Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kati some johtamisessa 0.5

2,156 views

Published on

Sosiaalinen media johtamisvälineenä versio 0.5 versio/21.3.2011

Published in: Education

Kati some johtamisessa 0.5

 1. 1. Sosiaalinen media (SOME) johtamisvälineenä (0.5 versio)23.3.2011<br />Katri Luukka<br />Apulaisrehtori<br />Koulutuskeskus Salpaus<br />Aikuiskoulutus ja Työelämäpalvelut<br />
 2. 2. 1.3.2011 PP-ESITYS => SlideShareen ja myös muihin SOME- yhteisöihin/ (4.3.2010/160 katsojaa SlideSharessa) <br />10.3.2011 SOME- pilotti- KOKO-ohjelma, LIVE- esitys, Vantaa (13.3.2010/235 katsojaa SlideSharessa)<br />16.3.2011 Salpauksen henkilöstöseminaari, LIVE- esitys, Lahti<br />17.3.2011 SAKUn- seminaari Kuerkievar, AACP- Online<br />18.3.2011 SAKUn- seminaari Kuerkievar, AACP- Online<br /> (21.3.2010/267 katsojaa SlideSharessa)<br />23.3.2011 AMKEn seminaari, LIVE- esitys, Helsinki<br />copyright- Katri Luukka <br />Tämä esitys SOMEsta johtamisen välineenä on kehittynyt 0.1- versiosta kohti => 0.5- versiota, <br />1.3 - 23.3.2011 välisenä aikanaonline- offline- esityksinä seuraavasti:<br />
 3. 3. Tehdään aluksi KATIn (Katri Luukka) kehittelemä SOME- osaamisen pikatesti<br />Oletko SOMEssa:<br />0- tason torjuja,<br />1- tason epäilijä,<br />2- tason testailija vai<br />3- tason talkoolainen?<br />copyright- Katri Luukka <br />
 4. 4. ”SOME-talkoolainen”<br />3 VUOSI<br />2 VUOSI<br />1 VUOSI<br />”SOME-kokeilija”<br />”SOME-epäilijä”<br />3- TASO <br />”SOME- torjuja”<br />VARMUUS, TURVALLISUUS, AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN JA TUOTTAMINEN, KEHITTÄMINEN, crowdsoursing<br />TYÖNTEKIJÄN OMASOME- OSAAMISEN KEHITTYMINEN<br />2- TASO <br />OLLAKKO VAI EIKÖ OLLA?<br />Testailua, kommentointia, jakamista online- yhteisöissä<br />Online<br />1- TASO <br />EPÄVARMUUS,<br />PASSIIVISTA KATSELUA JA SEURAILUA,<br />ONLINE- YHTEISÖISSÄ<br />Offline- ei sometyökaluja käytössä<br />ORGANISAATION TOIMINTAMALLIEN SOME- MUUTOKSEEN TARVITTAVA AIKA<br />0-TASO <br />SOME-PELKO:<br />Suojavyö tiukalla<br />copyright- Katri Luukka <br />
 5. 5. Palaamme esityksen loppupuolella SOME- testin tuloksiin:<br />=> minkälainen SOMEn käyttäjä/johtaja olet?<br />=> entä työyhteisösi, onko siellä SOMElle sijaa: torjutaanko, epäilläänkö, kokeillaanko/ testaillaanko vai ollaanko SOME-talkoolaisia aamusta iltaan?<br />copyright- Katri Luukka <br />
 6. 6. KATRI LUUKAN MERKITYKSELLISET OPPIMISKOKEMUKSET => KATIN SOSIAALISEN MEDIAN (SOME) JOHTAMISKOKEMUKSET <br />Katri Luukka:<br />Apuhoitaja, 1980<br />Sairaanhoitaja, 1983<br />Erikoissairaanhoitaja, 1988<br />THM, opettaja, 1992<br />THL, 1998<br />Yrittäjän ammattitutkinto, 2001<br />Yhteisö työnohjaaja, 2003<br />FT, 2007<br />Johtamisen EAT, 2008<br />MBA, 2008- 2011<br />PÄÄTTÖTYÖ:<br />Sosiaalinen media johtamisvälineenä<br />TIETY- tutkinto 2010-2011<br />Hoitotyö <br />10 vuotta<br />Blogit& Skype<br />2007<br />&<br />Facebook 2008<br />&<br />Yli 15 erilaista SOME- työkalua<br />2010<br />Opetustyö<br />4 vuotta<br />Johtaminen<br /> 16 vuotta<br />copyright- Katri Luukka <br />
 7. 7. Kaiken takana on sosiaalinen media SOME<br />copyright- Katri Luukka <br />
