Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Hur mår Sveriges intranät 2014?

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 76 Ad

Hur mår Sveriges intranät 2014?

Download to read offline

Pierre presenterar resultat från årets trendrapport: ”Hur mår Sveriges Intranät?”. En årlig studie sen 2008 som kartlägger statusen på Sveriges intranät och dess organisationer enligt intranätansvariga. Rapporten tar upp frågor om hur organisationen bakom intranätet ser ut, hur man jobbar med intranätet, syftet, vilka verktyg man har, vad som finns på intranätet, vad som används samt hur man ser på framtiden. Undersökningen är den största i sitt slag och bygger på enkätintervjuer av intranätansvariga för 300 intranät.

Årets undersökning har gjorts i samarbete med Intranätverk.

Presenterad av Pierre Du Rietz, Web Service Award, på Intranätverk 2014 i Malmö (30 september), Göteborg (6 november) och Stockholm (13 november)

Pierre presenterar resultat från årets trendrapport: ”Hur mår Sveriges Intranät?”. En årlig studie sen 2008 som kartlägger statusen på Sveriges intranät och dess organisationer enligt intranätansvariga. Rapporten tar upp frågor om hur organisationen bakom intranätet ser ut, hur man jobbar med intranätet, syftet, vilka verktyg man har, vad som finns på intranätet, vad som används samt hur man ser på framtiden. Undersökningen är den största i sitt slag och bygger på enkätintervjuer av intranätansvariga för 300 intranät.

Årets undersökning har gjorts i samarbete med Intranätverk.

Presenterad av Pierre Du Rietz, Web Service Award, på Intranätverk 2014 i Malmö (30 september), Göteborg (6 november) och Stockholm (13 november)

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Viewers also liked (20)

Similar to Hur mår Sveriges intranät 2014? (20)

Advertisement

More from Intranätverk (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Hur mår Sveriges intranät 2014?

