Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Noveller ska vara som kjolen på
en kvinna: så lång att den täcker
det väsentligaste och så kort att
den uppehåller intress...
LITE
NOVELLHISTORIA …
Latinets ord ”novellus” betyder ny.
Författaren
Giovanni
Boccaccio
1300-talet
Novellens
skapare
Florens
Decamerone
– en novellsamling
100 noveller som
hålls samman av
en ramberättelse
Storhetstid på 1800-talet
Större publik
Läskunnigheten ökat

Bra och kända novellförfattare
Lars Andersson
Inger Edelfeldt
Jan Fridegård
Selma Lagerlöf
Fritiof Nilsson Piraten
Hjalmar...
Novellrecept
Texten är kort
Den är ofta koncentrerad till en händelse – ofta med
tillbakablickar för att ge ett perspekt...
1 Inledning – presentation av
miljö, huvudperson och
problemet som novellen
behandlar dyker upp här
1
2 Upptrappning – kon...
Inledning/Början
Eftersom en novell är en ganska kort text måste du fånga
läsaren med en intressant och spännande början d...
Lösning
Oftast får konflikten sin lösning. Lösningens ska gärna
överraska läsaren på något sätt. Det kan vara att handling...
Undertext/”Mellan raderna”
Eftersom novellen är kort, har du inte möjlighet att berätta allt.
En del saker får du låta läs...
Stil och budskap
Varje författare har sin stil eller sina knep när han eller hon berättar sin
historia. Det kan handla om ...
Personbeskrivningar
Du kan berätta om personens yttre, t.ex. utseende och kläder. Du
kan också beskriva personens inre ege...
Slutet
Slutet är viktigt. Stannar ofta kvar hos läsaren. Du bestämmer själv
om det ska vara lyckligt eller olyckligt, öppe...
BÖRJAN MITTEN SLUTET
Kronologisk ordning
I den ordning allt händer
BÖRJAN MITTEN SLUTET
Novellen börjar med
att vi helt eller delvis
får veta hur det
slutar
Återblickar tar
oss tillbaka i
h...
BÖRJAN MITTEN SLUTET
Novellen börjar i
mitten med en
återblick bakåt
innan handlingen
fortsätter framåt
Parallellhandling 1
Parallellhandling 2
BÖRJAN
BÖRJAN
De båda
parallellhandling-
arna möts
SLUT
Parallellhandling
Novellen - en kort berättelse
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Novellen - en kort berättelse

17,255 views

Published on

 • Comparing VigRX Plus to ED Prescription Drugs ◆◆◆ http://t.cn/Ai88iYkP
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • How To Cure Acne For Good, Achieve lasting acne freedom Simple proven science of clear skin ●●● https://bit.ly/2xJfKi2
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Get Your Ex Back Today Relationship expert Justin Sinclair shows you how with 3 easy steps. ▲▲▲ http://goo.gl/FXTq7P
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • People used to laugh at me behind my back before I was in shape or successful. Once I lost a lot of weight, I was so excited that I opened my own gym, and began helping others. I began to get quite a large following of students, and finally, I didn't catch someone laughing at me behind my back any longer. CLICK HERE NOW ➤➤ https://tinyurl.com/1minweight
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Novellen - en kort berättelse

