Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pekka Puska kdf15

Diabeteksen torjunta: väestötutkimus päätöksenteon välineenä
Pekka Puska, Kansallinen Diabetesfoorumi 24.2.2015 Vanha Ylioppilastalo

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Pekka Puska kdf15

 1. 1. Diabeteksen torjunta: Väestötutkimus päätöksenteon välineenä Kansallinen diabetesfoorumi Helsinki 24.2.2015 Pekka Puska, professori Ex pääjohtaja, THL Presidentti, Kansanterveyslaitosten maailmanjärjestö (IANPHI)
 2. 2. Diabeteksen torjunta • Ennalta ehkäisy • Varhainen toteaminen • Hyvä hoito x x x x x x – Kaikkia tarvitaan, laadukkaasti ja tutkimusnäyttöön pohjautuen – Ennalta ehkäisy on inhimillisin ja kustannusvaikuttavin torjunta (mikäli kausaalista ketjua tunnetaan) 25.2.2015 Pekka Puska 2
 3. 3. Eri tutkimustyyppejä • Molekyylibiologia, genetiikka • Eläinkokeet • Kliininen tutkimus • Kuvailevat väestötutkimukset • Prospektiiviset seurantatutkimukset • Ehkäisykokeet Taudin ilmaantuvuuden lisäksi tavoitteena selvittää taudin syytekijöitä ja syntymekanismeja. 25.2.2015 Pekka Puska 3
 4. 4. Tyyppi 1 diabetes: Syytekijöitä tunnetaan huonosti Tutkimus avainasemassa Tyyppi 2 diabetes: Syytekijöitä tunnetaan hyvin Ehkäisyn toteutus avainasemassa (edelleen tarvitaan tutkimusta) 25.2.2015 Pekka Puska 4
 5. 5. Diabeteksen torjunta TUTKIMUS IMPLEMENTAATIO (taudin syistä) (ehkäisyn toteutus) Suomessa ja kansainvälisesti vahva ja monipuolinen tutkimustieto T2-diabeteksesta – haasteena tutkimustiedon soveltaminen! 25.2.2015 Pekka Puska 5
 6. 6. Kansallisen FINRISKI 2012- terveystutkimuksen tuloksia 25.2.2015 6
 7. 7. Ehkäisyn muodot 1) Korkean riskin strategia: Riskihenkilöiden seulonta (”riskimittarit”) ja interventiot. Erityisesti terveydenhuollon työtä. 2) Väestöstrategia: Riskitekijöiden vähentäminen väestössä = terveiden elintapojen edistäminen. Valtakunnallista, kunnallista ym. päätöksentekoa ja yleistä terveyden edistämistä. 25.2.2015 Pekka Puska 7
 8. 8. Ehkäisyn potentiaali (tyypin 2 diabetes) • WHO: 90 % ehkäistävissä terveellisellä ruokavaliolla ja liikunnalla (jotka mm. pitävät painon kurissa) • Suomalainen diabeteksen ehkäisytutkimus (Tuomilehto, Uusitupa, Lindström. ym.) • Muut vastaavat tutkimukset (USA, Kiina) LIIKUNTA JA RAVINTO AVAINASEMASSA 25.2.2015 Pekka Puska 8
 9. 9. DIABETEKSEN EHKÄISYTUTKIMUS Lindström et al, Lancet 2006:368;1673-79 0 10 20 30 40 50 CumulativeincidenceofT2D,% 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Follow-up time, years Intervention Control Intervention ceased 11 25.2.2015 Pääjohtaja Pekka Puska
 10. 10. Ehkäisyn kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen merkitys • T2 diabeetikkoja noin ½ miljoonaa • Kustannukset yhteiskunnalle noin 2,5 miljardia (15 % terveydenhuollon kustannuksista) • Yksinkertaisilla elintapamuutoksilla (”kestävän kehityksen keinoilla”) voitaisiin vähentää jo 60 % tautitaakasta (puhumattakaan ehkäisyn täydestä potentiaalista). • Valtava kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen vaikutus Ehkäisyn hyvä toteutus todellista rakennepolitiikkaa! 25.2.2015 Pekka Puska 10
 11. 11. Mikä estää ehkäisyä? TUTKIMUS IMPLEMENTAATIO Esteitä: ”Implementation gap” – ”Diabetogeeninen” ympäristö (kaupallinen, yhdyskuntasuunnittelu) – Energiatiheän ruuan ja juoman tarjonta, markkinointi – Fyysistä inaktiviteettia suosiva ympäristö – Kotien ja koulujen haasteet – Peruspalvelujärjestelmän haasteet – Poliittisen päätöksenteon haasteet – Tutkimuksen haasteet 25.2.2015 Pekka Puska 11
