Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?

429 views

Published on

Miten jakamistalous ja digitaaliset yhteisöt muokkaavat demokratiaa? Aleksi Neuvosen pitämä esitys Kuntaliiton ja oikeusministeriön Demokratiapäivässä 18.10.2016.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho?

 1. 1. Digitaalinen aika: demokratian nousu vai tuho? Uudet sosiaaliset yhteisöt verkossa ja jakamistalous Demoratiapäivä 18.10.2016 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi @leksis
 2. 2. https://www.yahoo.com/news/mark-zuckerberg%E2%80%99s-ipo-letter--why-f acebook-exists.html
 3. 3. Digitalisoituminen Väestömuutos Niukkenevat luonnonvarat Globaalistuva talous Minä-me-yhteiskunta Median/julkisuuden murros Digitaalinen kansalaisosallistuminen Big Data Kaupungistuminen Ikääntyminen Asumisen ja liikkumisen hinta nousee Alustatalous Palkkatyöstä keikkatalouteen Epäluottamus instituutioihin Uusi sosiaalisuus, vertaisyhteisöt GLOBAALIT MEGATRENDIT
 4. 4. JAKAMISTALOUS ALUSTATALOUS Airbnb PiggyBaggy Foodora Etzy Taskrabbit Uber Feastly Kickstarter Shareyourmeal Tori.fi CityCarClub Kaupunkipyörät Materiaalipankki Skillshare Khan Academy Sharetribe Tuup Paikalliset aikapankit Zopa Jakamistalous perustuu alustatalouden ratkaisuihin. Kaikki alustatalous ei ole jakamistaloutta.
 5. 5. Jakamistalous Alustatalous Keikkatalous Kiertotalous Jakamistalous perustuu alustatalouden ratkaisuihin. Usein jakamistalous sisällytetään myös kiertotalouteen, jossa kyse on liiketoimintamalleista, joilla luonnonvaroja ja hyödykkeitä saadaan jalostettua aina uuteen käyttöön.
 6. 6. Jakamistaloudelle on monta driveria Digitalisoituminen Kaupungistuminen Materiaalisen elintason nousu Toimeentulon pirstaloituminen Uudet sosiaalisuuden muodot
 7. 7. 2000-luvun UUSI KANSALAISTOIMINTA NOJAA VAHVASTI SOSIAALISEEN MEDIAAN
 8. 8. DIGITAALINEN JAKAMISTALOUS MONIPUOLISTAA PALVELUTARJONTAA
 9. 9. UUSILLA DIGITAALISILLA PALVELUILLA ON KOLME PÄÄSUUNTAA
 10. 10. OSALLISTUVA BUDJETOINTI, KANSALAISRAADIT JA AVOIN DATA LUOVAT UUTTA OSALLISTUMISEN KULTTUURIA KAIKKIALLA MAAILMASSA.
 11. 11. Mahdollisuudet Uhat Nykyistä laajempi osallisuus mielekkään toiminnan kautta. Uudenlainen, ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä tukeva palvelujärjestelmä. Vahvempaa paikallistaloutta ja toimeentuloa. Resurssitehokkuuden hyppäyksellistä parantumista Globaalien monopolien syntyminen, pääomien kasautuminen. Työtätekevän köyhälistön synty villeillä työmarkkinoilla. Veropohjan rapautuminen. Haavoittuvimpien ihmisryhmien putoaminen palvelujen piiristä.
 12. 12. Yhteiskunnan läpikapitalisoitumista vai talouden sosiaalistumista?
 13. 13. ● Osallistumiselle on aina esteitä, eri ihmisillä on eri esteet: Joillekin raha, toisille aika, ujous tai koettu syrjintä. ● Rahan tienaaminen ja sosiaaliset kohtaamiset ovat toisiaan vahvistavia motivaatiotekijöitä. ● Maksujen hoitaminen “näkymättömästi” alustan kautta vahvistaa myönteisiä kokemuksia sosiaalisuudesta. Airi Lampinen, Postdoctoral Researcher, Mobile Life Centre Stockholm / Demos Helsinki Associate, http://airilampinen.fi/
 14. 14. “Asuinlähiöissä, leikki- ja koirapuistoissa tai kantakapakoissa oli syntynyt erilaisia jakamistalouksia, joissa vaihdettiin palveluksia, tietoa ja taitoa, esimerkiksi astioiden pesua leipäjonokäynteihin ja työllistymis- ja harrastusvinkkejä.” Anna-Maria Isola & Elina Turunen & Heikki Hiilamo: “Miten köyhät selviävät Suomessa?”, Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):2 Jakaminen vahvistaa kokemusta omasta pystyvyydestä?
 15. 15. Keskeisiä kysymyksiä Onko jakamistalous pääosin urbaani ilmiö? Syntyykö globaalien alustojen rinnalle paikallista jakamistaloutta tai yhteisomistettuja alustoja? Voidaanko fiksulla regulaatiolla synnyttää paremmat jakamistalouden markkinat?
 16. 16. http://www.platformcoop.net/events/platform-cooperativism-building-the-coo perative-internet
 17. 17. https://extfiles.etsy.com/advocacy/Etsy_EconomicSecurity_2016.pdf
 18. 18. http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/nakokulmia-kokeilurahoitukseen/ KOKEILURAHASTO TARJOAA MAHDOLLISUUDEN TESTATA JAKAMISTALOUTTA PAIKALLISIIN RATKAISUIHIN?
 19. 19. Mikä on kunnan rooli jakamistaloudessa? Kirjastot, julkisten rakennusten tilat, kulttuuri- ja liikuntapalvelut? Kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa, rakennusnormeissa? Julkisissa hankinnoissa? Kunnan omilla työpaikoilla? Yhteistyönä jakamistalousyriysten kanssa sote-palveluissa? Elinkeinopolitiikassa? Osallisuus- ja yhdenvertaisuushankkeissa? Kaupunginosien ja kylien elävöittämisessä?
 20. 20. Tilojen ja palveluiden käyttö muuttuu, muuttuuko kaavoitus ja rakentaminen? http://www.demoshelsinki.fi/en/julkaisut/nordic-cities-beyond-digital-disruptio n/
 21. 21. Smart Retro -hanke testasi uusia digitaalisia palveluita Lahdessa ja Tukholman Bagarmossenissa. Lue lisää: http://www.demoshelsinki.fi/en/julkaisut/nordic-cities-beyond-digital-disruption /
 22. 22. http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/pohjoismaiset-kaupungit-digitaalisen-vallankumouksen-jalkeen/
 23. 23. Lopuksi: Demokratia ja järjestelmätason muutos Edustuksellinen demokratia on kytkeytynyt kiinteästi teollisen ajan ammattirakenteeseen ja taloudellisen kasvun synnyttämään hyvinvointiin. Nyt tämä koko malli on murroksessa. Edustuksellisen demokratian on mukauduttava tähän. Jakamistaloudella ja (digitaalisilla) vertaisyhteisöillä voi olla tärkeä silloittava rooli sekä uusien toimeentulo- että osallistumismuotojen rakentumisessa.
 24. 24. Lopuksi: Demokratia ja järjestelmätason muutos Työ Demokratia Kasvu Toimeentulo Osallisuus Edistys

×