Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Texttyper på NP

45,073 views

Published on

 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ They helped me for writing my quality research paper.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sie können Hilfe bekommen bei ⇒ www.WritersHilfe.com ⇐. Erfolg und Grüße!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Texttyper på NP

 1. 1. VANLIGT ÅTERKOMMANDE TEXTTYPER• Debattartikel• Essä• Krönika• Recension• Reportage• Tidningsartikel• Inlägg
 2. 2. DEBATTARTIKEL• Argumenterande• Tes• Motiverar sina åsikter• Stilnivå: i grunden formell men anpassad efter sammanhanget• Exempel i texthäftet: Bert Karlsson Dagens ungdomar är lata och bortskämda!
 3. 3. ESSÄ• Utredande text• Behandlar aktuellt eller vetenskapligt ämne• Stil: formell men personlig.• Personlig = texten utgår ifrån källorna och författaren• Exempel i texthäftet: Ann Heberlein – Älskade ondska (inte så personlig dock)
 4. 4. KRÖNIKA• Personligt utformad text• Diskuterar allmängiltiga och aktuella ämnen• Lätttillgänglig• Varierande stilnivå – beror på sammanhanget• Ofta humoristisk (inte för humoristisk dock, då blir det ett kåseri)• Exempel i texthäftet: Ulrik Petersson – Generation i identitetskris
 5. 5. RECENSION• Presentation av tex bok eller film (restaurang, dataspel, teater)• Inledning, referat, analys, omdöme• Tonvikt på analys och omdöme• Måste inte vara helt uppdelad mellan de olika delarna• Inget exempel i texthäftet
 6. 6. REPORTAGE• Handlar ofta om personer eller grupper• Personligt skriven• Visst nyhetsvärde• Den intervjuade träder fram tydligt• Exempel i texthäftet: Karin Thunberg – Hon siktar mot det omöjliga
 7. 7. TIDNINGSARTIKEL• Utredande och informativ text• Stilen är beroende av vart texten publiceras men i grunden formell• Faktaberoende• Korrekt, saklig• Exempel i texthäftet: Cecilia Alstermark och Helena Gunnarsson – Det tar Eva 14 år att tjäna in sin utbildning
 8. 8. INLÄGG• Texten ingår i ett större sammanhang, exempelvis temanummer annars i grunden ett reportage eller artikel
 9. 9. TIPS: MEDIEKOMPASS.SE
 10. 10. STRATEGI FÖR DIN NP-TEXT• Läs instruktionerna extremt noggrant!• Stolpa upp vad din text ska innehålla.• Bestäm innan du börjar skriva hur texten ska börja och hur den ska sluta!• Gör en disposition.• Se till så att din disposition är logisk. Kommer informationen i rimlig ordning? Är allting relevant för ämnet?• Skriv!• Ta paus i några minuter.• Läs igenom noga!
 11. 11. HAMBURGARE! HAMBURGARE! HAMBURGARE!

×