Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ilmastobarometrin 2015 keskeiset tulokset

Outi Kuittinen esitteli Ilmastoviestinnän ohjausryhmän TNS Gallupilla teettämän kansalaisten ilmastonäkemyksiä kartoittaneet kyselyn tulokset 16.4. lehdistötilaisuudessa. Tutkimuksen tiivistelmä ja koko aineisto taulukkona on ladattavissa ympäristöministeriön sivulta: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Suomalaiset_haluavat_tehokkaampia_toimia(33183)

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ilmastobarometrin 2015 keskeiset tulokset

 1. 1. ILMASTOBAROMETRI 2015 Kansalaisten ilmastonäkemyksiä 5.–14.3.2015 kartoittaneen kyselytutkimuksen tuloksia Outi Kuittinen, ilmastoviestinnän ohjausryhmän jäsen, Demos Helsinki, @demoshelsinki #ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015
 2. 2. • Kyselytutkimuksen kansalaisten ilmastonäkemyksistä toteutti TNS Gallup Oy valtionhallinnon ilmastoviestinnän ohjausryhmän tilauksesta • 1005 iältään 15–74-vuotiasta vastaajaa eri puolilta Suomea lukuun ottamatta Ahvenanmaata • aineisto kerätty TNS Gallupin Gallup Forum -vastaajapaneelissa 5.–14.3.2015 • virhemarginaali on noin 3 prosenttiyksikköä suuntaansa • Ilmastoviestinnän ohjausryhmässä ovat mukana ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, ulkoasiainministeriö, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Sitra, Tekes ja Demos Helsinki TUTKIMUKSEN TOTEUTUS
 3. 3. Huoli & tieto
 4. 4. **+$)%)",+*-($,''-(.*#*-+/ 0100 2100 30100 32100 40100 42100 50100 52100 60100 62100 789*)$%#:) ,)#"-8 ;(.*##$.)$ #:)%,)#"-8 ;(.*##$.)$ *+,++%,)#"-8 789*)$%*+,++ ,)#"-8 <$%(*++ *+$(+ Huoli on vuodesta toiseen korkeaa. 70 % ON HUOLISSAAN ILMASTONMUUTOKSESTA
 5. 5. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 77 % ilmastonmuutos on yksi suurimmista globaaleista uhista 4/5 (81 %) sillä on seuraavien vuosikymmenien aikana globaalisti todennäköisesti enemmän haitallisia kuin myönteisiä vaikutuksia 84 % katsoi, että ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat jo nyt nähtävissä eri puolilla maailmaa 2/3 (67 %) ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomen rajojen ulkopuolella voivat aiheuttaa turvallisuusuhkia Suomelle VAKAVA UHKA, JONKA SYISTÄ JA SEURAUKSISTA OLLAAN TIETOISIA
 6. 6. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 74 % ilmastonmuutos johtuu pääosin ihmisen aiheuttamista kasvihuonekaasupäästöistä 52 % arvioi, että tutkijat ovat eri mieltä ilmaston lämpenemisen syistä 37 % katsoi tutkijoiden olevan yksimielisiä asiasta 78 % ilmastonmuutoksen hillitsemisellä on kiire naisista 81 %, miehistä 74 % IHMISTEN AIHEUTTAMA & KIIRE ON
 7. 7. Kenen pitäisi tehdä ja mitä?
