HYVÄN
DIABETESHOIDON
   OPAS
Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste

    PÄIVITETTY PAINOS 1/2010
Sokeritauti (Diabetes mellitus) on monimutkainen tautikokonaisuus,         Pysyvät muutokset elintavoissa vievät v...
Kuva 1. Diabetes diagnosoi-
                                               ...
VERENSOKERIN                 GLYKOHEMOGLOBIINI
      OMAMITTAUS                  ...
Jos sinulla on insuliiniresistenssi, mutta et ole  ja rasva-aineenvaihdunnan ja immuuni-             SILMÄN ...
Kuvat: Osmo Lehtinen


miineja (S-D-25), foolihappoa, homokyste-     me on kuitenkin väärin neuvoa diabeetikkoja   ...
kuntoliikunta varovaisesti ja nousujohtei-    maksaan, jossa se poltetaan energiaksi.     on luonteeltaan tulehdu...
Foolihappo ja muut B-vitamiinit          Ubikinoni                                ...
Diabeteksen hoito on millimetrin tarkkaa työtä, jossa potilaan on itse
oltava osaajana. Hoitoon osallistuvat terveydenhuol...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hyvän diabeteshoidon opas

3,137 views

Published on

Esitämme tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon perustaksi neljää tukipilaria: vähähiilihydraattista (VHH) ruokavaliota, ravintolisiä, liikuntaa ja tarpeellisia lääkkeitä. Ohjeemme tähtäävät siihen, että diabeetikko oppisi hoitamaan itseään niin, että lääkehoitoa tarvittaisiin mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. Itsehoidon tavoitteena on vähentää oheistautien riskiä ja hillitä niiden etenemistä.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,137
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hyvän diabeteshoidon opas

 1. 1. HYVÄN DIABETESHOIDON OPAS Laatineet Matti Tolonen ja Pentti Raaste PÄIVITETTY PAINOS 1/2010
 2. 2. Sokeritauti (Diabetes mellitus) on monimutkainen tautikokonaisuus, Pysyvät muutokset elintavoissa vievät vuosia. jonka syyt ovat vielä suureksi osaksi tuntemattomia. Diabetes on Ensimmäinen askel on irtautuminen kuuriajatuksesta, ymmärretty sokeriaineenvaihdunnan häiriöksi, mutta siinä on aina sillä muutoksen pitää olla elämänmittainen. mukana myös rasvojen aineenvaihdunnan häiriö. Taudin perimmäi- Elämänmuutos ei ole myöhäistä niin kauan kuin nen syy voi olla immuunijärjestelmän virheellinen toiminta, joka on ihmisessä henki huokuu. jäänyt ”päälle” virus- ja bakteeri-infektioiden jälkeen. Perintötekijät Claes Andersson (psykiatri, kirjailija, muusikko, ex-ministeri, diabeetikko) ovat mukana kuvassa, mutta ne eivät selitä yksin diabeteksen valta- vaa lisääntymistä väestössä. Olivatpa syyt mitkä tahansa, diabeetikon elimistössä vallitsee va- paiden radikaalien aiheuttama hapetusstressi, sytokiinien aiheutta- ● Enemmän kuin joka kymmenes suomalainen potee diabetesta tai ma hiljainen krooninen tulehdus (inflammaatio), valkuaisaineiden sen esiastetta (prediabetesta). Diabeetikkojen määrä lisääntyy jat- ja rasvojen sokeristuminen (glykaatio) ja suurentunut homokysteiinin kuvasti ja se voi kaksinkertaistua seuraavien 10–15 vuoden aika- pitoisuus. Niitä pidetään diabeteksen lisä- tai oheistautien na. Taudin yleistymisen syytä ei tunneta. (komplikaatioiden) pääasiallisina syytekijöinä. Niitä voidaan ehkäis- ● Diabetes jaetaan tavallisesti tyypin 1 ja tyypin 2 muotoihin. Niiden tä, vaimentaa ja sammuttaa vähähiilihydraattisella ruokavaliolla välimaastoon sijoittuu tyypin 1,5 diabetes eli epävarma taudin tyyppi. (VHH), ravintolisillä, säännöllisellä kuntoliikunnalla ja tarpeellisel- la lääkityksellä. Tämän oppaan ohjeet on tarkoitettu pääasiassa tyy- ● Diabeteksen hoidon kustannukset ovat kaksinkertaistuneet viimei- pin 2 diabeetikoille. sen kymmenen vuoden aikana. Vähintään kaksi kolmannesta ku- luista koituu vältettävissä olevien komplikaatioiden hoidosta. Ko- honneen glykohemoglobiinin (HbA1C) alentaminen 10 prosentilla vähentäisi kustannuksia 40 %. Joka neljännen lisätaudin ehkäisy säästäisi vuodessa noin puoli miljoonaa euroa. ● Kohonneen verensokerin aiheuttama sokeristuminen alkaa vauri- oittaa tiettyjä kudoksia varhain, jo ennen diabeteksen toteamista. Elinvauriota ei voida peruuttaa, ainoastaan jarruttaa. Siksi ennalta- ehkäisy ja hoidon varhainen tehostaminen ovat kaiken A ja O. ● Esitämme tyypin 2 diabeteksen ehkäisyn ja hoidon perustaksi nel- jää tukipilaria: vähähiilihydraattista (VHH) ruokavaliota, ravintoli- siä, liikuntaa ja tarpeellisia lääkkeitä. Ohjeemme tähtäävät siihen, että diabeetikko oppisi hoitamaan itseään niin, että lääkehoitoa tar- vittaisiin mahdollisimman vähän tai ei lainkaan. Itsehoidon tavoit- teena on vähentää oheistautien riskiä ja hillitä niiden etenemistä. 2 3