 12. 12. Ehkäisyn toteutus KENEN VASTUU: YKSILÖN VAI YHTEISKUNNAN? Yksilö: ”Kukaan ei voi pitää terveydestäsi parempaa huolta kuin sinä itse!” Yhteiskunta: ”Tehdään terveellinen vaihtoehto helpoksi vaihtoehdoksi!” (”Make the healthy choice the easy one” –Ottawa Charter) MOLEMPIEN! 25.2.2015 Pekka Puska 12
 13. 13. Pekka Puska 13 18 25.2.2015
 14. 14. Yhteiskunnan tehtäviä ehkäisyssä • Terveydenhuolto: – Korkean riskin strategia – Seulonta (korkeariskiset, diabeetikot) – Ohjaus, terveyskasvatus ja muu interventio – Seuranta! • Valtion päätöksenteko – Elinkeinoelämän tarpeellinen regulaatio (esim. markkinointi lapsille – WHO-koodi) – Koulupolitiikka (kouluruokailu, koululiikunta) – Liikennepolitiikka, yhdyskuntasuunnittelu • Kunnallinen päätöksenteko – Yhdyskuntasuunnittelu (kevyenliikenteen väylät, puistot ym.) – Koulupolitiikka 25.2.2015 Pekka Puska 14
 15. 15. Ehkäisy ja terveydenhuolto: Haasteet SOTE-uudistukselle • D2D-kokemukset: Nykyinen perusterveydenhuolto ei selviä haasteesta • Perusterveydenhuolto avainasemassa (~ ½ miljoonaa ihmistä!) • Väestövastuu (ei vain sairaiden hoito) • Ehkäisyn järjestäminen: Näyttöön perustuva, moniammatillinen ohjelma • Sähköisten järjestelmien hyödyntäminen: Seuranta, riskin laskenta ym. 25.2.2015 Pekka Puska 15
 16. 16. Entä perinnölliset tekijät? • Perinnöllinen alttius vaihtelee (suuri määrä geenejä) • Perinnöllisestä alttiudesta huolimatta elintapatekijät ratkaisevia sairastumisen/ehkäisyn kannalta • Diabeteslukujen nopea nousu väestöissä (perinnöllinen pohja ei ole muuttunut) • DPS:n 60 % ehkäisy tai sepelvaltimotautilukujen 80 %:n väheneminen, vaikka perinnöllinen tausta ei ole muuttunut! 25.2.2015 Pekka Puska 16
 17. 17. Tutkimusta tarvitaan aina • Lisää tietoa syntymekanismeista • Ehkäisyn keinoista (lääketieteellinen + käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus) • Seuranta- ja arviointitutkimusta Tutkimuksen haasteita Suomessa • Yliopistojen ja THL:n rahoitus • Tutkimusrahoitus • EVO-rahoitus • Rekisteritutkimuksen lainsäädännöllinen byrokratia 25.2.2015 Pekka Puska 17
 18. 18. Diabetesepidemia on globaali ja niveltyy globaaliin tarttumattomien tautien (NCD) torjunnan haasteeseen • YK:n poliittinen julkilausuma 2011 ja WHO:n globaali NCD toimintaohjelma 2013 • NCD-tautien integroitu ehkäisy: 4 tautia x 4 elintapaa (ravinto, liikunta, tupakka, alkoholi) • Globaalit tavoitteet ja indikaattorit • Työ Suomessa (STM, THL, järjestöt) 25.2.2015 Pekka Puska 18
 19. 19. UN high-level summit on NCDs New York Sept 2011 • Preceded by Ministerial Conference in Moscow (April 2011). • Political declaration • Action on global NCD prevention and control” • WHO’s leadership, intersectoral support • Global goals and indicators 25.2.2015 RECENT POLITICAL SUPPORT Pekka Puska 19
 20. 20. 8th Global WHO Conference on health promotion - “Health in all policies” From Ottawa to Helsinki (June 2013) 25.2.2015 Pekka Puska HELSINKI STATEMENT 20
 21. 21. DIABETEKSEN EHKÄISYN HYVÄ TOTEUTUS SUOMESSA (SOTE + YHTEISKUNNALLINEN MUU PÄÄTÖKSENTEKO) VOISI MEILLÄ MUODOSTAA KEIHÄÄNKÄRJEN NCD-TAUTIEN YHÄ TEHOKKAAMMALLE TORJUNNALLE: –Kansanterveyden selvä paraneminen kustannustehokkaalla ja kestävän kehityksen tavalla = tehokasta rakennepolitiikkaa! 25.2.2015 Pekka Puska 21
 22. 22. 25.2.2015 Pekka Puska 22 KIITOS

×