar dat kan ik niet
                                          zeggen
                               Ik heb het druk dus er is geen tijd voor begeleiding
                                      Ze leren het ook nooit!
                                 Ze zijn niet ondernemend, niet pro-actief
      DAN DOEN DE MEDEWERKERS/
          MIDDENKADER
 Geen initiatieven ontplooien, afhankelijk en reactief                                      DAN DOEN DE LEIDINGGEVENDEN
     Geen feedback aan leidinggevende                                         Verantwoordelijkheid nemen door zelf uit te voeren
      Veel praten op de wandelgangen                                         Minder tijd besteden aan structurele oplossingen
           Solliciteren
                                    DAN DENKEN MEDEWERKERS/
                                        MIDDENKADER
                             Ik heb onvoldoende houvast om het goed te kunnen doen
                                  Mijn manager ziet mij als incompetent
                             Hij is verantwoordelijk, ik hoef hem niet te vertellen wat hij
                                          moet doen
                                       Organisatie:                                  Partners:
Samenhang en nieuw elan 5/5

Het resultaat:

Bewustwording dat de organisatie wel weet wat er leeft bij medewerkers

Aansluiting – contact

Herkaderen van “oude veronderstellingen”

Hervonden gemeenschappelijke doelen:
-
 samen werken
-meer plezier
-succesvoller

Een voorzichtig –nieuw- begin                  Organisatie:             Partners:
Toekomst


Teleurstelling en verdriet – gaan soms hand in hand met positieve bijeffecten van een
reorganisatie:
(mits goed georganiseerd)

Ø
  Mensen beter leren kennen
Ø
  Intensief samen gewerkt
Ø
  Mensen hebben zichzelf beter leren kennen
Ø
  Soms een nieuwe wending in de loopbaan
Ø
  Goede en slechte tijden gedeeld
                  Organisatie:            Partners:
Vragen
     ?
     Organisatie:  Partners:

More Related Content

What's hot

De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016
De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016
De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016Sigrid Jansen Re-integratie
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitiebiancameekers
 
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel WinkelaarLogeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel WinkelaarBas van Glabbeek
 
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012Peter Mulder
 
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinSalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinIngrid Walrabenstein-Renkens
 
Presentatie tekst han nichting
Presentatie tekst han nichtingPresentatie tekst han nichting
Presentatie tekst han nichtingAnneke Dekkers
 
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defNieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defAvansAlumniHRM
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomG Topics
 
CarriereWendingEef
CarriereWendingEefCarriereWendingEef
CarriereWendingEefEef Wouters
 
Loopbaangespreksformulier abc-model
Loopbaangespreksformulier  abc-modelLoopbaangespreksformulier  abc-model
Loopbaangespreksformulier abc-modelDirk Ameel
 
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrond
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrondMartin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrond
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrondMartin van Vuure
 
Nieuwsbrief Maart 2011
Nieuwsbrief Maart 2011Nieuwsbrief Maart 2011
Nieuwsbrief Maart 2011dickbosscher
 

What's hot (14)

De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016
De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016
De Betere Ondernemer, artikel LoopbaanVisie, april 2016
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitie
 
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel WinkelaarLogeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar
Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar
 
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012
Workshop Familie En Organisatieopstellingen 2012
 
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid WalrabensteinSalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
SalesManagement 9 2015 Help uw mensen zich ontwikkelen Ingrid Walrabenstein
 
Startworkshop lg dlo
Startworkshop lg dloStartworkshop lg dlo
Startworkshop lg dlo
 
Presentatie tekst han nichting
Presentatie tekst han nichtingPresentatie tekst han nichting
Presentatie tekst han nichting
 
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans defNieuwsbrief 10 hrm avans def
Nieuwsbrief 10 hrm avans def
 
Onverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm WelkomOnverwacht Warm Welkom
Onverwacht Warm Welkom
 
CarriereWendingEef
CarriereWendingEefCarriereWendingEef
CarriereWendingEef
 
Loopbaangespreksformulier abc-model
Loopbaangespreksformulier  abc-modelLoopbaangespreksformulier  abc-model
Loopbaangespreksformulier abc-model
 
