Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Aleluia! resucitou o señor!

510 views

Published on

 • Be the first to comment

Aleluia! resucitou o señor!

 1. 1. A Pascua deResurrección ♫ Enciende los parlantes HAZ CLIC PARA AVANZAR
 2. 2. EN PASCUA SE CONMEMORA a resurrección de Xesús. Su cruel muerte por crucifixión coincidió con a celebración de a Pascua judía. Lo que los judíos llevaban más de 1.000 años representando Unhapor medio del Xesús, de vez morto sacrificio corderos e a cena de Pascua fuecomo era o día da Preparación precisamente lo que sufrió oe apuntabade Dios. Al mismo tiempo Cordero o sábado, que as mulleres foron ao por toda a tierra de Israel sepulcro e vironecomo era seleccionaban mataban o cordero pascual, Xesús era colocado o seu corpo. Logo crucificado. regresaron e prepararon aromas e mirra.
 3. 3. E o sábado descansaron segundo o precepto. (Lc. 23, 55-56)
 4. 4. O primeiro día dasemana vaiMaría Madalenade madrugadaao sepulcro,cando aínda estabaescuro, e ve que apedra da entradaestaba quitada.
 5. 5. Estaba María fórachorandoe ve dous anxosde branco, sentadosonde estiverao corpo de Xesús.Dinlle eles:-Muller, por que choras?Ela respondeulles:- Porque levarono meu Señor e nonSei onde o puxeron.
 6. 6. Dito isto, volveuse viu aXesús, de pé, pero nonsabía que era Xesús.Dille Xesús:- Muller, por que choras?A quen buscas?Ela, pensando que era oxardineiro, díxolle:- Señor, se ti o levaches,dime onde o puxeches,e eu collereino.Xesús díxolle:- María. Ela volveuse erespondeulle:- Rabuni, que significaMestre.
 7. 7. Díxolle Xesús:- No me toquespois aínda nonsubín ao Pai.Pero vai a meusirmáns e dilles:Subo a meu Paie voso Pai,a meu Deus evoso Deus. (Xn. 20, 1,11-17)
 8. 8. Resucitou “Aleluia!”de “O Mesías” de Haendel
 9. 9. Despois apareceusea dous delescando ían camiñoa Emaús.Ao achegarse áaldea, fixo comaQuen quería seguirPara adiante. Peroeles rogáronlle:-Queda connosco,porque se fai tarde ea noite bótase enriba.
 10. 10. Sentado con eles, tomou o pan,pronunció a bendición, partiunoe déullelo.Entonces abríronselles os ollose recoñecérono; pero eldesapareceu da súa vista.Eles volverona contárlleloaos outros,discípulos ecomo orecoñeceronao partir o pan(Lc, 24, 28-31)
 11. 11. Estaban falandodestas cousas,cando Xesús sepresentou no mediodeles e lles dixo:- A Paz sexaconvosco.Son eu.Mirade as miñasmans e os meuspés. Palpádeme evede, porque unEspírito non tencarne e ósos comovedes que teño eu.
 12. 12. E ao incrédulo Tomé, díxolle: Trae a túa man e en Mete tu mano métea no meu costado Benaventurados os que cren sen ter visto.
 13. 13. “Ide por todoo mundo eproclamadea Boa Nova”.
 14. 14. Feliz Pascua
 15. 15. Cristo, o Señor, Resucitou!É certo, resucitou o Señor!
 16. 16. Esta é a gran noticia que a Igrexaanuncia desde hai dous mil anos: Xesús, o Salvador resucitou de entre os mortos.Feliz Pascua!
 17. 17. Feliz Pascua aosque experimentaron a misericordia de Deus no camiño da salvación.
 18. 18. Feliz Pascua aos que:Se deixan guiar pola forza do Espírito.
 19. 19. Feliz Pascua aos que: No seu medio de su vidaescoitaron a palabra de Deus e se deixaron transformar en nova criatura.
 20. 20. Feliz Pascua aos que:Fixeron actos concretos de reconciliación.
 21. 21. Feliz Pascua aos que: Sentiron o reclamode camiñar na vía do Señor.
 22. 22. Feliz Pascua aos que:Souberon testemuñar a caridade de Cristo.
 23. 23. Feliz Pascua a todos os que, despois de ter visto a luzde Cristo, van directos cara a esa Luz.
 24. 24. Feliz Pascua Aos que, aínda que se sintan algo desfalecidos,fan o propósito de seguir a Cristo.
 25. 25. Xesús resucitado:Ti que me chamaches no camiño cotián e me dixeches como á Madalena: “Vai e anuncia a Boa Nova a meus irmáns”.
 26. 26. Dáme forzas para emprender cada díaesa Pascua que é a miña guía.
 27. 27. Este é o día do Señor Aleluia!Aleluia!

×