Argumenterande text

13,434 views
12,779 views

Published on

Föreläsning om argumentation och argumenterande text

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,262
Actions
Shares
0
Downloads
49
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Argumenterande text

 1. 1. Argumenterande text<br />Ett argument liknar skottet från ett armborst – det är lika verksamt vare sig det är en dvärg eller jätte som skjuter (Francis Bacon)<br />
 2. 2. Mål med momentet<br />Enligt kursplanen skall eleven<br />kunna i olika källor, såväl tryckta som digitala, söka, sovra och värdera och ta ställning till material för att kunna göra sammanställningar, utredningar och argumenteringar<br />kunna uttrycka sig skrift så att eleven kan göra sig gällande i sammanhang som ställer höga krav på engagemang, kunskaper, argumentationsförmåga, vederhäftighet och precision<br />kunna kritiskt granska och värdera argumentation och budskap i olika medier.<br />
 3. 3.
 4. 4. Varför lära sig argumentation?<br />En del av demokratin<br />Viktigt att människor engagerar sig i samhällsdebatten<br />Rätten att uttrycka sig: tryckfrihet och yttrandefrihet<br />
 5. 5. Varför lära sig argumentation?<br />Yrkeskarriären<br />Analysverktyg<br /><ul><li>Massmedia, reklam</li></ul>Påverkan- förstå och genomskåda<br />
 6. 6. Varför argumentera?<br />Påverka andras åsikter eller för att övertala någon att handla på ett visst sätt. <br />Engagera, uppröra eller beröra<br />
 7. 7. Argumenterande text<br />En argumenterande text ska påverka och övertyga läsarna, få dem med sig i en viss fråga. <br />En tydlig tes och strukturerade argument höjer trovärdigheten och möjligheten att påverka.<br />
 8. 8. Grundmodellen för argumenterande text<br />Inledning <br />Tes    <br />Argument + stödargument<br />Motargument+ bemötande av motargument<br />Avslutning och sammanfattning <br />
 9. 9. 1. Inledning<br />Väcka intresset<br />Tala om varför ämnet är aktuellt<br />Sätt in läsaren i sammanhanget – kanske hänvisa till aktuell debatt<br />Vad behöver läsaren veta för att kunna ta till sig din tes?<br />
 10. 10. 2. TesBilar borde förbjudas<br />Åsikt, förslag, påstående, uppmaning<br />Det jag vill påverka läsaren att inse<br />Tydligt ställningstagande: ”Vi bör …”<br />
 11. 11. 3. Argument<br />Bilavgaserna förstör miljön<br />Stödjer din tes, din uppfattning<br />Talar om varför vi ska tro på tesen<br />Måste vara väl underbyggda och sakliga<br />
 12. 12. 4. Stödargument/underbyggnad<br />Bilavgaser dödar fler än trafikolyckor. Enligt en studie …<br />Har du fakta eller konkreta exempel?<br />Siffror, fakta, exempel, berättelser, auktoriteter.<br />Hänvisa alltid till källan<br />
 13. 13. 5. Motargument<br />Avgasreningen har minskat bilarnas utsläpp<br />Vad kan motståndaren tänkas angripa i din argumentation?<br />Presentera några motargument och besvara dessa. Bevisa att motståndarens resonemang ej håller<br />
 14. 14. 6. Avslutning  <br />Upprepa tesen och sammanfatta kort dina argument<br />Klargör hur läsaren ska tänka och handla. <br />Avsluta med en uppmaning eller fråga: Stoppa biltrafiken – för våra kommande generationers skull<br /> Finns det någon som kan försvara den här utvecklingen?<br />
 15. 15. Olika typer av argument<br />Tre övergripande kategorier<br />Känsloargument: Beatles är bäst<br />Värdeargument: Beatles var en av 60-talets populäraste grupper<br />Faktaargument: Beatles har sålt x milj. skivor.<br />
 16. 16. Olika typer av argument<br />FaktaargumentetUpplevs ofta som starkt – men behöver inte alltid vara det. Granska källan och dess aktualitet. <br />AuktoritetsargumentetVälkända, respekterade, kunniga personer eller experter som ger tyngd åt argumentenForskaren/professorn X har bevisat att …så därför tycker jag att vi ska…<br />
 17. 17. Olika typer av argument<br />HändelseargumentMan använder sig av olika händelser som folk känner till.<br />T.ex. en liten flicka som överlevde en krock med en bil tack vare att hon hade cykelhjälm.<br />PersonlighetsargumentetMan lyfter fram en person som förebild eller som avskräckande<br />
 18. 18. Olika typer av argument<br />Majoritetsargumentet<br />”Gör som så många smarta svenskar. Skaffa bredband och var ständigt uppkopplad, ständigt närvarande i ett stort globalt nätverk!”<br />