 8. 8. SOME TÄSSÄ AJASSA VUONNA 2011<br />NUORET => ”SOMEen syntyneet” 1982- 2000, milleniumit/ Generation Y, => SIIRTYMÄVAIHEET KOULUUN & TYÖELÄMÄÄN /JOUSTAVUUS – HENKILÖKOHTAISTAMINEN – yksilölliset oppimispolut… ”nähdään koneella kuudelta”, sillä enää ei kirjoiteta viestejä maitolaiturin seinään <br />AIKUISET => ONLINE- OFFLINE- AJATTELU JA TOIMINTAMALLI<br /> IKÄIHMISET => GO-GO-, SLOW GO- ja NO GO- IKÄISET => SOMEN MAHDOLLISUUDET<br />KV- TOIMINTA & MAAHANMUUTTAJAT => KIELI-, JA KULTTUURIOSAAMISEN TAIDOT TARPEEN ONLINE- työskentelyssä, mm. online ”smalltalk”, ”tervetuloa ryhmään”<br />UUSI TEKNOLOGIA/SOME- TYÖKALUT => JOUSTAVAT TYÖNTEKEMISEN MAHDOLLISUUDET, 24/7- TYÖAIKA, ”ETÄNÄ LÄHITYÖTÄ ONLINE”, SOME- kieli, lyhenteet, TAGIT, - hymiöt<br />PK- YRITYKSET & JULKISHALLINTO => TYKE- TEHTÄVÄN & TYÖSSÄOPPIMISEN KAUTTASOME- OSAAMISEN LISÄÄNTYMINEN, OLKOON MYÖS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄNÄ EDISTÄÄ SOME- OSAAMISTA YRITYKSISSÄ<br />KESTÄVÄ KEHITYS => ”THINK GLOBAL, ACT LOCAL” TOIMII SOMESSA<br />SYRJÄYTYMINEN/SYRJÄYTYMISEN EHKÄISY & ERIARVOITUMINEN /TASA-ARVOISTUMINEN => KAIKEN IKÄISET, myös sähköinen asiointi, SOME ”tieto-osaamis”-yhteiskunnassa mm. SADe- 2013, TEM- asiakassegmentointi 2015 => JULKISET SOME- PALVELUT- ratkaisuina?<br />copyright- Katri Luukka <br />
 9. 9. BETT 2011Uuden teknologian konferenssi- & messutapahtuma 11-14.1.2011, LontooSOMEn mahdollisuudet:<br />henkilökohtaistaminen (personalization) <br />kestävän kehitys<br />3) tehokkuus  ja taloudellisuus <br />4) organisaation IT- arkkitehtuurin tärkeys <br />5) oppiminen pilvissä<br />copyright- Katri Luukka <br />
 10. 10. OKM: Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittämisen viitekehys 2020;Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta <br />copyright- Katri Luukka <br />
 11. 11. Asiakkaiden tapa kommunikoida muuttuu, työn tekeminen muuttuu ja myös johtaminen muuttuu<br />Mikä & miten johtaminen muuttuu?<br />Viestintä ja vuorovaikutus muuttuu… avoimuus/ läpinäkyvyys => asiakkaat & henkilöstön osaaminen muuttuu & johtamisen on myös muututtava samalla => organisaatiokulttuurin muutos<br />Kokoustamisen ja sähköpostijohtamisen kulttuurista kohti online-offline työskentelyä johtamisessa => tulevaisuudessa johtamisesta 80 % online, 20 % offline<br />copyright- Katri Luukka <br />
 12. 12. Sosiaalinen media; Relationship Web, Web 2.0<br />Social media tarkoittaalaajastiymmärrettynä“kaikkiaInternettiinperustuviamahdollisuuksia, joillakommunikoidaaneritarkoituksiinkäyttäen; tekstiä, ääntä, videoita, kuvia, tai näidenyhdistelmiä”<br />“online yhteisöissä” samoillakiinnostuksenkohteillaolevatosallistujatvoivatJAKAAajatuksia, kokemuksia, kommentoida, kertoamielipiteensäja/tai jakaamuutainformaatiota INTRA-, EXTRA- ja/tai INTERNETissä<br />Sosiaalinen media perustuuvuorovaikutukseen, jossakäyttäjättuottavatsisältöjäosallistumallaonline- yhteisöidentoimintaan, jossaodotuksena on myöspalautteensaaminenyhteisöistä, silläkauaneikukaanjaksa/viitsiviestiä ns. tyhjyyteen “bittiavaruuteen”<br /> SOME- käyttäjätodottavatWeb- sivujen/online yhteisöidenolevankäyttäjälähtöisiä , kun he itseovatsiellätuottajia<br />copyright- Katri Luukka <br />
 13. 13. Sosiaalinen media perustuu:<br /><ul><li>“Online-suosittelutalouteen”
 14. 14. SIP- “social important persons”- henkilöihin
 15. 15. läsnäoloonSIC “social important communities” </li></ul>copyright- Katri Luukka <br />