 1. 1. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Intranätverk 2014 Hur mår Sveriges intranät 2014? Pierre Du Rietz Web Service Award pierre@webserviceaward.com Twitter: @PierreDuRietz
 2. 2. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Vi undersöker vad dina besökare tycker om din webbplats/ intranät eller mobilalösning?
 3. 3. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 4. 4. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 474 ANVÄNDARVÄNLIGHET -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt Eget resultat Bransch värde WSI totalTopp 5 Hösten 2010 Navigering -40 36 36 63 62 87 61 Sökverktyg -39 33 33 58 57 81 54 Stabilitet -10 73 73 79 76 91 86 Nedladdning -8 78 78 80 76 90 87 Strukturbeskrivning -42 35 35 62 60 84 58 Delindex 51 51 68 66 87 69 Förklaring av diagram Eget Resultat: Här ser du andelen positiva för varje delområde för din webbplats Branschindex: Bland de branscher där det är möjligt så redovisas även ett branschindex. WSI total: Detta är genomsnittet av de positiva andelarna för webbplatser inom kategorin Information & Service Topp 5: Denna kolumn visar medelvärdet för de 5 webbplatser som har fått högst resultat inom varje delområde. Detta utgör alltså ett toppmedelvärde som man kan jämföra sig med. Röda staplarna är andelen negativa (de som svarat 1+2 i undersökningen) Blå staplarna är andelen positiva (de som svarat 4+5 i undersökningen)
 5. 5. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Prioriteringsmatris - Områdesvis Besökarna tycker att sidan går snabbt att ladda ner. Många besökare hittar inte på webbplatsen och struktur- beskrivningen är dålig Besökarna tycker inte att sökverktyget är bra, men prioriterar inte detta. Företagets olika målgrupper tycker att sidan är stabil Läshänvisning
 6. 6. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com WSI ger kunskap om… …Web Service Index ger dig svar. •  Vad dina besökare tycker är viktigt. •  Hur bra ni är i förhållande till andra. •  Vad du ska prioritera för att höja er servicekvalitet. •  Vilka besökarna är och vad de vill veta.
 7. 7. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Undersökningar/analyser för alla behov Struktur övning Fokusgrupp Workshop Webbanalys Teknikpaket Rådgivning Utvecklingsplan Tillgänglighets revision Trendanalys Special undersökning Web Service Indexundersökning
 8. 8. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Erfarenheter från svenska marknaden med utgångspunkt från: 1.  Undersökning av intranätsansvarigas uppfattning om sina intranät, årlig studie sedan 2008 2.  Svenska Web Service Award-undersökningarna, utförda sedan år 2000. Fokusgrupper, workshops, expertanalyser, andra studier mm
 9. 9. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Organisation
 10. 10. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 1 6 18 13 61 Antal svar: 293 ANTAL ANVÄNDARE 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur många har tillgång till ert intranät? 1 – 9 personer 1 1 2 10 – 49 personer 5 5 5 50 - 249 personer 16 16 17 250– 500 personer 13 13 14 501 personer eller fler 64 64 63 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 11. 11. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 287 ÅTKOMST 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur kommer man åt ert intranät utanför arbetet? Via installerat program på dator utanför arbetet (t.ex. VPN) 48 48 48 Genom att logga in via internet 52 52 49 Mobilsajt 9 9 4 Mobilapp 5 5 3 Det är inte möjligt att komma åt vårt intranät utanför arbetet 8 8 8 Annat 5 5 8 2012 21 56 1 2 12 20 2011 20 55 1 2 16 15 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 12. 12. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 282 INGÅNG 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 På vilket sätt startar en användare intranätet? Alla startar från en gemensam startsida 69 69 65 Via en avdelningssida 6 6 7 Via personlig sida 4 4 2 En kombination av gemensam och personlig 19 19 22 Annat 2 2 5 2012 67 5 2 22 4 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 13. 13. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2010 58 24 9 9 2012 2011 48 54 23 24 14 12 16 11 Antal svar: 293 ARBETSTID 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur stor del av arbetstiden arbetar du med intranätet? Upp till 25% 44 44 45 26-50% 27 27 26 51-75% 15 15 14 76-100% 14 14 15 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 14. 14. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2009 34 66 2012 2011 34 34 66 66 2010 37 63 Antal svar: 291 ADMINISTRATION AV INTRANÄTET 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur administreras ert intranät? Centraliserat, dvs. få kan uppdatera innehållet. 36 36 31 Decentraliserat, dvs. många kan uppdatera innehållet. 64 64 69 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 15. 15. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 46 26 26 30 56 20102011 53 30 30 36 56 49 30 28 35 59 Antal svar: 275 RESURSER -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 Vi arbetar aktivt med att förbättra för användarna att hitta på intranätet. -22 51 51 50 Det finns tillräckligt med personal för att hantera intranätets innehåll. -38 29 29 29 Det finns tillräckliga ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll. -40 25 25 31 Det finns tillräckliga tekniska resurser för att hantera intranätet. -33 40 40 36 Mitt företag/organisation har ett väl fungerande publiceringsverktyg. -20 59 59 62 Webb- platser 2014 75 34 37 42 68 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 16. 16. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 17. 17. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Publiceringsverktyg
 18. 18. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 56 20102011 56 59 Antal svar: 275 CMS -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 Mitt företag/organisation har ett väl fungerande publiceringsverktyg. -20 59 59 62 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 19. 19. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2013 42 2 12 22 3 1 1 1 1 1 1 1 4 0 9 2012 2011 36 39 3 3 10 9 22 14 2 3 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 2 1 5 4 0 0 15 21 2010 37 2 10 14 3 1 1 1 1 1 1 5 1 17 Antal svar: 275 PUBLICERINGSVERKTYG 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 Vilket publiceringsverktyg använder ni huvudsakligen för ert intranät? Episerver 38 38 Polopoly 1 1 SiteVision 12 12 Sharepoint 24 24 Lotus Notes 1 1 Microsoft CMS 0 0 Roxen CMS 1 1 Joomla 1 1 Drupal 2 2 Wordpress 1 1 Content Studio 1 1 Litium 1 1 Eget tillverkat publiceringsverktyg 3 3 Har inget publiceringsverktyg 0 0 Annat 13 13 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 20. 20. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 274 PUBLICERINGSVERKTYG 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur länge har ni haft nuvarande version av ert publiceringsverktyg? Mindre än 1 år 18 18 13 1-2 år 20 20 20 3-4 år 24 24 23 Mer än 5 år 39 39 44 2012 2011 19 17 23 20 21 19 37 44 2010 21 24 23 32 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 21. 21. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com .   Vilket publiceringsverktyg använder ni huvudsakligen för ert intranät? RESURSER 2014 Episerver SiteVision Sharepoint Mitt företag/organisation har ett väl fungerande publiceringsverktyg. Topbox (4-5) 59 70 81 48 5 Stämmer helt 28 36 48 20 4 31 34 33 28 3 21 16 15 34 2 12 9 3 9 1 Stämmer inte alls 8 6 0 8 Bottombox (1-2) 20 15 3 17 Medelvärde: 3.5 3.8 4.2 3.4 Bas: Samtliga 275 104 33 64 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 22. 22. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com .   Hur länge har ni haft nuvarande version av ert publiceringsverktyg? RESURSER 2014 Mindre än 1 år 1-2 år 3-4 år Mer än 5 år Mitt företag/organisation har ett väl fungerande publiceringsverktyg. Topbox (4-5) 59 76 66 59 48 5 Stämmer helt 28 40 32 24 23 4 31 36 34 35 25 3 21 17 19 29 19 2 12 4 9 11 18 1 Stämmer inte alls 8 2 6 2 16 Bottombox (1-2) 20 6 15 13 34 Medelvärde: 3.5 4 3.7 3.6 3.1 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 23. 23. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Syn på intranätet
 24. 24. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Faser Information Verktyg/system Socialt
 25. 25. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com INNEHÅLL PÅ INTRANÄTET Områden som finns idag på ert intranät Områden medarbetarna främst använder Skillnad Nyheter inom organisationen 96 75 21 Personalinformation (friskvård, lön, semester m.m) 94 59 35 Länkar till verktyg/interna system 92 60 32 Mallar och lathundar 92 41 51 Styrdokument, riktlinjer, policys 92 38 54 Information från ledningen 90 38 52 Blanketter 89 47 42 Kontaktuppgifter till medarbetare/ telefonbok 89 58 31 Information om andra avdelningar/ affärsområden 85 22 63 Driftinformation/IT-stöd 84 27 57 Handböcker 84 27 57 Information om den egna avdelningen/ affärsområdet 79 21 58 Information om pågående projekt 66 12 54 Kalendarium 60 13 47 Kommentera innehåll 55 8 47 Omvärldsbevakning 52 10 42 Arbetsrum/projektrum 38 15 23 Diskussionsforum 33 6 27 Lämna förbättringsförslag/idéer till företagets utveckling 33 4 29 Se nyckeltal för företaget/avdelningen/ mig själv 33 7 26 Utbildning via nätet (E-learning) 28 4 24 Läsa bloggar 28 5 23 Göra/läsa statusuppdateringar 20 8 12 Möjlighet att bygga nätverk 16 3 13 Annat 4 5 -1 Bas: Samtliga 289 281
 26. 26. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 266 INFORMATION TILL NYANSTÄLLDA 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Arbetar ni aktivt med att informera nyanställda om hur intranätet ska användas? Ja 55 55 57 Nej 45 45 43 2012 57 43 2011 59 41 2010 57 43