 3. 3. Kuva 1. Diabetes diagnosoi- daan yleensä sekä paasto- verensokerin että kahden tunnin sokerirasituksen anta- mien tulosten perusteella. Suomessa lukemat ilmoite- MITÄ SINUN TULEE TIETÄÄ DIABETEKSESTA taan millimooleina litrassa (mmol/l), mutta esimerkiksi USA:ssa ja Espanjassa milli- grammoina desilitrassa (mg/ dl). Muuntokerroin on 18. Normaalin ja diabeteksen vä- liin jää esidiabetes, joka voi Diabetes ei ole ainoastaan sokeriaineen- myös ympäristötekijät, kuten infektiot ja ruo- kehittyä varsinaiseksi diabe- vaihdunnan häiriö, vaan joukko erilaisia sai- ka- ja liikuntatottumukset. Auringonvalon ja tekseksi. Tätä riskiä voidaan rauksia, joissa veren sokerin ja rasvojen pi- D-vitamiinin puute voi olla myötävaikuttava pienentää soveltamalla tämän oppaan neuvoja. toisuus kasvaa liian suureksi. Diabetes ei il- tekijä. maannu itsestään, vaan perimän ja elinym- Tyypin 2 diabeetikoita on Suomessa noin päristön ja -tapojen yhteisvaikutuksesta. Dia- 300 000 ja lisäksi diagnosoimattomia piilo- beetikon immuunijärjestelmä toimii virheel- tapauksia lienee saman verran. Uusia tapa- lisesti, mahdollisesti aikaisemmin sairastet- uksia ilmaantuu vuosittain lisää noin seitse- tujen mikrobi-infektioiden seurauksena. Ve- män prosenttia. Diabeetikko on usein ylipai- rensokerin nousun syynä on insuliinihor- jälkeen (esim. aamiaisen, johon kuuluu puu- la liikuntaa ja soveltamalla muutoinkin tä- noinen ja hänellä on kohonnut verenpaine monin erityksen loppuminen, määrän riittä- ro ja voisilmä, leipää ja lasillinen tuoreme- män oppaan neuvoja. Suosittelemme erityi- ja rasva-aineenvaihdunnan häiriö eli meta- mättömyys tai vaikutuksen (insuliiniherk- hua). Yli 7,8 mmol/l (140 mg/dl) on patolo- sesti D-vitamiinin ja E-EPAn käyttöä raskaus- bolinen oireyhtymä. kyyden) heikkeneminen eli insuliiniresis- ginen arvo. HbA1c (A1C) lukema 5,7–6,4 % aikana. tenssi. Pitkäaikaisesti suurentunut veren- Tyyppien 1 ja 2 väliin mahtuu paljon poti- viittaa esidiabetekseen. sokerin pitoisuus sokeroittaa elimistön val- laita, joilla on molempien ryhmien piirteitä. kuaisaineita ja rasvoja (mm. LDL-kolestero- Joskus näkee käytettävän ilmaisuja ”kak- Esidiabeetikolla on huomattava riski sairas- lia), mikä voi aiheuttaa sairaalloisia muutok- soisdiabetes”, ”1,5 diabetes” ja “epävarma tua elinmuutoksiin. Riskiä voi vähentää jopa sia valtimoissa, sydämessä, silmissä, munu- diabetestyyppi”. Tyypin 2 luonne saattaa 60 % laihduttamalla 5–10 % painostaan ja aisissa ja hermoissa. Diabetes heikentää elä- muuttua taudin edetessä tyypiksi 1, kun harrastamalla päivittäin vähintään tunti lii- mänlaatua, aiheuttaa oheistauteja (kompli- haiman insuliinin eritys käy vähiin tai lak- kuntaa (esim. kävelyä) ja noudattamalla kaatioita) ja lisää ennenaikaista kuolleisuut- kaa. Silloin tarvitaan insuliinihoitoa. muita tämän oppaan neuvoja. Kaikkien yli- ta. Perinteisten komplikaatioiden ohella dia- painoisten ihmisten tulisi mittauttaa aika- betes lisää masennusta ja syöpätauteja. Tupa- ESIDIABETES ajoin verensokeri ja HbA1c mahdollisen esi- kointi ja tietyt lääkkeet (kortisoni, beetasal- diabeteksen toteamiseksi. Diabeetikko on ollut ”esidiabeetikkona” 5– paajat ja masennuslääkkeet) voivat heiken- 10 vuotta. Kun kehon säätelyjärjestelmä pet- tää insuliinin tehoa ja laukaista diabeteksen RASKAUSDIABETES tää, alkaa veren sokeripitoisuus suureta en- puhkeamisen. sin aterioiden jälkeen ja myöhemmin niiden Noin 12 prosenttia suomalaisista synnyttä- Tyypin 1 diabeetikoita on Suomessa noin välilläkin. Elinvaurioita alkaa syntyä jo tässä jistä potee raskausdiabetesta. Se voi johtaa 40 000. Taudin ilmaantuvuus on Suomessa oireettomassa vaiheessa. Terveen ihmisen sikiövaurioihin ja haitata lapsen normaalia suurinta koko maailmassa ja se lisääntyy yli paastoverensokeri (fB-Gluk) on 3,3–5,6 kehitystä. Tila menee yleensä ohi synnytyk- neljä prosenttia vuodessa. Varmaa syytä ei (mmol/l) eli 60–100 mg/dl (kuva 1). Suurem- sen jälkeen, mutta valitettavasti lähes puo- tunneta, mutta taudilla on voimakas perin- mat lukemat merkitsevät sokeriaineen- let potilaista sairastuu myöhemmin elämäs- nöllinen taipumus. Se ei selitä kuitenkaan vaihdunnan häiriötä. Esidiabetes paljastuu sään tyypin 2 diabetekseen. Riskiä voi vähen- yksin taudin yleistymistä, vaan mukana ovat mittaamalla verensokeri noin tunti aterian tää pitämällä paino hallinnassa, harrastamal- 4 5
