Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköpostijohtamisesta parveen

2,432 views

Published on

Katsaus työnmuutoksesta kohti online-parvityöskentelyä

Published in: Business

Sähköpostijohtamisesta parveen

 1. 1. SähköpostijohtamisestaONLINE - PARVIJOHTAMISEEN 24.1.2013 Katri Luukka FT, MBA
 2. 2. Mistä johtuu, että• Koko 30-vuotisen työurani ajan viestintää ja/tai tiedottamista ei ole ollut koskaan riittävästi henkilöstölle tehdyissä kyselyissä?• Miksi koetaan, että: ”minä, työntekijänä en saa riittävästi tietoa”?• Onko tämä tuttu havainto? Katri Luukka - copyright
 3. 3. ”Voi miksei someilu voinut tulla ennen sähköpostia”?• Minkälainen olisi nykyinen työskentelykulttuuri, jos olisimme 20-vuotta sitten opiskelleet sähköpostiviestinnän sijaan yhteisöllisen online- työskentelyn sosiaalisen media mahdollisuuksineen?• Nyt meidän on nyt poisopittava suljetun sähköpostityöskentelyn ja sähköpostijohtamiseen liittyvää työkulttuuri.• Samalla meidän on opiskeltava avoimuuteen perustuvaa työkulttuuria, jossa työn tekemiseen liittyviä asioita jaetaan myös työkavereiden ja johtajien kanssa online-yhteisöissä kasvokkain tapahtuvan (face-2-face) kokoustamisen rinnalla. Katri Luukka - copyright
 4. 4. Sähköpostityöskentelyn heikkouksia• Lähtökohtaisesti suljettua työskentelyä, jossa usein ”varastoituu tietoa”, jonka kuuluisi suurelta osin olla koko työyhteisön käytössä• Sähköposti sopii kahdenväliseen viestintään hyvin, mutta ryhmätyöskentelyn välineenä se on alkeellinen…• Sähköpostiviestintä usein hallitsematonta… varmuudenvuoksi viestintää• Toimii omana ”to do”- listana, olisiko kuitenkin parempi, että myös muilla olisi mahdollisuus nähdä, minkälaisten työasioiden kimpussa työskentelen yhteisen työpäämäärän saavuttamiseksi• antaa ”vahingon kiertää sähköpostit” - pois omasta inboxista – pois omasta ajattelusta• Laitetaan jakoon sopimattomia mm. HR-asioita, joita ei kuuluisi olla missään netissä• Muuta? Katri Luukka - copyright
 5. 5. Vuorovaikutus”Kaikki vuorovaikutus perustuu viestinnälle, jossaviestin lähettäjä ja viestin vastaanottaja tulkitsevattoistensa viestisanomaa ja vastaavat tai eivät vastaasiihen oman tulkintansa jälkeen”Paradoksi: ”vaikka et vastaa, niin vastaat””You cannot not communicate”Gregory Bateson (1904-1980) Katri Luukka - copyright
 6. 6. Vuorovaikutustilanne online-offlineHenkilö: monologi (yksin puhuminen)-tietoisuus (mennyt, nykyisyys, tulevaisuus)-ajattelu (pään sisäinen pöpinä)-havaitseminen (aistit: näkö, kuulo, tunto, maku, haju, tasapaino)-tunteet=> Viestien tulkinta ja käyttäytyminen vuorovaikutustilanteissa online-offline:Henkilö yksin, pari / dialogi , ryhmät/parvet/ moniäänisyys…=> pien- jasuurryhmät ja isommat joukot jne. Katri Luukka - copyright
 7. 7. Vuorovaikutuksen monimuotoisuus:1. Viestijän ja viestin vastaanottajan/jien erilaisuus: ikä, sukupuoli, kieli, kulttuuri…2. Aika: vyöhykkeet, vuorokaudenaika, vähän/paljon)3. Paikka: offline (livenä paikan päällä) & online => tilanteeseen sopiva kommunikaatiotapa4. Vuorovaikutustaidot; kyky kuunnella ja kuulla ja viestiä itse selkeästiPula-aho: ”Ihmisellä on niin kireä iho, että, kun laittaasuun kiinni, niin korvat aukeaa” Katri Luukka - copyright
 8. 8. Mistä tunnet sä ystävän, mistä tiedät onko oikea hän, online - offline?• Huijareita on liikkeellä niin online kuin offlinekin, • Ihmiset käyttäytyvät aikalailla samoin ovatpa sitten netissä tai face – to – face tilanteissa• Havaintoja: offline sosiaaliset henkilöt voivat mennä kipsiin online- yhteisöissä ja toisaalta offline epäsosiaaliset henkilöt voivat olla hyvin sosiaalisia ja auttavaisia online yhteisöissä Katri Luukka - copyright
 9. 9. Mikä on arvokkainta viestinnässä?- Arvokkainta on se, että ihminen antaa toiselle ihmiselle omaa aikaansa, on aidosti läsnä, kuuntelee toista ja kuulee, mitä toinen haluaa kertoa niin online kuin offlinekin- Luottamuksen saavuttaminen ja/tai ylläpysyminen ja/tai kehittyminen- Kohtaamiset vuorovaikutustilanteissa Katri Luukka - copyright
 10. 10. Mikä on tärkeintä ?• Asiakkaasta/asiakkaalle puhutaan AINA kunnioittavasti ja positiiviseen sävyyn myös silloin, kun asiakas ei ole läsnä• Ajattelutavan omaksuminen, jossa asiakas on keskiössä• asiakkaan palvelukokemukset online- offline-palveluista, mitä asiakas kertoo meistä muille – suosittelutalouden helppous SOMEssa Katri Luukka - copyright
