Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuula Haatainen kdf15

765 views

Published on

Sote ja integraatio - vastauksia diabeteshaasteeseen
Tuula Haatainen, Kansallinen Diabetesfoorumi 24.2.2015 Vanha Ylioppilastalo

Published in: Healthcare
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Tuula Haatainen kdf15

 1. 1. Diabetes -yhteinen haasteemme Kansallinen diabetesfoorumi 24.2.2015 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja
 2. 2. Diabeteksen yleisyys 24.2.2015 Tuula Haatainen2 • Koko maailmassa 380 miljoonaa • Yleisin kansansairaus monissa maissa, myös Suomessa • n. 500 000 suomalaista sairastaa diabetestä • 350 000 sairastaa tyypin 2 diabetesta • 50 000 sairastaa tyypin 1 diabetesta • Arviolta 100 000 sairastaa tyypin 2 diabetestä tietämättään • esiintyvyys miehillä on noin 15% ja naisilla 10% • Tyypin 1 ilmaantuvuus on Suomessa maailman korkein, syytä ei tiedetä
 3. 3. Diabeteksen määrä kasvaa • Vuonna 2000 diabeetikoita oli 166 000 • Vuonna 2010 diabeetikoita oli yli 250 000 • Vuosittain todetaan n. 2000 uutta tyypin 1 DM ja 30 000 tyypin 2 DM • Tyypin 2 diabetekseen lääkkeitä käyttävien määrä on noussut 75% 10 vuodessa ja tyypin 1 diabetekseen lääkkeitä käyttävien määrä on noussut kolmanneksella 24.2.2015 Tuula Haatainen3
 4. 4. Diabetestyypit 1- tyypin DM » Insuliinin puutos; vaatii korvaushoidon 2- tyypin DM (=aikuistyypin DM) • Muut » Raskausdiabetes » Nuorena alkava aikuistyypin diabetes » Sekundaaridiabetes esim. haimatulehduksen jälkeen 24.2.2015 Tuula Haatainen4
 5. 5. Diabeteksen ja lisäsairaudet • Diabetes =korkea verensokeri altistaa vakaville lisäsairauksille • Riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin kasvaa 2-4 kertaiseksi • Diabetes aiheuttaa näkövammaisuutta ja tärkein sokeutumisen syy 20-74 -vuotiailla • Diabetes merkittävin munuaissairauden aiheuttaja • Merkittävä syy alaraaja-amputaatioihin 24.2.2015 Tuula Haatainen5
 6. 6. Diabeteksen aiheuttamien sairaanhoidon lisäkustannusten jakautuminen (milj. €; %) vuonna 2007 Jarvala ym. 2010 Tk:n vuodeosastohoito; 193;23% Tk:navohoito;81; 10 % Esh:n vuodeosastohoito; 190;23% Esh:navohoito; 82;10 % Lääkkeet;247;29 % Hoitovälineet;40; 5 % 24.2.2015
 7. 7. Lisäsairauksien merkitys diabeteksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin Jarvala ym. 2010 0 1 000 2 000 3 000 4 000 5 000 6 000 T1D T2D € Ei lisäsairautta Lisäsairaus 6 x 4,5 x 24.2.20157
 8. 8. Diabetesta sairastavien tuottavuuskustannukset (milj. €; %) vuonna 2007 Jarvala ym. 2010 Ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen; muu syy; 303,9; 23 % Ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen; diabeteksen aiheuttama; 658,0; 49 % Ennenaikainen kuolema; 316,5; 24 % Sairauspäivärahat; muu syy; 40,9; 3 % Sairauspäivärahat, diabeteksen aiheuttama; 13,9; 1 % 24.2.20158
 9. 9. Kustannukset (1) • Hoitokustannusten osuus on 15% suomen terveydenhuollon kokonaismenoista • V. 2007 diabetestä sairastavien sairaanhoidon kustannukset olivat n 9% terveydenhuollon menoista • Lisäsairaudet kasvattavat kustannukset kolminkertaisiksi • V. 2007 diabeteksen hoito ilman lisäsairauksia maksoi noin 1.300 e/henkilö/vuosi • Lisäsairauksien kera noin 5.700 e/henkilö/vuosi 24.2.2015 Tuula Haatainen9
 10. 10. Kustannukset (2) • Hoitokustannusten lisäksi tulevat tuottavuuskustannukset; ennenaikainen eläkkeelle siirtyminen, sairauspäivärahat ja kuolema • Hoitokustannuksista ESH:n ja PTH:n osuus oli noin 72% (v. 2007) • Diabetes aiheuttaa huomattavat kustannukset yhteiskunnalle ja kunnalliselle terveydenhuollolle 24.2.2015 Tuula Haatainen10