 4. 4. VERENSOKERIN GLYKOHEMOGLOBIINI OMAMITTAUS (HbA1c ELI A1C) Diabeetikon on mitattava itse tiiviisti veren A1C kuvastaa sokeritasapainoa 8–12 sokeripitoisuutta omalla mittarillaan. Se on näytteenottoa edeltäneen viikon aikana ja oleellinen ja välttämätön osa diabeteksen elimistön valkuaisaineiden sokeroitumisen hoitoa. Elämäntapamuutosten tavoitteena on astetta. Lukema kertoo kuinka monta pro- saada lukemat mahdollisimman lähelle ter- senttia hemoglobiinista on sokeroitunut. Kuva 2. Mitä suurempi A1C, veiden arvoja. Paastoarvon tulisi olla yleen- (Huom! Lukema EI OLE paastoverensokerin sitä suurempi mikrovaltimoi- sä alle 6 mmol/l (110 mg/dl). Verensokeri keskiarvo.) Mitä korkeampi verensokeri on, den vaurioitumisen riski. nousee yleensä korkeimmilleen 30–60 mi- sitä enemmän sokeria tarttuu punasoluihin Retinopatia = silmänpohjan sairaus, nuuttia aterian jälkeen, jonka jälkeen se al- ja sokeroi hemoglobiinia. Ei-diabeetikoilla neuropatia = hermosairaus, kaa laskea. Aterian jälkeisen mittauksen tar- lukema on noin 5 %. Diabeetikon A1C tuli- nefropatia = munuaistauti. koitus on tavoittaa nuo huippulukemat, jo- si mitata vähintään kerran vuodessa, tarvit- Mikroalbuminuria (valkuai- ten kehotamme mittaamaan verensokeria taessa useamminkin. Yhdysvaltain diabetes- sen erittyminen virtsaan) viit- noin 45 minuuttia aterian jälkeen. Silloin lu- liitto (American Diabetes Association, ADA) taa alkavaan munuaisvikaan. kema ei saisi ylittää 8 mmol/l (145 mg/dl); suosittaa A1C:n mittaamista myös esidia- tavoite on terveen ihmisen arvo, alle 7,8 beteksen toteamiseksi. ADA:n mukaan A1C mmol/l (140 mg/dl). Mittaamalla veren- noin 5 % merkitsee "ei diabetesta", 5,7 - 6,4 Insuliinihoidossa tavoite on yleensä alle kerinsa voi vielä pysyä normaalin rajoissa. sokeria aterioiden jälkeen diabeetikko voi % merkitsee esidiabetesta ja 6,5 tai enem- 7,0 %, mutta yksilöllisesti se voi olla tiukem- Liika insuliini kuitenkin lihottaa ja on hai- oppia valitsemaan ruokansa niin, että sokeri- män diabetesta. Diabeetikolle suositellaan pikin, esim. 6–6,5 %. tallista aivoille. Joka neljäs insuliiniresistentti arvot pysyvät kurissa. Neuvomme aluksi kir- enintään lukemaa 7 %. Sen ylitys merkitsee henkilö ei eritä insuliinia tarpeeksi tai sen jaamaan ruoan ainekset ja niiden määrät ja sitä, ettei sokeri ole hyvässä tasapainossa. vaikutukset soluissa ovat estyneet, jolloin INSULIINIRESISTENSSI veren aiheuttamat glukoosiarvot. Syy-seu- Mitä suurempi lukema, sitä suurempi on ris- paasto- ja aterianjälkeinen verensokeri alka- raussuhteet tulevat siten tutuiksi. Sen jälkeen ki oheistautien syntymiseen. ADAn ohjeet Jokainen ylipainoinen tyypin 2 diabeetikko vat kohota. Liika verensokeri on myrkyllis- voi mittaustiheyttä harventaa. Aterian- voi lukea netistä http://tinyurl.com/ycgdsso. on insuliiniresistentti. Se tarkoittaa tilaa, jossa tä, ja se heikentää edelleen beetasolujen jälkeisiä mittauksia on syytä tehdä edelleen insuliinin vaikutus elimistössä on heikenty- kykyä erittää insuliinia. Mitä vähemmän vuoroin aamiaisen, lounaan ja päivällisen A1C yli 7 % lisää liitännäistautien riskiä, sitä nyt. Muutos voi olla lyhyt- tai pitkävaikut- haima tuottaa insuliinia, sitä enemmän ke- jälkeen, mikä opettaa vähentämään ja vält- enemmän mitä korkeampi A1C on. Ja kään- teinen aiheuttajan mukaan. Taipumus insu- hon rasvasoluista vapautuu myrkyllisiä va- tämään haitallisia ruokia. Lisäksi kerran pari täen, kohonneen A1C:n alentaminen ehkäi- liiniresistenssiin on osittain perinnöllinen, paita rasvahappoja, jotka vahingoittavat kuukaudessa voi tehdä 2–4 perättäisenä päi- see liitännäistauteja ja hillitsee niiden ete- mutta sitä pahentavat lihominen, tupakoin- beetasoluja. Vapaita rasvahappoja kertyy vänä neljä mittausta tai enemmänkin. Insu- nemistä. Kun A1C alenee yhdeksästä seitse- ti, runsas alkoholin käyttö, pitkäaikainen myös maksaan, jossa ne vastustavat insu- liinihoidossa on syytä tarkkailla tiheästi eri- mään, vähenee retinopatian riski yli 60 %, stressi, korkea verenpaine, raskaus, paasto liinin vaikutusta. Silloin maksaan jää vähem- laisten aterioiden, liikunnan ja mielentilan hermo- ja munuaisvaurioiden riski yli 50 % sekä kortisonin ja masennuslääkkeiden käyt- män glukoosia, glukoosin uudismuodostus vaikutusta verensokeriin ja ottaa lukemista ja valtimomuutosten riski yli 40 %. A1C:n