Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä

1,331 views

Published on

SDP:n tulevaisuustyöryhmälle 24.5.2016 pidetty esitys jakamistaloudesta.

Published in: Business
 • Be the first to comment

Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä

 1. 1. Jakamistalous tulevaisuuden ilmiönä Jakamistalouden monet kasvot 24.5.2016 Aleksi Neuvonen Demos Helsinki aleksi.neuvonen@demoshelsinki.fi @leksis
 2. 2. Mahdollisuudet Uhat Nykyistä laajempi osallisuus mielekkään toiminnan kautta. Uudenlainen, ihmisten hyvinvointia ja pärjäämistä tukeva palvelujärjestelmä. Vahvempaa paikallistaloutta ja toimeentuloa. Resurssitehokkuuden hyppäyksellistä parantumista Globaalien monopolien syntyminen, pääomien kasautuminen. Työtätekevän köyhälistön synty villeillä työmarkkinoilla. Veropohjan rapautuminen. Haavoittuvimpien ihmisryhmien putoaminen palvelujen piiristä.
 3. 3. JAKAMISTALOUS ALUSTATALOUS Airbnb PiggyBaggy Foodora Etzy Taskrabbit Uber Feastly Kickstarter Shareyourmeal Tori.fi CityCarClub Kaupunkipyörät Materiaalipankki Skillshare Khan Academy Sharetribe Tuup Paikalliset aikapankit Zopa Jakamistalous perustuu alustatalouden ratkaisuihin. Kaikki alustatalous ei ole jakamistaloutta.
 4. 4. Jakamistalous Alustatalous Keikkatalous Kiertotalous Jakamistalous perustuu alustatalouden ratkaisuihin. Usein jakamistalous sisällytetään myös kiertotalouteen, jossa kyse on liiketoimintamalleista, joilla luonnonvaroja ja hyödykkeitä saadaan jalostettua aina uuteen käyttöön.
 5. 5. Yhteiskunnan läpikapitalisoitumista vai talouden sosiaalistumista?
 6. 6. ● Osallistumiselle on aina esteitä, eri ihmisillä on eri esteet: Joillekin raha, toisille aika, ujous tai koettu syrjintä. ● Rahan tienaaminen ja sosiaaliset kohtaamiset ovat toisiaan vahvistavia motivaatiotekijöitä. ● Maksujen hoitaminen “näkymättömästi” alustan kautta vahvistaa myönteisiä kokemuksia sosiaalisuudesta. Airi Lampinen, Postdoctoral Researcher, Mobile Life Centre Stockholm / Demos Helsinki Associate, http://airilampinen. fi/
 7. 7. “Asuinlähiöissä, leikki- ja koirapuistoissa tai kantakapakoissa oli syntynyt erilaisia jakamistalouksia, joissa vaihdettiin palveluksia, tietoa ja taitoa, esimerkiksi astioiden pesua leipäjonokäynteihin ja työllistymis- ja harrastusvinkkejä.” Anna-Maria Isola & Elina Turunen & Heikki Hiilamo: “Miten köyhät selviävät Suomessa?”, Yhteiskuntapolitiikka 81 (2016):2 Jakaminen vahvistaa kokemusta omasta pystyvyydestä?
 8. 8. Keskeisiä kysymyksiä Keitä ovat voittajat ja häviäjät? Onko jakamistalous pääosin urbaani ilmiö? Syntyykö globaalien alustojen rinnalle paikallista jakamistaloutta tai yhteisomistettuja alustoja? Voidaanko fiksulla regulaatiolla synnyttää paremmat jakamistalouden markkinat?
 9. 9. http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/nakokulmia-kokeilurahoitukseen/
 10. 10. Suurin kysymys: kuka omistaa datan? Kumuloituuko jakamistalouden myötä kasvava data-vauraus Googlelle, Facebookille, Microsoftille ja Amazonille? Jääkö osa datasta alihyödynnetyksi perinteisten yritysten ja julkisen sektorin omille servereille? Mikä on kansalaisten oikeus omasta toiminnasta syntyvään dataan? Pystymmekö avaamaan dataa koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi, palvelemaan parempien palveluiden, kaupunkisuunnittelun ja politiikan tekemistä?

×