KUMPULAN 2      AHLI KUMPULAN:  NORMIRA BINTI HJ. IBRAHIM A132219   NOR FATIHAH BINTI NAWI A132797   RAHILAH ...
STRATEGI PENGAJARAN     KAEDAH    PENDEKATAN     TEKNIK     AKTIVITI
 Dalam sistem pendidikan guru di Malaysia,pelbagaiteknik pengajaran guru telah diaplikasikan. Hal ini adalahuntuk memasti...
PENGAJARAN GURU Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untukmemudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhitu...
TEKNIK Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untukmenyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikanmelalui pe...
GURU merupakan pendidik profesional dengan tugasmendidik,mengajar,membimbing,melatih dan menilaipelajar.PELAJAR Istilah ...
DEFINISI TEKNIK PENGAJARAN GURU Teknik pengajaran guru adalah , konseppendekatan, strategi, atau kaedah untukmembentuk se...
 Menarik minat pelajar Mengekalkan perhatian Membangkitkan perasaan ingin tahu       ( 3M )
BORANG KAJI SELIDIK  GURU.docx
Menurut kaji selidik yang telah dijalankan ,kebanyakan guru menggunakan alat bantu mengajar dangemar mempelbagaikan teknik...
E:BORANG KAJI SELIDIK   PELAJAR.docx
Berdasarkan kajian yang dijalankan , pelajar perempuanlebih minat belajar berbanding pelajar lelaki.Pelajar perempuanjuga ...
BIODATA GURU:-        NAMA GURU: PUAN HAZIMAH BT ISMAIL        UMUR: 44 TAHUN        TARIKH LAHIR: 22...
Latih              tubi                   Permainan      Bercerita          ...
 Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta ataukecekapan yang dipelajari. Tujuannya untuk mencapai taraf...
 Satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupaikeadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksisesama sendiri berdasa...
 Main peranan bermaksud melakonkan sesuatusituasi atau masalah atau peristiwa yang dianggappenting. Pelajar diberi peran...
 Teknik ini dikenali juga sebagai percambahanfikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesiperbincangan yang membolehka...
 Permainan bahasa adalah salah satu cara dalammempelajari bahasa melalui teknik permainan. Penglibatan dalam permainan t...
 Merupakan teknik yang paling lama dan paling populardigunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini bukan keran...
 Merupakan salah satu pendekatan yang sesuaidigunakan untuk membina kecekapan berbahasa keranacerita merupakan sesuatu ya...
 Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat. Merangkumi aspek-aspek soal selidik untukmendapatkan jawapan atau kes...
 Melatih pelajar mengeluarkan fikiran danpendapat dengan bernas (KementerianPendidikan 1990:85). Aktiviti pengajaran dan...
 Guru dapat mengukuhkan pengajaran danmemantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Pelajar dapat mengula...
JANTINAMenurut Kajian Arnot , David dan Weiner (1995),pelajar perempuan yang berusia 7 , 11 dan 14 tahunmemperoleh pencap...
ETNIK Dari Kajian Sharifah (1992) , murid-murid Cinadidapati mempunyai skor pencapaian yang lebihtinggi berbanding dengan...
GAYA KOGNITIF Cara yang berkaitan dengan proses mental untukmentafsir , mempelajari dan memahami sesuatu Menurut Kajian ...
Stress           Arahan          Kementerian  Stress                Stress  Akurjan...
TEKANAN      KEMURUNGAN  KEBIMBANGANKETIDAKPUASHATIAN  DENDAM    MALAS
GURU           MESTILAH           BERSIKAP            ADIL MENASIHATIPELAJAR AGAR    ...
 Secara keseluruhannya kami dapati pelbagai teknikpengajaran guru telah dipraktik dalam prosespengajaran bagi memastikan ...
Lebih baik        berusaha       menyalakan       lilin daripada       menyumpah       ...
DON’T BE LAZY LIKE A FAT GARFIELD
kepelbagaian pelajar
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

kepelbagaian pelajar

2,180 views

Published on

perkongsian ilmu mengenai kepelbagaian pelajar dan teknik pengajaran guru yang digunakan.

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,180
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
129
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

kepelbagaian pelajar

 1. 1. KUMPULAN 2 AHLI KUMPULAN: NORMIRA BINTI HJ. IBRAHIM A132219 NOR FATIHAH BINTI NAWI A132797 RAHILAH BINTI HARON A133371NAMA PENSYARAH: ENCIK MAD YUSOFF DAUD
 2. 2. STRATEGI PENGAJARAN KAEDAH PENDEKATAN TEKNIK AKTIVITI
 3. 3.  Dalam sistem pendidikan guru di Malaysia,pelbagaiteknik pengajaran guru telah diaplikasikan. Hal ini adalahuntuk memastikan keberkesanan dalam pengajaran danpembelajaran di sekolah. Kepelbagaian pelajar dapat dilihat melalui pemerhatianguru-guru, ibu bapa, rakan-rakan dan masyarakat. Sebagai seorang guru,kita seharusnya fleksibal dalammempelbagaikan teknik pengajaran guru. ( kaedah,pendekatan dan aktiviti )
 4. 4. PENGAJARAN GURU Tugas utama seorang pengajar atau guru adalah untukmemudahkan pembelajaran para pelajar. Untuk memenuhitugas ini, pengajar atau guru bukan sahaja harus dapatmenyediakan suasana pembelajaran yang menarik danharmonis, tetapi mereka juga menciptakan pengajaranyang berkesan. Ini bermakna guru perlu mewujudkansuasana pembelajaran yang dapat merangsangkan minatpelajar di samping sentiasa memikirkan kebajikan dankeperluan pelajar.KEPELBAGAIAN PELAJAR selain mendidik pelajar, guru seharusnya memahamikemahuan pelajar kerana setiap pelajar mempunyaisikap,latar belakang keluarga,tahap kecerdasan yangberbeza.
 5. 5. TEKNIK Teknik adalah penerapan ilmu dan teknologi untukmenyelesaikan permasalahan manusia. Hal ini diselesaikanmelalui pengetahuan, pengiraan dan pengalaman praktisyang diterapkan untuk mencipta objek atau proses yangberguna.PENGAJARAN Sesuatu tugasan dan aktiviti yang diusahakan bersamaoleh guru dan muridnya. Pengajaran ini adalah dirancangkanguru secara sisitematik dan teliti untuk melaksanakannyadengan kaedah dan teknik mengajar yang sesuai,membimbing, menggalak dan memotivasikan murid supayamengambil inisiatif untuk belajar.
 6. 6. GURU merupakan pendidik profesional dengan tugasmendidik,mengajar,membimbing,melatih dan menilaipelajar.PELAJAR Istilah pelajar atau murid merujuk kepada sesiapa yangsedang atau dalam keadaan belajar.PENDEKATAN– jalan yang diambilKAEDAH– cara yang teratur, kemas & sistematik
 7. 7. DEFINISI TEKNIK PENGAJARAN GURU Teknik pengajaran guru adalah , konseppendekatan, strategi, atau kaedah untukmembentuk sesuatu rancangan pelajaran harianyang sempurna oleh seseorang guru.
 8. 8.  Menarik minat pelajar Mengekalkan perhatian Membangkitkan perasaan ingin tahu ( 3M )
 9. 9. BORANG KAJI SELIDIK GURU.docx
 10. 10. Menurut kaji selidik yang telah dijalankan ,kebanyakan guru menggunakan alat bantu mengajar dangemar mempelbagaikan teknik pengajaran . Oleh keranamereka membuat persediaan awal sebelum masuk ke kelas,mereka lebih suka memberi penerangan berdasarkanpemahaman sendiri .Selain itu, mereka juga gemarmenyelitkan unsur lucu dalam pengajaran , fleksible dandapat mengawal situasi dalam kelas.Walaubagaimanapun ,kebanyakan guru memberikan perhatian yang lebih kepadapelajar yang cemerlang dalam bidang tertentu berbandingpelajar lain dan kadangkala mereka cepat berasa bosandalam proses pengajaran.Guru juga sentiasa memberikanlatihan untuk meningkatkan kefahaman pelajar.
 11. 11. E:BORANG KAJI SELIDIK PELAJAR.docx
 12. 12. Berdasarkan kajian yang dijalankan , pelajar perempuanlebih minat belajar berbanding pelajar lelaki.Pelajar perempuanjuga lebih cenderung untuk belajar secara berkumpulan dansuka menyelesaikan masalah bersama rakan-rakan daripadaberjumpa guru.Pelajar perempuan lebih bersetuju bahawa gurumereka lebih banyak menggunakan alat bantu mengajar dangemar guru mereka mengajar menggunakan buku teksberbanding pelajar lelaki.Kebanyakan pelajar lelaki bersetujubahawa guru mereka membuat persediaan awal sebelum masukke dalam kelas.Mereka juga suka guru yang tegas berbandingpelajar perempuan.Untuk beberapa penyataan , kami dapatipelajar perempuan dan pelajar lelaki mempunyai pendapat yangsama bahawa mereka hanya melakukan latihan yang diberi olehguru tanpa membuat latihan tambahan, tidak menyukai guruyang garang dan tidak bertolak ansur.Selain itu , mereka lebihsuka nota yang diberikan oleh guru berbanding nota yangdaripada buku rujukan dan buku teks.Mereka juga berpendapatbahawa guru lebih banyak memberi perhatian kepada pelajaryang cemerlang berbanding pelajar yang sederhana dan lemah.
 13. 13. BIODATA GURU:- NAMA GURU: PUAN HAZIMAH BT ISMAIL UMUR: 44 TAHUN TARIKH LAHIR: 22 MEI 1967 ASAL: KEDAHSTATUS: BERKAHWINTEMPAT TINGGAL: KAMUNTINGKELULUSAN: SARJANAMUDA SAINS SERTA PEND. (PENGAJIAN ISLAM)TEMPAT MENGAJAR: KAMUNTINGTEMPOH MENGAJAR: 21 TAHUNSUBJEK YANG DIAJAR: PENDIDIKAN ISLAM
 14. 14. Latih tubi Permainan Bercerita bahasaSimulasi Kuiz Main Inkuiriperanan Soal Sumbangsaran jawab Perbincangan
 15. 15.  Teknik latih tubi adalah aktiviti pengulangan fakta-fakta ataukecekapan yang dipelajari. Tujuannya untuk mencapai taraf penguasaan kemahirandisamping menjamin kekekalannya. Boleh digunakan untuk mencapai sesuatu kemahiran sepertikemahiran menyebut perkataan, ayat-ayat atau mengingat fakta-fakta penting. Melalui teknik ini pelajar akan mengalami proses mendengar,melihat, memikirkan maksud perkataan-perkataan sertatugasnya. Antara kelemahan teknik ini ialah ia menghadkan kebebasanberfikir dan menumpukan daya kreativiti murid. Namun, teknik ini amat berguna dan sesuai untuk isikandungan pengajaran yang memerlukan ikutan dan ulangan.
 16. 16.  Satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupaikeadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksisesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagimembuat keputusan menyelesaikan masalah, isu atautugasan semula. Melalui teknik ini para pelajar dapat menggunakankemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat,menjalankan temuramah dengan individu tertentu danmencatat isi-isi penting. Dalam proses ini pelajar digalakkan untuk memberipendapat, cadangan, membuat keputusan danmenyelesaikan masalah berdasarkan peranan yangdipertanggungjawabkan. Memberi peluang kepada pelajarmengalami sendiri situasi dan masalah. Melalui teknik ini pelbagai kemahiran dapatdigabungjalinkan dan dipertingkatkan terutamanya dalamkemahiran lisan membaca dan menulis. Dapat menwujudkan pelbagai aktiviti menarik yangmenjadi sumber motivasi kepada pelajar untukmeneruskan proses pengajaran dan pembelajaran.
 17. 17.  Main peranan bermaksud melakonkan sesuatusituasi atau masalah atau peristiwa yang dianggappenting. Pelajar diberi peranan dan bertindak sebagai watak-watak yang ditentukan dalam satu situasi yangdisediakan. Main peranan ialah dramatisasi yang tiada kaitanatau penghafalan skrip, dimana pelakon-pelakon cubamenyelesaikan atau menjelaskan situasi kepadakepada pelajar-pelajar lain supaya mempraktikankepada diri mereka berdasarkan peranan yangdimainkan secara spontan. Proses ini biasanya dimulakan dengan pemikiranmasalah yang sesuai. Masalah ini dikemukakan kepadapelajar dengan cara membacakannya ataumemperlihatkannya melalui filem, televisyen,mendengar rakaman dan sebagainya.
 18. 18.  Teknik ini dikenali juga sebagai percambahanfikiran (brainstorming) yang merupakan satu sesiperbincangan yang membolehkan setiap ahlikumpulan menyumbangkan pendapat dan idea. Boleh didekati sebagai aktiviti permainanbahasa pada peringkat sekolah rendah danberkembang menjadi aktiviti perbincangan yanglebih serius dan kompleks pada peringkat sekolahmenengah, universiti dan latihan profesional. Menekankan pengeluaran idea daripadapembelajaran yang kreatif dan bukanpembelajaran secara analitis.
 19. 19.  Permainan bahasa adalah salah satu cara dalammempelajari bahasa melalui teknik permainan. Penglibatan dalam permainan telah memberi peluangkepada pelajar memperolehi latihan intensif, pembelajaranbermakna dan sebagai alat dianogstik. Kebanyakan aktiviti yang dijalankan akan menggunakanpelbagai kemahiran berbahasa pelajar antaranyakemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Permainan bahasa mempunyai hala tuju yangbertepatan dengan kemahuan dalam sistem pendidikannegara amnya dan Falsafah Pendidikan Negara khususnya.Hala tuju ini diinterpretasikan melalui objektif tersiratdalam permainan bahasa tersebut iaitu :1. merangsang interaksi verbal pelajar2. menambah kefasihan dan keyakinan3. menyediakan konteks pembelajaran4. bertindak sebagai alat yang dapat mengikis rasa bosan
 20. 20.  Merupakan teknik yang paling lama dan paling populardigunakan dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudahdilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupayamewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Pemilihan teknik ini bukan kerana ia mudahdilaksanakan, tetapi ia adalah bentuk yang berupayamewujudkan interaksi guru dengan murid secara berkesan. Soalan-soalan yang dikemukan memerlukan pelajarberfikir disamping dapat menguji dan menilai apa yangdiajar. Tujuan utama teknik soal jawab ialah :  Untuk mengesan pengetahuan berbahasa murid.  Untuk menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis.  Untuk mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar.
 21. 21.  Merupakan salah satu pendekatan yang sesuaidigunakan untuk membina kecekapan berbahasa keranacerita merupakan sesuatu yang dapat menarik minat danperhatian pelajar. Latihan pemahaman, perluasan perbendaharaan katadan tatabahasa dapat disampaikan. Dapat meningkatkan penguasaan kemahiranmendengar, bertutur, membaca dan menulis dalamkalangan pelajar. Perkembangan cerita hendaklah diberi perhatian agarada peringkat permulaan, kemuncak dan kesudahancerita. Perhatian perlu diberi kepada teknik persembahan,suara, gerak laku dan kawalan mata. Suara memainkan peranan yang penting dimana ia harusdikawal supaya jangan mendatar dan tidak menimbulkankebosanan.
 22. 22.  Teknik ini dikenali sebagai teknik tinjau siasat. Merangkumi aspek-aspek soal selidik untukmendapatkan jawapan atau kesimpulan yangberorientasikan masalah. Dapat menimbulkan daya refleksi dalamkalangan pelajar. Merupakan satu kaedah pengajaran bahasayang dinamik untuk menimbulkan minat dandaya kreativiti di kalangan pelajar kerana pelajarsering mengemukakan soalan ‘bagaimana’. Olehitu, ia dapat melatih pelajar mengemukakanpelbagai soalan.
 23. 23.  Melatih pelajar mengeluarkan fikiran danpendapat dengan bernas (KementerianPendidikan 1990:85). Aktiviti pengajaran dan pembelajaranberbentuk perbualan dan ia dilakukan dalamkalangan pelajar dibawah penyeliaan dan kawalanseorang guru. Memberi peluang dan ruang bagi mereka untukbercakap terutama dalam aktiviti separa formal.Latihan sebegini bukan sahaja sekadarmempertajamkan minda malah dapat melatihkepetahan pelajar untuk bercakap danmengeluarkan pendapat. Peranan guru akan berubah-ubah keranaaktiviti ini dikendalikan oleh pelajar sendiri.
 24. 24.  Guru dapat mengukuhkan pengajaran danmemantapkan pemahaman pelajar mengenai topik-topik tertentu. Pelajar dapat mengulangkaji sambil bergembira. Pelajar dapat melupakan permasalahan merekadengan mengemukakan soalan-soalan secara teka-teki. Pelajar dapat belajar kaedah cara berfikir yangbaru. Ia dijalankan secara spontan pada peringkatpermulaan, perkembangan dan penutup. Inibermakna kuiz dapat dijadikan sebagai aktivitirangsangan, penggayaan, pemulihan danpengukuhan. Kuiz sebagai aktiviti pertandingan meliputipertandingan antara pelajar.
 25. 25. JANTINAMenurut Kajian Arnot , David dan Weiner (1995),pelajar perempuan yang berusia 7 , 11 dan 14 tahunmemperoleh pencapaian yang lebih baik dalammata pelajaran Bahasa Inggeris berbandingpelajar lelaki dalam lingkungan usia yang sama.Dapatan Kajian Harding (1979) mendapatibahawa pelajar perempuan lebih dominan dalammata pelajaran sastera manakala pelajar lelakipula lebih berprestasi tinggi dalam matapelajaran berunsur sains seperti Matematik danFizik.
 26. 26. ETNIK Dari Kajian Sharifah (1992) , murid-murid Cinadidapati mempunyai skor pencapaian yang lebihtinggi berbanding dengan murid-murid Melayu danIndia.Dapatan ini selaras dengan Kajian Murad (1984)yang menunjukkan bahawa pelajar bukan bumiputeramemperoleh pencapaian yang lebih baik dalam matapelajaran Sains berbanding dengan pelajar-pelajarlain.Manakala dalam Kajian Kim (1996) mendapatibahawa pelajar Cina memperoleh pencapaian yangpaling tinggi dalam Matematik , diikuti denganpelajar Melayu manakala pelajar India memperolehpencapaian yang paling rendah.
 27. 27. GAYA KOGNITIF Cara yang berkaitan dengan proses mental untukmentafsir , mempelajari dan memahami sesuatu Menurut Kajian Loo (2002) ke atas 374 orang pelajartingkatan empat menunjukkan bahawa pelajar yangbergaya kognitif Field Independent (FI) memperolehskor yang lebih tinggi dalam mata pelajaran Biologi ,Kimia dan Fizik berbanding dengan pelajar-pelajaryang bergaya kognitif Field Dependent (FD)
 28. 28. Stress Arahan Kementerian Stress Stress Akurjanji Karenah Luar Daerah Murid MASALAH- MASALAH YANG Stress Stress DIHADAPI masalah akibat OLEH Rumahtangga tugas GURUtambahan Stress Pihak Stress Gaji Rakan Rendah Sekerja
 29. 29. TEKANAN KEMURUNGAN KEBIMBANGANKETIDAKPUASHATIAN DENDAM MALAS
 30. 30. GURU MESTILAH BERSIKAP ADIL MENASIHATIPELAJAR AGAR GURU BERDEPAN HENDAKLAH SECARA BAIK MENGAMBILDGN GURU JIKA BERAT ADA TERHADAPPERSELISIHAN LANGKAH PELAJAR FAHAM PENYELESAIAN SENTIASA MENYARANKAN MEMBERI PELAJAR MOTIVASI BERJUMPA KEPADA KAUNSELOR PELAJAR
 31. 31.  Secara keseluruhannya kami dapati pelbagai teknikpengajaran guru telah dipraktik dalam prosespengajaran bagi memastikan kesesuaian dengankepelbagaian pelajar. Masalah yang dihadapi sepanjang prosespembelajaran dapat diatasi melalui kerjasama antarapelajar dan guru.
 32. 32. Lebih baik berusaha menyalakan lilin daripada menyumpah kepada kegelapan.Berdoa dan meminta Rumah tanpa bukannya buku umpama perkara bilik tanpa yang sama tingkap
 33. 33. DON’T BE LAZY LIKE A FAT GARFIELD

×