Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)

378 views

Published on

Henna on uusi juna-asema ja tuleva kaupunginosa Orimattilassa Lahden oikoradan varressa. Hennan aluetta suunnitellaan ja rakennetaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Demos Helsinki ja Orimattilan kaupunki käynnistivät Sitran rahoittamassa hankkeessa Hennan kehittäjäklubin, jossa kokeillaan uusia resurssiviisaita ja älykkäitä palveluja. Esityksessä tiiviisti hankkeen tulokset.

Published in: Services
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Resurssifiksu henna -hankkeen tulokset (tiivistelmä)

 1. 1. Satu Lähteenoja Demos Helsinki Tammikuu 2019 satu.lahteenoja@demoshelsinki.fi Resurssifiksu Henna
 2. 2. Hennan alue Henna on uusi, vehreä, puutarhamainen ja vähähiilinen kaupunginosa Länsi-Orimattilassa. Oikoradan varrella sijaitsevasta Hennasta pääsee Lahteen 10 minuutissa ja Helsinkiin 50 minuutissa. Hennaan rakentuu 15 000 asukkaalle kestävän kehityksen periaattein toteutettu kaupunkiyhteisö. Lue lisää Hennan nettisivuilta www.hennaan.fi
 3. 3. Hennan asuinalue on rakentumassa oleva resurssiviisas, älykäs ja houkutteleva 15 000 asukkaan asuinalue. Orimattilan kaupunki ja Demos Helsinki valmistelivat ja toteuttivat vuoden 2018 aikana resurssiviisauteen liittyviä toimenpiteitä ja kokeiluita yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Demos Helsinki käynnisti vuonna 2018 yhdessä Orimattilan kaupungin kanssa Hennan kehittäjäklubin toiminnan sekä auttoi neljän aihealueen viemistä kohti konkreettisia kokeiluja. Kehittäjäklubin työpajoissa alueen yrittäjät ja aktiiviset toimijat ideoivat ja suunnittelivat kokeiluja, joilla aluetta lähdetään kehittämään. Tarkoituksena oli päästä sanoista tekoihin ja tehdä Hennan kehittyminen näkyväksi. Resurssifiksu Henna -hankkeessa etsittiin ratkaisuja, jotka sopivat juuri Hennaan, radan varren puutarhakaupunkiin maaseudun keskellä. Alue sopii loistavasti digitaalisten ja resurssiviisaiden uusien ratkaisujen testialustaksi, koska se on vasta rakentumassa. Resurssiviisaat elämäntavat ovat mahdollista heti alusta alkaen, koska Hennan juna-asema on jo auki ja kaikki Z-junat sekä Lahteen että Helsinkiin pysähtyvät Hennassa. Resurssifiksu Henna -hankkeen rahoitti Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra. Resurssifiksu Henna
 4. 4. Hankkeen neljä teemaa: Tavoite: Uudet ratkaisut Hennaan Kokeilujen tavoitteet: ● Auttavat luomaan puitteet tulevalle elämäntavalle ● Sopivat Hennan tavoitteisiin ja visioon ● Edistävät kestävää kehitystä yksilön arjessa ● Tuovat jotain uutta niihin tapoihin, joilla arki on aiemmin pyörinyt ● Voivat hyödyntää väliaikaisuutta Hennan kehittyessä 1. Kodit ja infra – älykkyys, vähähiilisyys, resurssitehokkuus 2. Palvelut – helppo saatavuus, digitaalisuuden hyödyntäminen, paikallisten yritysten edistäminen 4. Kaupunkiaktivismi – vuorovaikutus, yhdessä tekeminen, digitaaliset alustat 3. Liikkuminen – matkaketjujen yhdistäminen ja erilaiset (kestävät) liikkumistavat
 5. 5. Hennan kehittäjäklubilla on työstettiin syksyn 2018 aikana neljää ideaa kohti käytäntöä. Kuhunkin teemaan liittyen ideoitiin ensin pitkän aikavälin visio ja tähän pohjautuen nopeita kokeiluita, joilla visiota voidana lähteä edistämään. Liikenne -teeman kokeilussa kehitettiin resurssifiksuja liikenneratkaisuja Orimattilan alueelle. Kimppakyytipalvelun ja kutsubussin selvitystyö jatkuu. Nopeana kokeiluna Hennaan saatiin ensimmäinen vertaisvuokrauksessa oleva yhteiskäyttöauto. Koti ja energia -kokeilussa pohdittiin kestävää asumista, ja lopputuloksena syntyi alueen rakentajille suunnattu kestävän rakentamisen opas. Palvelut -teemaan liittyen Kehittäjäklubilla kehitettiin idea Orimattilan Henna-infosta, joka toimisi väliaikaisena kohtaamis- ja infopisteenä Hennan alueella ennen varsinaisen Henna-talon rakentumista. Infon konsepti ja kumppanit ovat valmiita. Kaupunkiaktivismi -teemaan liittyen luotiin visio puutarhakaupungin identiteetin kehittämisestä, jossa keskeisenä ajatuksena on tuoda lähiruoka, kaupunkiviljely ja hyötykasvit osaksi julkisia ja yksityisiä viheralueita. Hennan puutarha-alueita aletaan kehittää alkukeväästä 2019 yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun kanssa ja kevät huipentuu puutarhakaupungin avajaisiin. Kehittäjäklubin neljä teemaa