 19. 19. Fyndplatser för argument<br />Trygghetens och hälsans fyndplats<br /> Genom en viss åtgärd kommer att leva säkrare och tryggare. ”Du bör köpa en Volvo. De är de säkraste bilar som finns”. <br />Nyttans argument<br /> Om du gör detta kommer det att vara bra för dig senare. ”Du måste ha bra betyg i engelska, så att du kan jobba internationellt”. <br />Sinnenas fyndplats<br /> Syn, lukt, hörsel, smak och känsel.<br /> Vi bör inte bygga motorvägen så nära bostadsområdet. Det kommer att lukta illa för de som bor där samt störa med ett ständigt buller.<br />
 20. 20. Fyndplatser för argument<br />Känslornas fyndplats: <br /> Känslor som fruktan, kärlek, glädje, hopp, medlidande…<br /> När vi skulle gå med i EU skapade Ja-sidan fruktan för att vi skulle stå utanför den gemenskap som fanns i ett medlemskap. <br />Ekonomins fyndplats: Argument som betonar ekonomiska för- och nackdelar. <br />
 21. 21. Bra och dåliga argument<br />Argumentens kvalitet beror på:<br />Relevans för tesen<br />Hållbarhet<br />
 22. 22. Relevans<br />Har argumentet med tesen att göra?<br />”Jupiter är en planet. Alla planeter har en större diameter än två meter. Alltså har Jupiter en diameter större än två meter”.<br />
 23. 23. Relevans?<br />”Vi måste avskaffa kärnkraft, för jag gillar fotboll?”<br />
 24. 24. Hållbarhet <br />Är argumentet sant eller rimligt? <br />”Olof Palme mördades 1986, för det står i min historiebok”. <br />Hållbarheten är subjektiv<br />”Hållbart för mig” <br />
 25. 25. Argument kan vara …<br />Irrelevanta<br />Relevanta men ohållbara<br />Relevanta, men osäker hållbarhet<br />Relevanta och hållbara<br />
 26. 26. (Fula) knep för övertygare<br />Personangrepp<br />- Försöker misstänkliggöra motståndarens idéer genom att smutskasta hans/hennes person eller privatliv<br />- Öka U-hjälpen? Ska du säga som är så himla snål!<br />
 27. 27. (Fula)knep för övertygare<br /><ul><li>Auktoritetricket</li></ul>En forskare säger så här… En undersökning visar…<br /><ul><li>Varför dåligt? EN forskare, eller EN undersökning kan säga nästan vad som helst! </li></li></ul><li>(Fula)knep för övertygare<br />”Det är ju självklart-metoden”<br />Ingen vettig människa tycker att …<br />Vi vet ju alla att …<br />Det är onödigt att påpeka att …<br />
 28. 28. (Fula)knep för övertygare<br />Generaliseringar<br /> - Att dra allmänna slutsatser utifrån enskilda fall<br />Alla finnar har kniv<br />Alla tyskar går omkring i kortbyxor av läder, joddlar och heter Helmut.<br />Du som är så tråkig måste vara svensk.<br />
 29. 29. Pajkastning förbjuden<br />Tänk på ordvalen<br />Värdeladdade ord måste förklaras och preciseras<br />Orden vi använder avslöjar ofta våra värderingar. Positivt laddade ord: lokalvårdare, polis, ekonomisk. Minusord: städerska, snut, snål och slösaktig.<br />
 30. 30. Förbered dig! <br />Tänk noga igenom din tes: Vad tycker jag egentligen och varför, vilka argument har jag och vad måste jag ta reda på mer om? <br />Skriv ner alla argument du kommer på. Rangordna dem och välj sedan ut de bästa. <br />Kolla att argumenten verkligen hör ihop med tesen<br />Berör argumenten en helhet: samhällsutveckling, känslor, trygghet, säkerhet, ekonomi etc. (Försök att hämta argument från flera fyndplatser)<br />Visa gärna att läsaren kan ha ett personligt intresse: bättre ekonomi, rikare liv, gott samvete. <br /> Samla dina argument i argumentfamiljer. <br />Fundera på motståndarens situation: Vad vet han/hon om frågan, vilka kan motargumenten bli och hur bemöter jag dem? <br />
 31. 31. Sammanfattning<br />Tesen ska vara klar och lätt att förstå<br />Disponera din text : nytt stycke när du tar upp ett nytt argument<br />Styckeindelning som tydliggör textens delar: inledning, argumentation och avslutning.<br />Undvik personangrepp<br />Försök inte imponera med en massa facktermer<br />Gödsla inte med värdeladdade ord <br />Argumentera för tesen – inte argumenten<br />Finslipa inledning och avslutning<br />
 32. 32. Länktips<br />En bra sida om argumentationsteknik och strategier att hitta argument <br /> Allmänt om retorik och länkar till kända tal<br />DN Debatt är en viktig opinionsbildare<br />

×