Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"

звіт за 1,2 етапи

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Регіональний експеримент "Столичний центр відкритої освіти"

 1. 1. “Модель Центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства” Термін: (01.09.2014 р.- 01.06.2021 р.) Тема експериментального дослідження:
 2. 2.  ІППО Київського університету імені Бориса Грінченка  СЗШ № 81 БАЗА ЕКСПЕРИМЕНТУ:
 3. 3. Науковий керівник: Морзе Наталія Вікторівна – проректор з інформатизації навчально-наукової та управлінської діяльності, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Координатор проекту: Воротникова Ірина Павлівна – доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій, кандидат педагогічних наук Директор СЗШ №81 Зубар Тетяна Володимирівна vo.ippo.kubg.edu.ua
 4. 4.  відкрита освіта - ключова умова, яка визначає конкурентну спроможність інноваційних освітніх систем  реалізація основних напрямків Проекту Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки:  модернізація структури, змісту й організації освіти на засадах компетентнісного підходу, переорієнтації на цілі сталого розвитку  забезпечення доступності та неперервності освіти упродовж життя  інформатизація освіти, удосконалення бібліотечно-інформаційного забезпечення освіти і науки  інтегрування національної системи освіти в європейський і світовий освітній простір АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ
 5. 5. створення інноваційної моделі Центру відкритої освіти та її реалізація через окремі програми та проекти перспективного розвитку столичної освіти в напрямі забезпечення нової якості освітніх послуг в регіоні та за його межами МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ:
 6. 6. Розпочато три регіональні експерименти  «Модель методичного Центру відкритої освіти з програмування та веб-дизайну в середній школі» (гімназія І-ІІІ ступенів № 39, СШ І-ІІІ ступенів №207 з поглибленим вивчення англійської мови, школа І-ІІІ ступенів №249, СШ І-ІІІ ступенів №250 з поглибленим вивченням математики, школа І-ІІІ ступенів №263 імені Євгена Коновальця, СШ І-ІІІ ступенів № 313 з поглибленим вивченням інформаційних технологій  «Впровадження відкритої освіти учнів з особливими потребами» в загальноосвітньому навчальному закладі ІІ – ІІІ ступенів «Вечірня (змінна) спеціальна школа №27» міста Києва  Проект «Дистанційний екстернат для учнів 5-11 класів, що мешкають у зоні АТО і неконтрольованій території України»
 7. 7. Об'єкт дослідження: регіональна система відкритої освіти Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови, зміст, технології становлення та розвитку Центру відкритої освіти
 8. 8.  виокремлення проблем і перспектив розвитку відкритої освіти у регіоні та за його межами  визначення організаційно-педагогічних умов для ефективного функціонування регіонального Центру ВО.  удосконалення нормативно-правової бази організації регіонального Центру ВО  об'єднання ресурсів загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів, установ професійної освіти, підприємств та організацій для підвищення ефективності відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства  розширення можливостей у наданні якісних різноманітних освітніх послуг у рамках Центру ВО  забезпечення рівного доступу до повноцінної освіти різним категоріям населення регіону і країни в цілому РЕАЛІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧИТЬ
 9. 9.  апробація та експериментальне підтвердження ефективності моделі Центру відкритої освіти  створення Центру відкритої освіти, зорієнтованого на:  урахування індивідуально-вікових особливостей тих, хто навчається упродовж усього життя, рівень розвитку їхніх інтересів та здібностей  формування інноваційного типу мислення, культури та поведінки кожного, хто навчається  забезпечення інформаційного, матеріально-технічного, технологічного та кадрового потенціалу дослідно- експериментальної роботи  вибір форм і методів організації відкритої освіти в регіоні ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:
 10. 10. ТЕРМІНИ ТА ЕТАПИ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ: Етапи Зміст Підготовчо- організаційний етап визначення та наукове обґрунтування теми, мети та завдань дослідно-експериментальної роботи -створення науково-методичної ради для проведення експерименту -складання програми і планування експериментальної роботи - підбиття підсумків підготовчого етапу Констатувально- моделювальний етап -відкрита експертиза освітнього простору регіону з метою виявлення проблемного поля щодо теми дослідження; - виявлення організаційно-педагогічних умов ефективності відкритої освіти в умовах інформаційного суспільства; - обґрунтування Концепції розвитку регіонального Центру відкритої освіти; - розроблення експериментальної моделі Центру ВО ; - підготовка педагогічних, наукових, громадських колективів до впровадження експериментальної моделі Центру ВО; - підведення підсумків другого етапу - виявлення організаційно- педагогічних умов ефективної організації Центру ВО
 11. 11. Інформаційно-освітнє середовище Створено інформаційно- освітнє середовище дистанційного екстернату для учнів, які мешкають у зоні АТО та неконтрольованій території (сайт, Google Apps) vo.ippo.kubg.edu.ua 2/03/2016 14/02/2017
 12. 12. Навчальний контент  Організовано розробку електронних уроків вчителями курсів підвищення кваліфікації  отримано відеоуроки від проекту 10 min School для 10-11 класів  проведено вебінари з історії України в межах проекту за підтримки Європейського союзу, онлайн консультації з української мови та літератури  зібрано посилання на відкриті електронні ресурси навчальних закладів м. Києва vo.ippo.kubg.edu.ua
 13. 13. • Узагальнено нормативно- правову базу з питань дистанційного екстернату • надано пропозиції МОН України щодо ДПА учнів 4,9 класів vo.ippo.kubg.edu.ua Нормативна база
 14. 14. Партнерство Партнерство  з громадськими організаціями  проектами  благодійними фондами  навчальними закладами vo.ippo.kubg.edu.ua
 15. 15. Технологія реєстрації та навчання  проведення тематичних атестацій для визначення рівня освіти vo.ippo.kubg.edu.ua
 16. 16. Кількість учнів, які виявили бажання та навчаються на дистанційному екстернаті Крим Донецьк Луганська Всього Виявили бажання 97 102 117 316 Зараховані і навчаються 26 45 36 107 Відсоток 26,80% 44,11% 30,76% 33,86% у 2016-2017 н.р. (станом на 12.02.2017 р.) Крим Донецьк Луганська Всього Виявили бажання 39 41 53 133 Зараховані і навчаються 27 41 29 97 Відсоток 69,23% 100,00% 54,72% 72,93% у 2015-2016 н.р. (станом на 20.05.2016 р)
 17. 17. Організаційна модель
 18. 18. Інформація про проект 27.11.201515.12.2015 10.08.2015 11.11.2015 Черноморська телерадіокампанія «ШКОЛА НА ОНЛАЙН- ПЛАТФОРМІ » газета «Освіта України», № 31-31

×