 6. 6. Kehittäjäklubin tapahtumat vuonna 2018 Kehitystyöpaja 29.9. Kokeilujen käytännön toteutuksen suunnittelu. Esitellään jalostetut versiot kokeiluista ja kehitetään niitä yhdessä eteenpäin. Syksy 2018 Kehittäjäklubin avajaiset 12.6. Luotiin pohja kehittäjäklubin rakentumiselle: esiteltiin olemassa olevia ratkaisuja, jaettiin kehitysideoita ja verkostoiduttiin muiden Hennan kehittämisestä kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Kumppanityöpaja 22.8. Kehitettiin resurssifiksuja palveluita ja toimintamalleja yhdessä kumppanien kanssa. Luotiin kuhunkin teemaan liittyen pitkän tähtäimen visio ja valittiin kokeilukonsepti, joka auttaa edistämään visiota. Autojen vertaisvuokrauspalvelu avattiin Hennan asemalla 5.12.2018 Kesä 2018 Talvi 2018-19
 7. 7. Kuvia kehittäjäklubilta
 8. 8. Kokeilujen tulokset
 9. 9. Hennan aseman parkkipaikka on jo arkipäivisin käymässä ahtaaksi. Liityntäliikenne linja-autolla toimii vain osittain. Autojen yhteiskäytössä tavoitteena on parantaa Hennan alueen, lähikylien sekä Orimattilan keskustan liikennöintiä ja saavutettavuutta. Hennan asema on Suomen ensimmäisiä paikkoja, joissa on erillinen parkkipaikka yhteiskäytössä oleville autoille. Yhteiskäyttöä tarjoavien yritysten lisäksi kuka tahansa voi antaa oman autonsa muiden käyttöön korvausta vastaan silloin, kun ei itse tarvitse sitä. Hennassa oma parkkipaikka yhteiskäyttöautoille
 10. 10. Joulukuussa 2018 Hennassa otettiin käyttöön ensimmäinen vertaisvuokrauksessa oleva yhteiskäyttöauto. Henna-aktiivi Kim Sundvik kertoo videolla, miksi antoi autonsa myös muiden käyttöön. Vertaisvuokrauspalvelu Bloxcar.fi toimii Hennassa
 11. 11. Resurssiviisaan ja kestävän rakentamisen avuksi on koottu Pientalorakentajan opas. Oppaan avulla rakentajat eli Hennan tulevat asukkaat saavat tietoa niin energiatehokkaasti, esteettisesti, toiminnallisesti sekä teknisesti kestävästä rakentamisesta. Oppaassa keskitytään mm. energiatehokkuuteen sekä energiankulutukseen, lämmitysvalintoihin, hyvään sisäilmaan sekä kuinka fiksulla suunnittelulla rakentamisella sekä asumisella voidaan näihin tekijöihin vaikuttaa. Tavoitteena on helppo ja ekologisesti kestävä asuminen, ja opas myös ohjaa monissa teemoissa lisätiedon lähteille. Opas julkaistaan maaliskuussa 2019 ja sitä voivat hyödyntää muutkin kuin orimattilalaiset. Opas kestävään rakentamiseen
 12. 12. Orimattilan Henna-info on aseman kupeessa toimiva info- ja palvelukeskus, joka tarjoaa monipuolisia palveluita niin Hennan asukkaille kuin vierailijoille. Henna-info on tulossa alueen ensimmäiseen kerrostaloon. Ensimmäinen talo perustuu hybridikorttelimalliin, josta löytyy sekä asuntoja, liiketilaa että palveluita kuten päiväkoti. Henna-info tarjoaa lämpimän odotustilan junamatkustajille, jakaa tietoa Orimattilan Hennan ainutlaatuisesta konseptista ja tietoa uuden kaupunginosan rakentumisen vaiheista ja toimii tapahtumapaikkana vaihtuville tapahtumille tukien paikallista aktiivisuutta. Hennan alueen ensimmäiseen kerrostaloon avataan Orimattilan Henna-info Kuva: Wasa Group / Hybridikortteli
