Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6º ramos. b 2012

429 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6º ramos. b 2012

 1. 1. Bendito o que vénno nome do Señor!
 2. 2. Levaron o burriño, botáronlle encima os mantos e Xesúsmontou nel. Moitos alfombraron o camino cos seus mantos, outros con ramallos cortados nas chousas.
 3. 3. Os que ían diante e detrás gritaban:Hosanna! Bendito o que vén no nome do Señor! Bendito o reino do noso pai David que chega! Hosanna nas alturas! ( Mc 11, 1-10)
 4. 4. Ese é o grito da multitude que acompaña a Xesús. El era en verdade o enviado de Deus. Con este grito acollíaseao peregrino por excelencia. Ao que viña ofrecero camiño para a santidade.
 5. 5.  Afirmábase a dignidade real de Xesús, presentado como o Mesías de Deus esperado polas xentes. Subliñábase a humildade e a mansedume dos pobres, que haberían de formar o núcleo do pobo de Deus. Xesús entraba na cidade sobre a montura que usaban os antiguos príncipes da súa terra.
 6. 6. Xesús é o peregrino que acode á cidade santa para celebrar a festa da Pascua. Pero decontado, o peregrino revélase como máis importante que o santuario.É a manifestación da graza e a misericordia de Deus.
 7. 7. É o grito da multitude que acompaña a Xesús. Un grito que recolleu a liturxia para repetilo cada día en todos os ángulos da terra.Recoñecer a Xesús como o «enviado» de Deus é a clave da fe cristiá.
 8. 8. Os homes bendicen a Deus e Deus bendice os homes. Proclamar como «bendito» a Xesús é recoñecer a súa dignidade divina e a súa proximidade humana.
 9. 9. Viña daquela, vén agorae estará vindo polos séculos.  Vén nas súas palabras.  Nos signos sacramentais.  E na presenza dos pobres.
 10. 10. Xesús non viña condenar o pobo. Viña entregarse por el. Viña e vén proclamar a Palabra de Deus e a revelar a misericordia de Deus.
 11. 11. Señor Xesús,ti chegas a nóscon xestos de paz,recoñecémoste comoMesías e Señor.Que a túa vindasexa para nós fonte desalvación. Amén.
 12. 12. José Román Flecha AndrésPALABRA DO SEÑOR –SalamancaPresentación: Antonia Castro PaneroMúsica: Pueri Hebraeorum

×