 16. 16. Sosiaalinen median määritelmä<br />”Sosiaalinen mediaon  online- työskentelyä yhteistoiminnallisesti ja yhteisöllisesti, jossa hyödynnetään SOME- työkaluja ja muita internetin mahdollisuuksia yhteisen online työskentelyn päämäärän saavuttamisessa”<br />Lähde: Katri Luukka, 2011:<br />Managers’ Experiences of the Use of the Social Media as Part of Their Leadership: Towards to the Social Media Leadership Theory<br />copyright- Katri Luukka <br />
 17. 17. Sosiaalisen median työkaluja<br />Lähde: http://www.flickr.com/photos/briansolis/2735401175/sizes/l/<br />copyright- Katri Luukka <br />
 18. 18. Sosiaalinen median yhteisöt johtamisen välineenä:<br />Blogit & bloggaaminen: johtamisenperus SOME- työkalu=> “sano se SOMEksi”, sisäisenja/tai ulkoisenviestinnäntyökalu: stategiatblogataanhenkilöstölle, uudettuotteetlanseerataanmarkkinoille, organisaationbrandiäylläpidetään… <br />KATIN SOME- koulu: “ensinblogataanjasittenvastaopetellaanmuut SOME- työkalutK”<br />2. Facebook(henkilö- ja/ tai yhteisöprofiili): markkinointi, asiakashallinta (CRM) työkaluja/tai viihdettä, <br />KATIN SOME- koulu: “mieti, oletkotyö- vaiviihde- orientaatiollaFacebookissa?, mietikaksikertaa, mitäkirjoitat FB- sivulleelihuutaisitkosenääneenkadunkulmassa, jospuolituttujatuleevastaan, itsellä on hyvinjulkinen FB- profiili, kirjoitankuinminnetahansa Web- sivuille, yksityisetkeskustelutkäynsisäisilläviesteillä, suljetuissaryhmissäjachatilläFB:ssa, minullaei ole useita FB- profiilejaesim. ns. työprofiilia… kaksoiselämäei ole munjuttu… siksivierastanmyös Second Lifea, jolla en ole koskaanoppinutlentämään, en kaipaamitäänmuitakaan “simulaatioharjoituksia” Katrilli Kling- avatar- hahmollani, ainakaanvielä, GO-GO- ja SLOW- GO- iässävoi olla toisin;)K”<br />3. Twitter: pikaviestintä, mikroblogi max. 140 merkkiä, helppotapapysyäajantasallaitseäkiinnostavistaasioista<br />KATIN SOME- koulu: “mieti, mitkäovatniitäasioita, joistahaluatsaadatietoajamitähaluatviestiämuille? Josei ole mitäänviestitettävää, niin online- viestiäeikannataväkisinvääntää, ole aitoitsesimyös online, ;)K”<br />copyright- Katri Luukka <br />
 19. 19. Sosiaalinen median yhteisöt johtamisen välineenä:<br />4. Yammer: sähköpostiosoitteeseenperustuva (Facebookin & Twitterinvälimuoto) => ollaantyöorientaatiollaläsnäyhteisössäesim. etunimi.sukunimi@salpaus.fi<br /> KATIN SOME- koulu: “OMG, voidaankoYammeristasaada SOME- työkalusisäiseenviestintäänjavoidaanjättää “sähköpostienhautausmaa” ulkoiseenviestintään… ;)K”<br />5. LinkedIn: ammatillinen/professionaalinen SOME- yhteisö<br /> KATIN SOME- koulu: “parastaryhmät, en tiedähelpompaatapaapysyämukanakiinnikeskusteluissa, jotkaammatillisestikiinnostavatitseä, K”<br />6. JAETUT DOKUMENTIT: WIKI, Google Docs yms.<br /> KATIN SOME- koulu: “laatukuvauksentyöstäminenWIKIssähyväkokemus, ensikerrallameneeparemmin, matkaraportitjaetuilladokumenteilla, muttaesim- PHOTOSTORYlläjaAACP:llävieläparemmatmatkaraportitkuinpelkkäteksti, K”<br />7. Video konferenssit: Webinaarit, AACP (adobe acrobat connect pro) & Skype<br /> KATIN SOME- koulu: “ihanliianvähänkäytämmekuvaajavideoitajohtamisviestinnässä, hyväavaus: Salpauksenaamu-uutiset online maanantaisinklo 9: http://www.livestream.com/areena_veop/video?clipId=pla_2dd58b25-5456-49ae-9da0-07bd8a9b5f7f , henkilöstöinfotAACP:llä, videokuva & chat mahdollisuus, hienouudistusmeilläkäynnissä” <br />8. SlideShare: esitykset online<br /> KATIN SOME- KOULU: “miksialoittaaainaalusta – talkoohenki- crowdsoursingK”<br />copyright- Katri Luukka <br />