 27. 27. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 268 MARKNADSFÖRING AV INTRANÄTET 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Arbetar ni aktivt med att få alla medarbetare att använda intranätet och dess funktioner i större utsträckning? Ja 55 55 60 Nej 45 45 40 2012 2011 58 59 42 41 2010 52 48
 28. 28. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com ”Vi kallar vårt intranät det svarta hålet”
 29. 29. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Sy$e!  
 30. 30. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Vad  är  poängen  med  den  här  sidan?  
 31. 31. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 285 SYFTE -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 Det finns ett definierat syfte med intranätet. -14 71 71 Det finns ett definierat syfte med intranätets olika undersidor. -24 46 46 Vi arbetar med att alla i företaget/organisationen har samma bild av intranätets syfte. -30 36 36 Ledningen ställer sig bakom intranätet och stödjer det. -9 67 67 Ledning tycker att intranätet är prioriterat. -19 47 47 Medarbetarna använder intranätet i den utsträckning som vi vill. -39 24 24 Ledningen använder intranätet i den utsträckning som vi vill. -38 21 21 2013 68 42 43 2012 59 37 42 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 32. 32. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Det ska finnas ett syfte och mål och det ska vara mätbart!
 33. 33. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 34. 34. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 35. 35. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 36. 36. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 280 INNOVATIONSKÄLLA 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 Skulle du säga att ert intranät är en bra innovationskälla för att fånga upp idéer som bidrar till företagets utveckling? Ja 7 7 Delvis 45 45 Nej 48 48 2013 2012 8 8 48 42 44 49 2011 11 43 47 2010 8 43 49 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 37. 37. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 49 46 23 9 33 2011 57 43 24 9 27 Antal svar: 283 SOCIALA INTRANÄTET 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Vad av följande kan användarna göra på ert intranät? (Flera alternativ möjligt) Bidra med innehåll 52 52 53 Kommentera innehåll 57 57 50 Interagera med varandra 33 33 30 Annat 5 5 8 Vårt intranät erbjuder ingen möjlighet till interaktion 28 28 28 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 38. 38. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Man tar inte tillvara på intranätens potential
 39. 39. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Hur uppfattas intranäten av ansvariga och besökarna?
 40. 40. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com ”Det är utdaterat och lite av en informationskyrkogård idag”
 41. 41. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Vinnaren  2000  
 42. 42. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Varför vann Bilprovningen år 2000?
 43. 43. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Lyft fram nyttor!
 44. 44. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 0 25 50 75 100 41 41 43 57 45 45 WSI- totalt ANVÄNDARNYTTA- 41 KONTAKT- 41 DESIGN- 43 INFORMATION- 57 ANVÄNDARVÄNLIGHET- 45 Web Service Index- 45 WEB SERVICE INDEX - INTRANÄT Antal svar: 32425 Topp 5 69 72 77 66 73 71 Vad tycker användarna? Resultatet av de senaste 20 undersökta intranäten
 45. 45. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com -75 -50 -25 0 25 50 75 100 31 28 69 64 31 45 WSI totalt Navigering -33 31 Sökverktyg -38 28 Stabilitet -9 69 Nedladdning -11 64 Strukturbeskrivning -32 31 Delindex - 45 ANVÄNDARVÄNLIGHET Antal svar: 32425 Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt Topp 5 55 55 89 87 58 69 Vad tycker användarna? Resultatet av de senaste 20 undersökta intranäten
 46. 46. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Topp 5 78 68 81 80 79 77 -50 -25 0 25 50 75 100 64 49 62 59 53 57 WSI totalt Uppdatering av information -9 64 Anpassning av information -15 49 Nyhetsvärde -9 62 Tydlighet -10 59 Företagsinformation -16 53 Delindex - 57 INFORMATION Antal svar: 32425 Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt Vad tycker användarna? Resultatet av de senaste 20 undersökta intranäten
 47. 47. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com ”Att hitta information är som att fiska. Ibland nappar det, oftast inte”
 48. 48. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2011 29 2010 33 2012 30 Antal svar: 284 SÖKFUNKTION -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 Intranätet har en bra sökfunktion, det är lätt att hitta med hjälp av sökverktyget -37 41 41 38 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 49. 49. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com ”Att leta på intranätet är som att leta i en höstack efter en nål”
