Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Voimaa verkostoitumalla

409 views

Published on

Yyterin kansainvälisyyspäivät 6.9.2013
Voimaa verkostoista työpaja

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Voimaa verkostoitumalla

  1. 1. Voimaa verkostoitumalla * * * sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle Yyterin kansainvälisyyspäivät 6.9.2013 Tiina Sarisalmi
  2. 2. Miksi verkostoitua? Saada ja jakaa tietoa omaan työhön liittyvistä ideoista, hankkeista, kokeiluista ja koulutuksesta Vaihtaa tietoja ja kokemuksia omaa työtä sivuavasta erityisestä teemasta tai kiinnostuksen kohteesta. Olla mukana kehittämässä ja kokeilemassa uutta tai muuttamassa toimintakulttuuria. Ammatillinen verkosto Temaattinen verkosto Innovaatio- verkosto
  3. 3. Miten saada uusinta tietoa ja kehittyä ammatillisesti? Osallistumalla koulutuksiin ja konferensseihin Lukemalla kirjoja ja lehtiä, etsimällä tietoa netistä Verkostoitumalla ammatillisesti innostava + kallis kapea-alainen hidas yksisuuntainen yksilöllinen + innostava + nopea + edullinen + vuorovaikutteinen +
  4. 4. Miten jakaa tietoa, osaamista ja hyviä käytäntöjä? kasvokkain keskustelu mallintamalla tietokanta vuorovaikutteisesti verkosto innostava + hidas tehoton kallis tehokas + etäinen käyttökelpoisuus? innostava + nopea + tehokas +
  5. 5. Sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle? Yammer • Suljettu ympäristö • Keskustelu ja tiedostojen jakaminen • Mahdollisuus oman verkoston perustamiseen • Mobiiliversio Facebook • Suljettu tai avoin ryhmä • Monet jo valmiiksi ”läsnä” • Mobiiliversio Google Groups • Suljettu ryhmä • Keskustelu ja tiedostojen jakaminen
  6. 6. Sosiaalisen median työkaluja verkostoitujalle? Linkedin • Avoin ympäristö • Avoimet tai suljetut ryhmät • Ammatillinen verkottuminen, työnhaku • Mobiiliversio Twitter • Mikroblogi • Perustuu aktiiviselle päivittämiselle ja kommentoinnille • Sopii tiedottamiseen, ei vuorovaikutukseen • Mobiiliversio
  7. 7. Hyvä verkosto… on tasa-arvoinen vuorovaikutteinen oppimisympäristö innostaa osanottajat aktiiviseen vuoropuheluun mahdollistaa jatkuvan ammatillisen kehittymisen kannustaa ja tukee jakamisen kulttuuria ytimessä kohtaamisen pedagogiikka perustuu vapaaehtoisuuteen ja osallisuuteen
  8. 8. KIITOS! http://kvmentoriohjelma.wordpress.com/ http://schoolsgoingglobal.blogspot.fi/

×