Interview Yvonnede Mul
Interview Yvonnede MulInterview Yvonnede Mul
Interview Yvonnede Mul
 
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrond
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrondMartin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrond
Martin van Vuure- persoonlijke introductie en achtergrond
 
Nieuwsbrief Maart 2011
Nieuwsbrief Maart 2011Nieuwsbrief Maart 2011
Nieuwsbrief Maart 2011
 

Similar to Emoties bij veranderingen op het werk

Leiderschap als Bron
Leiderschap als BronLeiderschap als Bron
Leiderschap als Bronhenknijenkamp
 
Enno Aerts curriculum vitae 2013
Enno Aerts curriculum vitae 2013Enno Aerts curriculum vitae 2013
Enno Aerts curriculum vitae 2013AertsInterim
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Patricia Engelaar-Kammeijer
 
Scriptie het nieuwe werken en leiderschap
Scriptie het nieuwe werken en leiderschapScriptie het nieuwe werken en leiderschap
Scriptie het nieuwe werken en leiderschapSleijser
 
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15 Presentatie Flow MIE2015 #MIE15
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15 Nathalie Soeteman
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeangela van de Loo
 
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatie
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatieTOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatie
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatieTOPdesk
 
Leergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek BegeleidenLeergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek Begeleidensoulide
 
Thuis Ondernemende Moeders Vis
Thuis Ondernemende Moeders  VisThuis Ondernemende Moeders  Vis
Thuis Ondernemende Moeders VisGonneke
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeAngela van de Loo
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12Hans Janssen
 
Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015Ute Coudyser
 
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016martinevandenbosch
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapMichael Makowski
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012CoendeVries
 
Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Being Authentic
 

Similar to Emoties bij veranderingen op het werk (20)

Regel jij het draagvlak?
Regel jij het draagvlak?Regel jij het draagvlak?
Regel jij het draagvlak?
 
Leiderschap als Bron
Leiderschap als BronLeiderschap als Bron
Leiderschap als Bron
 
Enno Aerts curriculum vitae 2013
Enno Aerts curriculum vitae 2013Enno Aerts curriculum vitae 2013
Enno Aerts curriculum vitae 2013
 
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
Leidinggeven aan professionals? Ken hun drijfveren!
 
Scriptie het nieuwe werken en leiderschap
Scriptie het nieuwe werken en leiderschapScriptie het nieuwe werken en leiderschap
Scriptie het nieuwe werken en leiderschap
 
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15 Presentatie Flow MIE2015 #MIE15
Presentatie Flow MIE2015 #MIE15
 
Team in zicht
Team in zichtTeam in zicht
Team in zicht
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatie
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatieTOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatie
TOPdesk on Tour België 2017 - Effectieve communicatie
 
Leergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek BegeleidenLeergang Authentiek Begeleiden
Leergang Authentiek Begeleiden
 
Happiness HRM Deel 2
Happiness HRM Deel 2Happiness HRM Deel 2
Happiness HRM Deel 2
 
Thuis Ondernemende Moeders Vis
Thuis Ondernemende Moeders  VisThuis Ondernemende Moeders  Vis
Thuis Ondernemende Moeders Vis
 
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to changeWerken aan engagement | Target Point, guide to change
Werken aan engagement | Target Point, guide to change
 
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12Ben tiggelaar  toelichting bij de gallup q12
Ben tiggelaar toelichting bij de gallup q12
 
Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015Congres hr zorg 2015
Congres hr zorg 2015
 
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
Buigen of barsten - TvC | september nr. 3 2016
 
Personal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemersPersonal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemers
 
Presentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschapPresentatie gedeeld leiderschap
Presentatie gedeeld leiderschap
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
 
Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)Demo The Boomerang (Ensize International)
Demo The Boomerang (Ensize International)
 

More from Vakmedianet

Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Vakmedianet
 
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornPresentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornVakmedianet
 
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbePresentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbeVakmedianet
 
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelPlenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelVakmedianet
 
Opening door Aukje Nauta
Opening door Aukje NautaOpening door Aukje Nauta
Opening door Aukje NautaVakmedianet
 
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenPlenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenVakmedianet
 
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...Vakmedianet
 
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen Vakmedianet
 
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne DaniëlsWorkshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne DaniëlsVakmedianet
 
