Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Online face-2- face_katriluukka_09062014

933 views

Published on

online- ja internetterapia tulee, oletko valmis?

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

Online face-2- face_katriluukka_09062014

 1. 1. copyright Katri Luukka FACE-2-FACE- TERAPIASTA KOHTI ONLINE-TERAPIAA 9.6.2014 Katri Luukka
 2. 2. copyright Katri Luukka Tämä esitys on osa psykoterapeuttikoulutukseni päättötyötä ”RATKAISUKESKEINEN NETTIPSYKOTERAPIA: henkilökohtaistetut online-terapiapalvelut” Esityksen pohjana on sisällönanalyysi 22 tieteellisestä artikkelista ja teeman liittyvä Tunnepeili- terapiaratkaisuja online-oppien- blogi, jota olen kirjoittanut toukokuusta 2013 alkaen: http://tunnepeili.blogspot.fi/
 3. 3. copyright Katri Luukka NETTITERAPIA KÄYTÄNÖSSÄ: - sähköposti, puhelin, tekstiviestit, chatti, videokonferenssi (non- verbaaliviestintä käytössä) - Blogit/online-päiväkirjat - Ei-synkoronoitu ja synkronoitu/ realiaikainen keskustelu - Verkkopohjaiset ”oppimisohjelmat” (mm. HUS MT-talo & Peluuri) - Mobiilisovellutukset, Pelit
 4. 4. copyright Katri Luukka EBSCO-tietokanta ”internet therapy” 1 455 hakutulosta
 5. 5. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiassa 1. Andersson G. 2010 Tarkasteltiin CBT- internet terapian mahdollisuuksia Auttaa sitoutumaan hoitoon Tuottaa uutta tietoa terapiaprosessista, jossa asiakkaan rooli aktiivinen, arvioitava kenelle sopii 2. Andrews et al. 2010 Australia CBT-internet terapia masennus ja ahdistusoireissa On tehokas tapa face-2-face- terapian rinnalla masennuksen ja ahdistusoireiden hoidossa 3. Baker & Ray 2011 USA Online vs . face-2-face terapeuttisen vuorovaikutuksen vertailua eri online-terapioiden kuvaus, terapeuttisen vuorovaikutuksen arviointia, juridiset ja eettiset kysymykset, IT-terapian mahdollisuuksia 4. Bee et al. 2008 USA 13 kpl IT-psykoterapia tutkimuksen meta- analyysi Hyvä terapiaa voidaan antaa niin, ettei asiakkaan ja terapeutin tarvitse olla samassa tilassa
 6. 6. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiassa 5. Bell V. 2007 Kirjallisuuskatsaus: onko internet hyväksi mielenterveydelle? - netti informaatiolähteenä - ”extreme communities” - online- terapia 6. Bendelin et al. 2011 Ohjattu CBT- internetterapia masennuksen hoidossa Motivoituneet ja itsestä vastuunottavat hyötyivät eniten nettiterapiasta 7. Bennet- Levy et al. 2012 CBT- terapia johtava näyttöön perustuva online-terapiamuoto & verkkokoulutuksen mahdollisuuksia - 15 min lisäohjaus lisää CBT: n loppuunsaattamista, Verkkokoulutusten kustannustehokkuus, verkkotyöskentelyn edut alueellisesti hajallaan toimivat palvelut 8. Cartreine et al. 2010, USA Nettiterapia näyttöön perustuvana hoitomuotona mm. kustannustehokkuus, saavutettavuus, terapeutit toimistoista asiakkaiden koteihin, itseohjautuvat terapiat & etäterapia
 7. 7. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiassa 9. Eichenberg et al. 2013 Saksa Kansallinen tutkimus saksalaisten (n=2 411) internetin käytöstä mielenterveysongelmien hoidossa ¼ hakee tietoa netin välityksellä, suurimmalla osalla ei ole tietoa nettiterapiamahdollisuuksista, valmius käyttää suurempi niillä, jotka käyttävät muutenkin (mm. ICT & mobile ) 10. Foroushani et al. 2011 10 CBT- internetterapian tutkimuksen 1999-2011 analyysi masennuksen hoidossa CBT on osoitettu tehokkaaksi nettiterapiamuodoksi 11. Goss & Anthony 2009 EU-hanke nettipsykoterapian mahdollisuuksien esiinnostamiseksi Eri online-terapioiden esittelyä: Sähköposti, chatti, videokonferenssit, virtuaaliterapiat, mobileterapiat 12. Griffiths et al. 2012, Australia Vertailua: internet training group (ITG) & internet support group (ISG) & ITG+ISG, 6kk & 12 kk seuranta Internetin kautta tuettu ryhmä (ISG) toimii lupaavasti masennuksen hoidossa
 8. 8. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiassa 13. Johansson et al. 2013 toukokuu Ruotsi CBT- terapian vertailua masennuksen hoidossa Räätälöity internetterapia sisältäen keskusteluterapiaa toimii tehokkaammin kuin standartoitu itsehoitoterapia masennuksen hoidossa 14. Johansson et al. 2013 lokakuu IPDT & ICBT vertailua IPDT:ssä keskeytettiin vähemmän ja ICBT:ssä enemmän pitemmän ajan hyötyjä 15. Johansson et al. 2012 IT- Psykodynaaminen (PDT) terapian tutkimus masennuksen hoidossa (MDD) IT- PDT- 10 viikon ohjelma osoittautui tehokkaaksi vaikean masennuksen hoidossa ja lisää sekä terapian saavutettavuutta että saatavuutta 16. Lopez – Del Hoyo et al. 2013, Espanja CBT: 8 modulin IT-ohjelma masennuksen hoidossa Käynnissä olevan pitkittäistutkimuksen (9/2012-12/2014) alkutilanteen kuvaus
