04 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย tp uni

5,136 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
5,136
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
130
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

04 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย tp uni

 1. 1. จุดมุ่งหมายของการวิเคราะห์ Iการระบุเป้าหมายของโครงการ โครงการผลเป้าหมายและผลเป้าหมาย เกณฑ์ความสําเร็จ จัดทําแผนปฏิบัติการ กระบวนการตัดสินใจ การรับรองจากโครงการ กิจกรรมตัวแทน จัดกิจกรรมที่มีอิทธิพล Stakeholder - analysis ข้อมูล Inquirery ฟัง ล็อบบี ้ กลยุทธ์ข้อมูล การระบุความสนใจ ความเป็นไปได้ ความขัดแย้ง ความเตรียมพร้อม ความขัดแย้ง การเตรียมการจัดการ (styring) มีอิทธิพล การตัดสินใจ การระบุผลงานที่เป็นไปได้ในการทํางาน การปฏิบัติ Finansing ทรัพยากร
 2. 2. STAKEHOLDER ANALYSIS§ มุมมองการผลิต (ศตวรรษที่ 19): Suppliers and Customers§ มุมมองการบริหารจัดการ (ศตวรรษที่ 20): + Owners, Employees§ ผู้มีส่วนได้เสียมุมมอง (1960-80s)(Freeman, 1984): + Competitors, Governments, News Media, Environmentalists, … 3
 3. 3. Communi2es   Interest   groups   Strategic  NGO’s   partners   Managers   Providers   Resource   Donor   owners   Press/ media   Regulators   Local  authori2es  
 4. 4. Generic vs.Specific
 5. 5. ความคาดหวังและวัตถุประสงค์บรรษัทภิบาล จริยธรรมทางธุรกิจ §  องค์กรควรให้บริการใคร? §  ควรจัดลําดับความสําคัญวัตถุประสงค์อย่างไร?§  วัตถุประสงค์ควรกําหนดอย่างไร §  ทําไม? จุดประสงค์องค์กร • ภารกิจ • วัตถุประสงค์ บริบททางวัฒนธรรมผู้ถือหุ้น §  จัดลําดับความสําคัญวัตถุประสงค์§  องค์กรควรให้บริการใคร? อย่างไร? §  ทําไม?
 6. 6. ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ Stakeholders ? ? ✖ International NGO´s Developmental Agencies ? ? ? AND CONT..
 7. 7. ผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร Project evaluation arena Government/ Sleipner license Authorities PL 072 license Internal suppliers Troll/Sleipner Sigyn Esso Product market The Projects core team, CT Steering group SDØE Dedicated sub-project-groups SLA operation Contractors/ suppliers Special organisations (i.e environmental org.) Media
 8. 8. การจัดการผู้มีส่วนได้เสีย   ระบุ/Identify วิเคราะห์/Analyze มีส่วนร่วม/Engage บริหาร /Manage
 9. 9. แหล่งที่มาและตัวบ่งชี้อํานาจ Sources of power o  ภายในองค์กร o  สําหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก o  ลําดับขั้น (p อย่างเป็นทางการ.) o  การควบคุมของทรัพยากรเชิงกล o  อิทธิพล (p ทางการ.) ยุทธ์ o  การควบคุมของทรัพยากรเชิงกลยุทธ์ o  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกลยุทธ์ o  การครอบครองความรู้และทักษะ o  การครอบครองความรู้ (ทักษะ) o  ควบคุมสภาพแวดล้อม o  การเชื่อมโยงภายใน o  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกลยุทธ์ Indicators of power o  ภายในองค์กร o  สําหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก o  สถานะ o  สถานภาพ o  การเรียกร้องที่มีต่อทรัพยากร o  พึ่งพาทรัพยากร o  เป็นตัวแทน o  การเตรียมการเจรจาต่อรอง o  เป็นสัญลักษณ์ o  เป็นสัญลักษณ์
 10. 10. การวิเคราะห์ที่สําคัญ  ATTITUDE     I N F L U E N C E  สนับสนุน/Suppor2ve   ผู้ตัดสินใจ/Decision-­‐maker  Indifferent   ผู้กําหนดนโยบาย/Policy  –  maker  คัดค้าน/Opposed   เข้าถึง ‘gate-­‐keeper’        สนใจหรือไม่สนใจ?   สนับสนุนหรือต่อต้าน?  Approachability?   Accesibility?  ความยืดหยุ่น?/Flexibility?   ความใจกว้าง ความสามารถที่จะปิดกั้น “ถ้าต่อต้าน   ความเต็มใจที่จะใช้อิทธิพลต่อการ เปลี่ยนแปลงผล (+ หรือ -)  
 11. 11. คําอธิบายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย: XXXXXคําอธิบายของความสัมพันธ: ์ความคาดหวัง: ศักยภาพ สนใจ / ความขัดแย้ง: กลยุทธ์ / กิจกรรมสําหรับได้รับการสนับสนุนหรือการลดอุปสรรค:
 12. 12. CEP: ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่ม Sustainable Stakeholder group Fisheries Biodiversity Invasive species Pollution Development Civil Society All Stakeholders/ all respondents ( # priority) #3 #2 #5 #1 #4 #6 National NGO             Nature Preserve Staff             Coastal Zone Resident             Public Healthcare Provider             Educator/ Student             Farmer / Water User             Pastoralist/Animal Husbandry             National or Local NGO             Coastal Recreation Industry             Community Based Organization             Fishermen             Fisheries Enforcement/ Border Guards             Fishing Product Sales - National             Fisheries Consumer and Value added consumers             State Owned Industry             Private Industry             Oil Company Representatives             National Press            
 13. 13. การวิเคราะห์ ผู้มีส่วนได้เสีย- เมทริกซ์  1 รายการผู้มีส่วนได้เสีย 2 เพื่อประมาณการทัศนคติ      ทําเครื่องหมายระดับของความเชื่อมั่นใน การประเมิน 3 เพื่อประมาณการอิทธิพล      ทําเครื่องหมายระดับของความเชื่อมั่นใน การประเมิน 4 เพื่อหารือและบันทึกการกระทําที่จําเป็น; เพื่อยืนยันทัศนคติหรืออิทธิพล เพื่อปรับปรุงทัศนคติ เพื่อปรับปรุงอิทธิพล (หรือปฏิเสธ) แสดงความสําคัญ บันทึกส่วนบุคคลหรือบันทึกพิเศษ กลยุทธ์สําหรับengagement    
 14. 14. ความสําคัญ / อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย
 15. 15. ความสําคัญ/อิทธิพล A :: รักษาไว้พอใจ อิทธิพล B: ผู้เล่นสําคัญ Low High ระวังผู้เล่นสําคัญที่มีความขัดแย้งรุนแรง High A B C: แจ้งให้ทราบ ความสําคัญ D:ให้มี ส่วนร่วม C D Low จะสนใจของกลุ่มชายขอบที่มี ต่ําอิทธิพล อาจมา จากมี โอกาสน้อย
 16. 16. NINE TYPICAL MAPS (AMBROSINI ET AL 1998) ส่วนได้ส่วนเสีย สนามรบทางการ +++ เมือง/The political แชมป์เดียว/อํานาจ +++ battle ground The lone champion +++ + กรณีคุ้มค่า/ - - - The worthy case บัตรความฝัน/The --- dream ticket --- +++ คู่ต่อสู้ดื้อรั้น/ ระเบิดการเมือง/ +++ The dogged opponent - The political timebomb
 17. 17. ENGAGEMENT   Funding  agency   Beneficiary  
 18. 18. STAKEHOLDER MANAGEMENTระบุความขัดแย้ง / ศักยภาพความขัดแย้งช่องว่างความขัดแย้งหรือความไม่ลง รอยระหว่างความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สามารถวางแผน กลยุทธ์การประนีประนอม สร้างความมั่นใจการสื่อสารอย่างต่อเนื่องในการเข้าถึงข้อมูลแบบสองทางตรวจ สอบการเปลี่ยนแปลงทัศนคติในการ engagementและ / หรืออิทธิพล
 19. 19. พัฒนาตารางการมีส่วนร่วมParticipation แจ้ง Type ให้ความร ู้ ปรึกษา ร่วมมือ กํากับ Stage หารือ การประเมินความต้องการการวางแผน ดําเนินการการตรวจสอบ และการ ประเมินผล STAKEHOLDER ANALYSIS 24
 20. 20. การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น -คาเฟ่ ชุมชนStakeholder ความสําคัญ อิทธิพลเทียบ ความเสี่ยง / การปฏิบัติ สมมติฐาน เราจะมีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่ร้านกาแฟ ให้แน่ใจว่าจูงใจ อบรมและรดูVolunteers and Trustees สูง สูง แลอาสาสมัคร พวกเขาจะต้องการใช้ ร้านกาแฟCustomers / community สูง สูง คาเฟ่อื่น ๆ จะเป็นที่นิยมมากขึ้น We need to consult & survey them on a regular basis เราต้องการสินค้าในราคาที่แข่งขัน เราจําเป็นต้องแสวงหาSuppliers กลาง ต่ํา ซัพพลายเออร์ใหม่ที่แตกต่าง กันอย่างต่อเนื่องLocal Authority สูง สูงไล่เลี่ยกัน เราต้องผ่านการตรวจสอบทั้งหมด มาตรฐานด้านสุขอนามัยที่เข้มEnvironmental health เรา งวดPaid cafe manager ผู้จัดการจะออก ให้แน่ใจว่าจูงใจอบรมและดูแล สูง สูง พนักงาน
 21. 21. NEED TO KNOW…. พวกเขาเป็นใคร สิ่งที่พวกเขาคิด สิ่งที่พวกเขามีอิทธิพลต่อได้ วิธีการมีส่วนร่วมของพวกเขา วิธีการแจ้ง วิธีการติดตามอย่างใกล้ชิด หากสิ่งที่เปลี่ยน
 22. 22. QUESTIONS & ANSWERS
 23. 23. ASSIGNMENT

×