tö. Insuliiniresistenssi voi johtua häiriöstä (glukoneogeneesi) muista ravintoaineista oppia. nousua voidaan ehkäistä ja kohonnutta insuliinin sitoutumisessa solun reseptoriin, kiihtyy ja veren sokeripitoisuus suurenee. lukemaa voidaan alentaa ruokavaliolla, reseptorien määrän tai toiminnan muutok- Mitä tiheämmin diabeetikko seuraa omaa lääkkeillä, liikunnalla ja ravintolisillä, joista Insuliiniresistenssi voidaan todeta tekemäl- sesta, glukoosin kuljetusproteiinin määrän tai verensokeriaan, sitä paremmin verensokeri kerrotaan tässä oppaassa. lä sokerirasituskokeen yhteydessä insulii- toiminnan häiriöstä tai glukoosimetabolian ja HbA1c pysyvät tasapainossa. Nykyään nirasituskoe. Se osoittaa, erittääkö henkilö häiriöstä solun sisällä. Häiriö on siis rypäle- on saatavissa myös jatkuvasti verensokeria Ruokavaliohoidossa A1C:n tavoite on alle insuliinia lainkaan vai onko se liiallista ja sokerin (glukoosin) otossa soluun tai sen mittaavia laitteita, jotka antavat ja tallentavat 6 %. Jos se on suurempi, tulee hoitoa te- lihottavaa, vai onko insuliinin eritys normaa- aineenvaihdunnassa solun sisällä. jopa 240 mittaustulosta vuorokaudessa. Ne hostaa. Lääkehoidossa tavoitteena on alle lia. Tyypin 2 diabeetikon patologiset arvot antavat arvokasta tietoa eri ruokalajien, lää- 6,5 %. Jos käytetään lääkettä, johon ei liity Insuliiniresistentin ihmisen haiman bee- voivat normalisoitua yksinkertaisesti VHH- kityksen, ravintolisien, mielialan ja liikun- hypoglykemian riskiä (metformiini, glitat- tasolut voivat tuottaa insuliinia paljon nor- ruokavaliolla. nan vaikutuksista verensokeriin. soni), A1C-tavoite voi olla jopa alle 6,0 %. maalia enemmän, jolloin hänen verenso- 6 7
 5. 5. Jos sinulla on insuliiniresistenssi, mutta et ole ja rasva-aineenvaihdunnan ja immuuni- SILMÄN VERKKOKALVO- niitä on yli 40 prosentilla ja 15 vuoden ku- vielä saanut diabetesdiagnoosia, ala mitä pi- järjestelmän toimintahäiriöt, joihin liittyy SAIRAUS, RETINOPATIA luttua joka toisella. Oireina voi olla pistelyä, kimmin noudattaa tämän oppaan ruokava- usein omega-3-rasvahappojen sekä vitamii- puutumista, tunnottomuutta ja hermosärkyä. lio- ja muita neuvoja. Insuliiniresistenssin nien ja kivennäis- ja hivenaineiden piilevä Sokeri vaurioittaa salakavalasti verkkokalvon Myös lihakset voivat surkastua. vähentäminen parantaa beetasolujen toimin- puute. Verensokerin kohoaminen tuhoaa mikroverisuonia, eikä anna pitkään aikaan taa. Insuliinin käyttö pistoksina ei ole suosi- sydänlihaksesta sitä suojaavaa rasvaa, kar- mitään oireita. Miltei jokaiselle tyypin 1 MUNUAISMUUTOKSET, teltavaa, sillä liika insuliini on haitallista. diolipiiniä. Muutos alkaa jo esidiabeteksen diabeetikolle kehittyy silmänpohjamuutoksia DIABEETTINEN NEFROPATIA Tyypin 2 diabeteksen ensisijainen hoitokei- vallitessa. E-EPA suojaa kardiolipiiniä, kuten 20 sairastamisvuoden kuluessa. Ennen no on VHH-ruokavalio, josta tulee puhe myöhemmin käy ilmi. murrosikää sairastuneille diabeetikoille il- Tyypin 1 diabeetikoista 20–30 prosentilla tuonnempana. maantuu silmänpohjamuutoksia nuorempi- todetaan 15 vuoden sairastamisen jälkeen na kuin myöhemmin sairastuneille. Joka kol- valkuaista virtsassa (mikroalbuminuriaa) OHEISTAUTIEN SYNTYTAVAT, mannella tyypin 2 diabeetikolla on retino- merkkinä munuaisen vaurioitumisesta (kuva EHKÄISY JA HILLITSEMINEN patiaa jo perustaudin toteamishetkellä. 2). Joka toisen tyypin 1 diabeetikon munu- Diabeettinen retinopatia on yleisin syy näkö- aisvaurio etenee hoitoa vaativaksi munuais- Diabetes aiheuttaa sairaalloisia muutoksia vammaisuuteen työikäisillä ja kolmanneksi sairaudeksi. Joka viidennellä tyypin 2 dia- sellaisissa soluissa ja elimissä, jotka eivät sie- yleisin syy yli 65-vuotiailla. Retinopatian beetikoista on valkuaista virtsassa jo sairau- dä suurentunutta sokeripitoisuutta. Tällaisia etenemistä voidaan hillitä VHH-ruokavali- den toteamishetkellä ja kymmenen vuoden soluja on valtimoiden sisäseinämissä, sil- olla, ravintolisillä ja laserhoidolla. kuluttua jo 30 prosentilla. Muutos voi olla mänpohjissa, hermoissa ja munuaisissa. Suu- palautuva. Suomessa joutuu vuosittain 500 rentunut sokeripitoisuus alkaa aiheuttaa tu- HERMOSTOMUUTOKSET, potilasta dialyysihoitoon ja vajaa 200 hoja valtimoissa jo muutamassa päivässä tai DIABEETTINEN NEUROPATIA munuaisensiirtoon. Erityisesti berberiini, viikossa. Mitä varhemmin diabetes puhke- karnosiini, ubikinoni ja E-EPA suojaavat dia- aa, sitä nopeammin