Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 23 Ad

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020

Download to read offline

Miksi Suomen kaupungistuminen jatkuu? -policy paperin julkaisutilaisuuden kalvot. Perustuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman URMI-tutkimushankkeen (urmi.fi) tuloksiin. Julkaisu saatavissa kokonaisuudessaan: https://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/policy-paper-miksi-suomen-kaupungistuminen-jatkuu/

Miksi Suomen kaupungistuminen jatkuu? -policy paperin julkaisutilaisuuden kalvot. Perustuu Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittaman URMI-tutkimushankkeen (urmi.fi) tuloksiin. Julkaisu saatavissa kokonaisuudessaan: https://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/policy-paper-miksi-suomen-kaupungistuminen-jatkuu/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020 (20)

More from Demos Helsinki (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Miksi kaupungistuminen jatkuu? Urmi aamiaisseminaari ja julkistus 6.2.2020

 1. 1. Miksi kaupungistuminen jatkuu? Argumentteja keskusteluun Suomen kaupungistumisen syistä 2020-luvulla 6.2.2020
 2. 2. Urbanization, mobilities and immigration (URMI) & WP1 Drivers of Urbanisation
 3. 3. Tervetuloa! @urmi_team @Akatemia_STN #kaupungistuminen #2020 #strateginentutkimus
 4. 4. Kaupungistuminen, kinkkinen kysymys ¨ Seuraavatko ihmiset työpaikkoja vai päinvastoin? Kiihdyttääkö digitalisaatio kaupungistumista aina vai vain tällä hetkellä? Lisääkö monipaikkaisuus kaupungistumista vai ei? Mikä on tilan tuottamisen rooli kaupungistumisessa?
 5. 5. https://bemine.fi/loppuraportti/
 6. 6. 2000-luvun alun kaupungistumisen ajurit
 7. 7. 2000-LUVUN ALUN AJURIT 1/2 × Luonnollisen väestönkasvun painopisteen siirtyminen isoimpiin kaupunkeihin × Maatalouden ja teollisuuden työpaikkojen väheneminen × Tietointensiivinen talous keskittyy isoimpiin kaupunkeihin, palvelut tulevat perässä × Kahden koulutetun aikuisen perheiden osuuden kasvu × Maahanmuuton keskittyminen suurimpiin kaupunkeihin
 8. 8. 2000-LUVUN ALUN AJURIT 2/2 × Kiinteistöbisnes keskittyy kovimman tuoton alueille eli suurimmille ja kaupunkiseuduille × Lainojen tiukentuneet ehdot pudottavat vakuusarvoja maaseudulla ja pikkukaupungeissa × Seutuistuminen on laajentanut kaupungistumisen piiriä, mille Suomessa on hyvin vähän esteitä × Kaupunkiverkon tiheys ja infrastruktuurin polkuriippuvuudet × Monipaikkaisuus
 9. 9. 2020–2030-lukujen ajurit
 10. 10. 2020- JA 2030-LUVUN AJURIT 1/2 × Ilmastonmuutoksen hillintäpyrkimykset nostavat elinkustannuksia epätasaisesti × Digitaalinen talous keskittyy tiiviisti asutetuille alueille × Työsuhteiden muutos suosii asumista hyvällä sijainnilla × Julkisten palvelujen verkko harventuu edelleen
 11. 11. 2020- JA 2030-LUVUN AJURIT “vastakarvaan” 2/2 × Keskittymisen haittapuolet käynnistävät uuden hajautumiskehityksen? × Globaaliin ympäristökriisiin reagoiminen vaatii maankäytön muutoksia?
 12. 12. Kaupungistuminen ei ole luonnonvoima
 13. 13. TILAN TUOTTAMINEN JA KULUTTAMINEN × kaupungistumista synnyttävät toisaalta yksittäiset ihmiset omilla valinnoillaan ja toisaalta isot toimijat päätöksillä jotka muuttavat ihmisten valintojen ehtoja × mikäli talouden rakenne ja reunaehdot pysyvät samoina kuin nyt, eivät muuttovirrat käänny maaseudulle tai pieniin ja keskisuuriin kaupunkeihin × Suomessa kehityksen epätasaisuus on akuutti kysymys
 14. 14. TILAN TUOTTAMINEN JA KULUTTAMINEN × tilan tuottamisen lyhyt historia − esimoderni − teollistuminen − jälkiteollinen / urbaani
 15. 15. screen.io/demos Kolme tärkeintä kaupungistumisen ajuria 2020-2030-luvuilla?
 16. 16. Kommenttipuheenvuorot
 17. 17. SOILE KUITUNEN Mikkelin kaupunki & Kuntoutussäätiö Kommenttipuheenvuoro @KuitunenSoile @Kuntoutussaatio
 18. 18. KATJA PALONEN Työ- ja elinkeinoministeriö Kommenttipuheenvuoro @katjapalonen @TEMuutiset
 19. 19. JUHA KOSTIAINEN YIT Kommenttipuheenvuoro @Juha_Kostiainen @YITSuomi Juhalta terveisiä - puheenvuoron peruuntumisesta reklamaatiot suoraan Finnairille
 20. 20. KATARIINA HAIGH Asuntosäätiö Kommenttipuheenvuoro @asuntosaatio
 21. 21. Toimenpidesuositukset
 22. 22. SUOSITUKSET × Kaupungistumiskehitykseen vaikutetaan talous- ja yhteiskuntapolitiikan suurten linjausten kautta × Hiilineutraalien kaupunkien ja Suomen rakentaminen on saatava kaupunkipolitiikan keskiöön. × Työhön ja opiskeluun perustuvan maahanmuuton lisääminen on suomalaisen yhteiskunnan keskeinen tulevaisuuskysymys. × Kaupunkiseutujen suunnittelu on päivitettävä digitaalisen ajan tilallisiin suhteisiin. × Asuntopolitiikan rooli suurkaupungeissa korostuu. × Pieneneville, ikääntyville kaupungeille ja maaseutupaikkakunnille tarvitaan oma suunnittelun ja politiikan työkalupakki.
 23. 23. Kiitos! Keskustelu jatkukoon! @urmi_team @Akatemia_STN #kaupungistuminen #2020 #strateginentutkimus

×