Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

20º domingo toa 2011

724 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

20º domingo toa 2011

 1. 1. E saíndo de alí foi Xesús para a comarca de Tiro e Sidón. Daquela, unha muller cananea púxose a gritarlle:Daquela, unha muller cananea púxose a gritarlle: «Compadécete de min, Señor, Fillo de David!«Compadécete de min, Señor, Fillo de David! Miña filla está atormentada por un demo».Miña filla está atormentada por un demo».
 2. 2. Pero El non lle respondeu nada. Entón os seus discípulos dixéronlle: El contestoulles:
 3. 3. «Meu Deus, sabes que eu non sei cumprir a miña obriga de loarte. Pero lóate a ti mesmo no meu lugar, Señor, que esa é a túa verdadeira loanza». (Plegaria de AlHalladsh, musulmán místico do século X)
 4. 4. Moitos inmigrantes escandalízanse da frivolidade e incoherencia dosMoitos inmigrantes escandalízanse da frivolidade e incoherencia dos que nos dicimos cristiáns.que nos dicimos cristiáns. Ou tal vez non queremos aparecer como crentes.Ou tal vez non queremos aparecer como crentes. Pero hai que ver como reaccionamos se non se cumpren osPero hai que ver como reaccionamos se non se cumpren os nosos plans en asuntos denosos plans en asuntos de confrarías,confrarías, dede primeiras comuñónsprimeiras comuñóns ou daou da festa relixiosafesta relixiosa da nosa parroquia, vila ou cidade.da nosa parroquia, vila ou cidade.
 5. 5. O diálogo entre Xesús e ela é unhaO diálogo entre Xesús e ela é unha auténtica catequeseauténtica catequese sobre a fe e a oraciónsobre a fe e a oración..
 6. 6. Sorprende a confianza coa que invoca ao que recoñece como Fillo de David e Señor. Esta muller pagá é loada pola grandeza da súa fe queEsta muller pagá é loada pola grandeza da súa fe que se manifiesta na súa pregaria insistente.se manifiesta na súa pregaria insistente.
 7. 7. As reticencias de Xesús amósannos que non sempreAs reticencias de Xesús amósannos que non sempre as fronteiras sociais marcan os límites entre a crenzaas fronteiras sociais marcan os límites entre a crenza e a increnza.e a increnza.
 8. 8. Aquí queda , para modelo de todos a oración de aquela muller anónima:.
 9. 9. O home Xesús é proclamado comoO home Xesús é proclamado como SeñorSeñor.. Os cristiáns sabemosOs cristiáns sabemos da fondura que deu á fe ese título honoríficoda fondura que deu á fe ese título honorífico que anticipa a aceptación de Xesús, o noso Salvador.que anticipa a aceptación de Xesús, o noso Salvador.
 10. 10.  non poden bastarse a si mesmos,non poden bastarse a si mesmos,  nin sandarse a si mesmos,nin sandarse a si mesmos,  nin salvarse a si mismos.nin salvarse a si mismos. É a pregariaÉ a pregaria dos crentesdos crentes que saben que :que saben que :
 11. 11. Señor Xesús,Señor Xesús, aceptámoste como filloaceptámoste como fillo da humanidadeda humanidade e confesámostee confesámoste como Fillo de Deus.como Fillo de Deus. En ti confiamos.En ti confiamos. Axúdanos a crer en tiAxúdanos a crer en ti como ti queres ser cridocomo ti queres ser crido e a descubrir a belezae a descubrir a beleza da fe en todosda fe en todos os crentes.os crentes. Amén.Amén.
 12. 12. Texto: José Román Flecha Andrés PALABRA DEL SEÑOR –Salamanca Presentación: Antonia Castro Panero Música:Contemplación

×