Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Så skapade SVT energi i arbetet med sitt nya intranät fjärrkontrollen

360 views

Published on

I januari 2016 fick vi veta att bara 43% av medarbetarna kunde hitta eller göra det de ville på intranätet. Endast 6% var nöjda med söket. Efter en kort gråtskvätt kavlade vi upp ärmarna och startade ett omtag. Hur väver vi ihop intranätet med samarbetsytor för tv-produktioner i Office 365? På vilket sätt svarar vi upp mot andra etablerade kanaler och funktioner? Hur ger vi redaktörerna kunskap om hur de kan påverka söket? Och hur får vi dem att jobba ihop om gemensamma ämnen?

Presenterad av Johan Simon, SVT, på Intranätverk 2017: Göteborg den 16 maj.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Så skapade SVT energi i arbetet med sitt nya intranät fjärrkontrollen

 1. 1. SÅ SKAPADE VI ENERGI I ARBETET MED VÅRT NYA INTRANÄT FJÄRRKONTROLLEN JOHAN SIMON
 2. 2. HELA SVERIGES TELEVISION SVT:s sändningstillstånd2014-2020 SVT har till uppgift att bedriva tv- verksamhet i allmänhetens tjänst. Verksamheten ska präglas av oberoende och stark integritet och bedrivas självständigt i förhållandetill såvälstaten som olika ekonomiska, politiska och andra intressen och maktsfäreri samhället. Det är särskilt viktigt att SVT slår vakt om programområden som är betydelsefulla för allmänintresset. Jobba på SVT • Sveriges mest attraktiva arbetsgivare • Fler än 110 olika yrkesroller • 2 100 medarbetarepå 34 orter • 46% kvinnor och 54% män • 56% kvinnliga chefer • Jämnt löneläge
 3. 3. VARFÖR? VAD? HUR? Varför ett nytt intranät? Vad blev det? Hur gjorde vi med innehållsarbetet?
 4. 4. GAMLA INTRANÄTET … så användningen och räckvidden var låg…Medarbetarna fick inte sina behov tillgodosedda… … så man använde andra kanaler och forum. 90% av innehållet hade använts 0-75 gånger det senaste halvåret 82% av medarbetarna lästeinte företagsnyheter 23%av företagsnyheterna hadelästs av < 1% av medarbetarna 43% kundeintehitta eller göra det deville 22% var nöjda med intranätet 3:e sämsta intranät i jämförelse med 55 andra (Custromer Carewords) Enbart tillgängligt på PC på arbetsplatsen ? Medarbetarna behövdeförkunskap om var de kune få vilken information Chefer och programprojektledareanvände olika kanaler (även externa)! 6% var nöjda med söket VARFÖR? VAD? HUR?
 5. 5. GAMLA INTRANÄTET ”När allt kommer omkring kvittar ju alla andra punkter om besökaren inte förstår eller får stöd att ta till sig vad hon kom för. Fredrik Wackå 43% kundeintehitta eller göra det deville 6% var nöjda med söket 90% av innehållet hade använts 0-75 gånger det senaste halvåret VARFÖR? VAD? HUR?
 6. 6. GEMENSAM MÅLBILD Marknadsavdelningens förslag Upphandlarens kravspecifikation Designen Förstaleveransen Sistaleveransen efter”rättning” Konsumentens verkligabehov VARFÖR? VAD? HUR? Styrgrupp Projektledning Leverantörer Redaktörer
 7. 7. VERKSAMHETENS FÖRVÄNTNINGAR Kultur, stolthet Kunskap, påverkan Dokument, arbetsstöd Självservice, länkar På gång Mål, resultat, tittarsiffror Styrgrupp internkommunikation juni 2016 VARFÖR? VAD? HUR? Styrgrupp
 8. 8. VERKSAMHETENS FÖRVÄNTNINGAR 35% 20% 10% 10% 15% 10% Kultur, stolthet Kunskap, påverkan Dokument, arbetsstöd Självservice, länkar På gång Mål, resultat, tittarsiffror Styrgrupp internkommunikation juni 2016 Kunskapsdelning och -byggande 35% VARFÖR? VAD? HUR? Styrgrupp
 9. 9. SYFTE SVT:s digitala arbetsplats ska göra att medarbetarna känner sig stolta över sitt och SVT:s arbete, får nya insikter och delar kunskap Kunskapsdelning och -byggande 35% Syfte som tar fäste i effekt, nytta och upplevelse (snarareän vad den digitala arbetsplatsen ska vara) VARFÖR? VAD? HUR?
 10. 10. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter  50% 15% Kioskvältare PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 11. 11. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter  50% 15% Kioskvältare PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 12. 12. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter  50% 15% Kioskvältare PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 13. 13. PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 14. 14. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter Intranät1.5 Digital arbetsplats PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 15. 15. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter Intranät1.5 Digital arbetsplats PRIO I UTVECKLING • Självservice • Visualisering av tittarsiffror, räckvidd, mål m.m. • Gamification • Dokumenthantering VARFÖR? VAD? HUR?
 16. 16. Intagande Seductive Användbart Usable Pålitligt Reliable Funktionellt Functional Aaron Walter Intranät1.5 2 Sök 3 Metadata + AD + personalisering 1 SiteVision + Office365 4 Ämnesbaserad struktur + ny sidtyp 5 Livscykler + systemstöd för granskning 6 Klarspråk + rörlig media 7 Mobil åtkomst 8 Tillgänglig design PRIO I UTVECKLING VARFÖR? VAD? HUR?