 20. 20. Kati ja merkitykselliset SIPit & SICit<br />SIP- henkilöt & SIC- yhteisöt <br />Online- informaatiovirrassa:<br /> Katri Luukka online:<br />1. BLOGIT: työhön liittyvien blogien seuraaminen<br />2. Facebook-kaverit/ yhteisöt tykkääminen<br />3. TWITTER; tweetit, tweettaaminen<br />4. LinkedIn; ”connections”- ammatillisesti kiinnostavat ryhmät…<br /> viimeaikoina SOME- ryhmiä<br />5. Yammer: etunimi. sukunimi@salpaus.fi, <br />168 osallistujaa, 20 ryhmää, 789 viestiä (1.3.2011), kyselyt, dokumenttien jakaminen, linkit, kuvat, pikaviestit & mahdollisuus extranet-toimintoihin<br />1. Blogit: 3 (yksi työblogi, 2 omaa SOME- blogia, joka toinen viikko)<br />2. Facebook; työkalu 194 ”laajasti kaveria” & lukuisia yhteisöjä ja ryhmä- työkalut käytössä<br />3. TWITTER: 84 twiittajan seuraaminen,54 seuraajaa<br />4. LinkedIn: 42 ”connections” & <br /> 20 ryhmää, päivitykset E- mailina<br />5. Yammer; suljetut & avoimet ryhmät mm. AITYn johtotiimi, SOMEa ja yammailua- ryhmä, KV- tiimi jne…, tulevaisuuden käyttömahdollisuudet, Sharepoint & intran yhteensopivuus?<br />6. SlideShare: seuraan 28 ja 13 seuraajaa<br />copyright- Katri Luukka <br />
 21. 21. KATIN SOME- koulu: SOME- työkaluna on kuin ”online- yhteisölliset pikkuaivot”, joissa asioita on valmisteilla eri foorumeilla … SOME- työkalut mahdollistavat ajasta ja paikasta riippumattoman työskentelyn… jota pitää johtaa, jotta saavutetaan yhteinen online-offline- työskentelyn päämäärä…<br />copyright- Katri Luukka <br />
 22. 22. Havaintoja kokoustamisen työkulttuurista:<br />Lokakuu 2010:<br />1)Läppäri- porukka, 2)läppäripaperi-porukka ja 3)paperi- porukka <br />Lisää teemasta omassa työblogissa: http://blogit.salpaus.fi/huomiopaikalla/2010/10/12/luukka-sosiaalinen-media-some-oppilaitoksen-johtamisessa/<br />Maaliskuu 2011:<br />KATIN SOME- koulu: 1)”Miksi kokoonnutaan yhteen kokoukseen nenäkkäin, jos suurin osa läppäri- porukasta puuhaa ihan muuta kuin nenäkkäin tapahtuvassa kokouksessa on tarkoitus käsitellä? 2) Ovatko kokoukset vain rituaaleja ja turvallisuutta tuovia rutiinejamenneiltä vuosikymmeniltä, kun ei ollut käytössä nykyisiä IT:n ja SOMEn mukanaan tuomia työskentelymahdollisuuksia? 3) Me tiedetään jo etukäteen, miten kokoukset tulevat menemään ja niistä puuttuu uuden oppimisen ja yllätyksellisyyden mahdollisuudet vai onko näin?” <br /> ;)K<br />copyright- Katri Luukka <br />
 23. 23. Minkälaisia SOME- osaamisen taitoja tarvitaan?<br />prosessikirjoittamisen osaamistaidot (WIKI- laatukuvaus), <br />online- projektityöskentelyn osaamistaidot<br />SOME- johtamisen osaamisen taidot; <br /><ul><li>kyky jakamiseen, olla avoin, kyky luopua kokoustamisen ja sähköposti- johtamisen kulttuurista
 24. 24. oltava SOME- työkalut käytössä intra-, entra, ja internet- ympäristöihin, toimivat verkot ja läppärit käytössä henkilöstölle => SOME- infra kuntoon</li></ul>copyright- Katri Luukka <br />
 25. 25. Mitä SOME- työskentely vaatii?<br />”Sosiaalisen median työkalujen käyttö vaatii käyttäjältään perehtymistä itse työkaluun esimerkiksi WIKIin, Google docsiin tai vaikka Facebookin ryhmätyökaluihin. Online- ryhmätyöskentelyyn ryhdyttäessä tulee siihen osallistuvilla olla selvillä yhteisen työskentelyn päämäärä konkreettisena  tuotoksena  esimerkiksi  dokumenttina, jonka rakenne ja sisältö tulee olla tietyn muotoinen. Osallistujien tulee olla selvillä  myös välitavoitteista, aikatauluista ja tehtäväjaoista eri asiantuntijarooleissa toimivien henkilöiden välillä. Tämä kaikki vaatii yhteistä sopimista eli pelinsäännöt online- työskentelylle. Tämän lisäksi tarvitaan vielä osallistujilta sitoutumista työskentelyyn ja vetäjältä kärsivällisyyttä ohjata työskentelyä kohti yhteistä päämäärää” <br />Lähde: Katin merkitykselliset SOME- kokemukset blogi;<br />19.12.2010/ http://katri-luukka.blogspot.com/’<br />copyright- Katri Luukka <br />