ja vaikeammiksi elin- Hermot vaurioituvat osittain valtimo- beetikon munuaisia, kuten jäljempänä ker- vauriot kehittyvät. muutosten vuoksi. Sokeria siirtyy myös suo- romme. raan ääreis- ja autonomisen hermoston so- Yhtenä syynä solumuutoksiin on se, että dia- luihin, joissa se muuttuu alkoholeiksi (sor- Kuva 3. Mitokondriot ovat bakteerin kokoisia so- SÄÄRIHAAVA JA HAAVOJEN beetikon mitokondrioissa syntyy myrkyllisiä bitoliksi ja polyoleiksi). Ne eivät pääse it- vapaita radikaaleja, etenkin superoksidia lujen sisällä sijaitsevia energiaa tuottavia voimalai- HUONO PARANEMINEN sestään hermosoluista pois, vaan häiritsevät (O2–). Silloin mitokondriot alkavat vuotaa toksia. Kohonnut verensokeri tuottaa vapaita ra- solujen normaalia toimintaa. Mitä suurempi Diabeetikot ovat alttiina huonosti paraneville dikaaleja, jotka vaurioittavat mitokondrioita. Nii- kuin hapettuneet paristot. Seurauksena on on A1C, sitä suurempi on myös neuropatian haavoille ja heikentyneestä verenkierrosta ja den sisä- ja ulkokalvot alkavat vuotaa, jolloin ener- elinmuutoksia. Mitokondrioita voidaan suo- riski (kuva 2). Kahdeksalla prosentilla tyy- sinkin puutteesta johtuville säärihaavoille. gian tuotanto kärsii ja valtimot alkavat kovettua. jata ravintolisillä, joista kerrotaan tuonnem- Diabetes on siis luonteeltaan ”mitokondriotauti”. pin 2 diabeetikoista on merkkejä ääreis- Monelta diabeetikolta on jouduttu amputoi- pana. Berberiini, karnosiini, ubikinoni, E-EPA ja muut hermoston vaurioista jo diabeteksen totea- maan jalka. Ennaltaehkäisyyn ja hoidon tu- SYDÄNMUUTOKSET ravintolisät suojaavat mitokondrioita. misen aikaan. Kymmenen vuoden kuluttua eksi suosittelemme ravintolisiä. Neljä viidestä diabeetikosta sairastuu ja kuo- lee sydän- ja verisuonitauteihin, vaikka hei- Diabeetikon sydänlihaksen pumppausvoima tä hoidettaisiin Käypä hoito -suosituksen vähenee ja samalla vapaat radikaalit alka- DIABETEKSEN ITSEHOITO mukaisesti. Hoitoa on siis syytä tehostaa tässä vat lisääntyä soluissa aiheuttaen niissä häi- oppaassa esitetyllä tavalla. riöitä. Syntyy noidankehä, joka voi johtaa sydän- ja aivoinfarkteihin, sydänlihaksen Itsehoidon tarkoituksena ei ole pelkästään mutta valitettavasti ei kykene yksinään täy- Usein sydäninfarkti tulee jo ennen kuin poti- heikkenemiseen ja vajaatoimintaan. VHH- hoitaa veren sokerilukemia, vaan ehkäistä ja sin ehkäisemään niitä. laalla todetaan diabetes. Itse asiassa diabee- ruokavalio ja tässä oppaassa mainitut hillitä edellä mainittuja oheis- ja lisätauteja tikon sydän- ja valtimomuutos ei ole lisä- Diabeetikon verestä tulee seurata muitakin ravintolisät voivat auttaa katkaisemaan sekä muistin heikkenemistä, masennusta ja vaan rinnakkaistauti. Verenpaineen nousu lisätauteja ennustavia seikkoja kuten C- noidankehän. dementiaa. Hyvä sokeritasapaino hidastaa lisää riskiä sairastua diabetekseen sekä sy- reaktiivista proteiinia (CRP), kolesterolia dän- ja aivoinfarkteihin. Syynä ovat sokeri- huomattavasti lisätautien ilmaantumista, (HDL, LDL), triglyseridejä, B1-, B12- ja D-vita- 8 9
 6. 6. Kuvat: Osmo Lehtinen miineja (S-D-25), foolihappoa, homokyste- me on kuitenkin väärin neuvoa diabeetikkoja Hiilihydraattien sietokyky on kuitenkin hy- tuotteita (AGE-tuotteita). Transrasvoja on iinia, magnesiumia, sinkkiä, maksaentsyy- syömään samalla tavalla kuin muu terve vin yksilöllistä. Siksi suosittelemme alussa mm. kakkupohjissa ja muissa konditoria- mejä, kreatiniinia ja virtsan valkuaista ja so- väestö. Diabeetikon tulee perehtyä eri ruoka- tiuhaa verensokerin mittaamista aterioiden tuotteissa, teollisissa leivonnaisissa, keria. Myös silmänpohjien säännöllinen tut- lajien hiilihydraattimääriin, glykemiaindek- jälkeen, jotta diabeetikko oppii valitsemaan uppopaistetuissa ruuissa ja tuotteissa, joiden kiminen silmälääkärin vastaanotolla kuuluu seihin (GI) ja -kuormiin (GK) sekä välttää juuri itselleen sopivia ruoka-aineita. Sokeri- selosteissa lukee “osittain kovetettu kasvi- asiaan. suurta insuliinivastetta aiheuttavien ruokien mittaukset kertovat, kuinka paljon hän sie- rasva tai -öljy” tai “kovetettu kasvirasva tai - runsasta syöntiä. Valkoisella ja tummalla tää erilaisia hiilihydraatteja ilman, että veren öljy” tai pelkästään “kasvirasva”. Suomessa RUOKAVALIO leivällä ei ole juuri eroa, kummatkin nosta- sokeripitoisuus nousee liikaa. transrasvoja ei merkitä tuoteselosteisiin, mikä vat liikaa veren sokeripitoisuutta. Diabeeti- vaikeuttaa niiden