 50. 50. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2009 62 5 7 5 5 Antal svar: 277 SÖKFUNKTION 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 Vilken typ av sökfunktion har ni på ert intranät? Egenutvecklad 4 4 Sökfunktion som ingår i publiceringsverktyget 48 48 Google Search Appliance (GSA) 3 3 Google Mini 2 2 SiteSeeker 15 15 Microsoft FAST search server 1 1 Apache Solr 4 4 Autonomy 1 1 Epi Find 5 5 Annan extern sökfunktion 9 9 Har ingen sökfunktion på vårt intranät 7 7 2013 54 4 2 17 3 3 6 4 2012 56 1 3 15 1 9 7 2011 57 3 4 14 8 8 2010 58 7 11 5 10 7 7 6 9 17 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 51. 51. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Har ni inom organisationen någon som är uttalat ansvarig för intranätets sökfunktion? 2012 32 61 7 2011 26 68 6 2010 32 64 5 Antal svar: 263 SÖKFUNKTION 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Ja 38 38 38 Nej 60 60 57 Vet ej 2 2 6 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 52. 52. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 10 13 2011 7 9 2010 7 8 Antal svar: 253 SÖKFUNKTION -100 % -75 % -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 Vi jobbar aktivt med att analysera användarnas felsökningar i intranätets sökfunktion. -71 15 15 17 Vi jobbar aktivt med att analysera de vanligaste sökorden användarna använder sig av i intranätets sökfunktion. -68 18 18 17 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 53. 53. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 54. 54. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com När är det dags att ta sökverktyget på allvar? Några frågor: Hur många av era redaktörer vet hur sökfunktionen fungerar? Finns ett klart samband mellan arbetsinstatts och resultat!
 55. 55. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Information
 56. 56. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 269 KVALITETSSÄKRING AV INNEHÅLL -100 % -75 % -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 -57 23 23 19 -44 29 29 26 -53 17 17 16 -53 19 19 16 -45 30 30 24 2012 19 23 15 16 26 2011 18 31 19 18 28 2010 19 29 13 20 29 Mitt företag/organisation har rutiner för språkgranskning/kvalitetssäkring av nya texter på intranätet. Mitt företag/organisation har rutiner för att informationen på intranätet är korrekt. Det finns tid avsatt för bearbetning/granskning inför varje publicering. Mitt företag/organisation jobbar aktivt med att rensa bland gamla texter. Mitt företag/organisation tar hjälp av användarna för att kvalitetssäkra innehållet. Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 57. 57. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Det saknas struktur och rutiner och tid!
 58. 58. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Har ert intranät blivit en tidstjuv?
 59. 59. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com (Tid (att hitta information) + Tid (svara på frågor)) * Medellön = Effektivitetspotential
 60. 60. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 61. 61. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 269 FÖRÄNDRING AV INTRANÄTET 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Har ni planerat att göra om intranätet eller göra en större förändring av det under 2015? Ja 59 59 58 Nej 41 41 42 2012 63 37 2011 52 48 2010 57 43 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 62. 62. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 159 FÖRÄNDRING AV INTRANÄTET 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 33 33 35 28 28 21 36 36 35 53 53 50 48 48 46 39 39 33 58 58 57 19 19 22 52 52 46 44 44 44 8 8 14 2012 2011 29 34 24 42 35 45 47 41 54 27 30 62 58 18 28 56 52 26 10 16 2010 43 34 57 55 30 63 30 59 11 Vilken typ av förändring kommer ni att göra? (Flera svar är möjliga) Bygga om befintliga funktioner Byta publiceringsverktyg Uppgradera befintligt publiceringsverktyg Byta ut designen Göra om intranätet helt Införa olika sociala funktioner Strukturera om innehållet Tillgänglighetsanpassa intranätet Utveckla nya funktioner Ta fram en mobilversion/ mobilanpassat intranät Annat Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 63. 63. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com .   Arbetar du inom...? FÖRÄNDRING AV INTRANÄTET 2014 Statligt verk/ myndighet Kommun/ landsting Organisation/ förbund Företag Vilken typ av förändring kommer ni att göra? (Flera svar är möjliga) Bygga om befintliga funktioner 33 48 32 43 25 Byta publiceringsverktyg 28 22 24 43 31 Uppgradera befintligt publiceringsverktyg 36 26 44 21 37 Byta ut designen 53 39 55 57 58 Göra om intranätet helt 48 39 55 64 39 Införa olika sociala funktioner 39 30 48 43 32 Strukturera om innehållet 58 43 71 50 53 Tillgänglighetsanpassa intranätet 19 26 27 29 7 Utveckla nya funktioner 52 61 53 43 49 Ta fram en mobilversion/ mobilanpassat intranät 44 30 50 57 41 Annat 8 9 10 0 7 Bas: Samtliga 159 23 62 14 59