 8. 8. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
 9. 9. (%$%$$')#*+&,--*(+%$$"),#)$,(.%--"&")/%0"%$*$-%) -,$,/%.+$1)2,((")/''$-32')&'4*##*-''#) (""2+%$*$-%5 6166 7166 86166 87166 96166 97166 :6166 :7166 ;6166 ;7166 <'=$%#)*>% .%*(-' ?,0$**#0%# *>%).%*(-' ?,0$**#0%# $"."").%*(-' <'=$%#)$"."" .%*(-' @#),$"" $"#," Kansainvälisissä neuvotteluissa on solmittava pikaisesti uusi ilmastosopimus, jolla päästöjä vähennetään maailmanlaajuisesti. 65 % harvaan asuttujen alueiden vastaajista 86 % pääkaupunkiseudulla asuvista vastaajista 88 % yli 50 000 asukkaan kaupunkien keskustojen ja lähiöiden vastaajista 81 %
 10. 10. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/ kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset
 11. 11. !"#$%&'#(%%()#*$+,("&$--(".,%&)/#**#(,%$#,%.,#0 1+,(++2#%&)$#%*%,(3),--4(%&).%/#((56#%&)$+#7%&8)9:;0&)2+),--454#(5,(%&) 4+(.+#,-()(34.%#(38):-"$%&)2+)5.,#((3#,(%&).+&,+*+#,(%&)%#< 7,1 5,8 3,3 2,2 3,0 1,2 1,8 0,6 0,9 1,3 1,0 22,9 22,5 9,6 8,9 8,8 7,3 3,8 2,7 2,6 2,0 1,9 45,02 48,18 46,48 47,7 43,79 41,08 32,16 33,68 31,31 21,54 14,49 18,35 17,46 31,56 35,46 38,81 44,23 56,63 57,62 60,32 69,7 77,11 6,67 6,13 9,04 5,76 5,58 6,19 5,65 5,45 4,92 5,45 5,59 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Yleensä poliittisiin päätöksiin perustuvat toimet Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset ' Uusi teknologia/uudet keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Kansainvälisten suuryritysten toimet Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Suurten kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Ei lainkaan tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Erittäin tärkeä En osaa sanoa 3.78 3.69 3.59 3.57 3.52 3.37 3.25 3.23 3.17 2.82 2.80 !"#$ => SUURET MAAT & YRITYKSET JA ILMASTOSOPIMUS OVAT RATKAISUN AVAIMIA... 91 % erittäin tai melko tärkeä 92 % 81 % 81 % 89 % 85 % 83 % 83 % 78 % 65 % 63 % Suurten kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian ratkaisut Yhdysvaltojen ratkaisut ja ilmastopolitiikka Kansainvälisten suuryritysten toimet Laaja-alaiset, sitovat kansainväliset ympäristösopimukset Kuinka tärkeässä asemassa seuraavat tahot/toimet nähdäksesi ovat pyrittäessä ratkaisemaan maailman ilmasto-ongelmia (eli missä määrin onnistuminen riippuu näistä)? erittäin tärkeä melko tärkeä ei kovin tärkeä ei lainkaan tärkeä en osaa sanoa Uusi teknologia/keksinnöt (esim. energiantuotannossa) Yritysten/markkinoiden/talouselämän toimet yleensä EUn ratkaisut ja ilmastopolitiikka Uudet vähäpäästöiset palvelut kuluttajille Yleensä polittiisiin päätöksiin perustuvat toimet Yksittäisten kansalaisten/kuluttajien toimet ja valinnat Suomen kansalliset toimet ja poliittiset päätökset 20072015 Lähde: e2 (2007) Onpa ilmoja pidellyt
 12. 12. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 60% Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät Toisaalta: 42 % Suomen pitää vähentää päästöjään vasta, kun suuret päästäjämaat USA, Kiina ja Intia sitoutuvat päästövähennyksiin (N 33 %, M 51 %) 60 % hallituksen tulisi toimia aktiivisemmin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi 52 % ilmastonmuutoksen hillitsemisemisen ja vähäpäästöisen yhteiskunnan tulisi olla seuraavan hallitusohjelman kärkiteemoja 50 % Ilmaston kannalta haitallisten asioiden kuten fossiilisen energian veroja olisi syytä nostaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. (38 % eri mieltä) ...SILTI SUOMELTA HALUTAAN TOIMELIAAMPAA ILMASTOPOLITIIKKAA
 13. 13. Uutta osaamista uutta teknologiaa uusia palveluita uutta energiaa uusia työpaikkoja
 14. 14. ...vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että... 53 % sopeutumalla Suomi saa enemmän hyötyjä kuin haittoja näköpiirissä olevista muutoksista. 66 % Suomen pitäisi olla edelläkävijä päästöjä vähentävien teknologioiden käyttöönotossa 66 % uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä Suomessa, vaikka se tekisi energiasta kallimpaa 81 % Ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää uutta osaamista, esimerkiksi uusia teknisiä ratkaisuja, mikä puolestaan voi luoda työpaikkoja ja parantaa Suomen kilpailukykyä 83 % kuluttajille tarjottavien uusien vähäpäästöisten palveluiden merkitys on erittäin tai melko tärkeä (N 90 %, M 76 %) SUOMEN HALUTAAN HYÖTYVÄN EDELLÄKÄVIJYYDESTÄ
 15. 15. Entä minä?
