Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3

15,618 views

Published on

1 Comment
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
15,618
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1,139
Comments
1
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Topik 3 implikasi kepelbagaian sosio budaya terhadap 3

 1. 1. Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Terhadap Guru, murid, sekolah dan kurikulum
 2. 2. Implikasi Kepelbagaian Sosio-budaya Terhadap Guru <ul><li>Dilihat daripada aspek : </li></ul><ul><ul><ul><li>Murid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekolah </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Masyarakat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rakan sejawat </li></ul></ul></ul>
 3. 3. Aspek Murid <ul><li>Kepelbagaian gaya pembelajaran murid </li></ul><ul><ul><li>Seorang guru perlu bijak dalam memotivasikan pelajar untuk menyiapkan kerja rumah dan membuat tugasan yang diberikan </li></ul></ul><ul><li>Kepelbagaian tahap kecerdasan / penerimaan murid </li></ul><ul><ul><li>Terdapat pelbagai tahap kecerdasan murid, guru perlu gunakan strategi dan teknik yang berbeza untuk mengajar(guna muzik,permainan dll) dan soalan-soalan (enrichment dan reinforcement) </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>Kepelbagaian latar belakang murid </li></ul><ul><ul><li>Terdapat murid yang berasal dari keluarga yang bermasalah, tahap sosioekonomi yang berbeza </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu memahami tentang keadaan / situasi murid dan cuba mengatasi masalah dengan baik dan berdedikasi </li></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Kepelbagaian minat murid dalam sukan </li></ul><ul><ul><li>Guru perlu memperkembangkan bakat pelajar dalam sukan dan tidak menghadkan minat mereka </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang menarik minat murid terhadap sukan </li></ul></ul>
 6. 6. Aspek Masyarakat <ul><li>Contoh 1: budaya hidup </li></ul><ul><ul><li>Bandar : mementingkan ‘privacy’ dan kurang mementingkan cara hidup bermasyarakt serta sifat kejiranan </li></ul></ul><ul><ul><li>Luar bandar: kurang mementingkan ‘privacy’ dan mementingkan cara hidup bermasyarakt serta sifat kejiranan </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu menyesuaikan diri dengan cara hidup masyarakat setempat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang menerapkan nilai kerjasama antara murid. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. <ul><li>Contoh 2: cara pergaulan </li></ul><ul><ul><li>Bandar : kurang menitik beratkan pergaulan antara lelaki dan perempuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Luar bandar: amat menitik beratkan pergaulan antara lelaki dan perempuan </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru perlu bijak merancang satu aktiviti yang boleh melibatkan semua murid tetapi masih menitik beratkan pergaulan murid. </li></ul></ul>
 8. 8. Aspek sekolah <ul><li>Contoh 1: kemudahan-kemudahan yang disediakan </li></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu menyediakan jadual penggunaan bilik komputer. </li></ul></ul></ul><ul><li>Contoh 2: lanskap di sekolah yang cantik dan kondusif </li></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu bijak merancang pengajaran dengan menggunakan persekitaran sekolah yang menggalakkan </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Budaya kerja di sekolah </li></ul><ul><ul><li>Sekolah mementingkan budaya kerja yang cekap dan sistematik </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Guru perlu menyesuaikan diri dengan keadaan dan seterusnya bertindak mengikut keadaan </li></ul></ul></ul>
 10. 10. Aspek Rakan Sejawat <ul><li>Kepelbagaian sikap rakan sekerja </li></ul><ul><ul><li>Guru perlu membuat pembahagian tugas dengan adil dan saksama. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sentiasa membuat semakan tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru menerima kelemahan dan kelebihan rakan sekerja. </li></ul></ul>
