Successfully reported this slideshow.
Official sponsors:Kennispartner:WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDuurzaam inzetbaar viaTijdsperspectief en Zelfsturing?Dr. Ann...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIAgenda1. Wat is duurzame inzetbaarheid?2. Ouder worden en Werkvermogen?3. Tijdsperspectief en...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI1 Wat is duurzameinzetbaarheid?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIMeer informatie?De Lange, A. H., Van der Heijden, B. (2013).Duurzame inzetbaarheid op het wer...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDUURZAME INZETBAARHEID (Van der Klink et al., 2011)Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI2 Ouder worden enWerkvermogen?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIWerkvermogen?verwijst naar de mate waarin men fysiek, psychisch (zoals motivatie om tewerken)...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDILeeftijd en werkvermogen?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI3 Interventies in Nederland?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIInterventies?Gebrek aan systematisch onderzoek naar kosten-effectiviteit(Brouwer et al., 2012...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIHandreikingdi.nl
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI4 Tijdsperspectief endoorwerkworkshop?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVeranderend tijdsperspectiefTijd tot doodTijd tot pensioenTijd sindsgeboorte
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPVGE Tijdsperspectief onderzoek?898 ingevulde vragenlijstenKenmerken: 59.3% is manLeeftijd: 4...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPVGE Tijdsperspectief onderzoek?Tijdsperspectief: 10 vragen over werkdoelen in toekomst.Hoger...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDILevensloop theorie:effecten verandering tijdsperspectiefKorte termijnVerdieping enbehoud rela...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIU krijgt een medicijn voor een gezond, vitaal en zeer langleven (oudste persoon Jeanne-Louise...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVult u svp de volgende vragen in:1. Hoe ziet uw loopbaan eruit?2. Hoeveel uur zou u willen we...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIEffect doorwerkworkshop?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIMogelijkheden enbelemmeringen?Open vraag: “Wat heeft u van de workshop geleerd of overgehoude...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPanel OnderzoekUitzendbureau 65plusLeeftijdsgroepen2011 Percentage60-6564 8,16%66-70480 61,22...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI5 Zelfsturing: een voorbeeldinterventie?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDISamenvattend1. Duurzame inzetbaarheid= goed werknemer- enwerkgeverschap en ondersteunende ove...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVerruimend voorbeeld?
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDefinities?Werkvermogen : verwijst naar de mate waarin men fysiek, psychisch (zoalsmotivatie ...
WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIBedanktwww.nkdi.nlwww.innovatiefinwerk.nlwww.annetdelange.nlwww.handreikingdi.nl
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door Annet de lange en Sonia Sjollema

444 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

workshop Radboud Universiteit Nijmegen: Zelfsturing en tijdsperspectief door Annet de lange en Sonia Sjollema

 1. 1. Official sponsors:Kennispartner:WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDuurzaam inzetbaar viaTijdsperspectief en Zelfsturing?Dr. Annet H. de Lange & Drs. Sonia C. Sjollema
 2. 2. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIAgenda1. Wat is duurzame inzetbaarheid?2. Ouder worden en Werkvermogen?3. Tijdsperspectief en doorwerkworkshop?4. Overige interventies in Nederland?5. Zelfsturing: een voorbeeld interventie
 3. 3. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI1 Wat is duurzameinzetbaarheid?
 4. 4. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIMeer informatie?De Lange, A. H., Van der Heijden, B. (2013).Duurzame inzetbaarheid op het werk:interventies, best practices en integralebenadering. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet
 5. 5. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDUURZAME INZETBAARHEID (Van der Klink et al., 2011)Werknemer: verantwoordelijkheid om, binnen eigen mogelijkheden, kennis encompetenties op peil te houden en daarmee de opties voor (huidig en toekomstig)werk open te houden.Werkgever: voorwaarden scheppen waaronder de werknemer zich binnen het werkkan ontwikkelen en competenties binnen het bedrijf kan inzetten.Overheid: met regelgeving en flankerend beleid deze processen faciliteren.Sociaal Economische Raad (SER; 2009) drie specifieke elementen: vitaliteit,werkvermogen en employability.Brouwer, De Lange, Van der Mei, Wessels, Bültmann, Van der Heijden, Van der Klink(2012), rapport Instituut Gak: www.handreikingdi.nlDe Lange, A. H., Van der Heijden, B. I. J. M. (2013). Duurzame inzetbaarheid op het werk:van best practice, interventie tot integrale benadering. Alphen aan de Rijn: Vakmedianet
 6. 6. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI2 Ouder worden enWerkvermogen?
 7. 7. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIWerkvermogen?verwijst naar de mate waarin men fysiek, psychisch (zoals motivatie om tewerken) en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen, Tuomi, & Seitsamo,2005).WAI-index: som scores 7 relevante schalen kan variëren van 7 (laagwerkvermogen) tot 49 punten (hoog werkvermogen; www.blikopwerk.nl).De vragenlijst is vertaald in 25 talenTheorie van Juhani Ilmarinen:
 8. 8. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDILeeftijd en werkvermogen?
 9. 9. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI3 Interventies in Nederland?
 10. 10. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIInterventies?Gebrek aan systematisch onderzoek naar kosten-effectiviteit(Brouwer et al., 2012; De Lange et al., 2013)Loopbaanbeleid: opleidingen, trainingen,mobiliteit, POPMaatwerk, dialoog en integraal beleid inorganisaties nodigArbeidsomstandigheden:gezondheidsadvies,belasting reductie fysieke zware beroepen,arbeidsrelaties, targets leidinggevendenArbeidsvoorwaarden:flexibele werktijden,mogelijkheden doorwerken na 65,deeltijdpensioen, bonus voor zwaar werk
 11. 11. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIHandreikingdi.nl
 12. 12. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI4 Tijdsperspectief endoorwerkworkshop?
 13. 13. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVeranderend tijdsperspectiefTijd tot doodTijd tot pensioenTijd sindsgeboorte
 14. 14. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPVGE Tijdsperspectief onderzoek?898 ingevulde vragenlijstenKenmerken: 59.3% is manLeeftijd: 42-96 (M=74.4, Sd= 7.5)57.2% samenwonend, geen kinderen44.6% 2 kinderen38.7% HBO als hoogste opleiding39.2% part time werk, 33.3 % als vrijwilliger17.3 % gezondheid slecht tot matig13.6 % heeft zorgtaken (mantelzorg etc.)
 15. 15. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPVGE Tijdsperspectief onderzoek?Tijdsperspectief: 10 vragen over werkdoelen in toekomst.Hogere score: meer tijd en meer werkdoelen (Carstensen & Lang,2002)Ik verwacht dat ik veel nieuwe doelen in de toekomst zal stellen.Goede betrouwbaarheid (.89)1= helemaal niet van toepassing,2= niet echt van toepassing….5= helemaal van toepassingM= 2.52, sd=.79(ivt sample 745 65 plus werknemers: M=2,39; sd=1,05 en N=130werknemers van 22-61: M=4.03)
 16. 16. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDILevensloop theorie:effecten verandering tijdsperspectiefKorte termijnVerdieping enbehoud relatiesLange termijn doelgroei en ontwikkelingOpenBeperktNegatieve correlatie FTP met leeftijd (-.49; p<.01) enPositieve correlatie FTP met gezondheid (.43; p<.01) enPositieve correlatie FTP met betaald werk (.28; p<.01)
 17. 17. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIU krijgt een medicijn voor een gezond, vitaal en zeer langleven (oudste persoon Jeanne-Louise Calment: 122).Het medicijn werkt meteen en u kunt uw zeer langeen vitaal leven nu gaan vormgeven.Stelt u zich dit leven eerst eens goed voor!
 18. 18. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVult u svp de volgende vragen in:1. Hoe ziet uw loopbaan eruit?2. Hoeveel uur zou u willen werken?3. Hoe wilt u uw lange leven verder vormgeven?4. Zou u nieuwe vaardigheden willen aanleren?Indien ja: welke en waarom?
 19. 19. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIEffect doorwerkworkshop?
 20. 20. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIMogelijkheden enbelemmeringen?Open vraag: “Wat heeft u van de workshop geleerd of overgehouden?”Antwoorden die wijzen naar Mogelijkheden:Dat ik toch wel op de goede weg bezig ben zelf, namelijk: gewoon doorgaan metblijven ontwikkelen voor leuke functies.Verbreding van mijn blikveld als het gaat over werken op oudere leeftijd.Antwoorden die wijzen naar Obstakels of belemmeringen:Gelet op de reactie van een collega die gedwongen werd met pensioen te gaan, vreesik dat het bij dit bedrijf soms meer woorden is dan daden.Het onderwerp wordt serieus genomen door ons bedrijf, maar de praktijk isweerbarstig.Binnen ons bedrijf ontstaan langzamerhand mogelijkheden voor ouderen, echter demaatschappij is hier nog niet aan toe.Er bestaat geen duidelijk beleid t.a.v. oudere werknemers.
 21. 21. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIPanel OnderzoekUitzendbureau 65plusLeeftijdsgroepen2011 Percentage60-6564 8,16%66-70480 61,22%71-75210 26,79%76-8027 3,44%81-852 0,25%Totaal784 100%Wat is de omvang van uwdienstverband?Frequentie PercentageFulltime (37 uur of meer) 50 6.422 tot en met 36 uur 76 9.714 tot en met 21 uur 228 29.10 tot en met 13 uur 430 54.8Totaal 784 100.0“Het is goed om onder de mensen te blijven.” 66 jaar“Elke dag heb ik iets nieuws te vertellen.” 65 jaar“Achter de geraniums zitten? Niets voor mij.” 69 jaar“Zo blijven mijn gedachten in beweging.” 70 jaar“Door mijn werk geniet ik veel meer van mijn vrijetijd.” 68 jaar
 22. 22. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI5 Zelfsturing: een voorbeeldinterventie?
 23. 23. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDISamenvattend1. Duurzame inzetbaarheid= goed werknemer- enwerkgeverschap en ondersteunende overheid2. Werkvermogen: heb zorg voor de 50-62 jarigen kwetsbaregroep.3. Best practices en interventies (zoals tijdsperspectief): veelmooie voorbeelden, maar weinig bekend over kosten-effectiviteit4. Maak het thema bespreekbaar en benut de zelfsturing vanmedewerkers
 24. 24. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIVerruimend voorbeeld?
 25. 25. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIDefinities?Werkvermogen : verwijst naar de mate waarin men fysiek, psychisch (zoalsmotivatie om te werken) en sociaal in staat is om te werken (Ilmarinen,Tuomi, & Seitsamo, 2005).Vitaliteit: staat voor energiek, veerkrachtig, fit, en onvermoeibaar door kunnenwerken met een groot doorzettingsvermogen (UBES; www.schaufeli.com)Employability verwijst naar vermogen om nu en in de toekomst verschillendewerkzaamheden en functies adequaat te kunnen blijven vervullen, zowel inhet eigen bedrijf als, indien nodig, in een ander bedrijf of andere sector (Vander Heijden, 2011). Aanvullend: vermogen om, indien nodig, werk tecreëren door het optimaal gebruiken van competenties.
 26. 26. WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDIBedanktwww.nkdi.nlwww.innovatiefinwerk.nlwww.annetdelange.nlwww.handreikingdi.nl

×