 11. 11. Mihin työntekijä/johtaja joutuu taipumaan työskentelyn murroksessa mm. someilussa,kun asiakkaan online-osaaminen on matala tai korkea? Online- osaaminen erittäin korkea Oma online- vuorovaikutus osaamiseni?Online- osaaminen erittäin matala Katri Luukka - copyright
 12. 12. Online ja offline- työskentely• Eivät ole enää niin tiukasti eroteltavissa toisistaan teknologian kehittymisen myötä• Online (=virtuaaliset tiimit/parvet) ja niiden johtaminen vaatii erilaista osaamista (dynaamisuus, vuorovaikutus, käyttäytyminen, teknologia, ajattelumallit, sopivan työkalun/työkalujen valinta tarvittavaan tiimityöskentelyyn, ajallisesti ja paikalisesti ei- synkronoitu työskentely) =>• ” tarvitaan online-työskentelyn ABC- ajokortti”,  Katri Luukka - copyright
 13. 13. SOSIAALISESTA INTRA YHTEISÖLLISENONLINE-TYÖSKENTELYSSÄ/ SOMEILUNHYÖDYT ESIIN PARVISSA:- Päällekkäinen työskentely vähenee (mm. wiki, Yammer, sharepoint, xTune)- Toiminnan ohjaus ja laadunhallinta- Ryhmäkehityskeskustelut- Turhien face 2 face-kokousten inventaario ja välttäminen- Online-työskentely edistämässä kestävää kehitystä- Sähköposti ulkoisen viestinnän välineeksi copyright/Katri Luukka
 14. 14. Tehdään loppuun SOME- osaamisen pikatesti• Oletko SOMEssa:• 0- tason torjuja,• 1- tason epäilijä,• 2- tason kokeilija vai• 3- tason taitava talkoolainen? copyright- Katri Luukka
 15. 15. 100 pistettä 54 – 46 pistettä 45- 37 pistettä 36 - 0 pistettä EPÄMUKAVUUSALUE
 16. 16. SOME- PIKATESTIN PISTEYTYS• 0- TASO TORJUJA => 100 pistettä• 1- TASO EPÄILIJÄ => 54 – 46 pistettä• 2- TASO KOKEILIJA => 45 - 37 pistettä• 3- TASO SOME-OSAAJA => 36 – 0 pistettä(HCP- mittarilla, , wau kaikki some-kentät avoimena) some-sooloilija 36 – 20 pistettä, some-vuorovaikuttaja 19 – 10 pistettä some-mentori 9 - 0 pistettä10 henkilön työyhteisö voi saada 1000 – 0 pistettä, jolloin0-pistettä on sama kuin PAR- ”ihannetulos työyhteisölle”copyright/Katri Luukka
 17. 17. Katri Luukka solutions• Opettele sietämään ja jakamaan keskeneräisyyttä• Kohtaa jokainen henkilö aidosti omana itsenäsi myös online• Jokaisella käyttäytymisellä/toiminnalla someilussa on tarkoitus ja merkitystä myös muille• Ota porukat mukaan, verkostoidu ja laittaa itsesi myös likoon, niin työskentely/johtaminen ei ole yksinäistä puuhaa• Johtajat johtamaan omalla online & some- työskentelyn esimerkillään• Nämä kaikki ratkaisut sopivat somen lisäksi myös golfin pelaamiseen,  copyright/Katri Luukka
 18. 18. SOME & Golf:  -  -  - Tunnepeli copyright/Katri Luukka
 19. 19. Marraskuu 2012:Jenni Kuivainen& Katri Luukka:GOLF- TunnepeliBLOGGER-Blogi:Golf tunnepeliFB & LinkedIn:keskustelu-ryhmät & Twitter copyright/Katri Luukka
 20. 20. Kiitokset … tapaamisiin offline tai online :• Katri.luukka@gmail.com, Skype, Facebook; LinkedIn; SlideShare; YouTube; Google+: Katri Luukka• Twitter: @KatriLuukkaBLOGIT:Työnmutos-blogi: Parvijohtaja Poppanen: http://parvijohtaminen.blogspot.fi/Työblogi: http://blogit.salpaus.fi/huomiopaikalla/category/katri-luukka/Katin merkitykselliset sosiaalisen median johtamisen kokemukset:http://katri-luukka.blogspot.com/Katri’s Meaningful Social Media Leadership Experiences in English:http://katrismeaningfulexperiences.blogspot.com/Katri Luukka, 2011. Web 2.0 Työ, s. 24 http://www.digipaper.fi/Yhteenveto-lehti/75812/Jenni Kuivainen & Katri Luukka 2011: GOLF- Tunnepeli (kirja yhdistettynä someen)Katri Luukka MBA 2011:Managers’ Experiences of the Use of the Social Media as Part of Their Leadership:Towards to the Social Media Leadership Theory, http://www.slideshare.net/KatriLuukka/katri-luukka- dissertation-without-appendices-8419276Katri Luukka väitöskirja 2007: Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksen aikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä: Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä copyright- Katri Luukkahttp://www.uku.fi/vaitokset/2007/isbn978-951-27-0801-7.pdf
 21. 21. Blogit: Katri Luukka- Blogger, 2007 => WorldPress, 2009 => online-offline Skype, 2007 => Second Life 2009 => TIETY-tutkinto 2010-11 Connect pro, 2010 => Facebook, 2009 => Twitter , 2010 => SlideShare , 2010 => WIKI => 2010 Google- profiili, 2010 => Google+, 2011=> Heiaheia, 2011 Sosiaalinen intra: Yammer => 2010 Sharepoint => 2011 Lync, 2012 Dropbox, 2012 xTune, 2013 … lisää tulee, copyright/Katri Luukka

×