 11. 11. Implikasi Kepelbagaian Budaya Terhadap Murid <ul><li>Dilihat daripada aspek: </li></ul><ul><ul><li>Agama dan adat resam </li></ul></ul><ul><ul><li>Kecerdasan dan kemahiran murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelas sosial murid </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru (Sikap dan kaedah pengajaran) </li></ul></ul>
 12. 12. Aspek Agama dan Adat Resam <ul><ul><li>Murid haruslah berfikiran terbuka dan menerima rakan sebaya seadanya dari segi adat resam dan cara hidup </li></ul></ul><ul><ul><li>Sentiasa menghormati rakan sebaya dan tidak memperlekehkan adat resam dan budaya semua kaum </li></ul></ul>
 13. 13. Aspek Kecerdasan dan Kemahiran <ul><ul><li>Terdapat murid pelbagai kecerdasan dalam kelas di mana murid yang pandai hanya bergaul dengan murid pandai sahaja dan rakan yang lemah di abaikan </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid perlu belajar berkerja sebagai satu pasukan. </li></ul></ul>
 14. 14. Aspek kelas sosial <ul><ul><li>Terdapat rakan yang berasal dari keluarga yang bermasalah, tahap sosioekonomi yang berbeza </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Murid perlu belajar bergaul antara satu sama lain tanpa mengira darjat dan kedudukan dan sedia membantu rakan di dalam kesusahan </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Aspek Guru <ul><li>Kepelbagaian sikap dan kaedah pengajaran guru </li></ul><ul><ul><li>Murid perlu belajar bertoleransi dan menyesuaikan diri dengan sikap guru supaya dapat belajar dengan baik dan seronok. </li></ul></ul>
 16. 16. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIOBUDAYA TERHADAP INSTITUSI SEKOLAH Sekolah dan persekitaran Sekolah dan keluarga Sekolah dan Keperluan kepelbagaian kehendak Sekolah dan komuniti masyarakat
 17. 17. <ul><li>Sekolah dan Persekitaran </li></ul><ul><li>Sekolah adalah agen mempersiapkan diri pelajar dengan persekitarannya. </li></ul><ul><li>Faktor-faktor pesekitaran akan mempengaruhi input organisasi pendidikan dan output organisasi pendidikan tersebut akan digunakan oleh alam sekitarnya. </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Mata pelajaran harus disesuaikan dengan pasaran kerja dan ekonomi. </li></ul><ul><li>Michael Fullen ( 1998 ) sekolah tidak dapat dipisahkan daripada masyarakat dan dunia pekerjaan yang bakal diceburi. </li></ul>
 19. 19. <ul><li>Penubuhan sekolah wawasan, sekolah bestari , penggunaan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran </li></ul><ul><li>Agenda nisbah sains sastera merupakan perubahan pendidikan yang perlu dilaksanakan segera. </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Sekolah dan Keluarga </li></ul><ul><li>Titik pertemuan antara sekolah dan rumah merupakan aspek perhubungan keluarga-komuniti yang paling dipentingkan. </li></ul><ul><li>Hubungan ibubapa-sekolah yang kukuh akan menguntungkan kanak-kanak terutamanya dari segi perkembangan akademik dan pembentukan sahsiah. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Sekolah dan komuniti masyarakat </li></ul><ul><li>Faktor komuniti seperti lokasi sekolah yang terletak dalam kawasan komuniti menjadikan ahli komuniti yang berdekatan sebagai agen sosialisasi kepada pelajar sekolah berkenaan. </li></ul><ul><li>Komuniti juga boleh memainkan peranan dalam menyediakan suasana yang menggalakkan kejayaan persekolahan </li></ul><ul><li>Contoh: </li></ul><ul><li>- penyediaan program kemasyarakatan yang menggalakkan perkembangan akademik </li></ul><ul><li>- penyediaan biasiswa ataupun bantuan kewangan untuk pelajar yang berpotensi tetapi kurang berkemampuan melalui PIBG. </li></ul>
 22. 22. <ul><li>Sekolah dan Kepelbagaian Kehendak </li></ul><ul><li>Citarasa dan kehendak manusia berbeza-beza . </li></ul><ul><li>Contohnya : </li></ul><ul><ul><li>Pembinaan bangunan sekolah berasaskan ”design on site” dilakukan supaya sesuai dengan mukabumi , citarasa masyarakat sekitarnya dan warga sekolah lebih sayang kepada sekolah kerana ada ciri-ciri yang membezakannya dengan sekolah lain. </li></ul></ul>