tunnistamista. AGE-yhdis- Diabeetikko ei kestä samaa hiilihydraat- VHH-ruokavalion, liikunnan ja ravintolisien kon tulee siis välttää leipää. Hedelmiä tulee teitä on erityisen runsaasti grillatuissa, pais- tikuormitusta kuin terve ihminen. Diabee- vaikutus alkaa näkyä vähitellen veren soke- syödä vain kohtuullisesti, sillä ne sisältävät tetuissa ja käristetyissä liharuoissa. Myös tikolle sopivin hiilihydraattimäärä päivässä ri- ja rasva-arvojen paranemisena ja laihtu- hedelmäsokeria, fruktoosia, joka suurina balsamiko, karkit, kolajuomat, kakut, pikku- lienee 70–110 g. Niinpä suosittelemme misena. VHH-ateriat voidaan koostaa erit- määrinä voi kohottaa veren triglyseridejä. leivät ja muut konditoriatuotteet sisältävät vähähiilihydraattista (VHH) ruokavaliota täin herkullisiksi. Jatkuva napostelu käy tar- AGE-tuotteita. Ne jäykistävät elimistön val- (http://tinyurl.com/y98ek5y), joka sisältää vä- peettomaksi. Alkoholin, esim. viinin kohtuul- kuaisaineita ja hapettavat mm. LDL-koleste- hän suolaa ja tärkkelystä, mutta runsaasti linen käyttö on sallittua diabeetikollekin: rolia oksikolesteroliksi (oxLDL) ja sokeris- kuituja (selluloosaa). Perunan, puuron, naisilla yksi ja miehillä kaksi ravintola-an- tavat LDL-kolesterolia AGE-LDL:ksi. Ne ai- pastan, leivän, pullan, keksien, jäätelön, nosta päivässä. Se vain edistää sokerinsietoa heuttavat ja kiihdyttävät hiljaista tulehdusta, makeisten, viinereiden ja muiden leivonnais- ja antaa nautintoa aterialle. joka puolestaan jäykistää ja ahtauttaa ten vähentäminen ja välttäminen laihduttaa Lääkkeisiin tulisi turvautua vasta toissijaises- valtimoita ja vaikeuttaa verenkiertoa. ja alentaa kohonneita veren glukoosia ja ras- ti, jos laihdutus, kuntoliikunta, ruokavalio ja Berberiini ja karnosiini ehkäisevät hapetusta voja, jolloin yleensä selvitään vähemmällä ravintolisät eivät tuota toivottua tulosta. ja AGE-tuotteiden syntyä elimistössä ja nii- lääkityksellä tai peräti lääkkeittä. Tällainen Lääkehoidossa olevan diabeetikon tulee seu- den haittavaikutuksia. ruokavalio ja ravintolisien käyttö laihduttaa rata ruokavaliota muuttaessaan tarkasti ja voi pienentää A1C:tä 1–2 prosenttiyksik- verensokeriarvojaan. Aterioiden glykee- LIIKUNTA köä tai enemmänkin. Tutkimusten mukaan misen kuorman pienentäminen voi vaatia VHH voi olla jopa yhtä tehokas kuin insu- Säännöllinen kuntoliikunta, vähintään tunti lääkkeen annostelun vähentämistä ali- liinihoito. päivässä, on tärkeää diabeteksen ehkäisyä Kuva 4. Kohonnut verensokeri tuottaa kudoksissa sokerisuuskohtausten (hypoglykemian) vält- sokeristumisen lopputuotteita (AGE-tuotteita). So- ja hoitoa. Säännöllinen liikunta voi ehkäistä Pieniä määriä ”kiellettyjä” ruoka-aineita voi tämiseksi. keri reagoi kemiallisesti valkuaisaineen, kuten he- tyypin 2 diabeteksen puhkeamista erityises- toki syödä silloin tällöin, esimerkiksi uusia moglobiinin, kanssa. Mitä suurempi on A1C (%), Diabeetikon tulee välttää ruokia, jotka sisäl- ti niillä, joiden glukoosinsieto on heikenty- perunoita ja pitkäjyväistä riisiä. Mielestäm- sitä enemmän syntyy AGE-tuotteita. tävät transrasvoja ja sokeroitumisen loppu- nyt. Jos olet tottumaton liikkumaan, aloita 10 11
 7. 7. kuntoliikunta varovaisesti ja nousujohtei- maksaan, jossa se poltetaan energiaksi. on luonteeltaan tulehdustauti, joten anti- ravintolisänä on 350–700 mg. Foolihappo, sesti, niin etteivät paikat kipeydy eikä tule Berberiini alentaa usein yksinkin kohonnutta inflammatorinen E-EPA on diabeetikolle B6- ja B12-vitamiinit parantavat magnesiu- vammoja (ravintolisien käyttö vähentää verensokeria ja A1C:tä, mutta se sopii hyvin ihanteellinen kalaöljy. Elimistö näet valmis- min imeytymistä ja tehoa. lihaskipujen ja -vammojen riskiä). Liikunta yhteen myös lääkityksen kanssa. Se lisää taa siitä resolviini-nimisiä nanomolekyylejä, lisää mielihyvää, parantaa ja ylläpitää kun- synergisesti diabeteslääkkeiden tehoa, jolloin jotka ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat Sinkki (Zn) toa, edistää sydänterveyttä ja parantaa lääkkeen tarve ja sivuvaikutusten riski pie- tulehdusta. Suosittelemme E-EPAa päivittäin Diabeetikko erittää virtsaan runsaasti sink- insuliiniherkkyyttä sekä kuluttaa energiaa nenee. 