 64. 64. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com INNEHÅLL PÅ INTRANÄTET Områden som finns idag på ert intranät Områden medarbetarna främst använder Planerat innehåll att införa på intranätet som inte finns idag Prognos 2015 Nyheter inom organisationen 96 75 4 100 Information från ledningen 90 38 9 99 Kontaktuppgifter till medarbetare/ telefonbok 89 58 9 98 Styrdokument, riktlinjer, policys 92 38 6 98 Länkar till verktyg/interna system 92 60 5 97 Mallar och lathundar 92 41 5 97 Personalinformation (friskvård, lön, semester m.m) 94 59 3 97 Blanketter 89 47 4 93 Information om andra avdelningar/ affärsområden 85 22 8 93 Driftinformation/IT-stöd 84 27 5 89 Information om den egna avdelningen/affärsområdet 79 21 10 89 Handböcker 84 27 4 88 Kommentera innehåll 55 8 31 86 Information om pågående projekt 66 12 14 80 Arbetsrum/projektrum 38 15 42 80 Kalendarium 60 13 18 78 Omvärldsbevakning 52 10 8 60 Diskussionsforum 33 6 26 59 Lämna förbättringsförslag/idéer till företagets utveckling 33 4 20 53 Se nyckeltal för företaget/ avdelningen/mig själv 33 7 18 51 Göra/läsa statusuppdateringar 20 8 26 46 Utbildning via nätet (E-learning) 28 4 16 44 Möjlighet att bygga nätverk 16 3 27 43 Läsa bloggar 28 5 13 41 Annat 4 5 14 18 Bas: Samtliga 289 281 182
 65. 65. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Utvärderingar och mätningar
 66. 66. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com
 67. 67. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 37 39 14 15 22 25 6 18 2011 30 29 12 13 21 25 10 22 2010 33 21 15 11 22 32 10 26 Antal svar: 255 UTVÄRDERINGAR OCH MÄTNINGAR 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Hur utvärderar/mäter ni ert intranät? (Flera svar är möjliga) Har och använder ett statistikverktyg på intranätet 35 35 34 Använder Google Analytics 41 41 40 Fokusgrupper/djupintervjuer med användarna 13 13 15 Webbaserade enkäter från undersökningsföretag 13 13 17 Eget enkätverktyg 25 25 25 Ställer frågor om intranätet i medarbetarundersökningar 26 26 25 Annat: 5 5 5 Vi undersöker inte vårt intranät 17 17 18 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 68. 68. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Antal svar: 100 GOOGLE ANALYTICS -50 % -25 % 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % Stämmer inte alls Stämmer i liten utsträckning Stämmer till stor del Stämmer helt 2014 2013 Jag har goda kunskaper i Google Analytics. -35 24 24 24 Jag har fått tillräcklig utbildning i Google Analytics. -54 13 13 17 Jag jobbar aktivt med statistiken/datan i Google Analytics -45 20 20 25 Mitt företag/organisation jobbar aktivt med statistiken/datan i Google Analytics. -44 24 24 30 Jag tycker att Google Analytics är ett bra statistikverktyg. -6 66 66 59 Jag tycker att Google Analytics motsvarar mina och mitt företag/organisations förväntningar. -9 63 63 58 2012 19 13 23 32 73 66 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 69. 69. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com 2012 41 59 2011 47 53 2010 45 55 Antal svar: 208 UPPFÖLJNING AV UTVÄRDERINGAR 0 % 25 % 50 % 75 % 100 % 2014 2013 Gör ni uppföljningar av era utvärderingar för att t ex mäta av trender eller förbättringar ni har gjort på intranätet? Ja 50 50 45 Nej 50 50 55 Källa: Hur mår Sveriges intranät 2014, Web Service Award
 70. 70. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Slutsattser
 71. 71. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Den moderna webb/intranätansvariga är vår tids renässansmänniska. Man ska ha kunskap om språket, formgivning, matematik och statistik, beteendevetenskap samt även kunna programmera. Problemet är att det är många som inte har all denna kunskap framför allt inte när det gäller utbildning i statistik.
 72. 72. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Ta hjälp. Men ställ även krav. Gör det mätbart!
 73. 73. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com •   Ta  hjälp  av  användaren  a.  kontrollera   innehållet   Några  slutsatser  för  a.  göra  e.  bra   intranät:   •   Skaffa  enkla  ru>ner  för  a.   kvalitetssäkra  innehållet  –  och  se  >ll  a.   man  följer  dem   •   Utgå  från  vad  besökarna  eCerfrågar,   struktur  och  innehåll  
 74. 74. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com • Mät, mät, mät Och framför allt • Arbeta kontinuerligt med intranätet • Ha en tydlig strategi med vad ni vill med ert intranät
 75. 75. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Frågor   ?  
 76. 76. Copyright © Web Service Award AB, Stockholm 2014, info@webserviceaward.com Pierre Du Rietz pierre@webserviceaward.com 08-673 68 20 070-544 0777 Twitter: twitter.com/PierreDuRietz Kontaktuppgifter

×