 16. 16. !"#$%&'$()*+%#"#,*(%-%#*+. /&-+0*(12%**2-2*,$31++1+*,&2)"0,$+%$%00+,$()4%00+,)3(#(0*%,1+0*++5%0*+, 678.%+,*+%,9&% 2.51 2.27 2.20 2.06 1.93 !"#$ 30,36 28,08 22,94 21,15 13,14 43,2 36,15 26,79 34,21 30,76 16,37 23,89 23,51 29,96 38,13 3,84 4,86 7,78 8,45 11 6,23 7,02 18,98 6,23 6,97 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöille ja muille ilmastonmuutoksen vaikutuksille Olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. ' Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin ilmastovaikutukset (valitsen esim. vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa, junamatkan lennon sijaan). ' Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin. Kuvaa huonosti Kuvaa melko huonosti Kuvaa melko hyvin Kuvaa erittäin hyvin En osaa sanoa 49 % kuvaa erittäin tai melko hyvin 38 % (N 45 %, M 32 %) 32 % 29 % 20 % kuvaa erittäin hyvin kuvaa melko hyvin kuvaa melko huonosti kuvaa huonosti en osaa sanoa Seuraavassa on eräitä ilmastonmuutokseen ja henkilökohtaiseen toimintaa liittyviä väittämiä. Kuinka hyvin tai huonosti kukin niistä sopii kuvaamaan sinua ja omaa toimintaasi? HENKILÖKOHTAISET TOIMET HUKASSA VERTAA: Special Eurobarometer 409 (2013): 50 % EU / 57 % FI sanovat muuttaneensa käyttäytymistään 6 kk aikana. Näytettäessä listaa teoista, 89 % EU-kansalaisista on tehnyt jotain (kierrätys ja jätteen vähentäminen, kausiruoka, ympäristöystävällinen liikkuminen, kodin lämpöeristäminen) Haluaisin lisää tietoa ilmastonmuutoksesta ja neuvoja ilmaston kannalta viisaisiin ratkaisuihin Teen itse usein ostopäätöksiä, joissa huomioin ilmastovaikutukset (esim. valitsen vähäpäästöisen auton, kasvisruokaa, junamatkan lennon sijaan) Äänestän eduskuntavaaleissa ehdokasta, joka toimii aktiivisesti ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Olen muuttanut liikkumistani, ruokailutottumuksiani tai asumisratkaisujani ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Olen lisännyt varautumistani sään ääri-ilmiöihin ja muille ilmastonmuutoksen vaikutuksiin
 17. 17. 83 % vastaajista on täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että kuluttajille tarjottavien uusien vähäpäästöisten palveluiden merkitys on erittäin tai melko tärkeä Naisista 90 %, miehistä 76 % AIKA UUDELLE VAIHTEELLE IHMISTEN OMIEN TOIMIEN MAHDOLLISUUKSISSA? Uusien pohjoismaisten vähäpäästöisten palveluiden logoja
 18. 18. Esittelijä: Outi Kuittinen tutkija, yhteiskehittämisen johtaja, Demos Helsinki 050 326 55 82, outi.kuittinen@demoshelsinki.fi www.slideshare.net/DemosHelsinki/ @demoshelsinki Kiitos! #ilmasto #ilmastobaro #vaalit2015 Ilmastoviestinnän ohjausryhmä Ohjausryhmän yhteyshenkilö: Riikka Lamminmäki viestintäasiantuntija, ympäristöministeriö, 050 524 5269 riikka.lamminmaki@ymparisto.fi

×