Advertisement

More Related Content

Advertisement

Mitä on wikidemokratia

 1. Mitä on wikidemokratia? Roope Mokka www.demos.fi
 2. 2 demokratiaa Nykydemokratia Demokratian idea Siirtyminen suvun tai “...kunkin vastuullisesta   dynastian vallasta osallistumisesta kykyjensä kansanvaltaan liittynyt mukaan niiden ryhmien satunnaisiin teknisiin toiminnan muotoilemiseen ja keksintöihin ohjaamiseen, joihin hän kuuluu Ei ideologista pohjaa tai  edes ideaalia ja pääsyä tarpeidensa  mukaan osalliseksi niistä Äänioikeus, toistuvat vaalit,  arvoista, joita ryhmä enemmistövalta, toiminnallansa ylläpitää.” parlamenttiin ja hallitukseen perustuva hallinto pyhiä ryhmät eivät saa olla  toisiaanpoissulkevia - Syntynyt pienimmän  avoimuus. mahdollisen muutoksen periaatteen mukaan
 3. 2 teknologiaa
 4. Kuukuppikunta
 5. 1973: Kalifornia
 6. 60% maailmanmarkkinoista
 7. Pro-Am vallankumous • Kohdemarkkina = Minä ja frendit • Massatuotevalikoima ei tyydytä • Halu osallistua • Kuluttajasta tuottaja • Ammattilainen tekee välineet?
 8. Perinteinen näkemys demokratiasta • Intressiristiriidat tekevät äänestäjien valinnat helpoksi. • On olemassa selkeitä massojen intressejä ja asiantuntijat hoitavat loput. • Kansalainen osallistuu yhteiseen hyvään, äänestämisen, verojen ja palkkatyön kautta. • Ääni luovutetaan edustajalle, joka tietää mitä sillä tehdä
 9. Antiikin kreikka Ensimmäistä kertaa historiassa syntyi  välttämättömyyksistä vapaa tila - julkinen alue  “se oli ainoa paikka, jossa ihmiset saattoivat näyttää keitä he todella ja ainutkertaisesti olivat.” Talouden mahdollistama, mutta sen yläpuolella  Samalla syntyivät yksilöllisyys ja hyve  Tämän tilaisuuden vuoksi jokainen oli valmis  osallistumaan yhteiseen hyvään, eli kaupunkivaltion asioiden hoitoon
 10. Nyt olemme kaikki “vapaita miehiä”
 11. David Miliband: “We can -politics” •50-70-luku I need hyvinvointivaltio •80-90-luku I want kulutusyhteiskunta, individualismi •2000-luku I can osaamisyhteiskunta •2010-luku We can vertaisyhteiskunta
 12. Inttämis- Wikidemokratia demokratia: •Teknisestä eipäs-juupas -keskustelusta •Asiantuntijat hallitsevat. päästään sopimaan asioista ja •Poliittinen keskustelu ymmärtämään toisen näkökulmaa kulissidebattia, jossa keksitään •Empatia ei debatti inttämisen aiheita. •Suora osallistuminen •Kukaan ei uskalla esittää •Yksilöllinen panos uusia asioita. •Voidaan ottaa “vastapuolen idea” •Suurin ongelma on se kuva, jatkokehittelyyn minkä inttämispolitiikka antaa •Yhteinen elävä määritelmä sille, mitä kansalaiselle: se ei mobilisoi tarkoittavat abstraktit arvot: kansaa, se johtaa huomion kannustavuus, tasa-arvo, mielekäs työ. •Politiikasta tulee arjen kaltaista, ei viisastelua vaan yhdessä tekemistä
 13. LISÄÄ? www.2040.fi www.wikipuolue.fi www.yhteiskuntakaksipistenolla.wordpress.com www.demos.fi
Advertisement