 9. 9. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiassa 17. Luukka K. 2014 Toimintatutkimus : 4 asiakasta sai valita online tai face-2-face terapian välillä ½-vuoden ajan Asiakaslähtöinen toiminta, luottamussuhde syntyy => menetelmän merkitys vähenee 18. Montero- Marin et al. 2013 Espanja Kvalitatiivinen haastattelu tutkimus : mm. IT teknologiasta, odotuksista, asenteista ja kokemuksista Online-terapia on tehokasta lievän ja keskivaikean masennuksen hoidossa, hoitohenkilökunta vastustaa enemmän kuin asiakkaat online-terapian käyttämistä 19. Pergament D. 1998, USA Kuvata psykoterapia kehittymistä eri aikakausina Radioterapia (1950-), nettiterapia : sähköpostit, IRC- chatti, video- telekonferenssit, + mm. juridiikka, etiikka, yksityisyys, datan hallinta 20. Preschel et al. 2013 Sveitsi CBT terapian vertailua: 25- online vs . 28 face-2-face- asiakasta, mm. BDI- testillä vertailuja Online-terapia yhtä vaikuttavaa kuin f-2- f- terapia… seuranta tutkimukset tulossa 6 & 12 kk
 10. 10. copyright Katri Luukka Tutkijat, vuosi, maa Tutkimuksen tarkoitus Tutkimustuloksia nettiterapiasa 21. Richards & Viganó 2013 Kirjallisuuskatsaus 123 tieteellistä artikkelia Kasvava määrä tutkittua tietoa osoittaa online-ohjauksen positiivisia vaikutuksia terapeuttisessa vuorovaikutuksessa 22. Spence et al. 2011 Nettiterapia PTSD- hoidossa Nettiterapia on varteenotettava vaihtoehto PTSD:n hoidossa 23. Watts et al. 2013, Australia Kännykän/mobilen vertailua tietokoneterapiaan masennuksen hoidossa Tabletti/puhelin lisäävät The Get Happy Program- sovelluksen käytettävyyttä
 11. 11. copyright Katri Luukka Mobiilisovellutukset ovat arkea Helsingin Sanomat 12.5 & 29.5.2014
 12. 12. copyright Katri Luukka Helsingin Sanomat 1.5.2014
 13. 13. copyright Katri Luukka http://oivamieli.fi/
 14. 14. copyright Katri Luukka http://www.peluuri.fi/peluuri-info/
 15. 15. copyright Katri Luukka https://www.mielenterveystalo.fi/nettiterapiat/
 16. 16. copyright Katri Luukka
 17. 17. copyright Katri Luukka Vaikuttavuudesta näyttöä Pelien vaikuttavuudesta masennuksen hoidossa on näyttöä maailmalta. Esimerkiksi Uudessa-Seelannissa kehitetyn Sparx-pelin on tutkitusti todettu toimivan nuorten masennuksen hoidossa. – Kyseessä on ns. avatar-peli, jossa erilaisten hahmojen avulla seikkaillaan ja edetään eri tasoille, Korkeila kertoo. – Vastikään julkaistussa tutkimuksessa huomattiin, että kyseisen pelin teho oli vähintäänkin yhtä hyvä kuin tavanomaisella hoidolla. Pelin ansiosta nuorten masennuspotilaiden kanssa oli vähemmän komplianssiongelmia eli nuoret saapuivat sovituille hoitokäynneille ja söivät lääkkeitään paremmin. Psykiatrian professori Jyrki Korkeila; Turun yliopiston tieteidenvälinen digitaalisten pelien tutkimusverkosto Up Your Game. http://www.mediuutiset.fi/uutisarkisto/masennus+talttuu+pelaamalla/a9 82236 Pelaaminen masennuksen hoidossa
 18. 18. copyright Katri Luukka ASIAKKAANA NETTIPSYKOTERAPIASSA: - online-terapia pystyy huomattavan hyvin jäljittämään/korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa Face-2-Face-terapiaa (Richards, D. & Vigan, N. 2013) - Henkilöstöltä tulee enemmän kritiikkiä online- terapiaa kohtaan kuin asiakkailta ja terapeuteilta puuttuu koulutusta/osaamista nettiterapiaan (Richards, D. & Vigan, N. 2013)
 19. 19. copyright Katri Luukka ASIAKKAANA NETTIPSYKOTERAPIASSA: - Asiakkaat alkavat olla tottuneita internetin käyttäjiä työssään - sosiaalinen media lisännyt online- läsnäoloa ja kokemusten jakamista, - online-terapiassa tarvitaan uudenlaisia ”online-vuorovaikutustaitoja” ja hieman ICT-osaamista, niin että osaa yhdistää laitteen (läppärin, tabletin, älypuhelimen) verkkoon, ladata & käyttää sovellutuksia
 20. 20. copyright Katri Luukka Päättötyöni ratkaisukeskeisestä nettipsykoterapiasta valmistuu elokuun 2014 aikana Lisätietoja: katri@katriluukka.fi http://katriluukka.fi/

×