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne DanielsWorkshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne DanielsVakmedianet
 
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek Vakmedianet
 
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...Vakmedianet
 
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassenPraktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassenVakmedianet
 
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat...
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat...Vakmedianet
 
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Vakmedianet
 
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...Vakmedianet
 
Aan de slag met verlies.
Aan de slag met verlies.Aan de slag met verlies.
Aan de slag met verlies.Vakmedianet
 
Praktijkcase De Wereldomroep
Praktijkcase De WereldomroepPraktijkcase De Wereldomroep
Praktijkcase De WereldomroepVakmedianet
 
Soepel veranderen met ons olifantenbrein
Soepel veranderen met ons olifantenbreinSoepel veranderen met ons olifantenbrein
Soepel veranderen met ons olifantenbreinVakmedianet
 
Leren Veranderen
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren VeranderenVakmedianet
 

More from Vakmedianet (20)

Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
Presentatie thematafel: Is Het Nieuwe Werken te regisseren? door Nicole Pikke...
 
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den BornPresentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
Presentatie: De RIE een continue regisseerproces door Henny van den Born
 
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico KnibbePresentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
Presentatie: Gedragsverandering: Huddle en AktieBlok door Nico Knibbe
 
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke VerbakelPlenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
Plenaire lezing: Grip op preventie door Janneke Verbakel
 
Opening door Aukje Nauta
Opening door Aukje NautaOpening door Aukje Nauta
Opening door Aukje Nauta
 
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van VeldhovenPlenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
Plenaire lezing: Gezond werken in de toekomst door Marc van Veldhoven
 
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door ...
 
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
Workshop Atos: Breng employability in kaart door Tjerk Jansen
 
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne DaniëlsWorkshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
Workshop Qidos: De netwerkorganisatie, flexibel organiseren door Suzanne Daniëls
 
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne DanielsWorkshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
Workshop Publieke Omroep: Een persoonlijk loopbaancentrum door Suzanne Daniels
 
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
Workshop Novo Nordisk: Gezonder leven is gezond werken door Jeroen Peek
 
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
Workshop Shell health: Veerkracht ontwikkelen door positieve psychologie door...
 
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassenPraktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
Praktijkcase Connexxion: Sturen op gezondheid door Bas tomassen
 
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat...
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase!  door Pat...
Praktijkcase Rijkswaterstaat: Sterk in je werk in elke levensfase! door Pat...
 
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
Praktijkcase Koninklijke Auris Groep: Werken aan bevlogenheid door Jessica va...
 
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
Plenaire inleiding: Bevlogenheid en burn out, twee kanten van dezelfde medail...
 
Aan de slag met verlies.
Aan de slag met verlies.Aan de slag met verlies.
Aan de slag met verlies.
 
Praktijkcase De Wereldomroep
Praktijkcase De WereldomroepPraktijkcase De Wereldomroep
Praktijkcase De Wereldomroep
 
Soepel veranderen met ons olifantenbrein
Soepel veranderen met ons olifantenbreinSoepel veranderen met ons olifantenbrein
Soepel veranderen met ons olifantenbrein
 