 26. 26. Mitä SOME- työskentely vaatii johtajalta?<br />”Seuratessaan työskentelyn etenemistä vetäjän tehtävänä on ohjata työskentelyä antamalla rehellistä palautetta osallistujille sekä kannustamalla, kehoittamalla, kritisoimalla, kysymällä, kiittämällä ja kommentoimalla ohjata osallistujien työskentelyä”. <br />”Online- työskentelyn rinnalle tulee myös suunnitella nenäkkäin tapahtuvien tapaamisten aikataulut ja sisällöt  työskentelyn edistämiseksi. Toisaalta työskentelijät voivat käydä  keskustelua tekemästään työstä  online- ympäristöissä esimerkiksi Facebookin keskusteluryhmässä tai vaikka Yammerissa. <br /> Myös näitä online- keskusteluja tulee ohjata, jotta itse varsinainen yhteinen työn kohde edistyy halutulla tavalla”<br />Lähde: Katin merkitykselliset SOME- kokemukset blogi;<br />19.12.2010/ http://katri-luukka.blogspot.com/’<br />copyright- Katri Luukka <br />
 27. 27. Johtajien muuttuminen offlinesta => online- offline johtajiksi<br />”SOME- työskentely on vain osaamista, joka on vain opiskeltava ja osattava, jos aikoo työskennellä yhteisöllisesti online”.<br />” Näkisin kuitenkin, että varsinainen haaste onkin ohjata "hartioiden välissä" tapahtuvaa sitoutumista  työskentelyyn”.<br />” Nykyään kenelläkään ei tunnu olevan aikaa mihinkään uusiin asioihin, jotka muuttaisivat jotenkin nykyisiä toimintamalleja. Jotenkin oletetaan, että uusien asioiden opiskelu tulisi tapahtua iltaisin ja viikonloppuisin ns. työajan ulkopuolella”.<br />” Mistä ihmeestä meille on syntynyt sellainen käsitys, että online- työskentely ei kuuluisi työaikaan?”<br />” Onko online- työskentely todella niin paljon arvottomampaa kuin nenäkkäin tapahtuma työskentely, että sitä ei voisi tehdä työaikana vai onko jostain muusta kyse?”<br />Lähde: Katin merkitykselliset SOME- kokemukset blogi; 19.12.2010/ http://katri-luukka.blogspot.com/’<br />Copyright - Katri Luukka <br />
 28. 28. SOME- työskentely; asioiden keskustelu ja muu valmistelu online?<br />Olemmeko onlinessayksin luuraajia ja seurailijoita, mitä muut siellä tekevät? <br />onko meillä osaamista osallistua online- keskusteluihin, yhdessä kokemusten/tiedon tuottamiseen ja jakamiseen? <br />Miksi niin monet offline- sosiaaliset ihmiset menevät ns. kipsiin onlinessa & SOMEssa? <br />Annetaanko työyhteisöissä mahdollisuus opiskella/harjoitella SOME- työkalujen käyttämistä yhdessä työtä tehdessämme?<br />copyright- Katri Luukka <br />
 29. 29. Avoimuus- julkisuus:<br />Online työskentely-ympäristö:<br />1) Täysin avoin; kaikki voivat lukea ja osallistua<br />2) Osittain avoin/suljettu; kaikki voivat lukea, mutta osa esim. vain ryhmän jäsenet voivat osallistua<br />3) Täysin suljettu ja salainen; kutsutaan online- ympäristöön <br />=> Sovittava yhdessä ennen online- työskentelyn aloittamista<br />copyright- Katri Luukka <br />
