Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Skriva argumenterande text

14,239 views

Published on

Om att skriva insändare; några tips om hur du kan gå tillväga när du ska skriva en argumenterande text.
Manus till detta bildspel heter ’Argumenterande_manus_MediekompassVarmland’ och finns för nerladdning här.

Published in: Education

Skriva argumenterande text

  1. 1. Att skriva argumenterande- att påverka andra Lars Lönnberg 1
  2. 2. En insändare i tidningen är ett utmärkt sätt att påverka! Läs mer insändare på tidningarnas insändarsidor: • Nya Wermlands-Tidningen http://nwt.se/asikter/insandare/ • Värmlands Folkblad http://www.vf.se/asikter/insandare 2Används med benäget tillstånd av VF
  3. 3. • bestäm tesen• klart uttryckt• redan i inledningen• ex. ”Mer röda cyklar i trafiken!” 3
  4. 4. ArgumentlistaFörargument Rött syns bättre 1. en färg man uppmärksammar 2. en färg som man stannar upp för 3. trevlig att se påMotargument 1. lika trevligt att se på gula cyklar 2. det är bättre att bygga cykelbanor (bemötande: cykelbanor blir dyrare) 4
  5. 5. Disposition• början?• slut?• vilken ordning?Tesen med i början• bakgrund• argumenten o motargument o förargument• motståndarens först 5
  6. 6. Mer röda cyklar i trafiken!Det sker alldeles för mycket onödigacykelolyckor i Storfors. Jag anser att Textendet kan rädda liv och ökatrafiksäkerheten för cyklister, om alla • klar och överskådliganvänder röda cyklar. • styckeindelningAnders Andersson (s) tycker att det ärbättre att bygga cykelbanor, vilket • inga personangreppenligt min mening kommer att bli • JAG!dyrare.Andersson anser också att gul är en • nyanserad textlika bra färg som röd, vilket inte är sant.Röd är en färg man uppmärksammaroch som gör att man stannar upp enligtde senaste undersökningarna från AvslutningFärginstitutet.Nej, jag tycker att det ska vara mer • upprepa tesenröda cyklar i trafiken, för det kommer • sammanfattaatt rädda människoliv till en låg 6kostnad!
  7. 7. Bra ord, inledningar och fraser • Jag anser… …, anser jag. • Jag tycker… …, tycker jag. • Jag kräver… …, kräver jag. • Jag säger tvärtom att… • Enligt min mening/åsikt… • Jag tror… …, tror jag. 7
  8. 8. Tidningar och media påverkar oss!Lär dig mer på www.mediekompass.se lars.lonnberg@mediekompass.se @medievarmlandFacebookgrupp: Mediekompass Värmland-Dalslandwww.mediekompass.se/varmland Läs tidningen! 8

×