1000–2000 mg diabeetikoille sekä sydän- ja kiä, jota elimistö tarvitsee ehkäisemään (kaloreita). Diabeetikon on opittava seuraa- mielenterveyspotilaille. E-EPA ehkäisee mo- hapetusstressiä ja tulehdusta. Tyypin 2 Berberiini alentaa kohonneita veren rasvoja diabeetikoilla on usein sinkin puutetta, mikä maan liikunnan ja mahdollisen lääkityksen nia sydän- ja valtimotautien riskitekijöitä yhtä tehokkaasti kuin statiinit, mutta eri ta- lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä. Sink- yhteisvaikutusta, jottei verensokeri laskisi (mm. pienimolekyylistä sdLDL:ää). Lisäksi E- valla. Berberiini ei estä ubikinonin bio- ki pitää yllä myös yleiskuntoa ja vastustus- liian alas (hypoglykemiaan). EPA tehostaa statiinien suojavaikutusta veri- synteesiä maksassa (kuten statiinit), eikä se kykyä infektioita ja vanhenemismuutoksia suonissa ja sydämessä. E-EPA alentaa veren aiheuta statiineille ominaisia sivuvaikutuk- vastaan. Sinkki nopeuttaa haavojen parane- kohonneita triglyseridejä ja vaimentaa stres- RAVINTOLISÄT sia (lihasten väsyminen, uni- ja muistihäiriöt mista. Diabeetikon tarvitsema päiväannos sihormonien (kortisonin ja kortisolin) hait- ja dementia). Berberiiniä voi käyttää statii- ravintolisänä on 15–30 mg. Terveelle keskivertoväestölle tarkoitetut vi- tavaikutuksia ja ehkäisee ja korjaa siten myös nien rinnalla tai niiden sijasta. tamiinien, hiven- ja kivennäisaineiden päi- insuliiniresistenssiä. E-EPA pääsee hyvin ai- Berberiini vahvistaa sydäntä ja suojaa val- voihin ja siksi se ehkäisee ja hoitaa myös Seleeni (Se) vittäiset saantisuositukset eivät riitä alkuun- timoita, hermoja ja munuaisia, joiden solut muistihäiriöitä, masennusta ja dementiaa. Seleeni on monipuolinen vesiliukoinen kaan diabeetikolle, sillä hänen tarpeensa on ovat herkkiä sokerin aiheuttamille vaurioille. antioksidantti, joka suojaa soluja hapetus- moninkertainen. Diabeetikko kuluttaa ja Tehokas annos on 1–1,5 g päivässä. Lisätie- Kromi (Cr) stressiltä. Orgaaninen seleeni on tehokkaam- erittää virtsan mukana pois elimistöstään toa: http://fi.wikipedia.org/wiki/Berberiini Suomalaisten kromin saanti ravinnosta on paa kuin epäorgaaninen. Suositeltava päivä- monia suojaravintoaineita paljon enemmän vähäisintä maailmassa (keskimäärin alle 30 annos diabeetikolle on 200 μg. kuin terveet ihmiset. Niinpä ravintolisät vä- hentävät riskiä ja jarruttavat alkaneen tau- Karnosiini μg/vrk, saantisuositus terveille on 50–200 μg/ Karnosiini on elimistön oma valkuaisaine vrk). Liian vähäisellä saannilla on todennä- C- ja E-vitamiinit din etenemistä. Jotkin ravintolisät (mm. ber- (dipeptidi), jonka tarvetta krooniset sairau- köisesti syy-yhteyttä tyypin 2 diabeteksen C- ja E-vitamiinit suojaavat soluja vaurioilta. beriini) alentavat kohonneita verensokeri- ja det (mm. diabetes ja sen oheistaudit) ja yleisyyteen Suomessa. Insuliini tarvitsee Suosittelemme diabeetikoille C-vitamiinia kolesteroliarvoja ja ehkäisevät siten diabe- ikääntyminen lisäävät. Kudosten karnosii- kromia apulaisekseen siirtämään sokeria 500–1000 mg ja E-vitamiinia 200–400 mg teksen oheistauteja ja hillitsevät niiden ete- nipitoisuus vähenee iän myötä, mutta asia verestä kudoksiin poltettavaksi energiaksi. päivässä. E-vitamiini ja muut antioksidantit nemistä. Berberiini, D-vitamiini, karnosiini voidaan korjata ottamalla karnosiinia ra- Kromi alentaa kohonnutta verensokeria ja vähentävät valtimoita supistavien ja ahtaut- ja kalaöljy vaimentavat geenivirheitä ja hil- vintolisänä. Karnosiini lisää haiman beeta- A1C:tä sekä hillitsee makeannälkää ja eh- tavien yhdisteiden syntyä diabeetikon jaista kroonista tulehdusta. Karnosiini, B6- solumassaa ja ehkäisee hapetusstressiä, käisee masennusta. Tehokkainta on orgaani- kudoksissa. Ne tehostavat karnosiinin ja vitamiini ja alfalipoiinihappo ehkäisevät val- tulehdusta ja proteiinien ja LDL-kolestero- nen kromi (nikotinaatti tai pikolinaatti). Ai- muiden tässä mainittujen ravintolisien myön- kuaisaineiden ja rasvojen sokeristumista. lin sokeristumista. Karnosiini ehkäisee kaik- kuisen diabeetikon kromin tarve on 100–400 teisiä vaikutuksia. Foolihappo, B6- ja B12-vitamiinit ehkäise- vät myrkyllisen aminohapon, homokyste- kia diabeteksen komplikaatiota ja hillitsee μg/vrk. niiden etenemistä. Karnosiini edistää haavo- D-vitamiini iinin, kertymistä kudoksiin, etenkin aivoihin. jen paranemista. Aikuinen diabeetikko tar- Magnesium (Mg) D-vitamiinin piilevä puute on yleistä Suo- Ubikinoni (Q10) ja E-EPA ehkäisevät en- vitsee karnosiinia 800–1200 mg/vrk. Haa- Jopa puolella diabeetikoista on merkittävä messa. Auringonvalon ja D-vitamiinin niuk- doteelivaurioita ja statiinien haittavaikutuk- vauman hoidossa annoksen