 30. 30. Online- offline johtamisen & työskentelyn muutoksessa keskeistä: yksityisyys- julkisuus asetelma henkilö- ja organisaatio- tasolla<br />J<br />O<br />H<br />T<br />A<br />M<br />I<br />N<br />E<br />N<br />O<br />P<br />E<br />T<br />U<br />S<br />&<br />O<br />H<br />J<br />A<br />U<br />S<br />O<br />P<br />I<br />S<br />K<br />E<br />L<br />U<br />-<br />O<br />P<br />P<br />I<br />M<br />I<br />N<br />E<br />N<br />Avoimuus & julkisuus<br />”Johtajat johtavat SOME- esimerkillään”<br />Henkilö& organisaatio<br />INTERNET<br />Suljettu &<br />yksityisyys<br />EXTRANET<br />INTRANET<br />FACE- TO-FACE<br />S O S I A A L I N E N M E D I A (some)<br />Sharepoint, WIKI, Googlen työkalut, FACEBOOK, LinkeDIn, TWITTER, BLOGIT, YouTube, Skype, AACP, videokonferenssit, online kokoukset…<br />copyright- Katri Luukka <br />
 31. 31. KATIN SOME- koulu: ”Nyt Offline- johtamista, jossa online- johtaminen tapahtuu oman toimen ohella, nenäkkäin kokousten aikana, iltaisin, yöllä ja viikonloppuisin … eihän sellaista kukaan jaksa… ”;)K<br />”Oman toimen ohella Online- johtamista 20 % ajasta”<br />INTERNET<br />EXTRANET<br />INTRANET<br />FACE- TO-FACE-<br />Johtamista<br />80 % ajasta<br />copyright- Katri Luukka <br />
 32. 32. KATIN SOME- koulu: ”Tulevaisuuden Online-offline- johtamisessa & työskentelyn muutoksessa; nenäkkäin tapahtuvaa johtamista käytetään kohdentaen oikein tärkeisiin asioihin, eikä ns. vääriä ihmisiä istuteta kokouksissa ns. kokoustamisen työkulttuurin vuoksi … vaan asiat valmistellaan online erilaisilla SOME- työkaluilla intra-, extra- tai internetissä…” K<br />Online- johtamista 80 % ajasta<br />INTERNET<br />EXTRANET<br />INTRANET<br />FACE- TO-FACE-<br />Johtamista<br />20 % ajasta<br />copyright- Katri Luukka <br />
 33. 33. VARATAAN AIKAA:online- työskentelylle & johtamiselle<br />Nykytilan kartoitus; miten paljon pysyviä/vaihtuvia työryhmiä ja miten paljon niihin käytetään aikaa henkilötyövuosina kokoukset & valmistelutyö<br />Suunnitelma online-offline- työskentelylle esim. tiimisopimukseen<br />Kalenterit- haltuun; kalenteriin henkselit ja varaus online- työskentelylle SOMEssa päivittäin ja/tai viikoittain… yhteinen sopiminen… siis online- työskentelyaikoja, joihin ei sovita palavereja…<br />copyright- Katri Luukka <br />
 34. 34. SOME toimii työkaluna – ja johtamisvälineenä: riskit & hyödyt<br />SOME- RISKIT; perehdyttävä SOME- työkaluihin (yksityisyys-julkisuus- asetukset), SOMEn käytöstä on sovittava asiakkaiden (opiskelijat/yritysten) ja henkilöstön kanssa, työyhteisön SOME- ohjeistus, joka viestitään myös asiakkaille ja yhteistyökumppaneille WWW- sivuilla, <br />=> huom!!! liikesalaisuuksia ei jaeta offline- eikä online- SOME- työskentelyssä…<br />SOME- HYÖDYT; markkinointiseuranta, mistä asiakkaat tulevat, hakukoneet, monitorointi- työkalujen käyttö: esim. blogien statistiikka, Goolen työkalut Trends, Google ilmoitukset, TAGien merkitys viestinnässä…<br /> KATIN SOME- koulu: ”HENKILÖSTÖLLE SOME- KOULUTUSTA, SOME- KOULUTUSTA JA VIELÄ KERRAN SOME- KOULUTUSTA JA SOME ON INHIMILLISTÄ: jos olet mokannut, myönnä mokasi, korjaa tapasi ja SOME antaa anteeksi  K, <br />copyright- Katri Luukka <br />
 35. 35. SOME- RISKIEN VÄHENTYMINEN VS. SOME- osaamisen kehittyminen<br />3 VUOSI<br />VERKOSTO- JA YHTEISÖJOHTAMISEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN<br />1 VUOSI<br />2 VUOSI<br />SOME- RISKIT<br />SOME- talkoolainen<br />SOME- kokeilija<br />SOME - epäilijä<br />SOME-OSAAMISEN<br />KEHITTYMINEN<br />copyright- Katri Luukka <br />