Leren Veranderen
Leren VeranderenLeren Veranderen
Leren Veranderen
 

Emoties bij veranderingen op het werk

 • 1. Organisatie: Partners:
 • 3. Even voorstellen…. Diane A. Tuinebreijer-ten Hove Werkzaam bij Wärtsilä Netherlands B.V. Director Human Resources Wärtsilä Netherlands B.V. : • Onderdeel van een Finse Multinational met 17.000 medewerkers wereldwijd • Wereldleider in productie en service van scheepsmotoren, voortstuwingssystemen en leverancier van gas- en oliegestookte turnkey energiecentrales • In Nederland werkzaam < 1100 medewerkers verdeeld over 7 locaties Organisatie: Partners:
 • 4. Even voorstellen…. Diane A. Tuinebreijer-ten Hove In de loop der jaren o.m. ervaring opgedaan met: • Cultuurverandering • Onderhandelingen met vakbonden • Afsluiten van bedrijfs CAO’s • Verandermanagement • Coaching for performance • Reorganisaties/beëindiging van bepaalde activiteiten • Afsluiten Sociaal Plannen • Overname bedrijfsonderdelen • Bedrijfspensioenfondsen - Complexe pensioenvraagstukken Organisatie: Partners:
 • 5. Achtergrond van de cases casesEven voorstellen B.V. Fresenius HemoCare Netherlands Ø Totale omvang organisatie + 850 medewerkers Ø Farmaceutisch productiebedrijf Ø 4 productie units Ø Overbrengen van activiteiten van 1 productie unit naar Tsjechië (+ 350 mdw.) Ø Door krimp omvang totale bedrijf ook boventalligheid in ondersteunende afdelingen als Financiën, Human Resources, Magazijn, etc. Ø Gevolg reorganisatie: van 850 naar 425 medewerkers Wärtsilä Netherlands B.V. Ø Totale omvang organisatie + 1600 medewerkers Ø Sluiting productie op één locatie – overige activiteiten blijven bestaan (betrof ongeveer 400 medewerkers Ø Kleinere reorganisaties in andere onderdelen van de organisatie – alle locaties Ø Door krimp omvang totale bedrijf ook boventalligheid in ondersteunende afdelingen als Financiën, Human Resources, Onderhoud, etc. Ø Gevolg reorganisatie: van 1600 naar 1100 medewerkers Organisatie: Partners:
 • 6. Omstandigheid - gevolg Omstandigheden: A. Minimaal 4 maanden tussen aankondiging (voorgenomen besluit) en uitvoering B. Deels beëindigen activiteiten bepaald bedrijfsonderdeel C. Deels krimp in blijvende afdelingen D. Tijdens proces nog overwerk te verrichten door “getroffen” disciplines E. Door geheel van de reorganisatie is sprake van een complexe situatie F. Na effectuering moeten soms minder mensen min of meer zelfde werk verrichten Gevolgen: A. Lange tijd onzekerheid - gelegenheid voor informatieverstrekking / gesprek B. Het ligt niet aan mij - duidelijkheid C. Onduidelijk wie het treft - voorlichting systematiek ontslagregels D. Dit kan niet waar zijn - wegnemen “hoop” dat beëindiging niet door gaat E. Onrust/onzekerheid - bloedende organisatie - noodzaak tot informatieverstrekking F. Vrees voor toekomst - denk na over toekomstige werkwijze / bespreken is lastig Organisatie: Partners:
 • 7. Gedurende het hele traject Een rollercoaster aan emoties: Angst: over de onzekere toekomst Boosheid: dat een productie onderdeel naar elders gaat Verontwaardiging: ik heb me altijd uit de naad gewerkt “Stank als dank!” Verdriet: ik voel me afgedankt – hoe moet het met m’n gezin, hoe vertel ik het m’n partner, wat denken de buren van me Negeren: ik werk keihard door, dan mag ik vast wel blijven… Argwaan: ik vertrouw de bazen niet, het is vast vriendjespolitiek Ontreddering: ik functioneer niet meer op het werk en thuis, moet huilen, ben agressief, etc. Zorg: hoe moet het met m’n hypotheek De werkgever is verantwoordelijk voor de verandering. De werkgever is ook verantwoordelijk voor het begeleiden van de emoties die bij dit traject horen. Mensen kun pas goed verder als pijn wordt verwerkt. Organisatie: Partners:
 • 8. Hoe verwerk je pijn? 1/2 Communiceren doe je nooit te veel! Informatie, communicatie telkens maar weer, over: Ø De redenen voor het besluit Ø Het reorganisatieproces – ontslagregels – hoe werkt het – hoe lang duurt het - etc. Ø Het veranderproces: * hoe worden medewerkers geïnformeerd * hoe worden ze begeleid * hoe kunnen ze hun ervaringen/gevoelens kwijt * welke ondersteuning is er beschikbaar, waar kan men vragen stellen, etc. etc. Ø Hoe gaat de organisatie er uit zien Organisatie: Partners:
 • 9. Hoe verwerk je pijn? 2/2 voorstellen Gezamenlijke – of tenminste eensluidende - communicatie met de Ondernemingsraad - vakbonden Train leidinggevenden (bij voorkeur voor de aankondiging) hoe om te gaan met emoties van zichzelf en van hun medewerkers Bedrijfsmaatschappelijk werk Financieel advies Zorg ook voor de “blijvers” – die rouwen doorgaans ook, ze verliezen namelijk collega’s Een afscheidsritueel: het verleden niet ontkennen Een beginritueel: toekomst (niet zaligmakend) Organisatie: Partners:
 • 10. Samenhang en nieuw elan 1/5 Rouw en groei na verlies Een voorbeeld van Wärtsilä Netherlands B.V. met begeleiding van “Het Consulaat” Case: Ø Bloedende organisatie na reorganisatie: wantrouwen, onzekerheid over de toekomst, medewerkers hebben het gevoel de grip te zijn kwijt geraakt Ø 7 locaties binnen Nederland. Vanuit het verleden verschillende juridische entiteiten, die elkaar soms vliegen afvangen: ja daar in Drunen…, Zwolle…, etc. Ø Een Fins moederbedrijf dat wordt gezien als “de boosdoener”: die Finnen… Hoe kunnen we verder gaan, elkaar terug vinden en versterken Organisatie: Partners:
 • 11. Samenhang en nieuw elan 2/5 Bijeenkomst met 100 “smaakmakers” uit de organisatie. Opening met zeer herkenbaar “optreden” – herkenning – erkenning – aha, de directie weet wel wat er speelt! Doel: Ø Aansluiten bij wat er leeft Ø Zoeken naar verbinding en hoe we kunnen bijdragen Ø Zoeken naar gemeenschappelijk beeld waarvoor we staan Ø Gemeenschappelijke basis om dingen voor elkaar te krijgen Wat houdt ons tegen succesvol te zijn en samen te werken Organisatie: Partners:
 • 12. Samenhang en nieuw elan 3/5 De echte dialoog: Hoe reëel zijn onze beelden: Ø Die Finnen vinden ons Nederlanders maar lastig…. Ø Die lui in Drunen voelen zich het hoofdkantoor – daar kan altijd meer… ik ga niet met ze samenwerken Ø We hebben toch geen toekomst…. Ø Etc. 6 thema’s in groepen onderzocht. Eén voorbeeld: Als je je eigen vanzelfsprekendheden voor onwaar kunt houden, creëer je ruimte voor echte dialoog. Organisatie: Partners:
 • 13. Samenhang en nieuw elan 4/5 DAN/ALS DE LEIDINGGEVENDEN DENKEN Mijn medewerkers kunnen het niet, maar dat kan ik niet zeggen Ik heb het druk dus er is geen tijd voor begeleiding Ze leren het ook nooit! Ze zijn niet ondernemend, niet pro-actief DAN DOEN DE MEDEWERKERS/ MIDDENKADER Geen initiatieven ontplooien, afhankelijk en reactief DAN DOEN DE LEIDINGGEVENDEN Geen feedback aan leidinggevende Verantwoordelijkheid nemen door zelf uit te voeren Veel praten op de wandelgangen Minder tijd besteden aan structurele oplossingen Solliciteren DAN DENKEN MEDEWERKERS/ MIDDENKADER Ik heb onvoldoende houvast om het goed te kunnen doen Mijn manager ziet mij als incompetent Hij is verantwoordelijk, ik hoef hem niet te vertellen wat hij moet doen Organisatie: Partners:
 • 14. Samenhang en nieuw elan 5/5 Het resultaat: Bewustwording dat de organisatie wel weet wat er leeft bij medewerkers Aansluiting – contact Herkaderen van “oude veronderstellingen” Hervonden gemeenschappelijke doelen: - samen werken -meer plezier -succesvoller Een voorzichtig –nieuw- begin Organisatie: Partners:
 • 15. Toekomst Teleurstelling en verdriet – gaan soms hand in hand met positieve bijeffecten van een reorganisatie: (mits goed georganiseerd) Ø Mensen beter leren kennen Ø Intensief samen gewerkt Ø Mensen hebben zichzelf beter leren kennen Ø Soms een nieuwe wending in de loopbaan Ø Goede en slechte tijden gedeeld Organisatie: Partners:
 • 16. Vragen ? Organisatie: Partners: