Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Penerokaan, Pengalaman dan Ekspresi Melalui Seni (WAJ3073)

434 views

Published on

PISMP SEJ JUN 2014

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Penerokaan, Pengalaman dan Ekspresi Melalui Seni (WAJ3073)

 1. 1. Senidalam Pendidikan
 2. 2. Penerokaan Pengalaman Ekspresi melaluiseni
 3. 3.  Menurut Zulkifli Yaakob & Mohd. Jamel Ismail (2009), penerokaan membawa maksud menyelidik untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi iaitu dengan melaksanakannya dengan cara menjelajah  Penerokaan juga bermaksud : - menyelidiki, menjelajah, menjalani, mengharungi dan menghadapi - Menyelidik melalui cara menjelajah untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui lagi.  Dalam p&p, penerokaan turut bermaksud meneroka menggunakan pelbagai bahan dan kaedah
 4. 4. Cara untuk Meneroka Mencari Pengetahuan Mencipta
 5. 5.  Menggalakkan mereka meninjau dan meneliti alat  Guru dilarang memaksa pelajar melakukan atau menggunakan sesuatu peralatan MENEROKA ALAT DAN BAHAN palang imbangan palang selari peti pelana gelang  Prakawalan: cara berjalan-jalan di sepanjang alang atau bangku yang rendah.  Kawalan: Membuat penyesuaian menggunakan peralatan yang sebenar.  Aplikasi: Mencuba berbagai cara untuk masuk ke dalam sesuatu ruang alat  Kecekapan: Memberi perhatian kepada lakuan imbangan, bentuk, cara bergerak dan cara menyokong beban anggota yang jauh lebih mencabar. Pe ranan g u ru Contoh peralatan sesuai diteroka murid Peringkat- peringkat dalam penerokaan ini
 6. 6. Bilakah murid dapat melaksana kan? Apakah aksi- aksi yang dapat dilakukan oleh murid? Apakah peranan guru?
 7. 7. Murid digalakkan untuk meneroka idea dan isi kandungan yang terdapat dalam pergerakan Contoh ialah aktiviti mengguling Kepentingan penerokaan MENEROKA IDEA DAN ISI KANDUNGAN
 8. 8. Pengalaman Menurut kamus dewan edisi keempat, pengalaman bermaksud apa-apa yang dialami, dirasa dan ditempuh. Pengalaman juga diertikan sebagai sesuatu perkara yang benar- benar dialami oleh seseorang individu.
 9. 9. Strategi memperoleh pengalaman
 10. 10. Menyediakan aktiviti lasak Membina kebolehan Mempelajari cara mengendali dan mengawal anggota badan Perkembangan dan pengekalan kecergasan fizikal Memahami diri sendiri dan orang lain Mematuhi peraturan dan tingkah laku positif Memupuk kecergasan mental Objektifaktiviti memperoleh pengalaman
 11. 11. Pengalaman kemahiran permainan tak varian Pengalaman bermain permainan Pengalaman kemahiran permainan dinamik • Pelajar diberi peluang melibatkan diri dengan kemahiran-kemahiran asas. • Pelajar diperlukan untuk meramal arah tuju bola atau pundi-pundi kacang atau arah tuju pergerakan lawan.  Mempraktikkan kemahiran dalam keadaan permainan yang sebenar.  Menggalakkan pelajar memajukan dan mengutarakan teknik yang telah dipelajari dalam situasi tertentu. • Membantu pelajar menghayati rasa keseronokan dan kepuasan. • Memupuk keghairahan untuk menimba pengetahuan bermain Kepentingan pengalaman secara langsung
 12. 12.  Pelajar menghadapi masalah mengulangi sesuatu pergerakan yang berkesan secara berturut-turut.  Pelajar melakukan pergerakan secara keterlaluan dan tidak cekap semasa mempraktikkan kemahiran.  Pergerakan pelajar nampak janggal dan lazimnya bertentangan dengan kaedah praktik kemahiran yang sebenar.  Kejayaan sering dikaitkan dengan nasib dan bukan dengan kesungguhan usaha dan bimbingan.  Apabila pelajar berlatih menggunakan peralatan, perlakuan mereka nampak seolah-olah dikuasai oleh peralatan.  Pergerakan pelajar lebih tertib, terkawal dan nampak lebih mengikut kehendak mereka.  Pergerakan pelajar lebih tekal dan pola pengulangannya agak serupa.  Pelajar lebih kerap mempraktikkan kemahiran dengan betul.  pelajar perlu menumpukan perhatian yang lebih kepada apa yang sedang dilakukannya.
 13. 13.  Dengan penumpuan, lakuan-lakuan pergerakan dapat dipraktikkan dengan jaya.  Walaupun konteks tugas berubah-ubah, pelajar masih mampu melaksanakan kemahiran dengan betul  Pelajar sudah berupaya untuk mengawal kemahiran mereka dalam situasi-situasi yang boleh diramal. Mereka boleh mempraktikkan secara tekal.  Pelajar mampu mempraktikkan dengan baik kemahiran-kemahiran kompleks yang terdiri daripada gabungan beberapa kemahiran.  Kemahiran hampir dapat dipraktikkan secara automatik dan pola-pola perlakuan sudah menjadi hampir sama.  Pelajar berupaya memberi tumpuan ciri-ciri yang berada di luar jangkaan dalam konteks permainan, namun masih mampu mempraktikkan kemahiran mengikut hasrat hati.  Pergerakan dilakukan dengan mudah dan bersahaja seolah-olah tanpa perlu banyak usaha.  Pelajar memperlihatkan keupayaan mengubahsuai perlakuan mereka selaras dengan kehendak-kehendak situasi, baik yang terancang mahupun yang tidak terancang.
 14. 14. Ekspresi melalui seni Definisi. Bentuk ekspresi. Unsur perasaan dalam ekspresi. Penyampaian yang berekspresif.
 15. 15. Seni dalam Pendidikan menyediakan matlamat yang menarik dengan memberi peluang kepada pelajar untuk menemui potensi ekspresif diri melalui pekataan, bunyi, pergerakan dan visual mereka. Ekspresi: Air muka pada wajah seseorang yg menunjukkan perasaan hatinya Pelahiran maksud (perasaan dsb) dengan kata-kata atau gerak- geri tanpa mempedulikan teknik persembahan; mengekspresikan menyatakan atau meluahkan perasaan, fikiran, dll.
 16. 16. Bentuk Ekspresi Perkataan Lisan Reaksi Emosi Bukan lisan Idea Menggambar Menghasilkan
 17. 17. Lisan • Bahasa lisan atau bahasa percakapan merupakan bahasa yang digunakan dalam percakapan dan lebih bersifat tidak formal. Lisan bermaksud sesuatu yang diucapkan (tidak bertulis).
 18. 18. Tindakan yg dibuat akibat sesuatu perbuatan atau tindakan lain (sebelumnya); tindak balas
 19. 19. Bukan lisan • Bahasa yang digunakan melalui penulisan atau lukisan.
 20. 20. Menggambar • Aktiviti menggambar adalah penting sebagai sebahagian daripada cara untuk mengawal emosi pelajar. Dengan mengadakan aktiviti menggambar, pelajar boleh mengalihkan tumpuannya kepada kertas yang ada di hadapannya. • Menggambar adalah satu representrasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.
 21. 21. Setiap apa yang dihasilkan baik berdasarkan aktiviti menggambar, kemahiran berfikir, arahan lisan dan bukan lisan serta perasaan adalah merupakan ekspresi diri pelajar dalam melaksanakan sesuatu perkara. Menghasilkan
 22. 22. Penyampaian yang Berekspresif “mampu atau dapat melahirkan maksud, perasaan dll”: Kamus Pelajar Edisi Kedua Semua bentuk penyampaian oleh pihak guru mahupun sekolah perlulah yang bersifat ekspresif.
 23. 23. Emosi dan perasaan kanak-kanak adalah lebih hebat sifatnya berbanding dengan orang dewasa. Kematangan perasaan dapat dicapai melalui percambahan emosi yang ceria secara beransur-ansur. Unsur perasaan dalam ekspresi
 24. 24. Meluahkan perasaan melalui aktiviti seni visual, muzik dan pergerakan
 25. 25. Seni visual Ekspresi menggunakan warna yang berbeza-beza.
 26. 26. Muzik Ekspresi perasaan gembira dan sedih boleh dihasilkan melalui nada muzik yang dimainkan.
 27. 27. Seni pergerakan Mud ditunjukkan dengan kualiti pergerakan yang dilakukan.
 28. 28. AKTIVITI
 29. 29. Aktiviti:Muridmelakonkansituasipergaduhan antaraHang Tuahdan Hang Jebat • Langkah perlaksanaan: 1. Bagi aktiviti penerokaan, murid diminta untuk menonton video pendek mengenai pergaduhan antara Hang Tuah dan Hang Jebat 2. Setelah itu, murid diminta melakonkan semula pergaduhan tersebut bagi memberi pengalaman kepada murid. 3. Sepanjang lakonan, murid akan mengekspresikan peranan watak masing-masing

×