 36. 36. Palautetaan mieleen alussa tehty SOME- osaamisen testi ;)K=> ennen kuin tutustutaan AIKUISEEN SOME- oppijaan K<br />Oletko SOMEssa:<br />0- tason torjuja,<br />1- tason epäilijä,<br />2- tason kokeilija/testailija vai<br />3- tason talkoolainen?<br />copyright- Katri Luukka <br />
 37. 37. ”SOME-talkoolainen”<br />3 VUOSI<br />2 VUOSI<br />1 VUOSI<br />”SOME-kokeilija”<br />”SOME-epäilijä”<br />3- TASO <br />”SOME- torjuja”<br />VARMUUS, TURVALLISUUS, AKTIIVINEN OSALLISTUMINEN JA TUOTTAMINEN, KEHITTÄMINEN, crowdsoursing<br />TYÖNTEKIJÄN OMASOME- OSAAMISEN KEHITTYMINEN<br />2- TASO <br />OLLAKKO VAI EIKÖ OLLA?<br />Testailua, kommentointia, jakamista online- yhteisöissä<br />Online<br />1- TASO <br />EPÄVARMUUS,<br />PASSIIVISTA KATSELUA JA SEURAILUA,<br />ONLINE- YHTEISÖISSÄ<br />Offline- ei sometyökaluja käytössä<br />ORGANISAATION TOIMINTAMALLIEN SOME- MUUTOKSEEN TARVITTAVA AIKA<br />0-TASO <br />SOME-PELKO:<br />Suojavyö tiukalla<br />copyright- Katri Luukka <br />SOME- Tunnepeili<br />
 38. 38. AIKUINEN SOME- OPPIJANA<br />Me kaikki (työntekijät, johtajat) olemme aikuisia oppijoita;<br />Olenko yksin oppija ja/tai olemmeko yhdessä oppijoita?<br />Oppimista tapahtuu kaiken aikaa ”realityssä” offline ja myös online oppimisympäristöissä<br />copyright- Katri Luukka <br />
 39. 39. MINÄ OPPIJANA Tunnepeilin: minäitse<br />Itsereflektio; on ”pään sisäistä pöpinää”, jota tehdään koko ajan<br />Helppoa, suojavyö on löysällä, kun ei tarvitse toisten kanssa jakaa<br />OMIA AJATUKSIA, KOKEMUKSIA<br />TAI <br />TUNNEKOKEMUKSIA (=merkitykselliset kokemukset muistetaan jälkeen päin niihin liittyvien tunteiden kautta)<br />copyright- Katri Luukka <br />
 40. 40. Oppiminen yhdessä muiden kanssa Tunnepeilissä: minämuut<br />Reflektio muiden kanssa; ei enää yksinäistä pään sisäistä ”pöpinää” vaan tuntemusten/kokemusten jakamista muiden kanssa<br />Ei enää niin helppoa, koska ”suojavyötä” joutuu ”säätämään”, miten paljon haluan jakaa omia tuntemuksia/kokemuksia muiden henkilöiden kanssa, jonka tunnen tai en tunne aikaisemmasta realityssä/offline tai online<br />copyright- Katri Luukka <br />
 41. 41. MERKITYKSELLINEN OPPIMISKOKEMUS<br />minä - itse <br /><ul><li>minä ennen ja nyt
 42. 42. minä mahdollisuuksina tulevaisuudessa
 43. 43. minä oppijana
 44. 44. minä keskeneräisenä</li></ul>minä - itse<br />TUNNEPEILI<br />TUNNEPEILI<br />minä – merkitykselliset muut<br />OFFLINE:<br /><ul><li>Minä & työntekijät
 45. 45. Minä & kollegat
 46. 46. minä & esimies & organisaation ylin johto
 47. 47. minä & työyhteisöt
 48. 48. minä & OMA PERHE, LÄHEISET, YSTÄVÄT</li></ul>ONLINE:<br /><ul><li>minä & SOME- verkostot (Facebook, Twitter, LinkedInjne…)
 49. 49. Entä muut - online- ympäristöt !!!</li></ul> <br />minä –<br /> merkitykselliset muut<br />offline & online<br />copyright- Katri Luukka <br />Lähde: Luukka 2007 & 2011:<br />
 50. 50. Malinen Anita, 2000, Towards the essence of Adult Experiential Learning<br />UUDET KOKEMUKSET<br />SUOJAVYÖ<br />KOVA YDIN <br />KOKEMUKSELLINEN TIETOVARASTO<br />Tunnepeili<br />Luukka 2007:<br />Tunnepeili: Merkityksellinen oppimiskokemus lävistää suojavyön eli kriittisen reflektion kautta opitaan asioita, jotka muistetaan jälkeen päin tunnekokemuksina<br />copyright- Katri Luukka <br />
 51. 51. SOME- testin tulosten soveltaminen oppilaitoksissa:<br /><ul><li>minkälaisia SOMEn käyttäjiä/johtajia olemme?
