Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar

1,012 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Logeion Young Professionals - Vakimpuls The Next Step - Karel Winkelaar

 1. 1. “ De communicatieadviseur, op een strategische positie in de organisatie” Logeion Young Professionals 15 februari 2013 Karel A. Winkelaar
 2. 2. Karel A. WinkelaarAdviseur strategische communicatie• Managementadviesbureau Vannimwegen• Norvell Jefferson PR• Docent, mentor, examinator SRM• Ex: In- en externe betrekkingen dagbladen• Publicist en auteur
 3. 3. Opzet van het boek ?Veel boeken over communicatie en communicatiestrategie, maar generiek en algemeen gesteld over corporate communicatie, communicatieadvies, voorbeelden van wereldconcerns.Daarom specifieker:• verschillende typen communicatieadviseurs.• verschillende typen opdrachtgevers.• soorten werkorganisatie.• soorten adviesbureaus.• focus op bijdragen, prioriteiten, taken.• diverse inrichtingen van communicatieafdelingen.• met ook „kleine‟ praktijkvoorbeelden. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 4. 4. Wie ben jij als communicatieadviseur? THEORETICUS BONDGENOOT specialist / diepgaande vakkennis volwaardig gesprekspartner geadviseerde adviezen stevig onderbouwd analytisch, professionele distantie voorkeur voor onderzoeken verdiept zich in organisatievraagstuk plannen volgens procedures kritisch doorvragen gesloten / inflexibel / ontoegankelijk regie in adviesgesprekken wil erkenning open mind, empathisch 4 ARCHETYPEN COMMUNICATIE- SCOORDER ADVISEUR HELPER altijd op zoek naar exposure helpmodus /´pleasen´ kwantiteit gaat boven kwaliteit primair dienstbaar / servicegericht veel op gevoel ondergeschikte positie extern gaat voor intern (te) weinig kritisch / niet doorvragen succesvol met middelen schiet snel in de middelen ambitieus / extravert / opdringerig open / aardig / flexibel / consensus actief (organiseren, personeelsver.)
 5. 5. ...en wie is jouw opdrachtgever? PERFECTIONIST REISGENOOT analist / onderzoeker / introvert partner in adviesrelatie formeel / procedureel / control freak open /lerend / helpend / leidend kritisch / veeleisend / wantrouwend experimenteel / avontuurlijk / vertrouwen prestatiegericht procesgericht voor goed resultaattoonaangevend leiderschap / legt lat hoog coachend, gezaghebbend leiderschap evenknie communicatieadviseur: evenknie communicatieadviseur: „ theoreticus‟ 4 „ bondgenoot ARCHETYPEN BAAS OPDRACHT- COLLEGA GEVERS machthebber / hard / drammer volgend / nivellerend / samenwerkend superieur / autoritair / top down emotioneel / aimabel / weinig kritisch ongeduldig / extravert mensenmens / positivo / geduldig / naïef resultaatgericht gericht op prettig proces dwingend leiderschap affiliatief, democratisch leiderschap evenknie communicatieadviseur: evenknie communicatieadviseur: „scoorder’ „ helper‟ Logeion Young Professionals 15 februari 2013 5
 6. 6. Top 10 frustraties communicatieadviseurs1. Ontbreken positie als volwaardig communicatieadviseur.2. Niet serieus genomen collega-afdelingen („communicatiemeisje‟).3. Gebrek aan informatie (“ik kan niet weten wat ik niet weet...”).4. Communicatie wordt te laat betrokken (“over de schutting...”).5. Communicatiemiddel als ingang voor advies (zelf gefröbeld...”).6. Iedereen denkt maar verstand van communicatie te hebben.7. Moeilijk regie voeren op adviesgesprek8. Omgaan met macht, weerstand, dominante opdrachtgevers.9. Te snel ja zeggen (“aapje op m‟n schouder”).10. Geaccepteerd advies uitgevoerd krijgen. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 7. 7. Top 10 frustraties opdrachtgevers1. Communicatiemensen zijn slecht geïnformeerd.2. Ze weten te weinig van de business, markt, feiten en cijfers.3. Ze lezen geen kranten, geen branchebladen („OSM‟‟).4. Bewegen zich te veel aan de zachte kant van de organisatie.5. Te weinig pro-actief, wachten af tot opdracht komt.6. Heel aardig, maar weinig tegenspel, geen lef, consensus.7. Goede plannen en ideeën, maar uitvoeren - ho maar.8. Altijd maar bezig met dingetjes maken en organiseren.9. Boterzachte doelen, geen verantwoording over effecten.10. Geen idee wat de bijdrage is van communicatie. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 8. 8. appeltje - eitje...? Als communicatieadviseursen hun opdrachtgevers allemaal hetzelfde willen - communicatieadvies op strategisch niveau - waarom gebeurt dat dan niet? Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 9. 9. Externe oorzaken?• Reputatie communicatievak, afbrokkeling imago PR.• Associatie communicatie met manipulatie informatie en onbetrouwbare reclameboodschappen.• Communicatie als schaamlap voor fouten organisaties.• Journalisten wantrouwen communicatieadviseurs.• Trend: communicatieconsumenten aan de macht, regisseren zelf hun in- en uitgaande informatiestromen. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 10. 10. Interne oorzaken?• Onduidelijkheid communicatievak: geen duidelijke definiëringen: communicatie / PR / corporate / geïntegreerd / strategisch / reclame / publiciteit / promotie Logeion: 55 functienamen; VEA = „communicatiebureau‟• Automatisme: communicatie is alweer heel „gewoon‟.• Pronk- en zendzucht managers: overschatting belangstelling relaties voor corporate informatie.• Overschatting effecten communicatie-inspanningen.• Verouderde ideeën maakbaarheid door communicatie. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 11. 11. ‘Hard zijn in een zacht vak’ (Timo de Grefte, ex communicatie Wessanen)• Overwegende aandacht voor zachte domeinen: medewerkers, communicatie bij verandering, relaties, betrokkenheid, draagvlak, verbinden, ambassadeurs, „leuke‟ dingen doen.• Te weinig aandacht voor harde domeinen: doelstellingen, producten, productie, primaire processen, prestatie, cijfers, statistieken, geld, omzet, winst/verlies, rendement, financieel jaarverslag, macht, economie, branche, markt, marketing, verkoop. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 12. 12. Test breinpositie reputatieaanjagersKopgroep: maatschappelijk verantwoord, transparant, „goede werkgever.Middenmoot: servicegericht, innovatief.Staartgroep: bedrijfsmatige werkwijze, financiële prestatie. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 13. 13. SchuldvraagFunctioneert de organisatie niet naar wens vanwege de communicatie, of... functioneert de communicatie niet naar wens vanwege de organisatie? (Pag. 21) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 14. 14. ParadoxCommunicatieadviseurs staan fier met die functie in het organigram van de organisatie,maar oogsten vooral waardering oogsten voor de communicatiemiddelen die aan hun creativiteit ontspruiten.Ze krijgen meer waardering voor concrete instrumenten dan voor het leveren van abstracte, strategische bijdragen aan de organisatie. Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 15. 15. Communicatie een vrouwenvak ?Het communicatievak feminiseert:• Logeion: 3100 leden, 2/3 is vrouw.• PR in USA: 80% vrouw.• Winkelman & Van Hessen: 70% vrouw.• Marketingcommunicatie NOS: 11 waarvan 9 vrouw.• Brainwork Communicatie: 100% vrouw (en één mannelijke administrateur). Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 16. 16. Communicatie vrouwenopleiding ? SRM Communicatie (2011)90807060 Communicatie50 Marketing40 Online MC30 Sales2010 0 man vrouw Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 17. 17. 90% vrouw, mannen leidend Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 18. 18. 1. DE VERKENNING 2. DE ORGANISATIE waarom ben je welk type organisatie nog niet op past het best bij jou enstrategische positie ? jouw ambitie ? 4 BOEK- DELEN 4 STAPPEN 4. DE PRAKTIJK 3. DE BIJDRAGE hoe maak je jouw wat draag jij bijstrategische positie aan het succesin de praktijk waar? van de organisatie?
 19. 19. Stellingen...
 20. 20. Onduidelijke verwachtingenStelling (Peter van den Besselaar, Bex* Communicatie): “Voor opdrachtgevers is het vaak onduidelijk wat zij van communicatieprofessionals kunnen verwachten.” (pag. 35) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 21. 21. Paradox com-middel - strategieStelling: “Paradox is dat bij opdrachtgevers een mooi uitgevoerd communicatiemiddel vaak meer lof oogst dan de doorwrochte strategie erachter.” (Pag. 85) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 22. 22. “Iedereen heeft verstand van communicatie”Stelling: “Van wie dagelijks leeft in een wereld die draait om communicatie en informatie, kan niet worden verwacht dat hij de knop van deze communicatiebeleving even uitzet, wanneer hij met jou als communicatieadviseur in gesprek gaat.” (Pag. 389) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 23. 23. Prestatie = reputatieStelling (Ron van der Jagt): “...gedrag en handelen van een onderneming heeft verreweg de grootste impact voor corporate reputaties.” (pag. 214) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 24. 24. Zwakste schakel in reputatieregie ...Stelling: “Altijd weer blijken mensen in hun smacht naar macht en door hun publiciteitsgeilheid de zwakste schakel in het proces dat jij als communicatieadviseur wilt beheersen.” (pag. 304) Logeion Young Professionals 15 februari 2013
 25. 25. ‘Verbindingen verzilveren’Stelling: „Verbinden‟ en „verbonden zijn..‟ met stakeholders blijven loze, lege kernwaarden, wanneer ze niet zijn geladen, en er geen concrete acties aan zijn verbonden van organisatie en communicatie. De organisatie moet „verbindingen‟ willen „verzilveren‟. (pag. 278) Logeion Young Professionals 15 februari 2013

×