 1. 1. Noveller ska vara som kjolen på en kvinna: så lång att den täcker det väsentligaste och så kort att den uppehåller intresset. /Okänd Novellen bör verka som en nyhet. Den ska överrumpla läsaren med ett problem och söka lösa det i handling. /Ivar Lo-Johansson
 2. 2. LITE NOVELLHISTORIA …
 3. 3. Latinets ord ”novellus” betyder ny.
 4. 4. Författaren Giovanni Boccaccio 1300-talet Novellens skapare Florens
 5. 5. Decamerone – en novellsamling 100 noveller som hålls samman av en ramberättelse
 6. 6. Storhetstid på 1800-talet Större publik Läskunnigheten ökat 
 7. 7. Bra och kända novellförfattare Lars Andersson Inger Edelfeldt Jan Fridegård Selma Lagerlöf Fritiof Nilsson Piraten Hjalmar Söderberg Gerda Antti Cora Sandel Karen Blixen Ray Bradbury Roald Dahl Ernest Hemingway Guy de Maupassant Edgar Allen Poe Anton Tjechov
 8. 8. Novellrecept Texten är kort Den är ofta koncentrerad till en händelse – ofta med tillbakablickar för att ge ett perspektiv Antalet personer är litet Miljön beskrivs ofta kortfattat Den utspelas under kort tid Det förekommer ofta parallellhandling och s.k. klipp inspirerade från filmen Det är vanligt med s.k. inre monolog, dvs läsaren får följa en persons tankar Handlingen börjar direkt utan någon lång inledning Slutet innehåller ofta en poäng, men det förekommer också s.k. öppna slut där läsaren själv får räkna ut hur det går
 9. 9. 1 Inledning – presentation av miljö, huvudperson och problemet som novellen behandlar dyker upp här 1 2 Upptrappning – konflikten stegras, problemet verkar omöjligt att lösa, hur ska det sluta? 2 3 Vändpunkt – huvudpersonen kommer till insikt, problemet kan lösas eller någon har en aha- upplevelse 3 4 4 Avslutning – katastrofen är ett faktum, kärleksparet får varandra eller mördaren grips. Poängen/budska pet framgår.  NOVELLKURVAN (novellens dramaturgi)
 10. 10. Inledning/Början Eftersom en novell är en ganska kort text måste du fånga läsaren med en intressant och spännande början direkt. Du kan börja mitt i en händelse, med en replik, en tanke eller en fråga. Du kan också börja med att beskriva en person eller miljön. Vem? Var? När? Tidigt i novellen presenterar du vem eller vilka berättelsen handlar om. De flesta noveller handlar bara om några få personer. Du berättar var den utspelas och när. Konflikt I novellen finns en konflikt. Konflikten kan vara en yttre händelse, till exempel att en person får punktering på sin bil på en öde landsväg. Det kan också vara en inre konflikt, dvs något som händer inuti en människa. .
 11. 11. Lösning Oftast får konflikten sin lösning. Lösningens ska gärna överraska läsaren på något sätt. Det kan vara att handlingen tar en oväntad vändning, att en hemlighet avslöjas eller att du avslutar novellen med en komisk poäng. Tid Handlingen utspelar sig ofta under en ganska kort tid. I en del noveller är handlingen inte längre än några minuter eller ett par dagar. För att ändå ge läsaren mer kunskap om personer och händelser i novellen kan du använda dig av återberättande inslag.
 12. 12. Undertext/”Mellan raderna” Eftersom novellen är kort, har du inte möjlighet att berätta allt. En del saker får du låta läsaren läsa ”mellan raderna”. Med hjälp av antydningar och språkliga bilder kan du låta läsaren själv fyll i. Ernest Hemingway är en känd novellförfattare. Hans sätt att skriva kallas ibland för isbergstekniken. Det innebär att man liknar novellen vid ett isberg. Toppen på isberget är själva texten som man kan läsa. Den stora massan som ligger under havsytan och som inte syns är undertexten, d.v.s. det som läsaren får fylla i själv.
 13. 13. Stil och budskap Varje författare har sin stil eller sina knep när han eller hon berättar sin historia. Det kan handla om på vilket sätt man skriver. Om man t.ex. använder långa eller korta meningar eller vilka ord och uttryck man väljer att ha med. Stilen kan exempelvis vara pratig, komisk, ironisk, hårdkokt, stram, formell eller poetisk. Stil kan också handla om vad du vill med din text, vad du har för budskap till dina läsare. Tempus/Tidsform När du skriver din novell måste du bestämma i vilket tempus du vill skriva. En berättelse är för det mesta skriven i preteritum (t.ex. han gick) eller i presens (t.ex. han går). Berättarperspektiv Du måste bestämma vem som ska berätta i din novell, alltså vilket berättarperspektiv du vill använda. Det finns olika berättarperspektiv att välja på. En allvetande berättare vet vad alla tänker och känner. Om du vill berätta ur en persons synvinkel kan du välja tredje person. Du kan också skriva utifrån första person i så kallad jag-form
 14. 14. Personbeskrivningar Du kan berätta om personens yttre, t.ex. utseende och kläder. Du kan också beskriva personens inre egenskaper. Personbeskrivningar i en novell är oftast kortfattade. Miljöbeskrivningar Använd dig av sinnena syn, hörsel, lukt, smak och känsel när du beskriver. Dialog Hur mycket dialog det är i en novell varierar. Men dialogen har viktiga uppgifter i en novell. Dels ska den föra handlingen framåt. Dels ska den hjälpa läsaren förstå hur personerna tänker. Du kan använda direkt anföring, d.v.s. talstreck eller indirekt anföring. Då berättar du vad någon har sagt. Inre monolog är också vanligt. Då får läsaren ta del av en persons inre tankar, känslor och upplevelser.
 15. 15. Slutet Slutet är viktigt. Stannar ofta kvar hos läsaren. Du bestämmer själv om det ska vara lyckligt eller olyckligt, öppet eller om läsaren ska få veta vad som händer. Ett bra knep är att återkoppla till inledningen så att texten känns som en sluten cirkel, en s.k. cirkelkomposition.
 16. 16. BÖRJAN MITTEN SLUTET Kronologisk ordning I den ordning allt händer
 17. 17. BÖRJAN MITTEN SLUTET Novellen börjar med att vi helt eller delvis får veta hur det slutar Återblickar tar oss tillbaka i handlingen och vi får bit för bit veta vad som hänt huvudkaraktären Återblickar http://www.youtube.com/watch?v=B75F1vo5864
 18. 18. BÖRJAN MITTEN SLUTET Novellen börjar i mitten med en återblick bakåt innan handlingen fortsätter framåt
 19. 19. Parallellhandling 1 Parallellhandling 2 BÖRJAN BÖRJAN De båda parallellhandling- arna möts SLUT Parallellhandling

×