Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Figuras e profetas do advento

528 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Figuras e profetas do advento

 1. 1.  Isaías FIGURAS E  Xoán Bautista PROFETAS  María e Xosé  Paulo de TarsoDO ADVENTO
 2. 2. Isaías significa Deus salvaNacín en Xerusalén o año 765antes da chegada do Mesías. Oína voz de Deus que me chamaba:"A quen enviarei? Quen irá damiña parte a levarlles as miñasmensaxes?”Eu díxenlle: "Aquí estou Señor,envíame a min".Opúxenme á política de alianzados reis de Israel cos imperios.Invitei o pobo a confiar na alianza con Iavé.
 3. 3. Profeticei o nacemento doEmmanuel.“Velaquí que a Virxe concibirá edará a luz un neno ao quechamarán Deus connosco“. (Is7,14)Hoce invítovos a: Mirar os acontecementos cos ollos de Deus.Agasállovos a luz da esperanza.
 4. 4. “Aquí está o voso Deus.Mirade, o Señor Deus chega con poder, e o seu brazo manda. Mirade, vén con El o seu salario, e a súa recompensa precédeo. Como un pastor que apacenta o rabaño, o seu brazo reúneo, toma en brazos os años e fai recostar as nais”
 5. 5. Xoán BautistaNacín en Xudea.Son fillo de Zacarías e de Sabela.Comecei a predicar e a bautizar no Xordán.“Son a voz que clama no deserto”.En Xesús percibín a novidade do Espírito edediquei a miña vida a prepararlle oscamiños.A xente acudía ao deserto, onde vivía, abuscar respostas que non atopaban nin enXudea nin en Xerusalén.
 6. 6. Vin a xustiza e por ela dei a cara ea palabra.Encarceráronme e decapitáronme.Pero no puideron apagar oresplandor da vida.Invítovos a preparar o camiño, afacer sitio na vosa vida ao Señor.Agasállovos a luz da xustiza.
 7. 7. “Detrás de min véno que pode máis ca min,e eu non merezo agacharmepara desatarlle as sandalias.Eu bauticeivos con auga,pero El vaivos bautizarco Espírito Santo”.
 8. 8. María de Nazaré Son a muller silandeira do Advento. O meu silencio está tecido de escoita, de espera, de gozo, de fe confiada, de amor sen límites. Deus fixo xermolar no meu seo a PALABRA da VIDA. En silencio gardeina e amaseina. En calado silencio e con tenrura entrégovos o Salvador.
 9. 9. Abrídevos á tenrura, ácontemplación e ao encontro conDeus.Invítovos a acoller a Palabra novoso interior.Agasállovos a luz do amor.
 10. 10. “Aquí está a escrava do Señor,fágase en min segundo a túa palabra”.
 11. 11. Estou no corazóndo Advento silandeiramente.A miña vida fálavos do Deus que guíaos meus soños.Deus fíxome un home de ollos limpos e corazón sinxelo.Aprendín día a día a arte de aceptar e servirincondicionalmente a María, grávida da semente do amor deDeus no seu seo.Esperei sen présas e na noite, a que a Palabra de Deus meindicase o camiño a seguir.
 12. 12. Invítovosa mirar a María e a acollero Froito bendito, a Xesús.Agasállovosa luz da confianza total no DeusSalvador.
 13. 13. “Érguete,colle o neno e a súa nai e fuxe a Exipto; queda alí ata que eu te avise… Xosé ergueuse, colleu o neno e a súa nai, de noite, e marchou para Exipto”.
 14. 14. Nacín en Tarso cara ao ano 8 despois dachegada do Mesías.Son xudeu e fariseo, de cultura grega ecidadanía romana.Descendo da tribo de Benxamín.Recibín unha sólida formación na Lei de Israele nas tradicións dos devanceiros.No ano 36, de camiño a Damasco, atopeimecon Xesús, o Cristo e o meu Señor.A miña vida cambiou totalmente de rumbo.Fíxome apóstolo do seu camiño.
 15. 15. Son apóstolo e misioneiro de Xesucristo. "Ai de min se non evanxelizar!". “O amor de Cristo úrxeme sempre”. Anunciei sempre a fidelidade de Deus ás súas Promesas e pola esperanza de Israel sufrín cadeas.Pozo de Saulo na cidade de Tarso
 16. 16. Invítovos afiarvos totalmente de Xesús,o Señor.Agasállovosa luz da palabra apaixonadapara anunciar a Xesucristoe para sementar aesperanza da vida eterna.
 17. 17. “O que era para min ganancia, xulgueino unha perda a causa de Cristo.E máis aínda: xulgo que todo é perda ante a sublimidade do coñecemento de Cristo Xesús, o meu Señor, por quen perdín todas as cousas, e téñoas por lixo para gañar a Cristo"
 18. 18. “Estade sempre ledosporque o Señor está cerca.”
 19. 19. C ENTRO DE I NICIATIVAS DE P ASTORAL DE E SPIRITUALIDAD Avda. Huelgas, 7 - 09001 Burgos –Tlfn. 947 26 42 67 www.cipecar.org cipe@cipecar.org

×