 23. 23. <ul><li>Teknologi Maklumat </li></ul><ul><li>Penggunaan teknologi dalam proses pengajaran dan pembelajaran semakin penting. Semakin banyak syarikat swasta dan institusi pendidikan menyediakan teknologi bercorak pendidikan. Sistem pendidikan harus bersedia menghadapi era baru ini. </li></ul><ul><li>- CD ROM </li></ul><ul><li>- Multimedia (gambar, bunyi , animasi , kuiz dan pelbagai aktiviti lain ) </li></ul><ul><li>- Animasi </li></ul><ul><li>- Internet </li></ul>
 24. 24. IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYA TERHADAP KURIKULUM TERSIRAT Dilihat daripada aspek: Interaksi sosial Peperiksaan Pengajaran pembelajaran Kawalan sosial Nilai
 25. 25. Definisi Kurikulum Tersirat <ul><li>Kurikulum tersirat adalah perlakuan, perancangan dan tindakan menggubal, membina dan melaksanakan kurikulum yang tidak dinyatakan secara bertulis tetapi berfungsi membina hati, akal dan jiwa pelajar supaya menjadi insan yang berguna dan dapat meneruskan tradisi hidup dan masyarakat . </li></ul>
 26. 26. Aspek Interaksi Sosial <ul><ul><li>Murid sekolah berkenalan pada hari pertama persekolahan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid dididik untuk memberi salam apabila guru masuk ke kelas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid mengucapkan terima kasih setelah guru tamat mengajar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dalam aktiviti gotong-royong di sekolah, kesepakatan dapat dilihat antara murid, guru, pekerja sekolah dan ibu bapa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Panggilan nama yang sopan digunakan apabila berinteraksi. Cth: kak, abg, pak cik, mak cik. </li></ul></ul>
 27. 27. Aspek Peperiksaan <ul><ul><li>Penjadualan masa ketika peperiksaan dipaparkan lebih awal bagi memudahkan murid membuat ulangkaji dan bersedia sebelum peperiksaan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid diajar untuk menerima kegagalan dan tidak bersikap putus asa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid yang cemerlang diberikan anugerah bagi menaikkan semangat murid lain untuk turut berjaya. </li></ul></ul><ul><ul><li>Sokongan moral diberikan kepada semua murid, terutama murid yang agak lemah. </li></ul></ul>
 28. 28. Aspek Pengajaran dan Pembelajaran <ul><ul><li>Guru menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kebolehan murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Motivasi diberikan kepada murid untuk belajar dengan tekun. </li></ul></ul><ul><ul><li>Rakan sebaya membantu rakan lain yang bermasalah dalam pelajaran. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepelbagaian cara belajar diaplikasikan di kalangan murid bagi memberikan hasil yang diharapkan. Cth: Pengaplikasian IT dalam p&p. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kumpulan belajar murid melibatkan murid pelbagai kebolehan dari pelbagai kaum. </li></ul></ul>
 29. 29. Aspek Kawalan Sosial <ul><ul><li>Terdapat batas pergaulan bagi murid berlainan jantina. </li></ul></ul><ul><ul><li>Etika berpakaian digariskan kepada guru dan murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Guru sebagai model yang akan memberikan contoh yang baik kepada murid. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid lelaki perlu berambut pendek supaya tampak kemas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Murid sentiasa diingatkan akan peraturan sekolah. </li></ul></ul>
 30. 30. Aspek Nilai <ul><ul><li>Kem bina semangat sebagai motivasi kepada murid untuk gigih belajar. </li></ul></ul><ul><ul><li>Pemupukan nilai-nilai murni dalam diri murid oleh guru. Cth: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hormat-menghormati </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tolong-menolong </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bertanggungjawab </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rajin dsb. </li></ul></ul></ul>
 31. 31. <ul><li>Terima kasih </li></ul>

×