Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
What to Upload to SlideShare
Loading in …3
×
1 of 11

1º coresma b 2018

0

Share

Download to read offline

Domingo 1 Coresma B

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

1º coresma b 2018

 1. 1. ““Eu fago un pacto convoscoEu fago un pacto convosco e cos vosos descendentes…”e cos vosos descendentes…” ““O diluvio non volverá destruír os viventes”.O diluvio non volverá destruír os viventes”. (Xén 9, 9-10).(Xén 9, 9-10).
 2. 2. Deus establece para sempre unha harmonía entreDeus establece para sempre unha harmonía entre o ser humano e o seu mundo. Esa harmonía é o reflexoo ser humano e o seu mundo. Esa harmonía é o reflexo da alianza do Creador con toda a súa creación.da alianza do Creador con toda a súa creación.
 3. 3. Se Deus é fiel á súa alianza, o ser humanoSe Deus é fiel á súa alianza, o ser humano ten que procurar aprender a fidelidade.ten que procurar aprender a fidelidade. Iso implica recibir o regalo da terra, coidalaIso implica recibir o regalo da terra, coidala e aprender a ver nela as pegadas de Deus.e aprender a ver nela as pegadas de Deus.
 4. 4. 2, 13-17 O Espírito empuxouO Espírito empuxou a Xesúsa Xesús ao deserto.ao deserto. O Espírito expúlsao da súaO Espírito expúlsao da súa tranquilidade para levalotranquilidade para levalo ao escenario da proba.ao escenario da proba. Coma a nós.Coma a nós. (Mc 1,12-15)(Mc 1,12-15)
 5. 5. ““Xesús quedou no deserto durante corenta días”. É aíXesús quedou no deserto durante corenta días”. É aí onde Xesús ten que comezar a vivir a súa verdadeonde Xesús ten que comezar a vivir a súa verdade e a revelarnos a fonda verdade do ser humano.e a revelarnos a fonda verdade do ser humano.
 6. 6. ““Xesús deixouse tentar por Satán”.Xesús deixouse tentar por Satán”. O Príncipe da verdade e da vida enfróntaseO Príncipe da verdade e da vida enfróntase ao príncipe da mentira e da morte.ao príncipe da mentira e da morte. Esa é tamén a nosa proba.Esa é tamén a nosa proba.
 7. 7. No deserto revélasenos o señorío de XesúsNo deserto revélasenos o señorío de Xesús sobre o universo e sobre a historia.sobre o universo e sobre a historia. O novo Adán retorna ao paraíso.O novo Adán retorna ao paraíso.
 8. 8. 2, 13-17 Xesús é sometido a proba,Xesús é sometido a proba, pero logra manter a súapero logra manter a súa liberdade ante o mal.liberdade ante o mal. Unha fidelidadeUnha fidelidade que se espera taménque se espera tamén de nós.de nós.
 9. 9. 2, 13-17 ““Os anxos servíano”.Os anxos servíano”. Respectado polas feras que serven a Satán,Respectado polas feras que serven a Satán, é axudado polos anxos que serven a Deus.é axudado polos anxos que serven a Deus. e esa é tamén a nosa sorte.e esa é tamén a nosa sorte.
 10. 10. 2, 13-17 Señor Xesús,Señor Xesús, os días que ti pasachesos días que ti pasaches no deserto axúdannosno deserto axúdannos a descubrir a nosa vocacióna descubrir a nosa vocación e a nosa misión.e a nosa misión. Axúdanos a mantenernos fieisAxúdanos a mantenernos fieis á alianza con Deus.á alianza con Deus. Desa forma poderemos facerDesa forma poderemos facer visible a paz na creaciónvisible a paz na creación e na sociedade. Amén.e na sociedade. Amén.
 11. 11. José Román Flecha Andrés Texto: a SEMILLA, Ciclo B –Editorial Monte Carmelo 2017 Presentación: Antonia Castro Panero

×