 17. 17. PRIO I UTVECKLING 2 Sök 3 Metadata + AD + personalisering 1 SiteVision + Office365 4 Ämnesbaserad struktur + ny sidtyp 5 Livscykler + systemstöd för granskning 6 Klarspråk + rörlig media 7 Mobil åtkomst 8 Tillgänglig design  • ”Intranätet känns som en affär där mjölken finns vid cyklar, havregryn bredvid djupfryst, senap vid frukt.” • ”Man måste se över hela strukturen och göra den logisk.” • ”Jag får hela tiden försökaförklara för personer från hela SVT varför vi (SVT Design) inte finns någonstans. […] Som det är nu måste man veta att man ska gå in under Nyhetsdivisionen,regionala nyheter och sen Växjö.”  VARFÖR? VAD? HUR?
 18. 18. PRIO I UTVECKLING 2 Sök 3 Metadata + AD + personalisering 1 SiteVision + Office365 4 Ämnesbaserad struktur + ny sidtyp 5 Livscykler + systemstöd för granskning 6 Klarspråk + rörlig media 7 Mobil åtkomst 8 Tillgänglig design  Struktur/navigering • Ingen förkunskap om organisationsstruktur • Överblickbar navigering på varje nivå • Tydligt särskiljandeämnen på varje nivå Ny mall för nyttosidor • Allt om ett ämne på en och samma sida – oavsett informationstyp • ”Dragspel” med fördjupad information • Olika innehållsansvariga för”dragspel” • Tillägg förorter, organisationsdelaroch roller VARFÖR? VAD? HUR?
 19. 19. DEMO AV NYTTOSIDA VARFÖR? VAD? HUR?
 20. 20.  Koncept för nyttosida  Limepark skissar  Huvudredaktörer väljer innehåll  Projektet bygger struktur  Redaktörer producerar  Limepark migrerarinnehåll  Limepark utvecklar  PARALLELLA PROCESSER VARFÖR? VAD? HUR?
 21. 21. v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 Fastinnehåll Urval avinnehåll Pilot(axtill limpa) Produktion av innehåll Skrivarstuga Informationsstruktur Migreringav innehåll Publiceringsstuga Funktion & design Sprint#1 Sprint#2 Sprint#3 Sprint#4 Acceptenstest+rättningar Införande& utbildning Utbildningi Vizzit+GatherContent Redaktörsutbildning(Sitevision)  PAUS I INNEHÅLLS- ARBETET UPPLÄGG VARFÖR? VAD? HUR?
 22. 22. v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 Fastinnehåll Urval avinnehåll Pilot(axtill limpa) Produktion av innehåll Skrivarstuga Informationsstruktur Migreringav innehåll Publiceringsstuga Funktion & design Sprint#1 Sprint#2 Sprint#3 Sprint#4 Acceptenstest+rättningar Införande& utbildning Utbildningi Vizzit+GatherContent Redaktörsutbildning(Sitevision)  PAUS I INNEHÅLLS- ARBETET TRYCKTA GUIDER VARFÖR? VAD? HUR?
 23. 23. v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 Fastinnehåll Urval avinnehåll Pilot(axtill limpa) Produktion av innehåll Skrivarstuga Informationsstruktur Migreringav innehåll Publiceringsstuga Funktion & design Sprint#1 Sprint#2 Sprint#3 Sprint#4 Acceptenstest+rättningar Införande& utbildning Utbildningi Vizzit+GatherContent Redaktörsutbildning(Sitevision)  PAUS I INNEHÅLLS- ARBETET Nya konceptet Dummy av nyttosida från pilot Nyheter m.m. Startsidan Uppstart Klarspråk Sökoptimering Dokument Bildspråk Rörlig media Processkartor SEMINARIUM + DEMOS VARFÖR? VAD? HUR?
 24. 24. v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 Fastinnehåll Urval avinnehåll Pilot(axtill limpa) Produktion av innehåll Skrivarstuga Informationsstruktur Migreringav innehåll Publiceringsstuga Funktion & design Sprint#1 Sprint#2 Sprint#3 Sprint#4 Acceptenstest+rättningar Införande& utbildning Utbildningi Vizzit+GatherContent Redaktörsutbildning(Sitevision)  PAUS I INNEHÅLLS- ARBETET HJÄLP PÅ TRAVEN-MÖTEN VARFÖR? VAD? HUR?
 25. 25. v. 2 v. 3 v. 4 v. 5 v. 6 v. 7 v. 8 v. 9 v. 10 v. 11 v. 12 v. 13 v. 14 v. 15 v. 16 v. 17 v. 18 v. 19 v. 20 v. 21 v. 22 v. 23 Fastinnehåll Urval avinnehåll Pilot(axtill limpa) Produktion av innehåll Skrivarstuga Informationsstruktur Migreringav innehåll Publiceringsstuga Funktion & design Sprint#1 Sprint#2 Sprint#3 Sprint#4 Acceptenstest+rättningar Införande& utbildning Utbildningi Vizzit+GatherContent Redaktörsutbildning(Sitevision)  PAUS I INNEHÅLLS- ARBETET PUBLICERINGSSTUGA VARFÖR? VAD? HUR?
 26. 26. • Parallella processer sparar tid • Total insyn • Minskar risken för copy-paste • Tvingar fram tidigt tänk med vilket innehåll (= fält) som ska finnas • Utvecklare får äkta innehåll (istället för lorem ipsum) • Redaktörernaoch verksamheten engageras och samverka med varandra • Struktur byggs upp allteftersom • Bygger relationer mellan redaktionen och redaktörerna– viktigt för fortsättningen • ”Torrsimning” i GatherContent • Kräver redaktörersförmåga att omsätta skisser till sitt eget innehåll • Risk för förskjutningi innehållsarbetet om utvecklingen drar ut på tiden
 27. 27. Johan Simon johan.simon@svt.se | 08-784 69 67 Skärmdumpar finns på intra2.se

×