 11. 11. 24.2.2015 Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset v. 2013 Kunnat ja kuntayhtymät Kotipalvelu 4,0 %, 0,86 mrd. € Perusterveydenhuolto 19,6 %, 4,23 mrd. € Hallinto 3,1 %, 0,67 mrd. € - Muu sosiaali- ja terveys- toimi 1,47 mrd. € Muu sosiaali- ja terveystoimi 14,0 %, 3,01 mrd. €: Sosiaali- ja terveystoimen käyttökustannukset 21,55 mrd. € Ilman lasten päivähoitoa, mutta sisältää kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet (=toimintamenot + käyttöomaisuuden poistot + vyörytyserät) Lastensuojelun laitos- ja perhehoito + muut lasten ja perheiden palvelut 5,4 %, 1,17 mrd. € Vanhusten laitospalvelut 4,1 %, 0,88 mrd. € Vammaisten laitospalvelut + vammaisten työllistämistoiminta 1,8 %, 0,38 mrd. € Muut vanhusten ja vammaisten palvelut 14,9 %, 3,21 mrd. €Erikoissairaanhoito 33,1 %, 7,13 mrd. € - Päihdehuolto 0,20 mrd. € - Ympäristöterveydenhuolto 0,10 mrd. € - Toimeentulotuki 0,74 mrd. € - Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuki 0,50 mrd. € Lähde: Tilastokeskus ja Kuntaliitto11
 12. 12. Haasteita ja ongelmakohtia • Ennaltaehkäisy ja varhainen tunnistaminen puutteellista • Diabeetikkojen määrä kasvaa • Hoitokustannukset lisääntyvät • 1 tyypin dm hoitotasapaino ei ole parantunut • Nykyinen elintapa (liikkumattomuus, lihominen) • Potilas sivuosassa • Elinikäinen sairaus, vaatii paljon • Organisaatiolähtöinen, kaavamainen hoitomalli • Diabeetikkoja paljon => hoito PTH:ssa, pienissä yksiköissä, osaaminen?, hoitoonpääsyn vaikeus 24.2.2015 Tuula Haatainen12
 13. 13. Mitä voidaan tehdä? Ennaltaehkäisy » Varhainen riskin tunnistus » Varhainen toteaminen Hyvä hoito » Lisäsairauksien ehkäisy ja hyvä hoito Tutkimustietoa, hoitokäytäntöjen arviointia Yhteistyötä 24.2.2015 Tuula Haatainen13
 14. 14. Miten Terveelliset elintavat (väestöstrategia): » Kaikki yhteiskunnan sektorit + päätösten terveysvaikutusten ennakkoarviointi » Ylös, ulos ja lenkille! » Uuden teknologian hyödyntäminen » 5 kg laihtuminen merkittävä » 2 dm ehkäistävissä/taudin puhkeaminen lykättävissä yllä mainituin keinoin 24.2.2015 Tuula Haatainen14
 15. 15. Asiakas/potilas on ykkönen Asiakas/potilas on ”kingi” » Potilas tiedostaa riskinsä, ymmärtää, mitä hoitaa ja miksi sekä osaa » Ammattilaiset valmentaa, opastaa, ohjaa ja tukee » Nettiohjelmat/teknologia avuksi » Erityistä tukea niille, joilla elämänhallinta vaikeaa Vahva osaaminen etulinjaan » Uudet palvelumuodot ja uusi asenne » Elämänhallinta / Sosiaalinen ja psykologinen tuki Osaamiskeskukset 24.2.2015 Tuula Haatainen15
 16. 16. Tuumasta toimeen ” Verkostoituva Diabetestalo ” - osin virtuaalinen osaamiskeskus » Hyvien käytäntöjen kotipesä » Vahva dialogi » Yhteistyö järjestöjen, teknologian, yksityissektorin sekä yhteiskunnan päätöksentekijöiden kesken » Teknologisen osaamisen ja eri tieteenalat yhdistävä tutkimuksen keskus 24.2.2015 Tuula Haatainen16
 17. 17. Integraatio tasa-arvon vahvistajana • Horisontaalinen integraatio => sujuvat palvelupolut • Vertikaalinen integraatio => sujuvat palvelupolut • Sama budjetti, sama johto, leveämmät hartiat vastaamassa hoidosta ja ennaltaehkäisystä • Integraatio hallinnon alojen yli kunnassa • Kansallisesti ja kansainvälisesti ; poliittiset päätökset 24.2.2015 Tuula Haatainen17
 18. 18. Toimiva palvelurakenne Monimuotoinen palveluohjaus » Sähköinen itsearviointi » Yhden luukun periaate » Moniammatillisuus » Potilasjärjestöt / vertaistuki Monimuotoinen palveluvalikko » Itsehoito, omahoito, sähköiset palvelut, liikkuvat palvelut, asiakassegmentointiin perustuva toimintamalli, matalan kynnyksen palvelut, osaamiskeskukset Eheä palvelukokonaisuus ja sujuvat palvelupolut 24.2.2015 Tuula Haatainen18
 19. 19. Toimiva palvelurakenne Osaava, innostunut ja tyytyväinen henkilöstö • Henkilöstön ideat ja osaaminen käyttöön Ammattitaitoinen johtaminen • Johtamiskoulutus Tarkoituksenmukaiset toimitilat 24.2.2015 Tuula Haatainen19
 20. 20. 24.2.201520 Vaativat erityis- tason palvelut Erityistason palvelut Sote -peruspalvelut Tuula Haatainen
 21. 21. Toimintamuutos käytännössä • Laki muuttaa rakenteita • Toiminta muuttuu vasta kulttuurin muuttuessa • Asiakkaan/potilaan roolin vahvistaminen keskiöön • Potilaan osaaminen ja osallisuus käyttöön 24.2.2015 Tuula Haatainen21
 22. 22. Kiitos! Tuula Haatainen

×