 52. 52. entä työyhteisöt, miten on, onko siellä SOMElle sijaa?</li></ul>Katin SOME- koulu: <br />”1) Koulutusorganisaatioiden koko henkilöstön on oltava vähintään tasolla 1, jotta ymmärtää mistä SOMEssa on kyse, opetushenkilöstö ja johtajat tasolla 2-3, huom!!! Aikaisempi SOME- testi on diginatiiveille eli SOMEen syntyneille nuorille tarpeeton<br />2) jotta pärjäämme tulevaisuuden haasteissa ja viekäämme SOME- osaamista TYKE- tehtävän ja työssäoppimisen kautta myös PK- yrityksiin ja julkishallintoon, jotta yhteinen ymmärrys ja SOME- osaaminen lisääntyvät… sillä diginatiivit eli SOMEen syntyneet ovat jo meillä koulussa opiskelemassa ja valtaamassa työmarkkinoita…” <br />3) Parasta SOMEssa on se, että siinä oppii koko ajan ja yhteisö- ja verkostojohtamisen osaaminen myös kehittyy K<br />copyright- Katri Luukka <br />
 53. 53. LOPUKSI: Mitä SOME- TYÖSKENTELY & JOHTAJUUS on?”työhön/työtehtäviin liittyvien, osaamisen/kokemusten/näkemysten AVOINTA jakamista asiakkaiden, verkostokumppaneiden, työntekijöiden ja johtajien kesken, niistä yhdessä oppimista ja toiminnan yhdessä kehittämistä” <br />
 54. 54. ”I have a dream” ;)  ;)  ;)Tulevaisuudessa oma – ”SÄHKÖINEN TYÖPÖYTÄNI”<br />KUN AVAAN NETIN => OMA INTRANET- NÄKYMÄ<br />SOME- TYÖKALUT; VIESTINTÄ: 1) SOME- työkalut/ sisäinen viestintä ja 2)E-mail/ulkoinen viestintä, KESKUSTELURYHMÄT/CHAT (Yammer), DOKUMENTTIEN JAKAMISEN & TYÖSTÄMISEN TYÖKALUT, BLOGI- TYÖKALUT, VIDEO-KONFERESSI/ONLINE- PUHELIN (AACP, SKYPE) JA YHTEYS EXTRA- & INTERNET- SOME-TYÖKALUIHIN (Facebook, LinkedIn, Twitter…)<br />MUUT ORGANISAATION SÄHKÖISET TYÖKALUT (CRM- ohjelma, OJO- osaamisen johtaminen, RAINDANCE- laskut, matkalaskut…)<br />OMAN TYÖ KANNALTA KESKEISET OHJEET JA TULOKSEN TEKEMISEN SEURANTA NÄKYVÄKSI (TULOSKORTTI, DATAWARE, LAATU-WIKIssä)<br />YKSITTÄISEN TYÖNTEKIJÄN ”SÄHKÖISEN TYÖPÖYDÄN” YHTEYS TULOSKORTIN KAUTTA TOIMIALAN- TULOSALUEEN – KONSERNIN STRATEGIAAN & TOIMINNAN OHJAUKSEEN<br />copyright- Katri Luukka <br />
 55. 55. Kiitokset … tapaamisiin offline tai online :<br />Katri.luukka@salpaus.fi<br />Yammer: Facebook; LinkedIn; SlideShare; YouTube; Google- tili: Katri Luukka<br />Twitter: @KatriLuukka<br />Second Life: Katrilli Kling<br />BLOGIT: Työblogi:<br />http://blogit.salpaus.fi/huomiopaikalla/category/katri-luukka/<br />Katin merkitykselliset sosiaalisen median johtamisen kokemukset:<br />http://katri-luukka.blogspot.com/<br />Katri’sMeaningful Social Media LeadershipExperiences in English:<br />http://katrismeaningfulexperiences.blogspot.com/<br />Konferenssi:<br />Katri Luukan seuraava SOME- Leadership- esitys Innovations for Competence Management, Lahti 19-20.5.2011 <br />http://pro.phkk.fi/kit/programme.htm<br />Katri Luukka MBA 2011:<br />Managers’ Experiences of the Use of the Social Media as Part of Their Leadership: <br />Towards to the Social Media Leadership Theory<br />Katri Luukka väitöskirja 2007: Vastavalmistuneiden lähihoitajien koulutuksen aikaiset merkitykselliset oppimiskokemukset vanhustyössä: Tunnepeili oppimiskokemusten merkityksellistäjänä<br />http://www.uku.fi/vaitokset/2007/isbn978-951-27-0801-7.pdf<br />copyright- Katri Luukka <br />
 56. 56. SOME- lähteitä:<br />Sosiaalisen median sanakirja, Sanastokeskus 2010:<br />http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto<br />Eri maiden digitaalisuus:<br />http://discoverdigitallife.com/?utm_source=facebook&utm_medium=earned&utm_campaign=digital-life-launch<br />OKM: Koulutuksen tietoyhteiskuntakehittäminen 2020. Parempaa laatua, tehokkaampaa yhteistyötä ja avoimempaa vuorovaikutusta, OKM selvityksiä 2010: 12 http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Koulutuksen_tietoyhteiskuntakehittaminen_2020.html<br />Harri Lakkala: Yhteisölliset työkalut ja toimintatavat yritysten sisäisessä käytössä ja verkostoissa:<br />http://www.slideshare.net/hrry/yhteisolliset-toimintatavat-teknologiateollisuudessa<br />Jarno M. Koponen:<br />Sosiaalinen media johtamisen tukena:<br />http://www.slideshare.net/Ilparone/sosiaalinen-media-johtamisen-tukena-taustakartoitus-ja-tutkimus<br />copyright- Katri Luukka <br />

×