 13. 13. Kehittäjäklubi laajensi visiota tulevaisuuden puutarhakaupungista. Tavoitteena on tukea resurssiviisautta, asukkaiden sidettä ympäröivään luontoon sekä omavaraisuutta Hennan asuinalueella. Yhteistyössä HAMK:in kanssa julkisen tilan istutukset ja puutarha-alueet suunnitellaan ja toteutetaan istuttamalla hyötykasveja kuten marjapensaita, kasviksia, hedelmäpuita sekä yrttejä. Julkisten istutusten lisäksi Puutarhakaupunki -teemassa tarjotaan kaupunkilaisille sekä paikallisille yrityksille kaupunkiviljelylaatikoita Hennan aseman kupeesta. Vuoden 2019 aikana konkretisoidaan myös sitä, miten voidaan tarjota samalla sekä hyötykasvineuvontaa että edistää lähiruoan- ja tuotteiden asemaa. 2020-luvun puutarhakaupunki on myös syötävä
 14. 14. Mobility: Resource smart mobility aimed to improve accessibility and transportation in the Henna region with center of Orimattila and between nearby villages. Resource smart mobility pilot includes three solutions which are: carsharing, ridesharing and a call bus. Of these three solutions, the carsharing experiment was launched in December 2018 in Henna. As an alternative to a private car use with these forms of mobility citizens are more able to travel in more flexible ways around nearby areas, to Henna train station and through that to even further and broader. Home and Infrastructure: Citizens creates region of Henna and because of that guide for Family House Builders was compiled. The guide aims to offer information toward more resource wise and sustainable building. Themes of the guide are related to energy efficiency, esthetics, operationally and technically sustainable constructions, heating solutions, good indoor air and how smart building and living can affect to all these factors. The goal is easier and more sustainable living. Executive Summary of the Experiments
 15. 15. Services: Henna-info, located next to Henna railway station, offers versatile services to citizens and visitors of Henna. Info serves as a platform where civic activities, associations and voluntary activities is combined with residential living room and services. Henna-info shares information about unique concept of Region of Henna and Orimattila, keep everyone updated with phases of constructions of new neighborhood and operates as a platform to temporary events and supports local activity collecting together local actors. Citizen activism: Garden city -concept is a vision for how realise the idea of Henna as a garden city in reality. The aim is to support resource wisdom in the area, strengthen the bond of residents with the surrounding nature and increase self-sufficiency. In co-operation with HAMK (Häme university of applied sciences) plantations and public gardens are designed and implemented by planting useful and edible plants like berry bushes, vegetables, fruit trees and herbs. Beside public plantations Garden city-concept offers urban farming boxes, next to Henna railway station, for citizens and local enterprises. Concept aims to figure out how Garden city should be implemented and how to offer knowledge of useful plants and promote local food and products. Executive Summary of the Experiments
 16. 16. Pari nostoa mediasta
 17. 17. Mitä seuraavaksi?
 18. 18. Yrittäjä, kehittäjä, tuleva tai nykyinen hennalainen - onko sinulla ideaa, jota haluaisit lähteä toteuttamaan Hennassa? Hennan kehittäjäklubi on tähän oikea paikka! Kehittäjäklubiin pääset mukaan: - Soittamalla tai laittamalla viestiä Orimattilan kaupungin hankepäällikkö Kristian Keinäselle, kristian.keinanen@orimattila.fi, puh. 044 781 3702. - Aloittamalla keskustelu Hennan Facebook-ryhmissä: - https://www.facebook.com/groups/553001114789876/ - https://www.facebook.com/groups/227474891352956/ Resurssifiksu Henna -hankkeessa aloitettu kehittäjäklubi todettiin hyväksi toimintamalliksi, ja sen toimintaa jatketaan vuonna 2019. Kehittäjäklubin toiminta jatkuu!
 19. 19. Satu Lähteenoja vanhempi asiantuntija Demos Helsinki satu.lahteenoja@demoshelsinki.fi www.demoshelsinki.fi Kiitos!

×