voi kaksinker- magnesiumin vajaus, sillä diabeetikot erit- kuus lisää diabeteksen ja se oheistautien ris- sia. E-EPA alentaa kohonneita triglyseridejä taistaa. Parhaat karnosiinivalmisteet sisältä- tävät virtsaan tavallista enemmän magne- kiä ja kääntäen, riittävä saanti vähentää sitä. ja verenpainetta sekä vähentää vatsanalueen vät myös sinkkiä ja E-vitamiinia, jotka siumia. Valitettavasti lääkärit eivät mittaa po- D-vitamiini lisää vastustuskykyä myös infek- sisäistä rasvamäärää. tehostavat karnosiinin vaikutuksia. tilaansa punasolujen Mg-pitoisuutta, joten tioita vastaan. Diabeetikon tarve on 25–50 Berberiini puutos jää diagnosoimatta ja hoitamatta. Se mikrogrammaa (μg) päivässä. Seerumin D- Berberiini on ikivanha kasviperäinen kansan- E-EPA (etyyli-EPA) heikentää insuliiniherkkyyttä ja lisää veren- vitamiinin pitoisuuden (S-D-25) tulee olla lääke. Se vähentää ravinnon sokereiden Omega-3-rasvahappojen runsas saanti eh- painetaudin, rytmihäiriöiden, sydänkohtaus- 75–250 nmol/l. Turvallinen päiväannos jat- imeytymistä vereen, lisää insuliiniherkkyyttä käisee perimänsä vuoksi tyypin 1 diabetek- ten, aivohalvauksen ja ennenaikaisen kuo- kuvassa käytössä on lapsille 25 ja aikuisille ja glukoosin siirtymistä verestä lihaksiin ja selle alttiiden lasten sairastumista. Diabetes leman riskiä. Suositeltava Mg:n päiväannos 200 μg. 12 13
 8. 8. Foolihappo ja muut B-vitamiinit Ubikinoni KIITOS Foolihappo sekä B6- ja B12-vitamiinit eh- Ubikinoni (Q10) tuottaa energiaa solujen käisevät homokysteiinin kertymistä vereen mitokondrioissa ja toimii hyvänä antioksi- Kiitämme lääketieteen ja kirurgian tohtori Timo Kuuse- ja aivoihin. Diabeetikon veren homokyste- danttina. Se ehkäisee ja hillitsee mitokond- laa, joka on antanut meille arvokkaita neuvoja tämän iinipitoisuus on yleensä kohonnut, mikä al- rioiden vaurioita ja valtimoiden endoteelin oppaan laatimisessa. Hänen ansiostaan olemme kyen- tistaa hänet mm. muistihäiriöille, masennuk- toimintahäiriöitä, jolloin valtimotaudin riski neet syventämään tietämystämme diabeteksen itse- selle, dementialle, luukadolle ja sydän- ja pienenee. Ubikinoni on hyvä ravintolisä dia- hoidosta ja voimme näin välittää tietoa oppaamme luki- verisuonitaudeille. Homokysteiinin viitear- beteksessa, sepelvaltimotaudissa ja sydämen joille. Tohtori Kuusela on hoitanut omaa tyypin 2 diabe- vot ovat 5–15 μmol/l, mutta diabeteksen vajaatoiminnassa. Jokainen statiineja käyt- testaan toistakymmentä vuotta menestyksellisesti nou- komplikaatioiden riski alkaa kasvaa jo 7 tävä tarvitsee ubikinonia (100 mg/vrk) suo- dattamalla tässä oppaassa esitettyjä neuvoja. μmol/l:sta ylöspäin. jaksi lääkkeen sivuvaikutuksia vastaan. Alfalipoiinihappo Ravintolisät tehostavat toistensa, VHH-di- Alfalipoiinihappo ehkäisee ja hoitaa dia- eetin, liikunnan ja lääkityksen edullisia vai- beettista neuropatiaa. Samalla veren härs- kutuksia. Ravintolisiä voi käyttää huoletta jat- kiintyneet rasvat (lipidiperoksidit) vähenevät. kuvasti, tauotta ja tarvittaessa minkä tahan- Alfalipoiinihappo on tehokasta ja turvallista sa lääkityksen ohessa. Ravintolisät suojaa- annoksilla 200–600 mg/vrk. Se tehostaa E- vat diabeetikon sydäntä, valtimoita, hermo- EPAn ja karnosiinin biologisia vaikutuksia ja, aivoja, maksaa ja munuaisia. valtimonkovetustaudin ehkäisyssä ja hoidossa. SYDÄNPOT ILAAN ITSEHOIDO Laa N OPAS tineet Matti Tolonen ja Pen tti Raaste TO KAL HTORI TOLOSE AÖL N L a a ti JYOP neet Ma tt AS i To lo ne n ja Ka is a M ik ko la 1 Saatavana myös Sydänpotilaan itsehoidon opas ja Kalaöljyopas. 14 15
 9. 9. Diabeteksen hoito on millimetrin tarkkaa työtä, jossa potilaan on itse oltava osaajana. Hoitoon osallistuvat terveydenhuollon ja ravitsemuk- sen ammattihenkilöt, mutta potilas kantaa itse suurimman vastuun tautinsa hoitamisesta. Vain diabeetikko itse voi opetella hoitamaan tautiaan mahdollisimman hyvin. Se vaatii jatkuvaa opettelua, totuttelua ja kokemuksen kirjaamista elintapojen (liikunnan, ruoka- valion, ravintolisien ja lääkityksen) vaikutuksesta veren sokeritasoon ja vointiin. Matti Tolonen on lääketieteen ja Pentti Raaste on lääketieteen li- kirurgian tohtori, työlääketieteen sensiaatti ja diabeetikko. Hänel- erikoislääkäri ja Helsingin yli- lä on yksityisvastaanotto Fuengi- opiston kansanterveystieteen do- rolassa, Espanjan Aurinkoran- sentti. Hänet tunnetaan yhtenä nikolla. Suomen luontaislääketieteen Puhelin +34-95247 5290 pioneereista. Kuvat: Osmo Lehtinen

×